Projekt

Obecné

Profil

Akce

Podání #25758

uzavřený

Návrhy usnesení k Pirátskému institutu

Přidáno uživatelem Janka Michailidu před téměř 3 roky(ů). Aktualizováno před více než 2 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
13.12.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Návrh A:
Původní návrh sepsaný Vojtou Pikalem a Jitkou Novotnou, částečně probraný a poupravený během zasedání RV v Praze 2.11.

Republikový výbor ukládá Republikovému předsednictvu zpracovat návrh zakládající listiny pirátského institutu a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:
1. Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
2. Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
3. Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu České a Evropské politické reality,
4. Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
5. Ve své činnosti se institut zaměřuje zejména na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na aktuální pěnu dní,
6. Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
7. Odborné (vědecká rada) a provozní (ředitel) vedení institutu nejsou voleny či jmenovány politickými orgány přímo, ale na základě výběrového řízení,
8. Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od funkčního vedení orgánů strany,
9. Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu.

Návrh B:
Alternativní návrh Janky Michailidu nastavující další mantinel pro tvorbu zakládajících dokumentů institu, o kterém jsme se na zasedání RV v Praze bavili - z existujících institucí (z tabulky na mraku) bude vybrána ta, jejíž zakládající dokumenty poslouží pro inspiraci při tvorbě dokumentů pirátského institutu. Změněn byl bod 7, jelikož "provozní vedení institutu (ředitel)" předurčuje formu, kterou by institut měl mít, ačkoli na té zatím žádnou hlasovanou shodu nemáme. Byl přidán dovětek za kritéria, protože stále není jisté, nakolik je např. 6 v souladu s výkladem zákona o sdružování v politických stranách a hnutích v tomto směru.[1] + malé detaily (byla odstraněna "pěna dní", vyměněno "zejména" za "spíše", změněna "zaklídající listinu" na "zakládající dokumenty", poněvadž listina opět dopředu naznačuje formu institutu, na které ještě shoda v RV nepadla)

Republikový výbor ukládá Republikovému předsednictvu zpracovat návrh zakládajících dokumentů pirátského institutu inspirovaných institucí, kterou Republikový výbor zvolí, a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:
1. Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
2. Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
3. Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu České a Evropské politické reality,
4. Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
5. Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na problémy krátkodobé,
6. Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
7. Odborný orgán (vědecká rada) není volena, ale vybírána na základě výběrového řízení,
8. Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od funkčního vedení orgánů strany,
9. Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu,

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Návrh C:
Alternativní návrh k alternativnímu návrhu B, který ukládá Republikovému předsednictvu v této věci zřídit pracovní tým (tedy samotná tvorba dokumentů dle daných kritérií nebude na RP, ale na k tomu pověřeném týmu).

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vytvořit pracovní tým, který zpracuje návrh zakládajících dokumentů pirátského institutu inspirovaných institucí, kterou Republikový výbor zvolí, a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:
1. Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
2. Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
3. Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu České a Evropské politické reality,
4. Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
5. Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na problémy krátkodobé,
6. Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
7. Odborný orgán (vědecká rada) není volena, ale vybírána na základě výběrového řízení,
8. Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od funkčního vedení orgánů strany,
9. Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu,

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

[1] je to možná trochu nadbytečné, protože by stačila sama o sobě ta jednička, ale mám za to, že je lépe, pokud to bude deklarováno ještě takto zvlášť. nechám se nicméně ráda přesvědčit argumenty a případně ten dovětek z obou svých návrhů odstraním.


Soubory

DIFF_usneseni.jpg (131 KB) DIFF_usneseni.jpg Janka Michailidu, 10.02.2020 19:25
Akce

Také k dispozici: Atom PDF