Projekt

Obecné

Profil

Návrh #24178

Vyjádření k žádosti Rudolfa Belece o členství v MS Praha 3

Přidáno uživatelem Jan Hora před asi 1 rok. Aktualizováno před 11 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
31.10.2019
Uzavřít do:
31.10.2019
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Organizační struktura:
Ne

Popis

Byli jsme požádáni předsednictvem Prahy 3 o vyjádření k žádosti o členství v MS Praha 3 Rudy Belece.

Vzhledem k tomu že přijetí člena je rozhodnutím příslušného PMS, navrhuji formu doporučujícího usnesení.

Návrh usnesení:
PKS Praha doporučuje předsednictvu MS Praha 3 přijmout Rudolfa Belece jako člena strany a člena MS Praha 3

Hlasujeme Pro/Proti/Zdržel se

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jan Hora před asi 1 rok

Pro

#2 Aktualizováno uživatelem magdalena valdmanova před asi 1 rok

Pro

#3 Aktualizováno uživatelem Michal Zachar před asi 1 rok

Pro

#4 Aktualizováno uživatelem Alice Hamalová před asi 1 rok

Pro

Tímto hlasováním nebere na sebe PKS zodpovědnot přijímání Rudy Belece do strany. Pouze tady vyslovujeme svůj názor. Prosila bych PMS Praha 3, aby si ponechávala své pravomoce a zodpovědnosti. Pokud ne. Nechť udělají krok zpět a nechají prostor jiným. Pokud se nikdo takový nenajde, tak se může celé MS zrušit a být součástí pouze kraje. Myslím si však, že to to určitě nebude třeba.
A proč? Protože polovičatá řešení přináší spíše problémy než úlevu. S pravomocemi jde v ruku v ruce i zodpovědnost. Jedno bez druhého nejde. Bez zodpovědnosti nás nic nenutí nad rozhodnutími přemýšlet.

#5 Aktualizováno uživatelem Jan Hora před asi 1 rok

  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Usnesení bylo přijato.

#6 Aktualizováno uživatelem Michal Zachar před 11 měsíců

  • Uzavřít do nastaven na 31.10.2019

#7 Aktualizováno uživatelem Michal Zachar před 11 měsíců

  • % Hotovo změněn z 0 na 100

Také k dispozici: Atom PDF