Projekt

Obecné

Profil

Úkol #26066

uzavřený

Doporučení RV v kontextu tvorby závazných stranických dokumentů

Přidáno uživatelem Janka Michailidu před více než 4 roky(ů). Aktualizováno před téměř 3 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
04.01.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
RV 16/2020
Vnější zodpovědná osoba:
Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Na základě fórové diskuze ke stávající praxi tvorby a schvalování závazných stranických dokumentů (zde: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=75&t=50442) a navazující diskuze na mumblu RV (3.1.2019; zápis zde: https://pad.pirati.cz/p/RV1), byl (Danem Leštinou, kterému tímto děkuji,) vytvořen následující návrh usnesení RV:
Návrh A:
Republikový výbor důrazně doporučuje, aby rozsáhlejší, koncepční a/nebo ideové dokumenty strany nebyly stranickými orgány zadávány jednotlivým osobám, ale pracovním skupinám, a to usnesením příslušného orgánu. Takové pracovní skupiny jsou potom týmy dle ZaTyS, a vztahují se tedy na ně mj. následující ustanovení:

- (Tým) získává (...) potřebné dobrovolníky a spolupracuje s ostatními týmy a zbytkem strany.

- Tým o sobě zveřejňuje alespoň následující údaje: Název týmu, jméno vedoucího týmu a jeho zástupce, (...) kontakt na vedení týmu, odkaz na používanou komunikační platformu, informace o tom, jak se zapojit, spolupracující týmy a úkolující tým (lze splnit např. založením vlákna na fóru a zasláním odkazu příslušným lidem/orgánům)

- Členy týmu svolá vedoucí týmu tak, že jim řádně oznámí kdy a kde jednání bude a co se na něm má řešit. (...)

- Týmové závěry, rozhodnutí, upozornění a jiné zprávy se neprodleně rozesílají členům a spolupracovníkům týmu, kterých se týkají.

- Stálým bodem zasedání je určení zapisovatele a pořadu jednání, (...) aktualizace plánu na další období.

- Zápis se píše již během jednání, obsahuje schválená rozhodnutí a jména jejich navrhovatelů (...)

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 4 roky(ů)

pro projednání :-)
formulováno ve snaze umožnit maximální participaci a zapojení do tvorby důležitých věcí.
pozměňováky vítány.

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 4 roky(ů)

Asi bych za každý bod toho seznamu přidal odkaz do Zatys a nejsem si jist, jestli všechny části ZaTys jsou v tomto smyslu automaticky takto povinné. (viz § 7 (2) a) OŘ )

První věta usnesení má také na konci obtížnosti s češtinem.

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před více než 4 roky(ů)

Jaký problém s češtinem? a toto úplně nechápu, jak myslíš "nejsem si jist, jestli všechny části ZaTys jsou v tomto smyslu automaticky takto povinné."

Linky do ZaTyS se určitě dají doplnit. Zkusím takto. stačí to podle tebe?

Návrh A:
Republikový výbor důrazně doporučuje, aby rozsáhlejší, koncepční a/nebo ideové dokumenty strany nebyly stranickými orgány zadávány jednotlivým osobám, ale pracovním skupinám, a to usnesením příslušného orgánu. Takové pracovní skupiny jsou potom týmy dle ZaTyS (https://wiki.pirati.cz/rules/or_zatys), a vztahují se tedy na ně mj. následující ustanovení:

 • (Tým) získává (...) potřebné dobrovolníky a spolupracuje s ostatními týmy a zbytkem strany. [1]

 • Tým o sobě zveřejňuje alespoň následující údaje: Název týmu, jméno vedoucího týmu a jeho zástupce, (...) kontakt na vedení týmu, odkaz na používanou komunikační platformu, informace o tom, jak se zapojit, spolupracující týmy a úkolující tým (lze splnit např. založením vlákna na fóru a zasláním odkazu příslušným lidem/orgánům) [2]

 • Členy týmu svolá vedoucí týmu tak, že jim řádně oznámí kdy a kde jednání bude a co se na něm má řešit. (...) [6.2]

 • Týmové závěry, rozhodnutí, upozornění a jiné zprávy se neprodleně rozesílají členům a spolupracovníkům týmu, kterých se týkají. [6.4]

 • Stálým bodem zasedání je určení zapisovatele a pořadu jednání, (...) aktualizace plánu na další období. [8.2]

 • Zápis se píše již během jednání, obsahuje schválená rozhodnutí a jména jejich navrhovatelů (...) [8.4]

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 4 roky(ů)

Možná není problém v češtinovi, ale ve srozumitelnosti. Je to trochu krkolomná formulace, můžeme jí rozdělit do dvou vět. A je tam tedy i drobná stylistická chyba: místo spojení "zadávat dokument", má být "zadávat zpracování dokumentu".
Nový návrh, prosím Janku o vzetí za své a zapracování:

"Republikový výbor důrazně doporučuje, aby zpracování rozsáhlejších, koncepčních a/nebo ideových dokumentů strany nebylo stranickými orgány zadáváno jednotlivým osobám, ale ad-hoc pracovním skupinám nebo vhodným již existujícím týmům. Zadání se provádí usnesením. Takové týmy i pracovní skupiny jsou potom týmy dle ZaTyS (https://wiki.pirati.cz/rules/or_zatys), a vztahují se tedy na ně mj. následující ustanovení:"

Aktualizováno uživatelem Lydie Franka Bartošová před více než 4 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Jan Bednařík před více než 4 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před více než 4 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Honza Hošek před více než 4 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 4 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Andrej Ramašeuski
 • Stav změněn z Nový na Čeká se na řešitele

Aktualizováno uživatelem Vladimíra Sýkorová před více než 4 roky(ů)

Super nápad, imho by členem pracovní skupiny pro normotvorbu měl být i zástupce RK :)

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před více než 4 roky(ů)

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před více než 4 roky(ů)

 • Spisová značka nastaven na RV 16/2020
 • % Hotovo změněn z 0 na 10

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před více než 3 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 10 na 100
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Aktualizováno uživatelem Bára Soukupová před téměř 3 roky(ů)

 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Fronta změněn z Návrh na Úkol

Také k dispozici: Atom PDF