Projekt

Obecné

Profil

Akce

Úkol #25410

otevřený

Výkaz práce – Petr Přenosil

Přidáno uživatelem jan louzek před téměř 2 roky(ů). Aktualizováno před asi 2 měsíce(ů).

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
10.12.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Pořadí:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Aktualizováno uživatelem jan louzek před téměř 2 roky(ů)

Výkaz práce za měsíc listopad 2019.

Koordinační činnost
účast na jednáních poslaneckých i zastupitelských klubech
účast na jednáních resortních týmech a KETech
účast na jednáních výborů PS
jednání s poslanci

Aréna ledových sportů
povedlo se konečně schválit dotaci a půjčku pro Městskou část Praha 11
domlouvá se, jak se k situací postaví Městská část a jestli přijmou půjčku od Magistrátu

Metropolitní nemocnice na Františku
provedla se analýza Rámcové smlouvy o zajištění provozu NMF
povedlo se odložit celý proces převodu na jaro příštího roku, čímž se získal čas to udělat pořádně

Taxislužby
zákon prošel třetím čtením
pirátské (pražské) pozměňovací návrhy nebyly přijaty
připravuje se možná úprava zákona v Senátu ve spolupráci s našimi senátory

Krátkodobé ubytování
odmítlo se Memorandum o porozumění s Airbnb
proběhlo jednání s občany na Praze 1
proběhla schůzka se zástupci společnosti Booking
probíhá analýza návrhu radní Marvanové, na zákonné zmocnění pro samosprávy regulovat krátkodobé ubytování

Průvodci
proběhla schůzka mezi radní Marvanovou a Ondrou Profantem
řeší se jak se Piráti postaví k návrhu zákona HMP

Muzeum paměti XX. století
povedlo se založit zapsaný ústav Muzeum paměti XX. století
povedlo se vybrat ředitele

Odpady
proběhlo zprostředkování kontaktu mezi Vrbíkovou a Františkem Elfmarkem
připravuje se stanovisko Pirátů

Autovraky
proběhla konzultace tisku s MP a SMOCR

Pán s hadem
nalezen a vypracován možný plán postupu, jak omezit “nelegální” vystupování se zvířaty v centru města

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před téměř 2 roky(ů)

Výkaz práce za měsíc prosinec 2019

Koordinační činnost
účast na jednáních poslaneckých i zastupitelských klubech
účast na jednáních resortních týmech a KETech
účast na jednáních výborů PS
jednání s poslanci

Taxislužby
připraveny pozměňovací návrhy pro senátory
domluvena spolupráce se senátorem Ladislavem Kosem

Krátkodobé ubytování
návrh radní Marvanové na legislativní úpravu krátkodobého ubytování v PSP
proběhly schůzky kvůli dalšímu postupu

Průvodci
zákon prošel třetím čtením ve PSP
příprava na projednávání zákona v Senátu

Muzeum paměti XX. století
konzultace s členy správní rady ohledně směřování Muzea
domluvena schůzka s ředitel Muzea

Praha 1
pomoc radnímu Davidu Bodečkovi

Stavební zákon
proběhla schůzka mezi zastupiteli a poslanci v PSP
dohodnut další postup při připomínkování zákona

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před více než 1 rok

Výkaz práce za měsíc leden 2020

Koordinační činnost
účast na jednáních poslaneckých i zastupitelských klubech
účast na jednáních resortních týmech a KETech
účast na jednáních výborů PS
jednání s poslanci

Taxislužby
zákon projednán v Senátu, ve spolupráci s senátorem Ladislavem Kosem načteny pozměňovací návrhy požadované Prahou - nebyly přijaty

Krátkodobé ubytování
účast na Komisi pro krátkodobé ubytování
schůzka se zástupci Iniciativy pro snesitelné bydlení v Praze
vytvořeny požadavky pro vyjednávání s MMR
připraven základ věcného záměru budoucí legislativní změny

Průvodci
zákon vrácen Senátem do PSP s pozměňovacím návrhem, který Praha podporuje

Muzeum paměti XX. století
proběhla schůzka s ředitelem muzea kvůli plánu na budoucí fungování muzea
řešeny možnosti budoucího umístění muzea

Stavební zákon
jednání v PSP

Vymahatelnost práva
příprava plánu na zlepšení vymahatelnosti práva v Praze

Upravit Přidat čas Sledovat

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před více než 1 rok

Výkaz práce za měsíc únor 2020

Koordinační činnost
účast na jednáních poslaneckých i zastupitelských klubech
účast na jednáních resortních týmech a KETech
účast na jednáních výborů PS
jednání s poslanci

Autovraky
připraven plán, jak bude Praha odstraňovat autovraky
komunikace se senátory, kvůli podpoře potřebného zákona v Senátu

Krátkodobé ubytování
seznámení poslanců s problematikou
schůzka se zástupci Iniciativy pro snesitelné bydlení v Praze
jednání na MMR o změnách zákonů v oblasti krátkodobého ubytování
komunikace s občany na téma krátkodobého ubytování

Průvodci
vytvoření stanoviska k návrhu zákona pro poslance

Muzeum paměti XX. století
účast na jednání správní rady
účast na jednání dozorčí rady
hledání možných budov, které by mohli sloužit jako sídlo Muzea
jednání se zástupci PostBellum
založení pracovní skupiny, která má řešit budoucí sídlo
hledání kandidátů do kolegia muzea

Vymahatelnost práva
vytvořen plán na další postup v oblasti vymahatelnosti práva
připravena zadávací dokumentace pro zadání analýzy
jednání s městskou částí Praha 1 o spolupráci

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před více než 1 rok

Výkaz práce za měsíc duben 2020

Koordinační činnost
účast na jednáních poslaneckých i zastupitelských klubech
účast na jednáních resortních týmech a KETech
účast na jednáních výborů PS
jednání s poslanci

Autovraky
příprava, aby Praha začala odtahovat autovraky
jednání s dotčenými radními
jednání o tom, kdo bude vraky odstarňovat

Krátkodobé ubytování
analýza zákona, který předložilo MMR
jednání s poslanci o zákonu, který předložilo MMR
jednání se senátory o zákonu, který předložilo MMR

Muzeum paměti XX. století
účast na jednání správní rady
účast na jednání dozorčí rady
hledání možných budov, které by mohli sloužit jako sídlo Muzea
jednání se zástupci PostBellum
účast na pracovní skupině, řešící sídlo muzea

Vymahatelnost práva
jednání s městskými částmi P1, P2, P3 a P7
jednání s Operátor ICT
pomoc s přípravou objednávky pro Operátor ICT

Parkovací zóny
provádění rešerše
příprava možných legislativních řešení

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před více než 1 rok

Výkaz práce za měsíc květen 2020

Koordinační činnost
účast na jednáních poslaneckých i zastupitelských klubech
účast na jednáních resortních týmech a KETech
účast na jednáních výborů PS
jednání s poslanci

Taxi
seznámení poslanců s návrhy HPM
zajišťování podpory pro návrh
jednání s dotčenými radními

Krátkodobé ubytování
příprava dalších legislativních kroků
zajišťování, aby HMP začalo využívat nové pravomoci

Muzeum paměti XX. století
účast na jednání správní rady
účast na jednání dozorčí rady
jednání se zástupci PostBellum
účast na pracovní skupině, řešící sídlo muzea
prohlídka Strahovského stadionu

Vymahatelnost práva
jednání s městskými částmi P1, P2, P3 a P7
jednání s Operátor ICT
pomoc s přípravou objednávky pro Operátor ICT
jednání s dotčenými odbory HMP

"Pauzování" zastupitelského mandátu
právní rešerše problému
jednání s dotčenými radními
příprava prezentace pro RT veřejné správa
představení návrhu RT veřejná správa

Pražské přístavy
schůzka s poslancem a jeho stakeholderem

Stavební zákon
koordinace pirátské poslanecké pracovní skupiny ke stavebnímu právu a dotčených radních a zastupitelů HMP
příprava a účast na společných jednání

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před více než 1 rok

Výkaz práce za měsíc červen 2020

Koordinační činnost
účast na jednáních poslaneckých klubech - 16.6.
účast na jednáních zastupitelských klubech - 2.6., 17.6. (online),
účast na jednáních resortních týmu veřejná správa
jednání s poslanci - Ondřej Polanský, Jakub Michálek

Krátkodobé ubytování
jednání o návrhu novely živnostenského zákona s radní pro legislativu
připomínkování tisku k novele živnostenského zákona

Muzeum paměti XX. století
jednání se zástupci PostBellum
účast na pracovní skupině, řešící sídlo muzea
příprava stanoviska k tisku na zastupitelstvo

Vymahatelnost práva
jednání s Městskou policií
spolupráce s Operátor ICT a vypracování analýzy
prezentace projektu na výboru pro IT
jednání s ředitelem OICT a ředitelem odboru informatických aplikací

Stavební zákon
koordinace pirátské poslanecké pracovní skupiny ke stavebnímu právu a dotčených radních a zastupitelů HMP
účast na společném jednání

Pronájem pozemku na Vršovickém hřbitově
jednání s občany
dohledávání podkladů
analýza situace
konzultace s protikorupčními analytiky
představení problému primátorovi, dotčené radní a dotčeným zastupitelům

Hazard
seznámení s návrhem novely vyhlášky
konzultace stanoviska zastupitelského klubu s Januszem Konieczným

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před asi 1 rok

Výkaz práce za měsíc červenec 2020

Koordinační činnost
účast na jednáních poslaneckých klubech - 7.7.
účast na jednání zastupitelstva HMP

Krátkodobé ubytování
účast na pracovní skupině MMR
účast na setkání pražských senátorů ke krátkodobému ubytování v Senát ČR

Muzeum paměti XX. století
jednání se ředitelem Muzea
účast na jednání správní rady

Vymahatelnost práva
spolupráce s Operátor ICT a vypracování analýzy
prezentace projektu řediteli odboru kanceláře primátora
jednání s ředitelem OICT

Pronájem pozemku na Vršovickém hřbitově
jednání s občany
jednání s radní, s ředitelem odboru zdravotnictví
účast na prohlídce na místě
jednání s ředitelem SPH

Pyrotechnika
vypořádávání připomínek k novele vyhlášky

Venkovní reklama
analýza situace s "LED Nuselák"
spolupráce při příprava novely zákona o regulaci reklamy

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před asi 1 rok

Výkaz práce za měsíc srpen 2020

Koordinační činnost
účast na jednáních zastupitelského klubu - 4.8. - online
účast na KET transparentnost

Krátkodobé ubytování
jednání s občany
analýza návrhu zákona

Vymahatelnost práva
spolupráce s Operátor ICT a vypracování analýzy
jednání s ředitelem OICT

Pronájem pozemku na Vršovickém hřbitově
jednání s občany
jednání s radní, s ředitelem odboru zdravotnictví
připomínkování návrhu smlouvy

Alkohol - vyhláška
připomínkování vyhlášky

Venkovní reklama
spolupráce při příprava novely zákona o regulaci reklamy

Hazard
vyhláška o regulaci hazardu

Legislativní potřeby Prahy - brožura
vyhledávání témat
příprava textů

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před asi 1 rok

Výkaz práce za měsíc září 2020

Koordinační činnost
účast na jednáních poslaneckého klubu - 15.9., 29.9. - online
účast na jednáních zastupitelského klubu - 1.9., 9.9., - online
jednání ZHMP
účast na KET transparentnost

Krátkodobé ubytování
jednání s občany - Spolek pro snesitelné bydlení - online
účast na Komisi pro krátkodobé ubytování

Vymahatelnost práva
spolupráce s Operátor ICT a vypracování analýzy
jednání s ředitelem OICT
jednání s ředitelem AIP a na odboru AIP

Pronájem pozemku na Vršovickém hřbitově
kontrola na místě - 11., 18., 25. 9.

Alkohol - vyhláška
jednání s Mezirezortním týmem Návykové chování - online
příprava materiálu pro jednání s gesčním radním
jednání s gesčním radním

Venkovní reklama
spolupráce při příprava novely zákona o regulaci reklamy

Muzeum paměti XX. století
účast na prvním setkání Kolegia Muzea a prohlídka nového dočasného sídla

Legislativní potřeby Prahy - brožura
vyhledávání témat
příprava textů

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před 11 měsíc(ů)

Výkaz práce za měsíc říjen 2020

Koordinační činnost
účast na jednáních poslaneckého klubu - 19.10., 20.10., 27.10. - online
účast na jednáních zastupitelského klubu - 6.10., 14.10., - online
jednání ZHMP
účast na KET transparentnost

Vymahatelnost práva
spolupráce s Operátor ICT a vypracování analýzy
jednání s ředitelem OICT
jednání s ředitelem AIP a na odboru AIP
představení projektu skupině pro digitalizaci na HMP

Pronájem pozemku na Vršovickém hřbitově
jednání s radní, ředitelem odboru, ředitelem SPH

Alkohol - vyhláška
jednání s Mezirezortním týmem Návykové chování - online
příprava materiálu pro jednání s gesčním radním
jednání s gesčním radním

Venkovní reklama
spolupráce při příprava novely zákona o regulaci reklamy
jednání s poslanci

Muzeum paměti XX. století
jednání s ředitelem
jednání s lidmi z Muzea o "virtuálním muzeu"

Legislativní potřeby Prahy - brožura
příprava textů

Stavební zákon
účast na schůzce velkých měst ke stavebnímu zákonu
jednání s poslanci
účast na schůzce se zástupci Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před 11 měsíc(ů)

Výkaz práce za měsíc listopad 2020

Koordinační činnost
účast na jednáních poslaneckého klubu - 10.11., 30.11. - online
účast na jednáních zastupitelského klubu - 3.11., 11.11., - online
účast na KET transparentnost

Vymahatelnost práva
spolupráce s Operátor ICT a vypracování analýzy
jednání s ředitelem OICT
jednání s ředitelem AIP a na odboru AIP

Pronájem pozemku na Vršovickém hřbitově
jednání s radní, ředitelem odboru, ředitelem SPH

Alkohol - vyhláška
jednání s Mezirezortním týmem Návykové chování - online
příprava materiálu pro jednání s gesčním radním

Venkovní reklama
spolupráce při příprava novely zákona o regulaci reklamy
jednání s poslanci

Muzeum paměti XX. století
jednání s ředitelem
jednání s lidmi z Muzea o "virtuálním muzeu"
jednání správní rady

Legislativní potřeby Prahy - brožura
příprava textů

"Klouzavý" zastupitelský mandát
příprava materiálu

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před 8 měsíc(ů)

Výkaz práce za měsíc leden 2021

Koordinační činnost
účast na jednáních zastupitelského klubu - 12.1., 20.1., - online
účast na jednání zastupitelstva 21.1.

Vymahatelnost práva
spolupráce s Operátor ICT a vypracování analýzy
jednání s ředitelem OICT
jednání s ředitelem AIP a na odboru AIP

Pronájem pozemku na Vršovickém hřbitově
komunikace s ředitelem odboru

Muzeum paměti XX. století
jednání s ředitelem
jednání s lidmi z Muzea o "virtuálním muzeu"
audit

Legislativní potřeby Prahy - brožura
příprava textů

Krátkodobé ubytování
jednání s gesční radní
komunikace s místními spolky

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před 6 měsíc(ů)

Výkaz práce za měsíc březen 2021

Koordinační činnost
účast na jednáních zastupitelského klubu - 2.3., 17.3., - online
účast na jednání zastupitelstva 18.3.

Vymahatelnost práva
spolupráce s Operátor ICT a vypracování analýzy
jednání na OICT

Muzeum paměti XX. století
jednání s ředitelem
jednání správní rady Muzea 30.3.
jednání ředitel + zastupitelé o Domu Pážat

Legislativní potřeby Prahy - brožura
příprava textů

Krátkodobé ubytování
jednání s gesční radní
komunikace s místními spolky
jednání Komise pro KU - 11.3.

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před 5 měsíc(ů)

Výkaz práce za měsíc duben 2021

Koordinační činnost
účast na jednáních zastupitelského klubu - 6.4., 21.4., - online
účast na jednání zastupitelstva 18.3.

Vymahatelnost práva
spolupráce s Operátor ICT a vypracování analýzy
jednání na OICT

Muzeum paměti XX. století
jednání s ředitelem
jednání správní rady Muzea
jednání ředitel + zastupitelé o Domu Pážat

Legislativní potřeby Prahy - brožura
příprava textů

Krátkodobé ubytování
jednání s gesční radní
komunikace s místními spolky

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před 3 měsíc(ů)

Výkaz práce za měsíc květen 2021

Koordinační činnost
účast na jednáních zastupitelského klubu - 4.5., 26.5., - online
účast na jednání zastupitelstva 27.5.

Vymahatelnost práva
spolupráce s Operátor ICT a vypracování analýzy
jednání na OICT

Muzeum paměti XX. století
jednání s ředitelem
jednání správní rady Muzea
zahájení výstavy

Krátkodobé ubytování
jednání s gesční radní
komunikace s místními spolky
jednání Komise

Curling
jednání ke hale v Roztylech

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před 3 měsíc(ů)

Výkaz práce za měsíc červen 2021

Koordinační činnost
účast na jednáních zastupitelského klubu - 1.6., 16.6., - online
účast na jednání zastupitelstva 17.6.

Muzeum paměti XX. století
jednání s ředitelem
jednání správní rady Muzea
zahájení výstavy
řešení odstoupení zástupce Pir. ze SR

Krátkodobé ubytování
jednání s gesční radní
komunikace s místními spolky
příprava na jednání za účastí ombudsmana
jednání za účasti ombudsmana

Sport
jednání k hale v Letňanech a Holešovicích za účasti radního
účast na

Aktualizováno uživatelem Petr Přenosil před asi 2 měsíce(ů)

Výkaz práce za měsíc červenec 2021

Koordinační činnost
účast na jednáních zastupitelského klubu
účast na jednání zastupitelstva

Muzeum paměti XX. století
jednání s ředitelem
řešení financování Muzea

Krátkodobé ubytování
jednání s gesční radní
komunikace s místními spolky
kulatý stůl
příprava komunikace se zástupci společností
příprava zadání právního posudku

Sport
jednání s gesčním radním

Akce

Také k dispozici: Atom PDF