Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #26654

Zajistíme co nejvyšší zapojení lokálních zemědělců a producentů potravin

Přidáno uživatelem Petr Fojtík před 9 měsíců. Aktualizováno před 9 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
28.01.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Zodpovídá:

Popis

Anotace
Vytvoříme balíček konkrétních legislativních i exekutivních opatření a následně i programový dokument k tématu rozvoje a podpory decentralizace distribučních sítí, zejména v potravinářství. Naším cílem je maximální zkrácení distribučního řetězce, zvýšení dostupnosti lokálních potravin a dalších produktů a podpora lokálních ekonomik. Chceme snížit enviromentální zátěž spojenou s produkcí a distribucí potravin a dalších produktů a zvýšit obslužnost venkova.

User story
Jako občan chci mít přístup k lokálním potravinám, chci, aby byly co nejlevnější a také chci, aby s jejich produkcí byla spojena co nejmenší uhlíková stopa.

Jako podnikatel v oblasti zemědělství, potravinářství, či regionálním obchodě chci, aby mě stát nebuzeroval nesmyslnými omezeními.

Kontext
Podíl v tzv. tradičním obchodě v České republice je pod světovým průměrem (běžně je to cca 1/3, u nás je to okolo 1/5). Zemědělci, producenti i drobní obchodníci jsou omezování nadbytečnou a absurdní byrokracií, což je zatěžuje ekonomicky i časově a zhoršuje to jejich postavení před silnějšími ekonomickými subjekty. Kritická je i situace obslužnosti venkova, v posledních letech skončilo několik tisíc venkovských prodejen, což značně zhoršuje kvalitu života na venkově.

Podíl biopotravin je na českém trhu v řádu nižších jednotek procent, přitom jsme rekordmany ve výměře půdy obdělávané v režimu ekologického zemědělství (více než 14 %). Dle odhadů tvoří emise spojené s dopravou potravin až 10 % emisí z dopravy jako takové.

Řešením není likvidace zahraničních řetězců, protože ty jsou nezanedbatelným exportním kanálem pro větší potravinářské podniky. Místo boje s řetězci chceme co nejvíce usnadnit přístup na trh malým výrobcům a zemědělcům a podporovat zkrácení distribučních řetězců na ose producent-spotřebitel.

Návrh řešení
Navrhneme takové změny legislativy, které odstraní identifikované bariéry rozvoje lokálních trhů a decentralizace distribučních sítí. Budeme poukazovat na absurdní přístup úřadů a interpelovat dotčené ministry.

Programová opora

Programová oblast Zemědělství, program pro volby do PSP 2017:

Podpoříme lepší dostupnost zdravých, kvalitních a nejlépe lokálních potravin: Zkrátíme distribuční řetězce, budeme podporovat bližší vztahy zemědělců a spotřebitelů.

Spojenci
Zemědělci a menší potravináři, provozovatelé alternativ k velkým obchodním řetězcům, ekologické nevládky, venkovští starostové, spotřebitelé

Odpůrci
MZe, MF, velké potravinářské firmy, obchodní řetězce

Navrhované kroky (milníky)
10 % Analýza trhu
20 % Vytipování a oslovení stakeholderů, vytvoření pracovního panelu
30 % Analýza potenciálu jednotlivých decentralizovaných distribučních systémů
40 %Analýza politiky státu a legislativy
60 % Analýza bariér
80 % Návrh konkrétních opatření
100 % Vytvoření návrhu programového bodu k předložení RV

Odhad celkových nákladů
Analýza trhu - 40 hodin
Vytipování a oslovení stakeholderů, vytvoření pracovního panelu - 20 hodin
Analýza potenciálu jednotlivých decentralizovaných distribučních systémů - 60 hodin
Analýza politiky státu a legislativy - 100 hodin
Analýza bariér - 100 hodin
Návrh konkrétních opatření - 100 hodin
Vytvoření návrhu programového bodu k předložení RV - 100 hodin

Pracovní skupina či mechanismus
Je vytvořen mezirezortní tým složený ze zástupců RT Zemědělství, RT Průmysl a obchod, je žádoucí zapojení RT Finance a RT Veřejná správa a místní rozvoj.

Mediální rizika
Piráti selektivně omezují podnikání velkým podnikům.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky
Interpelace MZe a MF - bariéry
Kauzy "buzerace" zemědělců a menších potravinářů a obchodníků
Návrhy zákonů

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Radek Holomcik před 9 měsíců

  • Popis aktualizován (diff)

#2 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 9 měsíců

  • Popis aktualizován (diff)
  • Předmět změněn z Decentralizace distribučních sítí (zejména v potravinářství) na Zajistíme co nejvyšší zapojení lokálních zemědělců a producentů potravin

Také k dispozici: Atom PDF