Projekt

Obecné

Profil

Podání #25758

uzavřený

Návrhy usnesení k Pirátskému institutu

Přidáno uživatelem Janka Michailidu před více než 4 roky(ů). Aktualizováno před asi 4 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
13.12.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Návrh A:
Původní návrh sepsaný Vojtou Pikalem a Jitkou Novotnou, částečně probraný a poupravený během zasedání RV v Praze 2.11.

Republikový výbor ukládá Republikovému předsednictvu zpracovat návrh zakládající listiny pirátského institutu a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:
1. Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
2. Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
3. Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu České a Evropské politické reality,
4. Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
5. Ve své činnosti se institut zaměřuje zejména na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na aktuální pěnu dní,
6. Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
7. Odborné (vědecká rada) a provozní (ředitel) vedení institutu nejsou voleny či jmenovány politickými orgány přímo, ale na základě výběrového řízení,
8. Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od funkčního vedení orgánů strany,
9. Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu.

Návrh B:
Alternativní návrh Janky Michailidu nastavující další mantinel pro tvorbu zakládajících dokumentů institu, o kterém jsme se na zasedání RV v Praze bavili - z existujících institucí (z tabulky na mraku) bude vybrána ta, jejíž zakládající dokumenty poslouží pro inspiraci při tvorbě dokumentů pirátského institutu. Změněn byl bod 7, jelikož "provozní vedení institutu (ředitel)" předurčuje formu, kterou by institut měl mít, ačkoli na té zatím žádnou hlasovanou shodu nemáme. Byl přidán dovětek za kritéria, protože stále není jisté, nakolik je např. 6 v souladu s výkladem zákona o sdružování v politických stranách a hnutích v tomto směru.[1] + malé detaily (byla odstraněna "pěna dní", vyměněno "zejména" za "spíše", změněna "zaklídající listinu" na "zakládající dokumenty", poněvadž listina opět dopředu naznačuje formu institutu, na které ještě shoda v RV nepadla)

Republikový výbor ukládá Republikovému předsednictvu zpracovat návrh zakládajících dokumentů pirátského institutu inspirovaných institucí, kterou Republikový výbor zvolí, a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:
1. Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
2. Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
3. Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu České a Evropské politické reality,
4. Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
5. Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na problémy krátkodobé,
6. Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
7. Odborný orgán (vědecká rada) není volena, ale vybírána na základě výběrového řízení,
8. Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od funkčního vedení orgánů strany,
9. Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu,

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Návrh C:
Alternativní návrh k alternativnímu návrhu B, který ukládá Republikovému předsednictvu v této věci zřídit pracovní tým (tedy samotná tvorba dokumentů dle daných kritérií nebude na RP, ale na k tomu pověřeném týmu).

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vytvořit pracovní tým, který zpracuje návrh zakládajících dokumentů pirátského institutu inspirovaných institucí, kterou Republikový výbor zvolí, a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:
1. Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
2. Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
3. Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu České a Evropské politické reality,
4. Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
5. Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na problémy krátkodobé,
6. Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
7. Odborný orgán (vědecká rada) není volena, ale vybírána na základě výběrového řízení,
8. Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od funkčního vedení orgánů strany,
9. Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu,

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

[1] je to možná trochu nadbytečné, protože by stačila sama o sobě ta jednička, ale mám za to, že je lépe, pokud to bude deklarováno ještě takto zvlášť. nechám se nicméně ráda přesvědčit argumenty a případně ten dovětek z obou svých návrhů odstraním.


Soubory

DIFF_usneseni.jpg (131 KB) DIFF_usneseni.jpg Janka Michailidu, 10.02.2020 19:25

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 4 roky(ů)

 • Cílová verze nastaven na Čeká na podporu
 • Přiřazeno smazán (Janka Michailidu)

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 4 roky(ů)

Všechny body 8. bych přeformuloval/opravil na "8. Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od období orgánů vedení strany,"

Ten dovětek o tom, že bod 1 je primární bych si klidně nechal/přijal za svůj.

Trochu z toho vypadli odkazy. Zejména nevím, kde je ta tabulka na mraku
Provozní vedení bych teda rád měl jednohlavé - nemusí se jmenovat ředitel, jestli to je to sporné.
Přemýšlím, jestli Česká a Evropská realita si zaslouží velká písmena.

Jinak se změnama jsem ok.

Počkám na ten odkaz a pak bych zkusil návrh A upravit tak, aby jsme třeba mohli aspoň jednu předlohu odstranit.
Mám důvěru v RP, že si zřídí tým samo a pokud k týmu nemáme něco dalšího, považuji to za nadbytečné.

Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před více než 4 roky(ů)

Vojtěch Pikal napsal:

Přemýšlím, jestli Česká a Evropská realita si zaslouží velká písmena.

Nezaslouží, stejně jako republikové předsednistvo, republikový výbor atd.

Aktualizováno uživatelem Jitka Novotná před více než 4 roky(ů)

Pro projednání.

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před více než 4 roky(ů)

a) Přijímám Vojtův přepis bodu 8 do jeho i obou svých návrhů (A, B, C)
b) Dodávám dovětek do Vojtova návrhu (A)
c) Posnažila jsem se opravit ta velká písmena všude (A, B, C)
d) odstranila jsem tu poznámku [1] u svého prvního návrhu (B)

jinak k té tabulce: Odkaz je zde https://mrak.pirati.cz/s/tB55yQ2KxdBGL9Q. Na tabulku jsem upozorňovala už xkrát (na foru - v RV i na půdě CF - a taky na mumblu RV) a dala jsem termín do 31.12. (zatím tam je stále jen ten můj jediný příspěvek).

tedy upravené návrhy vypadají takto:

Návrh A:
Původní návrh sepsaný Vojtou Pikalem a Jitkou Novotnou, částečně probraný a poupravený během zasedání RV v Praze 2.11.

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu zpracovat návrh zakládající listiny pirátského institutu a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:

 1. Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
 2. Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
 3. Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu české a evropské politické reality,
 4. Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
 5. Ve své činnosti se institut zaměřuje zejména na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na aktuální pěnu dní,
 6. Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
 7. Odborné (vědecká rada) a provozní (ředitel) vedení institutu nejsou voleny či jmenovány politickými orgány přímo, ale na základě výběrového řízení,
 8. Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od období orgánů vedení strany,
 9. Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu.

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Návrh B:
Alternativní návrh Janky Michailidu nastavující další mantinel pro tvorbu zakládajících dokumentů institu, o kterém jsme se na zasedání RV v Praze bavili - z existujících institucí (z tabulky na mraku) bude vybrána ta, jejíž zakládající dokumenty poslouží pro inspiraci při tvorbě dokumentů pirátského institutu. Změněn byl bod 7, jelikož "provozní vedení institutu (ředitel)" předurčuje formu, kterou by institut měl mít, ačkoli na té zatím žádnou hlasovanou shodu nemáme. Byl přidán dovětek za kritéria, protože stále není jisté, nakolik je např. 6 v souladu s výkladem zákona o sdružování v politických stranách a hnutích v tomto směru. + malé detaily (byla odstraněna "pěna dní", vyměněno "zejména" za "spíše", změněna "zaklídající listinu" na "zakládající dokumenty", poněvadž listina opět dopředu naznačuje formu institutu, na které ještě shoda v RV nepadla)

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu zpracovat návrh zakládajících dokumentů pirátského institutu inspirovaných institucí, kterou republikový výbor zvolí, a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:

 1. Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
 2. Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
 3. Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu české a evropské politické reality,
 4. Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
 5. Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na problémy krátkodobé,
 6. Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
 7. Odborný orgán (vědecká rada) není volena, ale vybírána na základě výběrového řízení,
 8. Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od období orgánů vedení strany,
 9. Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu,

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Návrh C:
Alternativní návrh k alternativnímu návrhu B, který ukládá republikovému předsednictvu v této věci zřídit pracovní tým (tedy samotná tvorba dokumentů dle daných kritérií nebude na RP, ale na k tomu pověřeném týmu).

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vytvořit pracovní tým, který zpracuje návrh zakládajících dokumentů pirátského institutu inspirovaných institucí, kterou republikový výbor zvolí, a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:

 1. Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
 2. Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
 3. Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu české a evropské politické reality,
 4. Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
 5. Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na problémy krátkodobé,
 6. Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
 7. Odborný orgán (vědecká rada) není volena, ale vybírána na základě výběrového řízení,
 8. Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od období orgánů vedení strany,
 9. Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu,

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 4 roky(ů)

Děkuji za posun, děkuji za odkaz;

Nejdříve za sebe upravím návrh A takto, aby jsem se ještě přiblížili;

zakládající listiny -> zakládající dokumenty
pěna dní vyhozena bez náhrady (jakýkoliv dovětek, který jsem vymyslel by bylo lze vykládat zbytečně restriktivně - to že je něco aktuální, populární apod. neznamená, že to není dlouhodobý problém, který je třeba řešit.

Návrh A:
Původní návrh sepsaný Vojtou Pikalem a Jitkou Novotnou, částečně probraný a poupravený během zasedání RV v Praze 2.11.

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu zpracovat návrh zakládající dokumenty pirátského institutu a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:

 1. Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
 2. Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
 3. Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu české a evropské politické reality,
 4. Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
 5. Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé,
 6. Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
 7. Odborné (vědecká rada) a provozní (ředitel) vedení institutu nejsou voleny či jmenovány politickými orgány přímo, ale na základě výběrového řízení,
 8. Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od období orgánů vedení strany,
 9. Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu.

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 4 roky(ů)

Příjde mi blbé dělat usnesení jehož součástí je, že musíme následně ještě vybrat vzor.
Ten vzor by případně měl být tedy rovnou v tom usnesení.

A nebo potřebujeme předložit RV sadu sporných otázek, na které potřebujeme rozhodnutí a na jejich základě se dobrat ke vhodnému výsledku.

Jinak jsou tu zatím asi 2-3 hlasy pro projednání.

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 4 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Exasistent RV

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 4 roky(ů)

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Fronta změněn z Podání na Návrh

Aktualizováno uživatelem Petra Smutná před více než 4 roky(ů)

Pro projednání na foru, plus zařazení na únorové zasedání v Plzni.

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před více než 4 roky(ů)

Vojtěch Pikal napsal:

Příjde mi blbé dělat usnesení jehož součástí je, že musíme následně ještě vybrat vzor.
Ten vzor by případně měl být tedy rovnou v tom usnesení.

A nebo potřebujeme předložit RV sadu sporných otázek, na které potřebujeme rozhodnutí a na jejich základě se dobrat ke vhodnému výsledku.

Jinak jsou tu zatím asi 2-3 hlasy pro projednání.

souhlas, že ideálně by ten vzor měl být rovnou v rámci usnesení. jaký navrhuješ postup? počkat s jednáním, až ten vzor určíme? (btw. v té tabulce je zatím stále jen jedna instituce.. uvažuju, jestli nepožádat Janču K., zda-li by nepřipojila žádost o zapojení se do lednového newsletteru)

(s těma otázkama bych měla strach, abychom zvolili správnou formu a zeptali se na všecko důležité)

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 4 roky(ů)

Co jsem teď v RP, jsem ok s tím, že nám uložíte založení týmu.

Čím se ještě liší návrhy A a C?

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před více než 4 roky(ů)

diff A a C:

 • základající dokumenty vypracovává tým, kterému to RP zadá
 • zakládající dokumenty musí být inspirované (a přizpůsobené dle kritérií, které jsou součástí usnesení) vybranou institucí (v tabulce jsou v současné chvíli 3)
 • v bodě 5 je v návrhu C navíc "než na problémy krátkodobé", což ale vůbec nemění význam
 • v bodě 7 je v návrhu A na výběr odborného i provozního vedení institutu požadováno výběrové řízení - v kontrastu s volbou (v návrhu C je výběrovým řízením vybrána pouze vědecká rada)

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 4 roky(ů)

Ok, aktualizoval bych tedy návrh A takto;

Návrh A: (upravený)
Původní návrh sepsaný Vojtou Pikalem a Jitkou Novotnou, částečně probraný a poupravený během zasedání RV v Praze 2.11.

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vytvořit pracovní tým, který zpracuje návrh zakládající dokumenty pirátského institutu a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:

 1. Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
 2. Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
 3. Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu české a evropské politické reality,
 4. Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
 5. Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než krátkodobé,
 6. Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
 7. Odborné (vědecká rada) a provozní (ředitel) vedení institutu nejsou voleny či jmenovány politickými orgány přímo, ale na základě výběrového řízení,
 8. Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od období orgánů vedení strany,
 9. Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu.

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Odstranil jsem dva rozdíly. Mám za to, že provozní vedení má být jednohlavé a zároveň, že toto má být vybíráno ve výběrovém řízení. Nechce se mi jít do vzorů. A jak říkám, dává mys smysl, aby RV nejdřív nějak hlasoval co je pro něj ideální vzor a přikázal to udělat "podle něj", ale více smyslu mi dává, když s takovým konkrétním návrhem přijde ten tým.

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před více než 4 roky(ů)

Takže, dle domluvy: týden od výzvy k zapojení, která šla newsletterem a byla zasdílena i na fejsbukách, jsem připravila ještě jednou a finálně konečné návrhy usnesení do tohoto jednání.

Poprosila bych vás tedy, abyste ještě jednou hlasovali pro projednání, pokud chcete, aby bylo jednání zahájeno. Hlasujte konkrétně pro projednání jednotlivých návrhů, tedy např. "PRO projednání návrhů A, B, C, D, E, F", pokud chcete, aby byly projednány všechny zmíněné návrhy.

Návrhů je hodně, proto jsem připravila a nahrála obrazovou přílohu, která by měla názorně ukázat, jaké jsou mezi jednotlivými návrhy odlišnosti (viz DIFF usnesení.jpg)

Návrh A:

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vytvořit pracovní tým, který zpracuje návrh zakládající dokumenty pirátského institutu a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:

 • Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
 • Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
 • Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu české a evropské politické reality,
 • Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
 • Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než krátkodobé,
 • Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
 • Odborné (vědecká rada) a provozní (ředitel) vedení institutu nejsou voleny či jmenovány politickými orgány přímo, ale na základě výběrového řízení,
 • Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od období orgánů vedení strany,
 • Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu.

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Návrh B:

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vytvořit pracovní tým, který zpracuje návrh zakládajících dokumentů pirátského institutu inspirovaných zakládajícími dokumenty Masarykovy demokratické akademie a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:

 • Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
 • Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
 • Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu české a evropské politické reality,
 • Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
 • Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na problémy krátkodobé,
 • Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
 • Odborný orgán (vědecká rada) není volena, ale vybírána na základě výběrového řízení,
 • Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od období orgánů vedení strany,
 • Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu,

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Návrh C:

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vytvořit pracovní tým, který zpracuje návrh zakládajících dokumentů pirátského institutu inspirovaných zakládajícími dokumenty Ekumenické akademie a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:

 • Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
 • Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
 • Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu české a evropské politické reality,
 • Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
 • Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na problémy krátkodobé,
 • Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
 • Odborný orgán (vědecká rada) není volena, ale vybírána na základě výběrového řízení,
 • Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od období orgánů vedení strany,
 • Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu,

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Návrh D:

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vytvořit pracovní tým, který zpracuje návrh zakládajících dokumentů pirátského institutu inspirovaných zakládajícími dokumenty TOPAZu a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:

 • Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
 • Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
 • Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu české a evropské politické reality,
 • Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
 • Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na problémy krátkodobé,
 • Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
 • Odborný orgán (vědecká rada) není volena, ale vybírána na základě výběrového řízení,
 • Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od období orgánů vedení strany,
 • Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu,

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Návrh E:

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vytvořit pracovní tým, který zpracuje návrh zakládajících dokumentů pirátského institutu inspirovaných zakládajícími dokumenty Centra pro studium demokracie a kultury a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:

 • Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
 • Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
 • Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu české a evropské politické reality,
 • Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
 • Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na problémy krátkodobé,
 • Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
 • Odborný orgán (vědecká rada) není volena, ale vybírána na základě výběrového řízení,
 • Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od období orgánů vedení strany,
 • Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu,

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Návrh F:

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vytvořit pracovní tým, který zpracuje návrh zakládajících dokumentů pirátského institutu inspirovaných zakládajícími dokumenty Institutu moderní politiky iSTAR a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:

 • Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
 • Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
 • Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu české a evropské politické reality,
 • Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
 • Ve své činnosti se institut zaměřuje spíše na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než na problémy krátkodobé,
 • Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu nebo možností hlasovat o směřování části prostředků v obdobě participativního rozpočtování),
 • Odborný orgán (vědecká rada) není volena, ale vybírána na základě výběrového řízení,
 • Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od období orgánů vedení strany,
 • Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu,

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Aktualizováno uživatelem Jiří Rezek před více než 4 roky(ů)

Pro projednání (myslím,že není třeba specifikovat,pro kterou možnost,to se vyřeší v samotném jednání)

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 4 roky(ů)

pro projednání všeho

Aktualizováno uživatelem Jan Bednařík před více než 4 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 4 roky(ů)

(Když zodpovědně specifikujete, bude méně návrhů v jednání, že.)

Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před více než 4 roky(ů)

Pro F

Aktualizováno uživatelem Martin Šmída před více než 4 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Lydie Franka Bartošová před více než 4 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 4 roky(ů)

 • Organizační struktura smazán (Ne)
 • Cílová verze změněn z Čeká na podporu na Rozvrh práce
 • Přiřazeno smazán (Exasistent RV)
 • Fronta změněn z Návrh na Podání

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 4 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na František Kopřiva

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 4 roky(ů)

 • Přiřazeno změněn z František Kopřiva na Lukáš Blažej

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před asi 4 roky(ů)

Stahuji návrh E, jelikož obecně prospěšné společnosti již není dle zákona možno zakládat.

Zároveň doplňuji odkaz na vypracovaný přehled základních informací k jednotlivým typovým institucím: https://mrak.pirati.cz/f/583172

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 4 roky(ů)

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Lukáš Blažej před asi 4 roky(ů)

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

RV přijal následující usnesení:
Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vytvořit pracovní tým, který zpracuje návrh zakládající dokumenty pirátského institutu jako zapsaného ústavu a případně dalších souvisejících dokumentů (dohody mezi stranou a institutem, vnitřní předpis strany upravující vykonávání práv strany k institutu) dle následujících kritérií:

 • Institut výhledově splňuje podmínky pro státní financování politických institutů dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích,
 • Institut je založen a funguje transparentně (Transparentní organizace),
 • Ve své činnosti vychází institut z principů mezinárodního pirátského hnutí v kontextu české a evropské politické reality,
 • Činnost institutu se kromě publikační a analytické činnosti zaměřuje také na organizaci diskuzí, panelů a vzdělávacích a kulturních událostí,
 • Ve své činnosti se institut zaměřuje na společenské otázky a problémy dlouhodobé, než krátkodobé,
 • Nejvyšší orgán strany (celostátní fórum) má kontrolu nad směřováním institutu (například formou volby členů správního orgánu institutu),
 • Institut bude obsahovat mechanismy participativní pro zapojení zájemců z řad členů, příznivců i veřejnosti na stejné úrovni do své činnosti i rozhodování,
 • Odborné (vědecká rada) a provozní (ředitel) vedení institutu nejsou voleny či jmenovány politickými orgány přímo, ale na základě výběrového řízení,
 • Funkční období vedení institutu je rozdílné (a delší) od období orgánů vedení strany,
 • Kontrolní orgán strany může kontrolovat činnost a dokumenty institutu, případně jmenuje kontrolní orgán institutu.

Všechna výše uvedená kritéria musí být dodržena pouze pokud neodporují bodu 1.

Také k dispozici: Atom PDF