Projekt

Obecné

Profil

Úkol #26488

Programový cíl #20825: Pintovka - Revitalizace přírodního amfiteátru

Pintovka - příprava materiálu do rady (komunikace na koaliční úrovni)

Přidáno uživatelem Jan Příbramský před více než 1 rok. Aktualizováno před 5 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
23.01.2020
Uzavřít do:
15.03.2020
% Hotovo:

20%

Odhadovaná doba:
20.00 hod
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Připravit materiál do rady na Pintovku, dle závěrů z veřejné debaty a návrhů architektů

Cílem je úkol pro OIaSF.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Vaclav Klecanda před více než 1 rok

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Fronta změněn z Programový cíl na Úkol

#2 Aktualizováno uživatelem Jan Příbramský před 8 měsíců

 • Odhadovaná doba nastaven na 20.00 hod
 • % Hotovo změněn z 0 na 20
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Předmět změněn z Pintovka - příprava materiálu do rady na Pintovka - příprava materiálu do rady (komunikace na koaliční úrovni)

Materiál k debatě na téma revitalizace Amfiteátru Pintovka – Části „Dubový lesík“. Viz Příloha 1.

Uvedené je na základě komunikace s pořadateli, se zájemci o veřejnou debatu a s oslovenými architekty, kteří zpracovali dvě koncepce toho, jak by mohl předmětný prostor vypadat. Viz. Příloha 2 a 3.

Koncept využití lesoparku – části „Dubový lesík“

 • Koncerty, divadla , přednášky -pořádaná městem i soukromým sektorem
 • Školní představení – pořádaná zřizovaná
 • Enviromentální výchova v přírodě
 • Přednášky a výuka v přírodě
 • Letní kino ?? - Naučná stezka – Stříbro

Úkoly pro odbor Kultury a Cestovního ruchu
a) Oficiálně za město oslovit pořadatele o případný zájem (v jiné než současné době a omezeních)
b) Zpracovat koncept využití prostoru městem
c) Oslovit městem zřizované školy a školy, jestli je zájem o využití

Úkoly pro Odbor investic a strukturálních fondů
a) Odborné zhodnocení současného stavu
b) Příprava projetu

Úkoly pro Životní prostředí
a) stav vegetace, možnosti (případně nutnost) začištění náletů

Úkoly pro Odbor dopravy
a) prověřit možnosti podélného parkování Týnská ulice

Úkoly pro vedení města (radu)
a) Určení správce předmětného prostoru (TST. TZMT)
b) Určení provozní doby (8:00 – 22:00 výjimka 23:00)
c) Určení podmínek pronájmu / zápůjčky prostoru (ZDARMA / POPLATEK)
d) Zázemí

0) Zhodnocení stávajícího stavu a popsání situace včetně zhodnocení statiky obou podií

 • Obr 4,5,6,7

Etapizace

I. Etapa – Hlavní podium

 • Odhad na opravu stavajícího velkého podia
 • Návrh na úpravu / opravu / výměnu laviček pro kapacitu ? (300/500/700)
 • připojení el. energie

II. Etapa – zázemí – WC / sklad / KINO atd
ANO / NE

 • umístění záchodků (stávající pozice?)
 • sklad vybavení -zázemí pro umělce (backstage)

III. Malé podium
ANO/NE

IV. Lesní dětské hřiště – rozšíření

Dětská zastavení s využitím

#3 Aktualizováno uživatelem Jan Příbramský před 5 měsíců

Zápis z jednání na odboru kultury

Účastníci: Ing. Radka Šimková, Ing. Jana Lorencová, Jan Příbramský, Martin Mareda

Obě účastnice se neshodly na tom, jak by to dle odboru kultury mělo vypadat. Paní Šimková se klonila k menší variantě, paní Lorencová naopak na větší variantě. Od toho se odvíjely i nápady na využití. Tohle jasně že bude politické rozhodnutí, ale mít vyjádření od těch, kteří by to měli provozovat, je důležité.

(Pozn. hříšná myšlenka vlasstního subjektu na kulturu alá Písek byla přijata rozpoluplně, pokud by ale správa majetku byla pomocí OSM a Kultura by řešila náplně, tak by to dle mě dávalo smysl)

Je tedy potřeba rozhodnout o kapacitě - já osobně se klaním k počtu okolo 250lidí s dostatečným komfortem s revitalizací první stage tak, aby bylo možné etapizovat - zázemí, záchody, kiosek atd..

Řešila se otázka provozu ve smyslu - že až na výjimky - nebude zajímavé tam dělat placené akce (vyjma dobrovolného vstupného), protože oplocení atd. je finančně náročné. To dává smysl.

Byla shoda na letním kině - provozovaném TZMT tedy kinem

Dále pak návrhy na akce v rámci města: Den dětí, Den Městské Policie,

Další návrhy na "komfortizaci" areálu: Pítko, Rozšíření dětského hřiště, workout - To Do: V jakém stavu je infrastruktura

Nutnost - ideálně celosezónního ozvučení na pronájem by bylo prima - To Do: Rozpočet technického vybavení

Určitě bude potřeba vyřešit parkování, podélné, někde nahoře jako odstavné i pro centrum města? - To Do: Schůzka na odboru dopravy

Jiná dopravní dostupnost - například posílení linky 30, nebo změna řádu některých linek 60/61 - To Do: Je tohle reálné? Páteční, sobotní večerní spoje?

Co s druhou stage - padl návrh na altánek na oddávání, který chybí. Za mě prima návrh. Jinak druhá stage nedává smysl vůbec.

Další problematika je narovnání majetkových vztahů mezi městem, SLMT atd. Třeba jen smluvně - ne převody majetků, jen kdo bude za co zodpovědný a mít ve správě.

Je potřeba spočítat předpokládané provozní náklady - To Do: Kdo spočítá?

Také k dispozici: Atom PDF