Projekt

Obecné

Profil

Akce

Stížnost #24020

uzavřený

Výběrová řízení a personální politika v Praze

Přidáno uživatelem Míča Nepejchalová před téměř 3 roky(ů). Aktualizováno před téměř 2 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
23.02.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

80%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Datum podání:
04.05.2020
Orgán:
Rozhodčí komise
Stěžovatel:

Kontrolní komise

Odpůrce:

ZK HMP

Fáze:
Projednávání rozhodčí komisí
Organizační struktura:
Ne

Popis

Kontrolní komisi bylo anonymně doručeno toto podání:

"Ahoj,

v souladu s rozhodčím řádem podávám následující stížnost ve věci manipulace s výsledky veřejného výběrového řízení do dozorčí rady Obecního domu v Praze:

Účastníci řízení

 1. Kontrolní komise (stěžovatel)
 2. Výběrová komise daného řízení ve složení Michaela Krausová, Matěj Kubíček, Viktor Mahrik (odpůrci)

Vylíčení rozhodných skutkových okolností
Dne 18. 12. 2018 se konal pohovor na obsazení pozice člena dozorčí rady Obecního domu v Praze. Výsledky a hodnocení byly zapisovány do Google Docs tabulky, viz screenshot ze dne 19.12. z první tabulky (soubor DR_OD.pdf). Účastníci VŘ se umístili: 1. Jaroslav N. (74 bodů), 2. Jakub V. (73 bodů) a 3. Jiří T. (72 bodů).

Dne 20.12. byla vytvořena nová tabulka s výsledky ze všech výběrových řízení do dozorčích rad. Tabulka VŘ do Obecného domu byla 20.12. ve 20:22 překopírována totožně s původní tabulkou uživatelem s Google účtem Saskia Savvy (https://plus.google.com/100254742346685554673, Michaela Krausová). Avšak 23.12. v 8:53 a 9:28 proběhly stejným uživatelem úpravy u bodových hodnocení u Jakuba V. (o tři body více v „reference“ a dva body více v „program“) a Jaroslava N. (-1 bod u „program“, taktéž „dojem“, -2 body u „reference“, +1 bod u „praxe“). Tato úprava změnila pořadí účastníků a výherce řízení na 1. Jakub V. (78), 2.-3. Jiří T. a Jaroslav N. (72).

6.1. pak na fóru https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=572&t=44802#p598029 Michaela Krausová zveřejnila PDF soubor se všemi výsledky 2. kola výběrových řízení do dozorčích rad a u Obecního domu se oproti původní tabulce liší výsledky ještě významněji: 1. Jakub V. (77), 2. Jiří T. (68) a 3. Jaroslav N. (50). Dílčí rozdíly viz tabulka v PDF souboru.

Tvrzení porušení předpisů
Dle předložených důkazů je vysoká pravděpodobnost, že došlo k manipulaci s výsledky výběrového řízení tak, aby nezvítězil Jaroslav N. (resp. zvítězil Jakub V.), a to buď pouze Michaelou Krausovou, nebo celou výběrovou komisí, měla-li o změnách hodnocení povědomí. Jedná se tedy o závažné porušení stanov, konkrétně porušení základních programových cílů strany a pirátských hodnot.

Vyjádření k přijatelnosti stížnosti
Stížnost je přijatelná (§ 11 RŘ), neboť:

 1. O smírné řešení se stěžovatel nepokusil z důvodu obavy o zmaření vyšetřování.
 2. Jedná se o stížnost kontrolní komise ve veřejném zájmu, záloha se tedy neskládá.

Návrh výroku rozhodčího nálezu
Proto navrhuji, aby rozhodčí komise vydala následující rozhodčí nález (§ 4 RŘ):

 1. Michaela Krausová či všichni členové výběrové komise do dozorčí rady Obecního domu manipulovali s výsledky výběrového řízení do dozorčí rady Obecního domu a jsou tak odpovědni za porušení rozhodného práva.
 2. PKS Praha se ukládá provést nové výběrové řízení do dozorčí rady Obecního domu s výběrovou komisí bez účasti členů odpovědných za porušení rozhodného práva.
 3. Všem členům výběrové komise odpovědným za porušení rozhodného práva se zakazuje účast v jakékoli výběrové komisi pro výběrové řízení organizované Českou pirátskou stranou na dobu tří let.
 4. Michaela Krausová či všichni členové výběrové komise jsou pro závažné porušení stanov vyloučeni ze strany a povinni uhradit náklady na toto řízení."

Soubory

DR_OD.pdf (399 KB) DR_OD.pdf Míča Nepejchalová, 26.10.2019 12:25
Výsledky-2.-kola-výběrových-řízení-do-DR-Export2.pdf (66 KB) Výsledky-2.-kola-výběrových-řízení-do-DR-Export2.pdf Míča Nepejchalová, 26.10.2019 12:25
Re_ Úkol pro výběrově řízení do DR Obecního domu.pdf (130 KB) Re_ Úkol pro výběrově řízení do DR Obecního domu.pdf Jaroslav Němec, 29.10.2019 09:11
15-Odpověď M. Krausové na návrh smíru kontrolní komise-leden2020.odt (53.1 KB) 15-Odpověď M. Krausové na návrh smíru kontrolní komise-leden2020.odt Míča Nepejchalová, 23.03.2020 21:00
12-zapis-setkaniKKaMHMP-6-12-2019.pdf (81.4 KB) 12-zapis-setkaniKKaMHMP-6-12-2019.pdf Míča Nepejchalová, 23.03.2020 21:03
Stížnost24020.pdf (142 KB) Stížnost24020.pdf Míča Nepejchalová, 04.05.2020 17:22
Plná moc_ZKHMP.pdf (84 KB) Plná moc_ZKHMP.pdf Viktor Derka, 30.05.2020 18:23
reakceKK.pdf (204 KB) reakceKK.pdf Míča Nepejchalová, 05.07.2020 18:09
Replika ke komentáři zpravodajky_200710.pdf (361 KB) Replika ke komentáři zpravodajky_200710.pdf Viktor Derka, 15.07.2020 09:50
vyjádření K. Gottmannové.pdf (37.2 KB) vyjádření K. Gottmannové.pdf Viktor Derka, 30.08.2020 20:06
vyjádření.pdf (68 KB) vyjádření.pdf Viktor Derka, 30.08.2020 20:06
21-Dozorčí rady.xlsx (10.3 KB) 21-Dozorčí rady.xlsx Viktor Derka, 30.08.2020 20:07
emailova komunikace.pdf (303 KB) emailova komunikace.pdf Viktor Derka, 30.08.2020 20:15
Zasedání RK srpen 2020.pdf (26 KB) Zasedání RK srpen 2020.pdf Viktor Derka, 31.08.2020 11:55
20-DR-Prehled.xlsx (9.9 KB) 20-DR-Prehled.xlsx Viktor Derka, 31.08.2020 15:04
Náklady.pdf (76.1 KB) Náklady.pdf Viktor Derka, 31.08.2020 15:04
Vyčíslení nákladů_200831.pdf (240 KB) Vyčíslení nákladů_200831.pdf Viktor Derka, 31.08.2020 15:04
náklady-KK.pdf (38 KB) náklady-KK.pdf Míča Nepejchalová, 02.09.2020 12:32
7-nabidkaII.jpg (261 KB) 7-nabidkaII.jpg Míča Nepejchalová, 14.09.2020 20:27
8-sms.jpg (558 KB) 8-sms.jpg Míča Nepejchalová, 14.09.2020 20:27
6-nabidka.jpg (614 KB) 6-nabidka.jpg Míča Nepejchalová, 14.09.2020 20:27
5-jobs.jpg (307 KB) 5-jobs.jpg Míča Nepejchalová, 14.09.2020 20:27
4-screenshotFB.png (192 KB) 4-screenshotFB.png Míča Nepejchalová, 14.09.2020 20:27
2-Seznam Email.pdf (218 KB) 2-Seznam Email.pdf Míča Nepejchalová, 14.09.2020 20:27
3-Seznam Email.pdf (202 KB) 3-Seznam Email.pdf Míča Nepejchalová, 14.09.2020 20:27
1-dotazy.pdf (37.3 KB) 1-dotazy.pdf Míča Nepejchalová, 14.09.2020 20:27
11-Seznam Email.pdf (28.8 KB) 11-Seznam Email.pdf Míča Nepejchalová, 16.09.2020 17:31
10-Seznam Email.pdf (130 KB) 10-Seznam Email.pdf Míča Nepejchalová, 16.09.2020 17:31
9-Seznam Email.pdf (162 KB) 9-Seznam Email.pdf Míča Nepejchalová, 16.09.2020 17:31
12-Seznam Email.pdf (160 KB) 12-Seznam Email.pdf Míča Nepejchalová, 16.09.2020 17:31

Související úkoly

související s evidence rozhodčích řízení - Stížnost #24182: Stížnost ve věci porušení předpisů o hospodaření, maření transparence a poškození dobrého jména stranyDokončenOndřej Ručka01.11.2019

Akce
související s rozhodčí komise - Dlouhodobý úkol #24454: Stížnosti řešené RK s volebním obdobím od r. 2019V řešení (diskutuje se)Petr Springinsfeld

Akce

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před téměř 3 roky(ů)

Doplňuji související informace:

Výběrové řízení na operátora ICT:
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=644923#p644923
Zadání zde https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=572&t=46373 bez zveřejněných výsledků

Vlákno k diskusi ohledně VŘ (nejen) do dozorčích rad:
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=645029
Vycházející z diskuse ohledně kauzy JCDecaux:
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=643210

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před téměř 3 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Rosťa Řeha

Aktualizováno uživatelem Jan Hamal Dvořák před téměř 3 roky(ů)

Ahoj,

Michaela Skokanova napsal:

Výběrové řízení na operátora ICT:
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=644923#p644923
Zadání zde https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=572&t=46103 bez zveřejněných výsledků

máš špatné výběrko. Jednalo se o pozici Ředitel Úseku interních služeb a strategického rozvoje v Operátoru ICT.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před téměř 3 roky(ů)

Opraveno, díky :)

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před téměř 3 roky(ů)

 • Přiřazeno změněn z Rosťa Řeha na Jan Novák

Aktualizováno uživatelem Jaroslav Němec před téměř 3 roky(ů)

Ahoj,
jako další, podpůrný důkaz posílám mou mailovou odpověď ze dne 24. 4. 2019 8:58, tedy z průběhu opakovaného VŘ do DR OD.

V sobotu 20.4.2019 v 7:46 zaslala MK doplňující úkol, připomínám, že šlo o prodloužený sváteční Velikonoční víkend (volno pro děti bylo od 18. 4. do 22. 4.). Úkol nebyl předem v zadání avizován, takže jsem ho neočekával a k mailu se dostal až ex post, viz má odpověď. Byl jsem s rodinou (19.-23. 4.) mimo Prahu, kde jsem se vrátil 23. 4. po polední, celé úterní odpoledne, až do večera jsem měl komise a schůzi. Pohovoru jsem se už osobně neúčastnil, jelikož jsem před tím měl Komisi a byl jsem dosti unavený, zároveň jsem považoval svou účast, vzhledem k tomu, co jsem napsal v přiloženém mailu, za zbytečnou a volil jsem raději čas trávený s rodinou. Sekretáři zast. klubu a MK jsem poslal SMS s omluvou.

Můj pracovní harmonogram viz můj veřejný kalendář: http://jarnemec.cz/verejny-kalendar/

Opakování VŘ viz https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=572&t=44802#p609423

"Výběrové řízení na obecní dům bude zopakováno z důvodu administrativní chyby při zveřejnění výsledků VŘ. Prosíme zájemce, aby dle původních instrukcí posílali své přihlášky do 13. 3. 2019 na adresu lidepraha@pirati.cz včetně všech náležitostí uvedených výše.
Přihlásit se může každý, nejen ten, kdo již ve VŘ byl. Tři pozvané kandidáty bude komise informovat telefonicky či emailem. Výběr bude probíhat stejně jako minule, tedy bude na základě odpovědí na otázky a CV posouzen profil a k ústním pohovoru pozveme TOP 3 kandidáty. Zbytek kandidátů dostane hodnocení 1 - 10. Nebude posuzována znalost pirátského programu ani reference, ke kterým se přihlíží až po pohovorech."

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před téměř 3 roky(ů)

 • související s Stížnost #24182: Stížnost ve věci porušení předpisů o hospodaření, maření transparence a poškození dobrého jména strany přidán

Aktualizováno uživatelem Jan Novák před téměř 3 roky(ů)

 • Předmět změněn z Výběrová řízení v Praze na Výběrová řízení a personální politika v Praze

Aktualizováno uživatelem Jan Novák před téměř 3 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 0 na 70

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

1. pokus o smír ze dne 15.1.2020

Zasílám mail, kterým se KK pokouší o smír. Prosím o vyjádření, zda-li jsou dle vás naše informace správné, úplné a dostatečné. Zároveň žádám do 10 dní informaci o tom, jak budou přetrvávající problémy vyřešeny či alespoň řešeny. Jedná se o finální část šetření. Vzhledem k tomu, že jde šetření ve veřejném zájmu, musí případný smír schválit RK. Smír je KK ochotna uzavřít, pokud bude do 14 dní vše níže uvedené napraveno.

V případě, že po této Vaší zprávě dojdeme k názoru, že i tak je nutno věc řešit stížností ve veřejném zájmu, bude RK předložen obdobný text doplněný o vaše finální vyjádření, případně upřesnění, plus přijatelnost stížnosti a návrh na výrok RK. Vypuštěn by mohl být případně jen vyslovený šotek či něco obdobného.

Pro vaši informaci: podatelny KK a RK nejsou bez přihlášení do Redmine viditelné (sic), tedy k informacím zde uvedeným by měli mít přístup jen členové strany a lidé, které platíme. Dále zcela upřímně píšu, že toto je nejmírněji formulovaný text, jaký si v tomto případě dokážu představit. Všichni členové KK si váží vámi odvedené práce, chápeme časovou vytíženost a podobně, nicméně pokud existují vnitřní normy, musíme je dodržovat, či včas řešit, jak je obtížné je splnit.

Kontrolní komise se při svém šetření ve veřejném zájmu zabývala:

 • Výběrovými řízeními do dozorčích rad městských firem
 • Výběrovými řízeními na MHMP do asistentských/poradních pozic
 • Výběrovým řízením na Obecní dům
 • Výběrovými řízeními v rámci společnosti Operátor ICT
 • Doplácení poradců a asistentů primátora Hřiba
 • Kontrolou v rámci rozpočtu KS Praha
 • Kauzou Tenzer

Pro lepší orientaci je řešeno ve třech větvích, samostatně je vyšetřována administrativně-finanční část a kauza Tenzer. Zbylé výsledky šetření jsou v tomto spisu.

Výběrová řízení do DR
Kontrolní komise konstatuje, že výběrová řízení proběhla vzhledem k časové tísni úspěšně. Výběrová řízení probíhala od listopadu 2018 do dubna 2019, celkem bylo vyhlášeno 23 výběrových řízení. Za průběh, organizaci a administraci je odpovědný ZKHMP respektive Michaela Krausová, která byla za organizaci těchto výběrových řízení placena. Po rezignaci Michaely Krausové byl za zdárnou součinnost s KK odpovědný nový předseda ZKHMP - Viktor Mahrik.
Složení výběrových komisí se dá považovat za odborné. V komisích zasedali Matěj Kubíček, Michaela Krausová, Viktor Mahrik, Jaroslav Vlk a Janusz Konieczny. Diskutabilní je předvýběr uchazečů pouze personalistou (s možností korekce kýmkoliv ze ZKHMP), dle dostupných informací měl Matěj Kubíček odbornost dostatečnou. Obecný popis průběhu jednotlivých výběrových řízení je považován za věrohodný, zároveň není v zásadním rozporu s pirátskými normami. Občasná nelichotivá pochybení (např. střídání protikorupčních analytiků v průběhu výběrového řízení) jsou pochopitelná.
Velkou chybou je fakt, že soubor s průběžnými výsledky byl sdílen odkazem mezi všechny zastupitele, náhradníky a poradce, tj. cca 20 lidí. Sdílely se tak všechny informace zastupitelského klubu (tisky, materiály, drafty atd.), někteří z nich byly účastníky výběrek a takto měli přístup i jako účastníci řízení - viz opakování výběrového řízení do DR Obecního domu. Tento problém nepřímo souvisí s nedostatečnou technickou podporou systémů strany.
Dodnes KK nezná kompletní složení konkrétních komisí. Složení u 11 VŘ z 23 zveřejněno 2. ledna 2019 na fóru Michaelou Krausovou. Při získávání těchto informací byla ze strany vedení zastupitelského klubu shledána nedostatečná součinnost s KK, došlo tedy k porušení § 2 Rozhodčího řádu. Zároveň bylo zjištěno, že se někteří členové výběrových komisí sami hlásili do výběrových řízení jako účastníci; Matěj Kubíček sám sebe vyřadil hned v prvních kolech, ale Jaroslav Vlk VŘ vyhrál a získal tak pozici ve společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., toto pochybení KK považuje za výrazné.
KK konstatuje, že (nejen) vedoucí PO Jana Koláříková na administrativní problémy upozorňovala. Byla zde i snaha ze strany PkS, viz vyjádření Alice Hamalové.

 1. 5. 2019 v mailu pro PkS Praha upozorňuje, že Veronika Kubíčková nemá smlouvu, jeho součástí je nabídka administrativní pomoci.
 2. 6. 2019 Michaela Krausová odpovídá JK a táže se po metodice k VŘ.
 3. 6. 2019 bylo na zasedání RV v Rožnově v bodě 9 fungování zastupitelského klubu na pražském magistrátu, problémy probírány. Viz příloha (kleslová)
 4. 7. 2019 Jan Loužek (asistent ZKHMP) zasílá mail PO, viz příloha č. XY.
 5. 11. 2019 obdržela KK první tabulky. Zápisy jednotlivých výběrek neexistují, existují pouze souhrnné výsledky. U části výběrových řízení nebyly vyhlášeny výsledky na fóru. Nebylo zveřejněno, že u tří společností, pro které bylo vyhlášeno výběrové řízení, Piráti nakonec nemají žádného nominanta v DR. Tyto nedostatky nejsou i skrze urgence KK dodnes dořešeny. Zde Kontrolní komise konstatuje, že o správnosti doplnění chybějícího nemohli mít odpůrci žádných pochyb, dle odpovědi na předběžnou otázku RK.

Tímto byla omezena transparence průběhu výběrových řízení a lze se tedy oprávněně domnívat, že došlo k porušení čl. (2) Stanov České Pirátské strany, konkrétně odstavce 2, písmene g. K tomuto porušení však dle názoru Kontrolní komise nedošlo ze zlého úmyslu, nýbrž v důsledku časové vypětí, nedostatku zkušeností a nedostatečných administrativních dovedností. Každý člen České pirátské strany je podle čl. 3 odst. 8 stanov povinen podporovat politické cíle strany, zejména základní programové cíle a dodržovat ustanovení jednacích řádů a dalších vnitřních předpisů. Podle § 3 rozhodčího řádu jsou rozhodným právem také vnitřní předpisy strany a její politický program, jemuž se tímto přiznává právní síla vnitřního předpisu. Rozhodné právo se posuzuje podle okamžiku, kdy bylo porušení předpisů dokonáno, není-li stanoveno jinak.

Každý člen České pirátské strany je podle čl. 3 odst. 8 stanov povinen podporovat politické cíle strany, zejména základní programové cíle a dodržovat ustanovení jednacích řádů a dalších vnitřních předpisů. Podle § 3 rozhodčího řádu jsou rozhodným právem také vnitřní předpisy strany a její politický program, jemuž se tímto přiznává právní síla vnitřního předpisu. Rozhodné právo se posuzuje podle okamžiku, kdy bylo porušení předpisů dokonáno, není-li stanoveno jinak.

Zásadním dokumentem pro obsazování dozorčích a řídících orgánů obchodních společnosti samospráv je „Společný program pro komunální volby konané v roce 2018“. V části „Transparentní společnosti“ je uvedeno:

„Zajistíme, aby společnosti samospráv ovládali odborníci, ne politici. (…) V řídících orgánech nebudou figurovat politici. (…) Budeme trvat na tom, aby se společnosti řídily pravidly pro transparentní organizace.“ Vnitřní předpis dále uvádí, že transparentní organizace „provádí výběrová řízení veřejně ve dvoustupňovém řízení“ a dále „uplatňují účinné vnitřní mechanismy pro kontrolu a vynucování pravidel transparence“.

Výběrová řízení na MHMP do asistentských pozic:
Kontrolní komise neshledala vážnějších pochybení, co se výběru osob týče, a ani výběrové řízení na vedoucího poradců nevykazuje nekalé prvky. Souhrnná tabulka s přehledem všech členů výběrových komisí ve VŘ na pozice pro Piráty na MHMP (na pozice, které platí MHMP, a v některých případech i Pirátská strana) vznikla však až na popud KK; 21. 11. 2019 ji komisi zaslal Jan Loužek. Do té doby neexistovala a dodnes je nekompletní.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dmdEyx9vFepzCiGh3YIYUojGVCKnBNXLmeuF4lvPLCE/edit?ts=5dd66dde#gid=0

Výběrové řízení Obecní dům
Kontrolní komise se ztotožňuje s opakováním výběrového řízení a nedomnívá se, že by bylo třeba dodatečně udělovat sankce za průběh prvního výběrového řízení. Opakované výběrové řízení dle důvěryhodných svědků proběhlo v pořádku, ač opět v časovém presu. Kontrolní komise nenalezla žádné závažnější pochybení. Ztotožňuje se se zprávou Janusze Koniecneho.

Výběrová řízení ve společnosti Operátor ICT
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=572&t=46103
Operátor ICT je jedinou městskou firmou, kde mají Piráti majoritu. Dodnes není vyhlášen na fóru výsledek. Veškerá výběrová řízení této firmy probíhaly interně, byla však vyhlašována na fóru a ve výběrových komisích seděli zástupci Pirátů, proto nesou za jejich průběh zodpovědnost minimálně morální a politickou. Kontrolní komise konstatuje, že na pozici systémového architekta byla vybrána osoba, kterou naši odborní zástupci nedoporučili, s problematickou profesní minulostí a odpovědností za projekty, které jsme kritizovali jako strana. Zároveň konstatuje, že politickou odpovědnost nese celý ZKHMP.
Ve firmě získal pozici i bývalý radní Prahy 4 Matěj Šandor, čehož si všiml i tisk.
mail. KK konstatuje, že se jedná o interní věc společnosti, ovšem s potenciálem ohrozit dobré jméno strany.

Doplácení poradců a asistentů primátora Hřiba
Poradní a asistentské pozice primátora Hřiba byly z rozhodnutí KS Praha za nadstandardní výkony a pracovní nasazení nad rámec 8 hodinové pracovní doby dopláceny z rozpočtu KS Praha. Dle výslechů byla dohoda v duchu, že za určitý časový úsek (tj. např. 12 hodin denně) očekávají určitou mzdu. Vzhledem k více jak roční “díře”, tedy nezveřejnění odměn není možné zkontrolovat, zda-li poradci/asistenti dosáhli na slíbené odměny, či je (i výrazně) překročili, jak některé indicie naznačují. Vzhledem k tomu, že doplácení je za čas strávený nad 8 hodin/den KK konstatuje, že Magdalena Valdmanová pracuje maximálně 8 hodin denně a pouze v pracovním týdnu (není doplácena). V případě opaku je nutné ji doplácet také.
Kontrolní komise konstatuje, že tato skutečnost nevrhá na PkS, ZKHMP a kancelář primátora dobré světlo. Nezveřejňování platů ihned od nástupu, nedodání podkladů pro výši předchozích platů a délka řešení problému implikuje nedostatečné souznění s pirátskými hodnotami. Na zasedání RV v Rožnově (nejen) Lukáš Blažej upozorňoval na netransparenci platů poradců. Interpelován přímo Hřib, vzneseny požadavky na zveřejnění výkazů práce, dodnes nejsou všechny výkaze práce zveřejněny. Zároveň existují podezření, že členové výše zmíněného týmu, kteří chtěli situaci řešit, byli v kolektivu ostrakizováni. KK konstatuje, že není v její pravomoci zasahovat do pracovně-právních vztahů magistrátu HMP.
Dle Jany Koláříkové byly domluveny takovéto platové podmínky: Martina Vacková si na pohovoru řekla o 55k na IČO, Veronika Kubíčková o: 45k na IČO, Adéla Cinkaničová také 48k. Veronika Kubíčková nedostala více jak půl roku slíbenou odměnu za hodiny odpracované navíc.

O smír se KK pokoušela telefonickým a mailovým jednáním s PkS a ZKHMP (skrze předsedu klubu Viktora Mahrika), osobní schůzkou s Viktorem Mahrikem, Jaromírem Beránkem, Jiřím Hoskovcem a Alicí Hamalovou. Tento dokument je poslední snahou KK o dosažení smíru. Zároveň na dílčí problémy poukazovala jak vedoucí PO, tak členové RV minimálně na dvou fyzických zasedání (v Rožnově a v Praze). I skrze tyto urgence dodnes nejsou dodány veškeré podklady.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

Kontrolní komise dne 24.1.2020 obdržela reakci Michaely Krausové. Tato obsahuje opřipomínkovaný zápis ze schůzky KK, zástupců MHMP a PKS Pha, které se M. Krausová neúčastnila. Přikládám tedy i původní znění zápisu.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na 3.osobu

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

Popis průběhu šetření stížnosti #24020 - časová osa

15.11.2018 je vedený začátek úkolu Otevřená výběrová řízení do městských firem na Redmine zadaný 13.5. Michaelou Krausovou, které je tento úkol i přirazen.
26.11.2018 byla vypsána Viktorem Mahrikem na fóru výběrová řízení na členy dozorčích rad městských společností vlastněných hlavním městem Prahou.

10.12.2018 je přijato usnesení ZK MHMP na jednání ZK MHMP, že bude Michaela Krausová mít smlouvu s Piráty nad rámec neuvolněného zastupitele MHMP zpětně od října 2018.
18.12.2018 vyhlášena metodika výsledky výběru v prvním kole výběrových řízení na členy dozorčích rad městských společností vlastněných hl. m. Prahou na fóru Viktorem Mahrikem.
18.12.2018 probíhá VŘ k Obecnímu domu.
23.12.2018 oznámeny uchazečům výsledky VŘ k Obecnímu domu.

2.1.2019 vyhlásila Michaela Krausová postup vyhodnocování a výsledky výběrových řízení na členy dozorčích rad do městských společností vlastněných hl. m. Praha.
6.1.2019 zveřejněny výsledky k VŘ do Obecnímu domu.
7.1.2019 jednání RP k VŘ.
11.1.2019 odhlasován rozpočet KS Praha, obsahující záměry na doplácení lidí pracujících pro ZKHMP.
28.1.2019 ukončení výběrových řízení (tj. 11 dní na přihlášení).

5.2. na schůzi ZK MHMP Michaela Krausová konstatuje, že se podařilo dokončit výběrová řízení do dozorčích rad.
25.2.2019 zveřejněny první nekompletní výsledky výběrových řízení.

26.3.2019 zasílá Ondřej Profant (garant IT) mail kritizující vítězného kandidáta do OICT Bartošovi, Ferjenčíkovi, Kallaschovi, Hřibovi, Beránkovi, Vašíčkovi.
29.3. Magdalena Valdmanová si za PkS Praha bere za úkol aktualizovat seznam doplácených pozic.

2.4. 2019 mail od RP Zdeňkovi Hřibovi ve věci problematického VŘ do OICT.
3.4. 2019 mail O. Profanta M. Kubíčkovi - v čem má problém s vítězným kandidátem. Přeposláno KK v listopadu, viz níže.
20.4.2019 opakování výběrového řízení na Obecní dům.

30.5.2019 Jana Koláříková píše mail ohledně Veroniky Kubíčkové (7 měsíců bez odměn), upozorňuje na nespolupráci s PO, žádost o konzultování vypisování výběrových řízení, upozornuje, že Praha má dlouhodobé problémy).

3.6.2019 Michaela Krausová odpovídá na tento mail (na vědomí Vackové, Beránkovi).

4.7.2019 Jan Loužek zasílá JK mail s přehledem vysoutěžených pozic na MHMP (vizte tabulku v příloze).

6.9.2019 Jakub Michálek píše mail ohledně Murňáka (???)
6.-8.9. 2019 RV v Rožnově, mj. se probírá Jiří Hoskovec a jeho VŘ na pozici vedoucího poradců.
13.9.2019 Jana Koláříková píše mail ohledně jobs.cz RP (upozornění na možné problémy Magdaleny Valdmanové) => “přestřelka mezi ní a Jakubem Michálkem”.

17.10.2019 Krausová rezignuje na post předsedkyně ZK HMP.
24.10.2019 vychází článek “Piráti v Praze: lukrativní post získal straník”.
26.10.2019 byl založen úkol v Redmine a jako zpravodaj byl určen Jan Novák.
26.10.2019 Jaroslav Němec, účastník výše zmíněného VŘ, dodal svůj popis situace při opakování VŘ, vizte https://redmine.pirati.cz/issues/24020#note-8.

 1. 10.2019 dostává JN mail od Jany Koláříkové, který popisuje problémy s VŘ a vyplácením odměn na magistrátu. 30.10.2019 obdržela KK výpověď Jana Hory ohledně průběhu VŘ.

1.11.2019 proběhla první písemná výpověď Michaely Krausové vůči KK.
1.-6.11.2019 jel zpravodaj JN do Prahy, aby se zúčastnil zasedání RV a získal svědectví od zúčastněných osob.Tímto vznikly KK náklady v celkové výši 1201,- za cestovní náhradu a stravné, viz https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7934/.
Během těchto rozhovorů bylo mj. zjištěno, že se PO (konkrétně vedoucí JK a její zástupkyně MK) snažily o napravení chyb, na které v souvislosti s realizací VŘ do DR a na MHMP přišly. A to konkrétně osobně přes PKS Pha i přímo s Michaelou Krausovou, veřejnou interpelací na zasedání RV (15.-16.6.2019) i písemně na fóru samostatným vláknem z 17.9.2019; vizte Diskuze - financování personálních záležitostí MHMP).
1.11.2019 doručil Jan Loužek JN první soupis pirátských lidí na magistrátu.
1.11.2019 první kontakt s Januszem Koniecznym, který později vypracuje analýzu.
3.11.2019 dostává KK od Janusze Konieczného analýzy ohledně Obecního domu.
4.11.2019 zasílá Janusz Koniecny KK info o tom, že vzniká “Doporučení pro transparentní výběrová řízení”.
8.11.2019 obdržela KK od Jana Loužka přístup do “spisu” výběrových řízení v praze. Konkrétně se jednalo o mailovou schránku na Gmailu.
10.11.2019 obdržela KK e-mail od O. Profanta s vyčerpávajícím popisem okolností VŘ do OICT.
11.11.2019 obdržela KK první tabulky s přehledy kandidátů do VŘ od tajemníka klubu. Nicméně tabulky byly nekompletní, jak u VŘ do DR, tak u VŘ na pozice na magistrátu, a v některých případech i chybné (nesprávné odkazy, chybějící data apod.) Od této chvíle KK řešila dodání chybějících informací. Co se DR týče, toto bylo uspokojivě doplněno až k 28.1.2020, viz https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=751&t=51019&p=675868#p675868.
12.11.2019 obdržel JN od Jana Loužka kompletně vše, co měl JL k VŘ k dispozici.
13.11.2019 nám zaslal Janusz Konieczny první analýzy k VŘ do společnosti Operátor ICT. 11.1.2020 dokončil finální analýzu VŘ napříč stranou. Celkem strávil prací pro nás v rámci tohoto případu 16 hodin.

15.-16.11.2019 se setkal JN s tehdejší předsedkyní KK M. Skokanovou, aby ji obeznámil s dosavadními výsledky šetření a mohli začít na případu spolupracovat. Tímto vznikly KK náklady v celkové výši 349,- za cestovní náhradu a kancelářské potřeby, vizte https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7931/, https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7935/.
18.11.2019 KK obdržela vyjádření Alice Hamalové k související stížnosti 24182.
20.11.2019 - “Tímto ti dávám na vědomí že tabulka s přehledem všech účastníků výběrových komisí pro aktuálně pro Piráty pracující lidi zde na MHMP (na pozicích které platí MHMP a v některých případech i Pirátská strana) do současné doby neexistovala a právě je sestavována (cca 66 % hotovo).” (Jan Loužek)
20.11.2020 MS sestavila přehled všech jednání RP, ve kterých se věnovali VŘ a zaslala RP k vyjádření a doplnění. Na základě tohoto bylo urgováno zveřejnění https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=659232#p659232 a zjištěno, že se ke KS OLK nedostal požadavek pro opakování VŘ do DR.
21.11.2019 Jan Loužek dodělává tabulku “Celkový přehled vysoutěžených lidí na MHMP do asistentských pozic”.
22.11.2019 proběhla mailová komunikace - “výslech” - s personalistou Matějem Kubíčkem, aby byl zjištěn jeho názor na věc, především co se OICT týkalo. Bylo zjištěno, že byl vybrán kandidát s nevhodným profilem (viz posudek analytika JK).
25.11.2019 doplnění podkladů k VŘ Viktorem Mahrikem.
26.11. 2019 - “Bohužel neexistují záznamy o tom, které konkrétní osoby se účastnily konkrétních výběrových řízení, nicméně komise měly vždy podobu Viktor Mahrik nebo Michaela Krausová + Jaroslav Vlk nebo Janusz Konieczny a Matěj Kubíček.“ vyjádření Viktora Mahrika.
29.11.-1.12.2019 se konalo zasedání aktivní části KK ve složení Novák, Řeha, Skokanová v Olomouci, jehož hlavní náplní bylo řešení stížnosti #24020 a souvisejících věcí. Tímto vznikly KK náklady v celkové výši 5006,- za cestovní náhrady, stravné a ubytování. Viz https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8055/, https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8054/, https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8053/ a https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8052/.

6.-7.12.2019 se uskutečnily další výslechy k případu v Praze, konkrétně se KK ve složení JN, RŘ a MS sešla se zástupci PKS Praha, ZK MHMP a MHMP; pro konkrétní složení a průběh vizte přiložený zápis. Tímto KK vznikly náklady ve výši 1053,- za cestovní náhradu, vizte https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8263/.
Následně byl zaslán zápis z tohoto setkání všem zúčastněným a v návaznosti na toto proběhla živá mailová výměna názorů, během které ne všichni účastníci dodržovali pravidla etikety. Michaela Krausová zaslala svou odpověď na tento zápis a požádala o založení do spisu, vizte přílohu.

14.1.2020 byl sestaven první pokus o smír, který byl mailem rozeslán členům ZK HMP, PKS Pha, Matěji Kubíčkovi a vedoucí PO.
Na tento smír reagovali Matěj Kubíček, Zdeněk Hřib, Michaela Krausová (vizte přílohy) a Viktor Mahrik -> v návaznosti na něj bylo Mahrikem založeno vlákno s přehledem výběrových řízení (výše).

6.3.2020 byl sestaven finální pokus o smír.

Celkové prokazatelné náklady KK na šetření tohoto případu jsou ve výši 7599,-.

Aktualizováno uživatelem Jan Novák před více než 2 roky(ů)

Mail zaslaný MHMP 22.3.2020

Po několikaměsíčním šetření KK dospěla k tomu, že administrativně-komunikační linka výběrových řízení do DR nebyla ze strany ZKHMP zvládnuta. Na nedostatky upozorňovalo PO, bylo projednáváno před RV a do situace se pokusilo zasáhnout i RP. Skrze všechny tyto výše uvedené zásahy nebyl ZKHMP schopen a dokonce ani ochoten (!) tyto problémy řešit. Klub jako celek v tomto ohledu selhal. Přímou odpovědnost nese Michaela Krausová, která byla po většinu doby zodpovědnou předsedkyní klubu, a zároveň byla stranou placena za zdárný průběh výběrových řízení, stejně tak za jejich administrativní zpracování. Sekundárně i Viktor Mahrik, který vedení klubu po ní převzal.

I přes výše uvedené je KK nadále ochotna přistoupit na smír; vaše stanoviska prosíme do 29.3.2020. V případě přijetí tohoto smíru bude muset být podán i RK ke schválení. V případě, že se na smíru nedomluvíme, půjde případ k RK.

U poměrně vysoce postavené političky, která je aktivní členkou strany již od roku 2011, KK předpokládá znalost podstaty slova transparence. Případu se nijak netýká, zdali v jiných městech proběhla výběrová řízení na obdobné pozice, či nikoliv. Své předvolební sliby a program si nastavilo KS Praha samo. Nyní ještě k několika dříve diskutovaným bodům:

Kontrolní komise provede kontrolu všech výběrových řízení napříč stranou.

Obecní dům, respektive nezabezpečení interních systémů:
Je celkem pravděpodobné, že by problém se zabezpečením tabulky na stranických systémech vznikl také. Práva by byla udělována obdobně a nelze předpokládat, že by defaultně vznikla skupina "účastníci výběrového řízení", kterou by bylo možno vyloučit ze skupiny "výběrová řízení". Problém spočívá v opomenutí administrátora výběrového řízení. Co se týče případného zneužití dat účastníkem, KK neobdržela žádnou stížnost na takové jednání (a obecně je whistleblowing ve straně podporován).

DR:
KK nikde netvrdí, že Jaroslav Vlk byl členem komise v řízení, kterého se zúčastnil. Problém tkví v tom, že byl členem komise u mnoha dalších výběrových řízení. Ilustrovat možno na případu Michálek vs. Gregorová, Koláčný (https://redmine.pirati.cz/issues/17930) - i v tomto případě bylo konstatováno, že je nevhodné, aby byla výběrová komise obdobná, jen se “kosmeticky měnila” u několika obdobných paralelních VŘ naráz. Komise posuzující svého vlastního člena (v mnoha jiných výběrových řízeních) bude velmi těžko nestranná. KK považuje nemožnost uchazeče být zároveň i součástí týmu výběrové komise za elementární.

KK děkuje za přehled výběrových řízení, který byl zveřejněn na fóru. Stále ovšem chybí zápisy postupu výběru – bylo by vhodné minimálně KK zaslat tabulky s hodnocením jednotlivých kandidátů a stručným odůvodněním, proč byl vybrán právě tento kandidát. Neexistence takových zápisů zpochybňuje minimálně kvalitu rozhodování komisí.

PO:
KK již v původním dokumentu poukázala na mailovou nabídku pomoci ze strany vedoucí PO Jany Koláříkové. Stejně tak bylo na situaci upozorňováno na dvou zasedáních RV, písemně na fóru, osobně i v e-mailech. Pokud odpovědná osoba (Michaela Krausová) o pomoc žádala, KK tuto skutečnost nemá za doloženou. PO vydalo metodiku ještě před samotným vyhodnocením výběrových řízení v Praze. Dá se najít v Newsletteru 4/2019 - vizte https://redmine.pirati.cz/attachments/2422/Pir%C3%A1tsk%C3%BD%20newsletter%204_2019.html.

KK dále vyzývá odpůrce, aby svá vyjádření formulovali bez invektiv vůči svědkům.

K postům v DR, které byly vysoutěženy, ale nakonec neobsazeny:

Vysvětlení je akceptovatelné, chybí však v rámci transparentnosti jeho zveřejnění. Vítězové těchto VŘ by měli být zasláni PO, které se jim může ozvat při VŘ na obdobný post.

OICT:
K jakým externím tlakům během výběrového řízení docházelo? KK může pracovat pouze s konkrétními informacemi. Jde o referenci od O. Profanta, kterou se komise rozhodla nezařadit? Ve chvíli, kdy se komise rozhodla vzít v potaz reference pouze od posledních dvou zaměstnavatelů, věděli členové, že tato reference existuje, popřípadě, měla ji komise již k dispozici? M. Kubíček se ve svém e-mailu KK vyjádřil, že o ní nevěděl. Prosíme tedy o složení komise, aby je KK mohla zkontaktovat.

Proč nebylo ve vlákně na fóru oznámeno, že z důvodu nezávislosti společnosti ICT není vhodné výsledek vyhlašovat na pirátském fóru?

Mohl by primátor požádat členy DR, aby podrobně a odborně posoudili práci Krause?

Kontrolní komise se v tomto případě ztotožňuje s posudkem analytika Konieczneho. (Tento byl zpochybněn v předchozím mailu Z. Hřibem, doposud jsme ovšem žádné podklady k jeho tvrzení neobdrželi.) O. Profant je známý neúspěšného uchazeče, zároveň však garant IT; a zároveň celou dobu upozorňuje na problémy, které zatím nikdo nebyl schopen odborně či věcně vyvrátit.

Toto výběrové řízení je zcela nezvládnuté a KK důrazně doporučuje opětovnou soutěž a sestavení programových priorit, které společnost v tomto volebním období provede.

Magistrát:
KK skutečně nemá možnost zasahovat do záležitostí týkající se zaměstnanců magistrátu. Má však pravomoc posuzovat dodržování programu a dalších závazných předpisů členy strany, kteří by v takovém procesu byli zapojeni, nebo jej dokonce tvořili. Stále trváme na výroku, že zjištěné skutečnosti nevrhají na PkS, ZKHMP a kancelář primátora dobré světlo. Stále nemáme informace o posunu ve věcech, na které jsme poukázali. Nezveřejňování platů ihned od nástupu zaměstnanců, nedodání podkladů pro výši předchozích platů a více než roční řešení těchto záležitostí je problematické. Na problémy bylo upozorňováno nejen ze strany PO - mimo soukromé maily i veřejně na zasedání RV (J. Koláříkovou a M. Kleslovou, 15.-16.6.2019) a písemně na fóru samostatným vláknem z 17.9.2019: viz Diskuze - financování personálních záležitostí MHMP).

K Magdaleně Valdmanové:
KK upozorňuje, že toto je oficiální zdůvodnění doplácení ZKHMP, které je plně v souladu s našimi předpisy a které hospodář nezpochybnil. Tedy všichni doplácení jsou dopláceni za čas, který je nad rámec jejich pracovního úvazku u magistrátu. Magdaléna samozřejmě může dělat cokoliv dobrovolnicky.

Co se týče zaslaného návrhu smíru, KK souhlasí pouze s bodem 2 a navrhuje smír v tomto znění:

 1. Kontrolní komise konstatuje, že při výběrových řízeních do dozorčích rad v Praze nedošlo k natolik závažným pochybením, aby bylo nutné některé z nich opakovat.

 2. Kontrolní komise nalezla dílčí nedostatky spočívající v nastavení přístupů k podkladům u VŘ na Obecní dům, chybějící evidenci přesné docházky členů výběrové komise a zpřístupnění informací o odměnách poradců. Tyto byly zpětně napraveny.

 3. ZKHMP se zavazuje učinit maximální možné kroky ke ztransparentnění platů poradců primátora. Tedy jak zpětně, tak do budoucna a pravidelně aktualizovat vývoj jejich odměn, minimálně čtvrtletně.

 4. Kontrolní komise konstatuje, že na pozici systémového architekta do firmy Operátor ICT byla vybrána osoba, kterou naši odborní zástupci nedoporučili. Vítězný nominant má problematickou profesní minulost a s odpovědností za projekty, které jsme kritizovali jako strana. Zároveň konstatuje, že politickou odpovědnost nese ZKHMP jako celek. Ten odpovědnost přijímá a zavazuje se, že při dalších výběrových řízeních zajistí větší podíl odborníků ve výběrových komisích a podnikne legální kroky, které povedou k napravení této situace.

 5. Michaela Krausová uznává svou odpovědnost za výše uvedená pochybení, ke kterým došlo během výběrových řízení do dozorčích rad a na pozice poradců primátora, a zavazuje se v příštích třech letech nepořádat žádná výběrová řízení, ani se jich neúčastnit. Toto platí jak Pirátskou stranu, tak pro veřejný sektor. Dále se zavazuje nastudovat si pravidla transparentní organizace.

 6. Michaela Krausová se zavazuje, že nebude po dobu roku a půl od uzavření tohoto smíru kandidovat do žádných funkcí - pirátských ani veřejných.

 7. Viktor Mahrik se zavazuje, že nebude po dobu dvou let od uzavření tohoto smíru pořádat žádná výběrová řízení ani pro Pirátskou stranu, ani ve veřejném sektoru, pokud tomuto řízení nebude jakožto dohled přítomen vedoucí Personálního odboru, případně osoba jím pověřená.

 8. ZKHMP uznává svá výše popsaná pochybení, uznává nedostatečnou součinnost s KK a dalšími stranickými orgány (RV, PO, PKS Praha), které jej vyzývaly k nápravě. Zavazuje se na fóru vyvěsit omluvu vedoucí PO Janě Koláříkové, PKS Praha a RV za to, že nebral v potaz jejich opakované nabídky pomoci a upozornění na chyby v e-mailech, na fyzických zasedáních i na fóru. ZKHMP se zavazuje vyplatit ze svého rozpočtu každému z výše uvedených orgánů 2 000 Kč jako náhradu za tuto dobrovolnickou práci.

 9. ZKHMP uznává, že svojí nečinností zaměstnal členy kontrolní komise, přestože měl veškeré potřebné informace a mohl tedy včas zjednat nápravu. ZKHMP se zavazuje uhradit KK veškeré náklady, které ji šetřením vznikly, tzn. celkem 7599,- proplacených z loňského rozpočtu za cestovní náhrady a další výdaje spojené s vyšetřováním.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Stěžovatel nastaven na Kontrolní komise
 • Datum podání nastaven na 23.02.2019
 • Fronta změněn z Podání na Stížnost

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

 • Fáze nastaven na Projednávání rozhodčí komisí
 • Odpůrce nastaven na Michaela Krausová, Viktor Mahrik, ZK HMP
 • Orgán nastaven na Kontrolní komise
 • Přiřazeno smazán (Jan Novák)
 • Stav změněn z Čeká se na 3.osobu na V řešení (diskutuje se)
 • Projekt změněn z kontrolní komise na evidence rozhodčích řízení
 • Soubor přílohy.zip přidán

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

Ahoj RK,
přikládáme zde stížnost v PDF a výše přílohy v ní zmiňované.
Díky předem za prostudování.

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před více než 2 roky(ů)

 • Orgán změněn z Kontrolní komise na Rozhodčí komise
 • Datum podání změněn z 23.02.2019 na 04.05.2020
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na řešitele

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před více než 2 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Viktor Mahrik před více než 2 roky(ů)

Milí členové rozhodčí komise,

jsem rád, že se případ konečně dostal k Vám. Zvláště po posledním (druhém) pokusu o smír jsem přestal věřit, že by KK byla schopná celý případ spravedlivě prošetřit a dojít k rozumenému závěru. Přestože jsem nabídl plnou součinnost, každý další materiál, který se ke mě dostane, obsahuje nové skutečnosti, často manipulativní a nepravdivá tvrzení. KK se nás ani neptá na naše vysvětlení, zřejmě je ani pro své závěry nepotřebuje.

Věřím, že RK celou záležitost pečlivě prošetří a spravedlivě rozhodně. Jsem Vám v rámci šetření k dispozici. Pokud budete chtít okomentovat některý z dokumentů, od KK, dejte mi prosím vědět. Doporučuji podkladům KK příliš nedůvěřovat, protože obsahují přinejmenším zavádějící informace.

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před více než 2 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Viktor Derka

Jako zpravodaje přiřazuji Viktora Derku.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

 • Soubor smazán (přílohy.zip)

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

Přílohy ve složce zde https://mrak.pirati.cz/f/661260

Aktualizováno uživatelem Michaela Krausová před více než 2 roky(ů)

Vážená rozhodčí komise,

se stížností se seznamuji. Výběrová řízení v Praze proběhla v zásadě úspěšně, jak dříve konstatovala kontrolní komise, a nevýznamné administrativní chyby jsme napravili. Kontrolní komise zde navrhuje podle mého názoru nesmyslné vymezení skutků, dále trest, který vzhledem k úspěšnému splnění úkolu vůbec není na místě, navíc po mně požaduje zaplatit 15 tisíc korun, požaduje, abych se omluvila různým orgánům strany (!) a požaduje, abych byla zbavena práva pořádat výběrová řízení. Nevím zda tu jde skutečně o výběrová řízení nebo o něco jiného. Protože stížnost je rozsáhlá a nepříliš srozumitelná a návrh zpravodaje kontrolní komise vážně ohrožuje má práva, tak jsem požádala o odborné právní zastoupení. Dovoluji si nyní požádat o strpení a písemně se vyjádřím v průběhu příštího týdne i s návrhem, který zohlední náklady řízení.

Zdraví Míša Krausová

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 2 roky(ů)

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Čeká se na 3.osobu
 • Soubor Stručná analýza pirátských výběrových řízení do dozorčích a řídících orgánů obchodních společností samospráv.pdf přidán

Čau lidi,

v první řadě do spisu doplňuji analýzu J. Konieczneho, kterou mi poslal V. Mahrik, jelikož dosud nebyla uvedena zde ve spisu.

Dále mám pár informací k průběhu řízení. Jak stěžovatel (KK), tak odpůrce (ZKHMP) jsou účastníky jako celek, ovšem v řízení nemohou být zastupováni kterýmkoli členem. Ústy KK se nadále může vyjadřovat pouze zpravodaj, který má tuto věc v gesci, ústy ZKHMP se mohou vyjadřovat M. Krausová a V. Mahrik. Toto není neměnné, KK si může určit jiného zpravodaje, stejně tak ZKHMP si může usnesením určit jiné zástupce v tomto řízení. Dokud se tam ale nestane, tak v řízení nemohou vystupovat jiné osoby. Zároveň bych účastníky požádal, aby sem do Redmine psali, budou-li k tomu vyzváni, abychom se neutopili ve změti promíchaných zpráv a reakcí. Osobně budu komunikovat se zástupci obou stran (ne tedy např. s celým klubem v ZHMP), proto ještě dodávám, že je odpovědností zástupců obou stran, aby na případný vývoj řízení upozornili své kolegy.

Nakonec bych jakožto zpravodaj požádal odpůrce, aby se vyjádřil k podané stížnosti (tj. zejména aby reagoval na obsah dokumentu "Stížnost24020.pdf"), a to do 5. 6. 2020. (Ideálně v jednom společném vyjádření).

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

Ta analýza tady nebyla, protože, jak píšeme, jsme ji vrátili k přepracování, protože v ní byly chyby a nepřesnosti. Záhy dostaneš opravenou verzi. (Omlouvám se, že se vyjadřuju, ale chtěla jsem to vyjasnit ASAP, abyste z ní nevycházeli; dál už se bude vyjadřovat pouze Honza.)

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 2 roky(ů)

 • Soubor smazán (Stručná analýza pirátských výběrových řízení do dozorčích a řídících orgánů obchodních společností samospráv.pdf)

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 2 roky(ů)

Ok, potom ji tedy mažu, i k podnětu J. Nováka, že tam jsou věci ne zcela vhodné ke šíření a počkáme, až bude ve finální podobě.

Aktualizováno uživatelem Viktor Mahrik před více než 2 roky(ů)

Hezký den, jak bych se mohl dostat k přílohám? Na Mraku to hlásí file not found.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 2 roky(ů)

Ahoj, já tam můžu, to bude asi omezené na členy RK a KK. Tak Ti to pošlu mailem v zipu.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 2 roky(ů)

Dávám stranám na vědomí, že odpůrce se v tomto řízení nechal zastoupit advokátem a členem strany D. Satkem, více viz plná moc.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 2 roky(ů)

Z důvodu organizačního prodlení spojeného s převzetím zastupování prodlužuji lhůtu pro vyjádření odpůrce do 12.6.2020.

Zároveň, jelikož zástupce odpůrce, D. Satke, nemá dobrý přístup zde do redmine bych požádal, aby stěžovatel při postování čehokoliv sem na redmine poslal obsah paralelně také na email satke@aksl.cz.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 2 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 70 na 80
 • Soubor Vyjádření ke stížnosti_final.pdf přidán
 • Soubor Přílohy k vyjádření.zip přidán

Ahoj,

přikládám vyjádření odpůrce, které mi bylo dnes doručeno emailem od D. Satkeho (snad jméno skloňuji správně).

Zároveň bych požádal stěžovatele, aby do 26.6. dodal repliku k vyjádření odpůrce.

EDIT: přílohy jsem dal na uzavřený Mrak (všichni účastníci jimi disponují).
EDIT 2: K podnětu zástupce odpůrce jsem na Mrak umístil i samotné vyjádření.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 2 roky(ů)

 • Odpůrce změněn z Michaela Krausová, Viktor Mahrik, ZK HMP na ZK HMP

Dále k výzvě odpůrce upravuji kolonku odpůrce zde v redmine. Odpůrcem je klub jako celek, přičemž V. Mahrik a M. Krausová byli uvedeni jakožto zástupci odpůrce. Jelikož má odpůrce nyní jako zástupce D. Satkeho, není nutné je speciálně uvádět.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 2 roky(ů)

 • Soubor smazán (Přílohy k vyjádření.zip)

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 2 roky(ů)

 • Soubor smazán (Vyjádření ke stížnosti_final.pdf)

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

Bylo by prosím možné lhůtu pro vyjádření prodloužit do konce měsíce z důvodu rezignace stávajícího zpravodaje a předávání agendy?

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 2 roky(ů)

Jistě, to je legitimní požadavek, lhůtu prodlužuji do 30. 6.

Jen pro úplnost dodávám, že vyjádření i přílohy jsem vložil do výše uvedené složky v Mraku (pokud je tam KK nevidí, tak se stačí ozvat).

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

Takže to po Honzovi přebírám já, a chtěla bych poprosit o druhé a poslední prodloužení do 5. 7. (mám příští týden tři zkoušky). Díky moc!

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 2 roky(ů)

V pořádku, můžeš repliku podat do 5.7.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před asi 2 roky(ů)

Děkuju moc za trpělivost a přikládám komentáře k vyjádření ZK + odkaz na přílohu: https://mrak.pirati.cz/apps/files/?dir=/P%C5%99ezkumn%C3%A9%20org%C3%A1ny/St%C3%AD%C5%BEnost%20%2324020&fileid=661260#pdfviewer

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před asi 2 roky(ů)

Přikládám dupliku odpůrce k replice stěžovatele.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před asi 2 roky(ů)

 • Stav změněn z Čeká se na 3.osobu na V řešení (diskutuje se)

Ve věci bylo svoláno zasedání RK na den 28.8.2020, více viz [[[https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=192&t=53326]]].

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před asi 2 roky(ů)

Přikládám ke spisu jednak písemné materiály, které odpůrce předal RK na zasedání 28. 8. 2020 k vyjádření stěžovatelky.

Dále zde opětovně vkládám tabulku, o jejíž správnosti byly ze strany stěžovatelky v některých pasážích vzneseny námitky. Odpůrci vkládám k vyjádření (budou-li námitky odpůrce rozsáhlé, požádal bych o vložení nové tabulky).

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před asi 2 roky(ů)

Zápis ze zasedání je vyhotoven. Nakonec jsem se rozhodl nepřepisovat audiosoubor, tudíž v zápisu je odkaz na Mrak, kde si jej můžete stáhnout. Pokud by některý z účastníků řízení měl výhrady k zápisu, poprosil bych vás o spíše urychlené učinění výhrady.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před asi 2 roky(ů)

Přikládám zprávu, kterou jsem dostal dnešního dne emailem od zástupce odpůrce. Na okraj dodávám, že jsem obratem odpůrce uvědomil, že jsem se vyjádřil nepřesně, neboť námitky stěžovatelky vůči správnosti byly myšleny vůči tabulce v původní podobě.

*"K té tabulce:
Tabulka č. 21 je tabulka zpracovaná stěžovatelkou a pokud jsou tedy vzneseny námitky k její správnosti, aniž by byly jakkoli specifikované, tak stěžovatelka vznáší námitky vůči své tabulce. V té tabulce jsou zcela zjevně promazány nějaké údaje, ale to je opět dotaz na stěžovatelku, proč takové údaje byly vymazány.

Tabulka č. 20 je naopak tabulka předložená zastupitelským klubem. Namátkou jsem zkoušel odkazy (které byly vymazány v tabulce č.21) a vše normálně funguje a odkazy odkazují na to, na co mají.

Předpokládám, že Vám v komisi nemusím psát, co to je povinnost tvrzení a povinnost důkazní a kdo ji ve sporu má. Přestože by tedy klientovi mělo teoreticky stačit mlčet, tak vše opakovaně vysvětluje - a to jak původně kontrolní komisi, tak ve vyjádřeních a i v pátek na jednání, zatímco zpravodajka stěžovatele mlčí a chatuje na Zulipu.

Podle mě se jedná o takové chyby (absence přijatelnosti, tvrzení a důkazů), že by to automaticky mělo vést k zamítnutí stížnosti. Nicméně pokud je RK toho názoru, že jí stojí za to pokračovat v řízení, tak rozhodně uvádím, že se rádi vyjádříme ke všem konkrétním výhradám. Ale na výhradu "máte to špatně" nebo "chybí vám tam něco" opravdu nejde seriózně reagovat.

V příloze posílám standardní vyčíslení nákladů podle advokátního tarifu k dnešnímu dni."*

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před asi 2 roky(ů)

Prošel jsem vyčíslení nákladů ze strany odpůrce, načež jsem jej emailově vyzval k bližší specifikaci skutečných nákladů, neboť rozhodčí řád se nikde neodkazuje na advokátní tarif, tudíž prostý odkaz na tarifní částky dle advokátního tarifu v řízení před RK pro vyčíslení nákladů nepostačí.

Zároveň vyzývám stěžovatelku, aby vyčíslila své skutečné náklady.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před asi 2 roky(ů)

Jelikož nemám jakožto administrativní podpora hodinovou sazbu, nebudu připočítávat k původně vyčíslené částce svůj čas strávený prací na této stížnosti a zůstávám u původní částky 7599,- za KK (plus tam jsou ty náklady PO, ale na ty ses neptal).

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před asi 2 roky(ů)

V zásadě shodně jako v případě odpůrce upozorňuji stěžovatelku, že je nutno doložit a jednotlivě vyčíslit skutečné náklady, tj. nepostačí uvést jejich souhrn, či odkázat na tarifní sazby v advokátním tarifu (zde na okraj dodávám, že hodinovou sazbu si zástupce odpůrce neuplatnil). Pokud nedojde k onomu jednotlivému vyčíslení, tak vyjde RK z částek uvedených ve stížnosti či jiných dosud RK dodaných materiálech.

Na okraj dodávám, že RK není povinna se jednotlivě probírat fakturami v Piroplácení, a odpovědnost za řádné vyčíslení nákladů je na jednotlivých účastnících (pokud jim nepostačí náhrada paušálních výdajů ve výši 300 Kč dle § 18 odst. 3 rozhodčího řádu). RK má pouze povinnost účastníky náležitě poučit, je-li jejich případné uplatnění nákladů nějak deficitní.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před asi 2 roky(ů)

Jednotlivé vyčíslení je ve stížnosti, myslela jsem, že je to tak v pořádku, ale odpoledne to tedy zpracuji souhrnně zvlášť.

Aktualizováno uživatelem Viktor Mahrik před asi 2 roky(ů)

Hezký den,

mrzí mne, že jsme na ústním jednání nestrávili více času prokazováním jednotlivých skutečností, které byly uvedeny ve stížnosti (případně ve vyjádření odpůrce). Několik otázek/požadavků na stěžovatele jsem zformuloval a myslím, že by bylo dobré, kdyby se s nimi RK ztotožnila a požadovala doložení dalších informací ke stížnosti.
Kurzívou jsou uvedena tvrzení ze stížnosti, v odrážkách poté dotazy.

Z doložených materiálů vyplývá, že statutáři ZKHM Prahy byli několikrát informováni o vzniklých problémech. Ignorování potřeby zjednání nápravy “zaměstnalo” několik stranických institucí: PO, PKS Pha, RP, RV, KK, nyní i RK. Od statutárů i členů klubu jsme ovšem nezaznamenali snahu vzniklou situaci jakkoliv řešit.

 • Prosím stěžovatele, aby doložil, že v této věci proběhlo vyšetřování a že ZK byl v této věci kontaktován KK před vypracováním návrhu smíru, aby se k věci ZK mohl vyjádřit.

V létě 2019 vypracovala M. Kleslová analýzu výběrových řízení a personálních postupů na MHMP, která jasně poukazovala na mnoho administrativních chyb a nedostatečnou transparenci.

 • Prosím stěžovatele, aby doložil, kdy byl o analýze informován zastupitelský klub, aby mohl k analýze zaujmout stanovisko.
 • Prosíme stěžovatele, aby doložil, že v této věci proběhlo vyšetřování a že ZK byl v této věci kontaktován KK před vypracováním návrhu smíru, aby se k věci ZK mohl vyjádřit.

Michaela Krausová, pověřená klubem organizací VŘ, se před KK obhajovala mimo jiné i neexistencí metodik k provádění VŘ.

 • Prosím stěžovatele, aby doložil, že v době konání VŘ do dozorčích rad městských společností (tedy listopad 2018 až leden 2019) existovala metodika provádění VŘ do dozorčích rad a že k ní měl ZK přístup.

Existuje souhrnná tabulka VŘ od klubu, ta však obsahuje neúplné či dokonce zcela smyšlené informace.

 • Žádám stěžovatele, aby doložil, že na případné nedostatky upozornil vedení klubu před vypracováním návrhu smíru.
 • Žádám stěžovatele, aby uvedl, které informace jsou neúplné, případně smyšlené.

Michaela Krausová zaprvé z pozice vedoucí týmu, zadruhé ji tým přímo pověřil a zatřetí pobírala za tuto činnost odměnu.
Vztahují se na její osobu tedy ustanovení OŘ § 3 (2) Týmy a týmové fungování, dle § 5 Postupy a pravidla (“Pokud je týmu svěřena určitá kompetence (...) a má zodpovědnost za dosahované výsledky.”), § 17 PPÚ - Odpovědnost a Zásady týmové spolupráce - Vedoucí týmu tým vede, jde jeho členům příkladem a odpovídá za jeho fungování; zodpovídá za aktuálnost plánu a výsledky týmové práce vůči ostatním týmům).

 • Žádám stěžovatele, aby upřesnil, konkrétně jakými skutky byla porušena výše uvedená ustanovení.

Vzhledem k tomu, že Michaela Krausová byla za svou práci stranou placena, porušila také PPÚ - § 8 Plnění zadaných úkolů a plnění pokynů zadavatele – v tomto případě bylo zadavatelem přeneseně PkS. PkS je tedy také odpovědno, KK bude řešit v oddělené větvi. Placený dodavatel je zejména povinen vést veškerou potřebnou dokumentaci své činnosti. Dále je povinen, a to případně i po skončení smluvního vztahu, předat zadavateli nebo jím pověřené osobě vše potřebné, aby mohla v plnění úkolu, využití výsledku vzniklého při plnění úkolu nebo v plnění navazujících úkolů pokračovat jiná osoba.

 • Žádám stěžovatele, aby uvedl, konkrétně jakými skutky bylo porušeno výše uvedené ustanovení.

Výpady vůči PO a dalším svědkům poté představují porušení PPÚ - § 8 Korektní jednání a vystupování a § 10 Vzájemný závazek dobrých vztahů. Zde bylo navíc porušeno i ustanovení “Smluvní strany se zavazují předat si vzájemně nezbytné podklady a doklady”.

 • Žádám stěžovatele, aby uvedl, konkrétně jakými skutky bylo porušeno výše uvedené ustanovení. Jsem přesvědčený, že porušení PPÚ se naopak dopustil PO, který ZK neinformoval o analýze, která byla představena na RV.

Byla omezena transparence průběhu výběrových řízení a lze se tedy oprávněně domnívat, že došlo k porušení čl. (2) Stanov České pirátské strany, konkrétně odstavce 2, písmene g.

 • Žádám stěžovatele, doložil, že a jakým způsobem byla omezena transparence průběhu výběrových řízení.
 • Rád bych upozornil, že pokud by RK došla k tomu, porušení stanov dle textu výše, měla by se obdobným způsobem postavit i k zastupitelským klubům, kde VŘ neproběhla, nebo proběhla srovnatelně vůči Praze.

Michaela Krausová nespolupracováním s RV a s PO porušila OŘ § 4 Spolupráce uvnitř strany. Konkrétně (1) - je prokázána nabídka pomoci od PO na organizaci a administraci VŘ. Byla tak porušena i práva PO (2) b).

 • Žádám stěžovatele, aby vysvětlil, z čeho vychází domněnka, že člen strany je povinen využít nabídku pomoci do PO na organizaci a administraci VŘ.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před asi 2 roky(ů)

Viktor Derka napsal:

Na okraj dodávám, že RK není povinna se jednotlivě probírat fakturami v Piroplácení, a odpovědnost za řádné vyčíslení nákladů je na jednotlivých účastnících (pokud jim nepostačí náhrada paušálních výdajů ve výši 300 Kč dle § 18 odst. 3 rozhodčího řádu). RK má pouze povinnost účastníky náležitě poučit, je-li jejich případné uplatnění nákladů nějak deficitní.

Takhle je to v pořádku?

Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před asi 2 roky(ů)

Oznamuji, že jsem si s Januszem Koniecznym na jeho popud vyměnil několik e-mailů okrajově se dotýkajících věci.
Sdělil mi bližší informace k uvedení Chotěboře v analýze (protože jsem se ho na ni ptal na jednání RK ve věci). Považuje ho za důvodné, protože ačkoliv v zastupitelstvu Chotěboře nejsou členové Pirátů, byli na společné kandidátce uskupení, které má nyní zastoupení v radě (Piráti byli překroužkováni). Za sebe jsem sdělil, že se nedomnívám, že lze v tomto případě hovořit o povinnosti VŘ, a že mi šlo spíše o příklad, že není vyloučeno, že jsou v analýze nepřesnosti - šlo mi o to, zda mohly existovat objektivní důvody k požadavku KK na úpravu analýzy.
Omluvil jsem se Januszovi, pokud bylo moji otázku možné vnímat jako osobní útok.
V případě námitky některé ze stran jsem připraven předat komunikaci kolegům z RK k pospouzení.

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před asi 2 roky(ů)

Ja bych tu komunikaci rad videl, protoze nejak nerozumim relevanci toho dotazovani. Zadavatel analyzy je KK a komunikoval jsem s nim naposledy ja. Namitky k posledni verzi byly jednak Januszovi predany (pred znacnym casem), jednak taky byly predmetem predbezne otazky k RK, ktera souhlasila s chybnym zaverem analyzy. Janusz navic jakozto clen mnoha vyberovych komisi v Praze bohuzel nejde v tomto pripade povazovat za nestranneho (a asi je to i duvodem urciteho zuzeneho rozsahu posuzovani prazskych VR v analyze, na rozdil napr. od Brna). Stale povazujeme analyzu za nedokoncenou, jakkoliv obsahuje samozrejme mnoha (pro jina setreni nez toto) uzitecna data.

Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před asi 2 roky(ů)

Nešlo o dotazování, nýbrž o soukromou korespondenci. Janusz mi napsal, já jsem mu odpověděl, protože jsem to považoval za slušné.
Do spisu jsem to poznamenal proto, že to může být vnímáno jako lobbokontakt ve vztahu k běžícímu řízení - ačkoliv se komunikace řízení prakticky netýkala. Korespondenci jsem vzhledem k tvojí námitce předal Viktorovi (zpravodajovi RK), aby mohl posoudit, zda snad něco svědčí pro moji podjatost nebo jinou nekalost.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před asi 2 roky(ů)

Vkládám email, který jsem dostal dnešního dne od D. Satkeho:

*Ahoj,

podle advokátního tarifu se obvykle postupuje při náhradě nákladů, neboť to je obecný předpis a omezí se tak například nesmyslně vysoká odměna advokáta. Nadto k vyúčtování nákladů zastoupení může prakticky dojít až po uzavření případu. Nicméně pokud se rozhodnete pro náhradu smluvní odměny za právní zastoupení, tak ta dle smlouvy činí 21.450 Kč plus DPH (smlouva zde https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2020/08/27/smlouva_o_pravnich_sluzbach/). To obsahuje rovněž náklady, které tedy zvlášť v tomto případě neuplatňuji.

Jinak tedy i vzhledem k fakturaci prosím o upřesnění procesní situace - chápu to správně tak, že žádné závěrečné návrhy ani další jednání nebude, ale stěžovatelka dostala prostor k doplnění stížnosti o konkrétní výhrady k té tabulce č. 20 a odpůrce následně bude vyzván, aby se k těm výhradám vyjádřil? Pokud ano, tak byla stěžovatelce dána nějaká lhůta? Opakuji, že jsme připraveni konkrétní námitky k tabulce vysvětlit, případně zodpovědět, ale takové námitky musí nejprve padnout.

S pozdravem

Mgr. David Satke, advokát*

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před asi 2 roky(ů)

V souvislosti s tímto tedy vyzývám stěžovatelku, jestliže má nějaké námitky stranou správnosti tabulky "20-DR-Prehled.xlsx", aby je učinila do 13.9.2020. Zároveň stěžovatelku vyzývám, aby v uvedené lhůtě učinila repliku k vyjádření zástupce účastníka Viktora ze dne 2.9.2020.

Mimoto jsem prošel komunikací Milana s Januszem, a seznal, že pro nynější řízení klíčová není, proto ji nezařazuji do spisu. Dále bych požádal Rosťu, aby se nevyjadřoval do spisu, kde není zpravodajem KK. Jestliže máš zájem získat případné materiály pro svou vlastní činnost člena KK, obrať se prosím přímo na Janusze.

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před asi 2 roky(ů)

Nehodlam to delat, pokud nebudu nucen reagovat na tvrzeni nekoho jineho, kdo take neni zpravodajem RK :))
Ale asi se chapeme a napriste se budeme vyjadrovat vyhradne skrze sve zpravodaje:)

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před asi 2 roky(ů)

Mohla bych poprosit o prodloužení lhůty do 16. 9. včetně?

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před asi 2 roky(ů)

Posílám repliku v původním termínu, přílohy ovšem dodám zítra, dnes nemám možnost. Díky za pochopení!

Viktor Mahrik napsal:

Z doložených materiálů vyplývá, že statutáři ZKHM Prahy byli několikrát informováni o vzniklých problémech. Ignorování potřeby zjednání nápravy “zaměstnalo” několik stranických institucí: PO, PKS Pha, RP, RV, KK, nyní i RK. Od statutárů i členů klubu jsme ovšem nezaznamenali snahu vzniklou situaci jakkoliv řešit.

 • Prosím stěžovatele, aby doložil, že v této věci proběhlo vyšetřování a že ZK byl v této věci kontaktován KK před vypracováním návrhu smíru, aby se k věci ZK mohl vyjádřit.

Viz časová osa stížnosti - v listopadu a prosinci proběhla dvě kola výslechů.

 • V listopadu jel J. Novák do Prahy a mluvil s V. Mahrikem a A. Zábranským a účastnil se zasedání ZK.
 • V prosinci proběhlo zasedání KK + PKS + ZK, kde se všechny dosavadní zjištené skutečnosti řešily přímo se zástupci ZK, tj. V. Mahrikem a J. Beránkem. Předem byly zaslány celému ZK dotazy, viz příloha č. 1.
 • Dále KK se ZK komunikovala maily, částečně přímo, částečně přes asistenta ZK J. Loužka, kteý mu průběžně posílal a doplňoval materiály, o které si J. Novák žádal. Že bylo se ZK čile komunikováno, to dokazuje i samotná předběžná otázka #25000, kterou V. Mahrik podal v návaznosti na komunikace s J. Novákem, a to 28. 11. 2019, tzn. měsíc a půl před prvním návrhem smíru.

V létě 2019 vypracovala M. Kleslová analýzu výběrových řízení a personálních postupů na MHMP, která jasně poukazovala na mnoho administrativních chyb a nedostatečnou transparenci.

 • Prosím stěžovatele, aby doložil, kdy byl o analýze informován zastupitelský klub, aby mohl k analýze zaujmout stanovisko.

Nejpozději 15. 6. 2019 v 18:00, viz https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=624160#p624160, konkrétně tato pasáž:
„Jana Koláříková: Několik zaměstnanců magistrátu si stěžovalo na to, jak to tam funguje. Na základě toho jsme zpracovaly zprávu a mají na to zajímavá čísla týkající se zejména výběrových řízení.“

 • Prosíme stěžovatele, aby doložil, že v této věci proběhlo vyšetřování a že ZK byl v této věci kontaktován KK před vypracováním návrhu smíru, aby se k věci ZK mohl vyjádřit.

Viz odpověď na tutéž otázku výše.

Michaela Krausová, pověřená klubem organizací VŘ, se před KK obhajovala mimo jiné i neexistencí metodik k provádění VŘ.

 • Prosím stěžovatele, aby doložil, že v době konání VŘ do dozorčích rad městských společností (tedy listopad 2018 až leden 2019) existovala metodika provádění VŘ do dozorčích rad a že k ní měl ZK přístup.

Tato metodika byla tou dobou v procesu tvorby, lze doložit např. vyjádřením J. Koláříkové a dalších členů PO, kteří se na ní podíleli. M. Krausová i zbylí členové ZK by k dobré praxi nasbírané do tohoto období nepochybně získali přístup přijmutím nabídky pomoci od PO, viz přílohy. Nelze se hájit neexistencí metodiky pro pořádání VŘ ve chvíli, kdy máme stranický orgán, který se pořádáním VŘ zabývá z principu.
Dále RK v této věci zodpovídala předběžnou otázku - v lednu 2019: https://redmine.pirati.cz/issues/16336

Existuje souhrnná tabulka VŘ od klubu, ta však obsahuje neúplné či dokonce zcela smyšlené informace.

 • Žádám stěžovatele, aby doložil, že na případné nedostatky upozornil vedení klubu před vypracováním návrhu smíru.

Tabulku 20 vypracoval ZK v rámci snahy o uzavření smíru – viz https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=751&t=51019&p=675868#p675868. Za její správnost tedy zodpovídá ZK, nikoliv KK, která předpokládala, že pro dosažení smíru ZK odvede bezchybnou práci. Tuto tabulku jsme se tedy rozhodli překontrolovat až během psaní finální stížnosti, s nadějí, že bude přeci jen v pořádku. Před vypracováním návrhu smíru jsme tedy tyto nedostatky nezjistili a proto na ně ani nemohli upozornit.

 • Žádám stěžovatele, aby uvedl, které informace jsou neúplné, případně smyšlené.

Pokud si otevřete obě tabulky naráz, tak tam, kde je v tabulce 21 text psaný červenou barvou navíc oproti tabulce 20, jde o informaci, která v tabulce 20 chybí. Tam, kde je v tabulce 20 odkaz a v tabulce 21 je nahrazen červeně podbarveným prázdným políčkem, původní odkaz vede na příspěvek, který neobsahuje informace, které by dle tabulky 20 měl.

Michaela Krausová zaprvé z pozice vedoucí týmu, zadruhé ji tým přímo pověřil a zatřetí pobírala za tuto činnost odměnu. Vztahují se na její osobu tedy ustanovení OŘ § 3 (2) Týmy a týmové fungování, dle § 5 Postupy a pravidla (“Pokud je týmu svěřena určitá kompetence (...) a má zodpovědnost za dosahované výsledky.”), § 17 PPÚ - Odpovědnost a Zásady týmové spolupráce - Vedoucí týmu tým vede, jde jeho členům příkladem a odpovídá za jeho fungování; zodpovídá za aktuálnost plánu a výsledky týmové práce vůči ostatním týmům).

 • Žádám stěžovatele, aby upřesnil, konkrétně jakými skutky byla porušena výše uvedená ustanovení.

KK netvrdí, že tato popisná ustanovení byla porušena, těmito ustanoveními odůvodňuje zodpovědnost M. Krausové za provedení VŘ a tedy určení její osoby jakožto odpůrce.

Vzhledem k tomu, že Michaela Krausová byla za svou práci stranou placena, porušila také PPÚ - § 8 Plnění zadaných úkolů a plnění pokynů zadavatele – v tomto případě bylo zadavatelem přeneseně PKS. PKS je tedy také odpovědno, KK bude řešit v oddělené větvi. Placený dodavatel je zejména povinen vést veškerou potřebnou dokumentaci své činnosti. Dále je povinen, a to případně i po skončení smluvního vztahu, předat zadavateli nebo jím pověřené osobě vše potřebné, aby mohla v plnění úkolu, využití výsledku vzniklého při plnění úkolu nebo v plnění navazujících úkolů pokračovat jiná osoba.

 • Žádám stěžovatele, aby uvedl, konkrétně jakými skutky bylo porušeno výše uvedené ustanovení.

Toto ustanovení bylo porušeno nevedením dokumentace k výběrovým řízením, což znemožňuje zpětnou kontrolu kvality odevzdané práce. Dále dle vyjádření A. Hamalové a M. Valdmanové nedostatečnou komunikací s PKS a nedostatečnou spoluprací na řešení vzniklých problémů zejména na magistrátu, viz zápis ze zasedání konaného 6. 12. 2019 (příloha k původní stížnosti, č. 13)

Výpady vůči PO a dalším svědkům poté představují porušení PPÚ - § 8 Korektní jednání a vystupování a § 10 Vzájemný závazek dobrých vztahů. Zde bylo navíc porušeno i ustanovení “Smluvní strany se zavazují předat si vzájemně nezbytné podklady a doklady”.

 • Žádám stěžovatele, aby uvedl, konkrétně jakými skutky bylo porušeno výše uvedené ustanovení. Jsem přesvědčený, že porušení PPÚ se naopak dopustil PO, který ZK neinformoval o analýze, která byla představena na RV.

Kromě slavného e-mailu (https://www.novinky.cz/domaci/clanek/piratska-sprostota-inspirovala-kalouska-uz-vime-jak-se-oslovuji-pirati-40300830) jde o opakované obviňování různých lidí napříč z nátlaku, neprofesionality, nekompetence apod. Viz např. vyjádření komunikace s PO (přílohy), nebo odpověď M. Krausové kontrolní komisi - příloha k původní stížnosti č. 16.
Dále pro dokreslení způsobu komunikace ZK přikládám dva e-maily z prosince 2019 a screenshot z FB – přílohy 2, 3 a 4.

Byla omezena transparence průběhu výběrových řízení a lze se tedy oprávněně domnívat, že došlo k porušení čl. (2) Stanov České pirátské strany, konkrétně odstavce 2, písmene g.

 • Žádám stěžovatele, doložil, že a jakým způsobem byla omezena transparence průběhu výběrových řízení.

Transparence byla omezena neexistencí zápisů, nemožností zpětného ověření průběhu rozhodovacího procesu při výběru, nemožností přesně dohledat, kdo koho vybral a s tím spojeným prolínáním komisařů a uchazečů, nedostatečně propagovaným vyhlášením opakovaných VŘ (konkrétně Obecní dům), nevyhlášením výsledků na fóru u 12 VŘ a neinformováním o postupu u městské firmy Prometheus.

 • Rád bych upozornil, že pokud by RK došla k tomu, porušení stanov dle textu výše, měla by se obdobným způsobem postavit i k zastupitelským klubům, kde VŘ neproběhla, nebo proběhla srovnatelně vůči Praze.

Ano, samozřejmě. Nevím, kolikrát jsem už uváděla, že souběžně šetříme i další města, pro velký úspěch tedy připomínám https://redmine.pirati.cz/issues/25838.
Nepořádat výběrové řízení nemusí být nutně porušením transparence a VŘ nebyla obecně povinná - viz např. předběžná otázka https://redmine.pirati.cz/issues/31198.

Michaela Krausová nespolupracováním s RV a s PO porušila OŘ § 4 Spolupráce uvnitř strany. Konkrétně (1) - je prokázána nabídka pomoci od PO na organizaci a administraci VŘ. Byla tak porušena i práva PO (2) b).

 • Žádám stěžovatele, aby vysvětlil, z čeho vychází domněnka, že člen strany je povinen využít nabídku pomoci do PO na organizaci a administraci VŘ.

Člen strany není povinen využít nabídku pomoci, je však povinen odvést práci, za kterou je placen z veřejných peněz nemalými částkami, v maximální možné kvalitě. Dá se předpokládat, že PO bude mít dostatek schopností a zkušeností k tomu, aby provedl výběrová řízení kvalitně a spolehlivě, na rozdíl od člověka, který nikdy dříve žádná nedělal.

Aktualizováno uživatelem David Satke před asi 2 roky(ů)

Pouze krátce shrnuji, že stěžovatelka podle názoru odpůrce i po provedeném doplnění nebyla schopna doplnit stížnost tak, aby jí mohlo být byť i jen částečně vyhověno. I nadále tak chybí zásadní náležitosti stížnosti jako konkrétní tvrzení o porušení předpisů a tomu odpovídající důkazy. Námitky vůči tabulce č. 20 nejsou dostatečně určité a především neodpovídají skutečnosti (namátkou vybrané odkazy označené stěžovatelkou jako nefunkční fungují). Odpůrce opakuje, že vždy byl a i nadále je připraven konkrétní námitky vysvětlit, případně zodpovědět, ale takové námitky musí nejprve dostatečně určitě padnout.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před asi 2 roky(ů)

Uf, tak znova - já jsem nikde netvrdila, že ty odkazy nefungují, říkám, že neodkazují tam, kam tabulka 20 tvrdí, že odkazují. (Kromě toho si nemyslím, že má stížnost posuzovat odpůrce, a že má psát do spisu bez vyzvání.)

Přidávám slíbené přílohy, kromě těch výše zmíněných ještě komunikaci s PO, vyvracející tvrzení odpůrce, e žádná pomoc nabídnuta nebyla a že neměli přístupy, o které žádali.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před asi 2 roky(ů)

Přidávám další e-maily mezi PO a ZK, příp. RP.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před téměř 2 roky(ů)

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Rozhodčí komise České pirátské strany (dále jen „RK“) ve složení: Viktor Derka jako zpravodaj případu, dále pak Milan Daďourek, Ondřej Ručka, Jan Lejčko, Linda Matušková, Petr Springinsfeld, ve věci Stížnosti #24020 ze strany Kontrolní komise jakožto stěžovatelky, zastoupené zpravodajkou M. Nepejchalovou proti odpůrci zastupitelskému klubu hl. m. Prahy, zastoupenému členem MS Praha 10 D. Satkem ve věci napadení výběrových řízeních konaných odpůrcem podané dne 4. 5. 2020 vydala dne 14. 10. 2020 následující

R O Z H O D Č Í N Á L E Z

 1. Odpůrce porušil při pořádání výběrových řízení do dozorčích rad obchodních společností s majetkovou účastí hl. m. Prahy zásadu transparence dle čl. 2 odst. 2 písm. g) Stanov a § 6 odst. 1 bodu 1 Pravidel hospodaření.
 2. Ve zbytku se stížnost zamítá.
 3. Odpůrci se přiznává náhrada nákladů ve výši 2/3 paušální částky.
 4. Stěžovatel je povinen uhradit odpůrci náhradu nákladů řízení ve výši 200 Kč.
 5. Stěžovatel je povinen uhradit RK náhradu nákladů řízení ve výši 300 Kč.

Odůvodnění

Kompletní spisový materiál je k dispozici zde: [[[https://redmine.pirati.cz/issues/24020]]].

Stěžovatelka v předmětné stížnosti namítá porušení Stanov a dalších vnitřních předpisů v rámci konání výběrových řízení do dozorčích rad právnických osob s majetkovou účastí hl. m. Prahy, dále pak do asistentských pozic na Magistrátu hl. m. Prahy, a na manažerský post ve společnosti Operátor ICT, a.s. Mimoto stěžovatelka shledala přístup odpůrce či jeho členů jako nevstřícný k dalším orgánům České pirátské strany během objasňování a řešení situace spojené s tímto řízením. V návaznosti na to stěžovatelka navrhuje odpůrce shledat zodpovědným za uvedená porušení předpisů, doplnit chybějící informace k výběrovým řízením, projednat situaci ve společnosti Operátor ICT, a.s. se stranickými programovými garanty a PKS Praha, vést měsíčně aktualizovaný seznam veškerých pozic spojených s Piráty, M. Krausové a V. Mahrikovi shodně zakázat pořádat výběrová řízení a oběma shodně společně s odpůrcem uhradit stěžovatelce a Personálnímu odboru (dále jen „PO“) náklady řízení.

V první řadě se RK zaobírala otázkou pasivní legitimace odpůrce v rozhodčím řízení. Stanovy v čl. 13 odst. 3 upravují, že RK rozhoduje ve stranických sporech mezi fyzickými osobami navzájem, či mezi fyzickými osobami a organizačními jednotkami strany a orgány. Organizačními jednotkami strany jsou oblastní sdružení na základě čl. 5 odst. 2, orgány strany jsou jednak jednotky vyjmenované v čl. 5 odst. 1 Stanov. Není pochyb, že odpůrce nespadá do zmíněného výčtu orgánů strany. Zastupitelský klub je útvar, kterému jsou v návaznosti na §5a Předpisu o zřízení komisí a odborů stanoveny jisté povinnosti (které jsou dále rozvedeny § 24 Organizačního řádu), ovšem mají také nárok na zajištění materiálních podmínek pro svou činnost od orgánů strany na příslušné úrovni. Tím v případě odpůrce jsou orgány KS Praha, tj. KF a PKS Praha na základě čl. 5 odst. 3 Stanov. Odpůrce je tedy organizačně spojen s KS Praha jakožto organizační jednotkou strany, která sama o sobě má legitimaci jak aktivní, viz § 10 odst. 2 Rozhodčího řádu, tak pasivní, která vyplývá z čl. 13 odst. 3 Stanov, čímž vzniká také pasivní legitimace odpůrce, který je útvarem KS Praha jakožto organizační jednotky strany. Stanovy dále přičítají organizačním jednotkám strany samosprávu dle čl. 6 odst. 2, do čehož spadá také volnost vytvářet vlastní podřízené útvary (existenci některých předvídají různé předpisy jako např. Pravidla hospodaření, Volební řád, atp., v případě odpůrce Organizační řád). Bylo by absurdním závěrem, kdyby výše uvedeným způsobem vytvořené útvary nebyly legitimovány pro účast v rozhodčím řízením, neboť by tím byla výrazně znesnadněna kontrola popř. náprava jejich činnosti. Dále je možné vykládat pojem orgán materiálně jako jakýkoliv útvar, jenž je nadán vymezenou působností a pravomocí, nebo který se tváří být takovým útvarem. Analogickou úvahu je poté nutné aplikovat na vymezení pasivní procesní legitimace organizačních jednotek strany dle čl. 13 odst. 3 Stanov, kterou je co do určení pasivní legitimace jakýkoliv vnitřním postupem vytvořený útvar, který je nadán jistou působností a pravomocí, nebo který se takovým orgánem tváří být, mezi což se odpůrce řadí, tudíž je pasivně legitimován pro vedení rozhodčího řízení.

Dále se RK věnovala otázce přijatelnosti stížnosti. V souladu s § 11 odst. 1 Rozhodčího řádu spadá spor do působnosti RK, jedná se o první rozhodčí řízení, ve kterém je spor řešen, pokus o smírné řešení učiněn byl, stížnost byla podána včas, neboť nedošlo k promlčení případné odpovědnosti dle § 6 odst. 3 Rozhodčího řádu, a záloha na náhradu nákladů řízení se dle § 18 odst. 2 Rozhodčího řádu neskládá, je-li stěžovatelkou Kontrolní komise.

Stížnost dále splňuje předepsané náležitosti dle § 13 odst. 1 Rozhodčího řádu, neboť označuje stěžovatele i odpůrce, vyličuje rozhodné skutkové okolnosti a označuje některé důkazy. Taktéž obsahuje tvrzení, čím došlo k porušení stranických předpisů a návrh výroku rozhodčího nálezu.

RK musí ovšem stěžovatelce vytknout, jak došlo k naplnění některých těchto zmíněných povinností, neboť některé byly splněny na hranici samé únosnosti. Povinnosti pokusit se o smírné řešení se nelze zprostit tím, že stěžovatel učiní jakýkoliv návrh, který označí za smír, nýbrž že se v dobré víře pokusí situaci vyřešit kompromisně bez nutnosti vést rozhodčí řízení. V případě návrhu smíru ze strany stěžovatelky z března t. r. přitom lze o dobré víře mít jisté pochybnosti, když navrhovaným trestem byl mimo jiné zákaz M. Krausové kandidovat po dobu 1,5 roku do veřejných i stranických funkcí a tříletý zákaz účasti či organizování výběrových řízení (toto ve dvouleté době se taktéž navrhovalo u V. Mahrika). Nelze pominout, že návrhy se pohybují v rozmezí od poloviny do celé maximální hranice takovýchto trestů, které může udělit RK.

Stěžovatelka také ve stížnosti poněkud zmatečně označila odpůrce, když jedním dechem je za něj označen Zastupitelský klub hl. m. Praha, dále ale uvádí, že odpůrce zastupují dvě konkrétní fyzické osoby, které následně ještě činí odpovědnými za tvrzená porušení předpisů. Zde je nutno dodat, že zastoupení útvarů neurčuje stěžovatel, nýbrž relevantní vnitřní předpisy, tj. v tomto případě § 6 odst. 3 Jednacího řádu RK. Dále není možné v jedné stížnosti automaticky směšovat větší počet od sebe izolovatelných odpůrců, je-li ve stížnosti tvrzeno, že došlo k většímu počtu samostatných skutků. Tak tomu v tomto případě není, neboť stěžovatelka v jedné stížnosti společně brojí proti způsobu organizace výběrových řízení, za což je dle ní odpovědný odpůrce, dále ale také proti nedostatečné spolupráci M. Krausové s Republikovým výborem (dále jen „RV“) a PO, kde se nemůže jednat o odpovědnost odpůrce jako celku.

Na závěr je nutno zkonstatovat, že vylíčení rozhodných skutečností a jejich vazba na porušení předpisů bylo provedena také spíše povrchně. Stížnost by správně měla označit zcela konkrétní jednání, a čím konkrétně toto jednání porušilo které ustanovení předpisu, což ve stížnosti pohříchu absentuje. Stěžovatelka nadto uvádí poměrně nadbytečně časovou řadu svého vnímání průběhu sporu, která ale bez další analýzy není s to sdělit, o jaká pochybení šlo a ve vztahu k jakým předpisům tato pochybení byla. Tímto způsobem „nasypu to tam, a oni si něco z toho vyberou“ si ovšem stěžovatel nemůže zjednodušovat práci. Přestože je RK vázána návrhem stěžovatele pouze co do samotného předmětu řízení, není úkolem RK, aby v rámci jednotlivých stížnostních bodů a důkazů pitvala, v čem spočívají jednotlivá konkrétní pochybení. Ilustračně je toto možné naznačit na příkladu souhrnné tabulky zachycující informace o výběrových řízeních (jedná se o soubor „20-DR-Prehled.xlsx”). Stěžovatelka označila v tabulce chyby či chybějící informace, ovšem pouze abstraktním způsobem, že označila políčka, která dle stěžovatelky nevedou k informacím, ke kterým by měla. Tvrdí-li někdo obecně nesprávnost jistého jevu, pak nepostačí pouhé označení, že jev je nesprávný, nýbrž je nutno uvést, co zcela konkrétně v jevu chybí, přebývá, či je uvedeno mylně (tj. v případě uvedené tabulky měla stěžovatelka sdělit, jaké informace obsahuje odkaz ve zmíněném souboru, proč se nejedná o informace, ke kterým má daný odkaz směřovat, a eventuálně na kterou informaci by odkaz směřovat měl). Relativně podobného se stěžovatelka dopustila ve vztahu k analýze výběrových řízení J. Konieczneho.

Přesto všechno je stížnost možno shledat za přijatelnou.

RK v rámci řízení posuzovala, zda je možné, aby člen zastupoval v řízení orgán, když § 6 odst. 3 Jednacího řádu RK vychází ze situace, že orgány a týmy v řízení zastupuje pověřený člen daného orgánu či týmu. Zde shledala RK teleologickou mezeru v § 6 odst. 4 Jednacího řádu RK, neboť se nejevilo racionálním odpírat orgánům či týmům možnost zastoupení (nadto by takový postup nemístně preferoval orgány, do nichž byli zvoleni členové s právním vzděláním), a proto RK umožnila toto zastoupení analogicky k § 6 odst. 4 Jednacího řádu RK.

Jistou výtku je ovšem nutné mít také ve vztahu k některým vyjádřením odpůrce. Ve vyjádření z 12. 6. t. r. odpůrce (ústy zástupce D. Satke) na několika místech se vyjadřuje o stížnosti jako nekvalitní (popř. uvádí její „pochybnou kvalitu“), dále pak tvrdí, že „[z]pravodaj a někteří další členové kontrolní komise si tak bohužel svoji funkci kontrolního orgánu strany pletou s inkvizicí […]“. Mimoto o stížnosti namátkově ve vyjádření z 14. 7. t.r. mluví jako o „smyšlené a nepodložené“, v témže vyjádření zpravodajku M. Nepejchalovou označil za podjatou v důsledku jejího referování o případu na stranických komunikačních kanálech (k tomuto se odpůrce vyjádřil také na samotném zasedání k této věci v srpnu t. r. V rámci vystoupení na zasedání odpůrce několikrát narážel na tvrzenou vykonstruovanost celého sporu a zaujatost stěžovatelky, resp. svědka J. Nováka (popř. že si chtějí členové stěžovatelky „užívat moc“), což dokládal mimo jiné tvrzenou kumulací funkcí ze strany předsedy stěžovatelky R. Řehy, dále tím, že někteří (resp. někdejší) členové Kontrolní komise výběrová řízení neprovedli, a že se v těchto věcech neprovedlo vyšetřování ze strany stěžovatelky.

Takováto emotivně a útočně laděná obhajoba není v případě rozhodčího řízení na místě, neboť je v zásadě zbytná. Shora uvedené argumenty směrem reportování o případu na stranických komunikačních platformách, tvrzená (ne)kvalita podání, či arbitrární přístup stěžovatelky k potenciálním dalším porušením předpisů nejsou totiž relevantní pro toto řízení. Odpůrce tyto argumenty může případně předestřít Celostátnímu fóru, a na jeho platformě usilovat o nějakou formu vyvození důsledků. Rozhodčí řízení není pro tyto námitky relevantním platformou, protože RK nemůže z tvrzeného vyvodit žádné důsledky – RK posuzuje pouze důvodnost předložené stížnosti, ne kvalitu personálního obsazení stěžovatelky. Odpůrcem opakovaně zmiňovaná nekvalita činnosti stěžovatelky potom šla za jistou hranici vzájemné vnitrostranické loajality. RK na okraj musí také zmínit, že stěžovatelka je orgánem strany důležitým pro výkon působnosti v oblasti vnitrostranické kontroly a nebude proto připouštět dehonestaci či bagatelizaci její činnosti. Výše učiněné výtky nemají být chápány jako podnět k dalšímu zlehčování činnosti stěžovatelky.

Následně RK přistoupila k posouzení důvodnosti stížnosti. Stížnost je dílem důvodná. Úvodem se zamítá celý obsah stížnosti, který se týká odpovědnosti jiných osob, než je odpůrce. To v tomto jsou zejm. otázky tvrzené nedostatečnosti spolupráce M. Krausové s RV a PO. Důvodem pro to je, že M. Krausová není odpůrkyní, přičemž nebylo prokázáno, že by za toto jednání byl odpovědný zastupitelský klub jako celek, což ostatně ani nebylo ze strany stěžovatelky tvrzeno. Stejný osud má námitka, že odpůrce a M. Krausová porušili práva O. Profanta dle § 17 Organizačního řádu. Obdobně platí, že M. Krausová není odpůrkyní, tudíž její případná pochybení nemohou být předmětem tohoto řízení. Dále je nutno korigovat názor stěžovatelky, že z citovaného ustanovení § 17 písm. b), c) a f) Organizačního řádu vyplývají subjektivní práva. Jedná se o katalog určující působnost garanta programové oblasti. Z ustanovení proto nevyplývají práva svědčící garantovi, ale naopak jeho povinnosti. Z citovaného ustanovení ovšem nelze vyčíst subjektivní povinnosti třetích osob či útvarů.

Stížnost se taktéž zamítá v rozsahu tvrzených pochybení V. Mahrika a M. Krausové v oblasti týmového vedení, resp. porušení Pravidel pro placené úkony, neboť individuální pochybení obou osob nejsou v přímé souvislosti s tvrzeným pochybením odpůrce.

Stanovy obsahují v čl. 2 odst. 2 písm. g) Stanov obligaci podporovat transparentní výběrová řízení ve veřejném sektoru. Společný komunální program pro volby 2018 v kategorii „[t]ransparentní společnosti“ dále výslovně uvádí, že v řídících orgánech nemají figurovat politici a povinnost usilovat o stanovení závazných pravidel pro nominaci osob pověřených k výkonu činností v orgánech společností s majetkovou účastí územních samospráv. Vůle obsazovat funkce ve společnostech s majetkovou účastí Prahy vyplývá také z kategorie „[f]ungující městské firmy“ v komunálním programu 2018 pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy. Obdobně povolební strategie pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy v kategorii „souběh funkcí a obsazování dozorčích rad“ omezuje možnost souběhu funkce zastupitele a členství v jedné dozorčí radě Prahy je možná za podmínky, že nominace bude výsledkem otevřeného a transparentního výběrového řízení.

Otázka povinnosti pořádání výběrových řízení na funkce ve veřejné správě jednak spadá do politické oblasti. Na základě znění pražského komunálního volebního programu 2018 je proto možno uzavřít, že na úrovni hl. m. Prahy byla povinnost uspořádat transparentní výběrové řízení, a tuto skutečnost je nutno považovat za součást rozhodného práva dle § 3 Rozhodčího řádu. Mimoto otázku pořádání výběrových řízení upravuje § 6 Pravidel hospodaření, který slouží jako obecný předpis pro pořádání výběrových řízení, což již RK rozebírala v předběžné otázce č. 25000 (dostupná zde: https://redmine.pirati.cz/issues/25000). Zastupitelský klub je přitom týmem ve smyslu § 6 odst. 1 Pravidel hospodaření ve spojení s § 24 odst. 1 písm. a) Organizačního řádu, v důsledku čehož se na jeho činnost vztahují plně vnitrostranické předpisy. RK neposoudila individuálně, zda s každým jednotlivým výběrovým řízením funkci v dozorčí radě byly spojeny náklady alespoň ve výši 100 000 Kč, neboť pořádá-li orgán veřejné výběrové řízení, potom se na něj vztahují povinnosti vyplývající z § 6 odst. 1 Pravidel hospodaření, i kdyby celkové náklady nedosahovaly výše 100 000 Kč. Rozdílem je tudíž hledisko, že do výše zmíněné částky není povinnost uspořádat veřejné výběrové řízení, ovšem pořádá-li daný orgán přesto výběrové řízení, pak se uplatní ustanovení § 6 odst. 1 Pravidel hospodaření v plném rozsahu.

Stížnost se dále zamítá se ve věci výběrových řízení na asistentské posty na Magistrátu hl. m. Prahy a na manažerské pozice ve společnosti Operátor ICT, a.s., neboť odpovědnost za jejich vedení neležela na odpůrci. V prvním případě se jednalo o výběrové řízení v gesci Magistrátu, ve druhém případě o řízení v gesci samotné společnosti Operátor ICT, a.s. Odpůrce by v těchto věcech mohl být odpovědný toliko subsidiárně, tj. že zařídil dostatečné podmínky, jaké byly slíbené volebním programem, a které by byly závazné pro dané subjekty, ovšem toto není předmětem stížnosti.

Stížnost je důvodná v rozsahu napadení výběrových řízení do dozorčích rad společností s majetkovou účastí hl. m. Prahy. Z výslechu svědka M. Kubíčka vyplynulo, že naplnění kritérií vycházelo ze srovnání zaslaných písemných materiálů a osobního pohovoru. Danými hodnotícími kritérii dle vyhlášení výběrových řízení na stranickém fóru (viz [[https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=572&t=44802]]) byly:

Odbornost 30 %,

 • Znalost pirátského programu a argumentace 15 %,
 • Celkový dojem 20 %,
 • Reference členů a příznivců Pirátů 15 % a
 • Praxe v oblasti správy majetku, řízení podniku nebo práva 20 %.

Prvotním přečtením a kategorizací písemných materiálů byl dle svého vlastního výslechu pověřen J. Loužek, nad jehož činností nepanoval žádný organizovaný dozor. Takové nastavení je nevhodné, neboť dává do rukou jedné osoby moc výběrové řízení již v předstihu ovlivnit tím, že některé materiály zatají. Rovněž se takto zvyšuje nebezpečí lidské chyby, resp. se výrazně snižuje pravděpodobnost jejího odhalení. Totéž je možné říci k roli protikorupčního analytika, který samostatně dělal background checky jednotlivých uchazečů a také v této věci nebylo možné vyloučit lidskou chybu či účelové ovlivnění.

Z výslechu M. Kubíčka a M. Krausové dále vyplynulo, že mechanismus stanovení výběrové komise byl proveden narychlo a do velké míry neformálně (dle slov M. Krausové „organicky“). Takovýto postup opět není vhodný, neboť má-li za výběrová řízení odpovědnost zastupitelský klub jako celek, měly by výběrové komise mít jasnou vazbu na vůli zastupitelského klubu. Živelná a neformální tvorba výběrových komisí podle toho, kdo zrovna „měl čas“ tuto kvalitu nevykazuje. M. Krausová sice uvedla, že ona s V. Mahrikem byli součástí tzv. nominačního týmu, který měl výběrová řízení na starosti, ovšem toto nelze počítat za způsobilé ustavení výběrové komise. Odpůrce se tímto v zásadě zcela vzdal odpovědnosti za pořádání výběrových řízení na dotyčné funkce, kterou kompletně převedl na členy nominačního týmu, což ovšem neměl pravomoc učinit, neboť platí, že je-li orgán nadán pravomocí, nemůže tuto bez dalšího kompletně převést na orgán jiný, čímž by se efektivně zbavil veškeré odpovědnosti.

Problematickou se také jeví nedostatečné vedení záznamů z výběrových řízení. Z výslechu M. Kubíčka a M. Krausové vyplynulo, že neprobíhala archivace informací jako jsou hodnocení jednotlivých členů komise, popř. složení jednotlivých výběrových komisí, či způsob hodnocení udaných hodnotících kritérií. Aspektem transparence je ovšem také zpětná ověřitelnost výsledku, což vyplývá také z § 6 odst. 1 bodu 2 Pravidel hospodaření, neboť nelze přezkoumávat na základě stížnosti výběrové řízení, nejsou-li i po samotném výběrovém řízení zachovány relevantní informace. Toto v případě projednávaných výběrových řízení nebylo dodrženo, neboť složení výběrových komisí se zaznamenávalo až následně, hodnocení jednotlivými členy výběrové komise pak dnes již věrohodně není rekonstruovatelné vůbec.

Souhrnně je proto možno uvést, že výběrová řízení vykazovala výše uvedené vady, které ovšem jsou pro transparenci výběrových řízení významné, neboť provedená řízení sama o sobě jsou nyní jen obtížně přezkoumatelná. Pochybení jsou ovšem vcelku pochopitelná v souvislosti s jejich poměrně hektickou organizací a vzhledem k tomu, že výběrová řízení v takovémto rozsahu byla Piráty v Praze pořádána poprvé. Taktéž nebylo prokázáno, že by výše uvedená pochybení vyplývala ze snahy o účelovou manipulaci, nebo ze zlé vůle.

Uvedená porušení předpisů nevykazují takovou intenzitu, aby bylo nutno rozhodnout o nápravě ve smyslu § 7 odst. 1 Rozhodčího řádu, lze také seznat, že samotného účelu řízení bylo dosaženo jeho samotným vedením. Proto není nutné dále zjišťovat, jakou míru odpovědnosti nesou jednotliví členové odpůrce.

Na okraj RK zmiňuje, že pro transparenci řízení je důležité nejen stanovit hodnotící kritéria, ale také uvést metodiku hodnocení daných kritérií. Z výslechu M. Kubíčka v tomto případě vyplynulo, že body za kritérium „reference členů a příznivců Pirátů“ byly udíleny v zásadě všem osobám napojeným na Českou pirátskou stranu, ačkoli to z kritéria samotného nutně nevyplývá. Takový postup je bezpochyby věcí orgánu, který stanoví podmínky výběrového řízení, ovšem potom toto by pro případné uchazeče ve výběrovém řízení mělo být zřejmé. Dále je vhodné doporučit, aby komise postupovala po celou dobu dle předem stanovených podmínek. Tj. pokud mají jednotliví členové komise vypracovávat samostatně hodnocení jednotlivých uchazečů, není vhodné, aby jeden člen ostatním zpřístupňoval (byť nevědomky) své individuální hodnocení, jako se tomu stalo v případě V. Mahrika ve výběrovém řízení do dozorčí rady společnosti Obecní dům, a.s.

RK shledala dílem důvodný bod 1. petitu stížnosti. RK zamítá body 9. – 11., neboť o náhradě nákladů rozhodla odlišně (viz níže), dále pak body 7. a 8., protože stížnost nevyžaduje omezení práv žádného člena odpůrce, dále pak zamítá body 3. – 6., neboť uvedené jednání nelze přičítat odpůrci (popř. náprava nespadá do jeho působnosti), na závěr zamítá bod 2., neboť tato náprava již částečně byla uskutečněna vypracováním tabulky 20-DR-Prehled, která je součástí spisového materiálu, dílem ji pak již nelze uskutečnit (v rozsahu zachycení bodů udělených jednotlivými členy výběrových komisí).

Závěrem je nutno rozhodnout o nákladech řízení, zejm. o jejich náhradě dle § 4 odst. 1 písm. c) Rozhodčího řádu. Jelikož měl odpůrce úspěch ve většině předmětu stížnosti, přiznává se odpůrci náhrada nákladů řízení ve výši 2/3 nákladů. Odpůrce uplatnil toliko náklad na právní zastoupení ve výši 21 450 Kč plus DPH. Tento náklad RK neuznává, neboť jej nelze považovat za užitečně vynaložený náklad ve smyslu § 18 odst. 3 Rozhodčího řádu. Pravidla pro hospodaření v § 2 odst. 1 stanoví, že plnění úkolů se zajišťuje přednostně dobrovolnicky. Řešení toliko vnitrostranických sporů nepředstavuje záležitost takové intenzity, aby pro jejich řešení bylo přípustné poptávat služby advokátů za komerční sazby, neboť účast na rozhodčím řízení je konstruována jako povinnost každého člena ve smyslu § 2 Rozhodčího řádu. Přestože není bezpodmínečně nutný osobní výkon této povinnosti, jen těžko to znamená, že se rozhodčí řízení smí stát kolbištěm placených advokátů.

Na okraj se RK musí vyjádřit k uplatněným nákladům stěžovatelky. Cestovné a náklady na ubytování se poskytují pouze v případě cest na oficiální zasedání, popř. v zájmu provedení důkazu, neboť RK vychází z toho, že mimoto mohou členové konzultovat pomocí videokonferencí nebo jiným vzdáleným způsobem. Proto by nebylo možné uznat za náklad cestu M. Skokanové za J. Novákem 15. – 16. 11. 2019, jelikož je zřejmé, že daná cesta nebyla učiněna v zájmu konání zasedání. Rovněž by nebylo možné uznat náklady na cestu J. Nováka na zasedání RV v Praze 1. – 6. 11. 2019, protože z daného zasedání nebyl učiněn protokol ve smyslu § 17 odst. 1 Rozhodčího řádu, a tedy v důsledku dané cesty nemohl být proveden žádný důkaz. Stravné taktéž není možné uznat za užitečně vynaložený náklad – na činnost členů orgánů strany se neuplatňuje zákoník práce, přičemž lze vycházet z toho, že by daný člen tento náklad učinil v obdobné výši, i kdyby nejel na žádné zasedání.

Jelikož nejsou RK známy další náklady, přiznává se tudíž odpůrci náhrada nákladů řízení ve výši 2/3 paušální náhrady nákladů ve smyslu § 18 odst. 3 Rozhodčího řádu, tj. náhrada ve výši 200 Kč. Rovněž se RK přiznává paušální náhrada nákladů řízení ve výši 300 Kč. Povinnost nahradit tyto náklady má stěžovatelka, neboť v řízení byla převážně neúspěšná.

Hlasování

 • Pro přijetí rozhodčího nálezu: Derka, Lejčko, Springinsfeld, Ručka, Daďourek
 • Hlasování se nezúčastnil: Matušková

Poučení

Každý člen České pirátské strany může ve lhůtě 14 dnů od právní moci tohoto nálezu iniciovat jeho mimořádný přezkum Celostátním fórem České pirátské strany na základě čl. 8 odst. 5 písm. h) Stanov.

Akce

Také k dispozici: Atom PDF