Projekt

Obecné

Profil

Dlouhodobý úkol #2394

uzavřený

Dlouhodobý úkol #1973: Vedení zastupitelského klubu

Vyjednávání druhé Rady

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů). Aktualizováno před více než 8 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
% Hotovo:

100%

Typ práce:
Organizační struktura:
Smlouva:

Popis

Vyjednávání v rámci turbulentní politické situace za podmínek schválených krajským fórem


Dílčí úkoly 8 (0 otevřených8 uzavřených)

Schůzka #2401: Schůzka s TrojkoalicíDokončenJakub Michálek26.10.2015

Akce
Schůzka #2407: Schůzka s radním Lackem ohledně koaličních vyjednáváníDokončen29.10.2015

Akce
Naše žádost #2408: Dopis BabišoviDokončenJakub Michálek29.10.2015

Akce
Schůzka #2409: Schůzka s KSČMDokončenAdam Zábranský30.10.2015

Akce
Schůzka #2410: Schůzka s Monikou Krobovou-HášovouDokončenJakub Michálek30.10.2015

Akce
Schůzka #2449: Schůzka s TOP09DokončenJakub Michálek24.10.2015

Akce
Schůzka #2453: Schůzka s ODSDokončenJakub Michálek13.11.2015

Akce
Dlouhodobý úkol #2462: Jednání s ČSSDDokončenJakub Michálek18.11.2015

Akce

Související úkoly

související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Dlouhodobý úkol #2590: Jednání klubu 2016DokončenJakub Michálek

Akce

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

Vystoupení v Radiožurnálu s komentářem k aktuální situaci.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

Sestavili jsme aktualizované požadavky, které projednáme na klubu a rozešleme všem ostatním klubům v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

 • Rodičovský úkol nastaven na #1973

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

 • Organizační struktura nastaven na Ano

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

 • Přiřazeno změněn z Adam Zábranský na Ondřej Profant

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

 • Organizační struktura smazán (Ano)

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

Dne 15. 12. 2015 se konalo jednání TOP09 (Novotný, Nouza), Trojkoalice (Štěpánek, Plamínková), Nez. (Vorlíčková), Pirátů (Michálek, Profant) a ODS (Humplík). TOP09 akceptovala naši výzvu na jednání o nové koalici a vedou se jednání v pracovních skupinách o programu. Dále jsme se dohodli na vytvoření společného pozměňovacího návrhu k rozpočtu hl. m. Prahy.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před více než 8 roky(ů)

Oblast majetku

Oblasti: Majetek (byty, nebyty), majetkové podíly (akciovky, dozorčí rady, představenstva, akcionářské smlouvy, stanovy), hospodaření (nájmy, rekonstrukce), příspěvkovky

Naše klíčové body

Chceme jasnou koncepci hospodaření s majetkem. Veřejnost musí znát dle jakých metodik se s majetkem pracuje (prodává, pronajímá, rekonstruuje).

 • prvními kroky:
  • zveřejnění Analýzy nakládání s nebytovými prostory od IPR
  • zveřejnění seznamu všech nájmů městských nemovitostí (bez chráněných osobních údajů) s co nejvíce metadaty
  • udělat audit nakládání s nebytovým majetkem
  • zveřejnit náklady/výnosy u jednotlivých budov
 • koncepce
  • vytvořit koncepci sociálního bydlení (označit, jaké byty budou sociální a jaké ne)
  • pravidla pro výkup pozemků pod silnicí
 • Transparentní obsazování dozorčích rad a představenstev městských firem
 • "Škodův palác"
  • rozhodnout o budoucím sídle úředníků

Z programů dalších stran

Rozpočet také musí počítat s přehledným výhledem příjmů a investic do dalších let, aby bylo jasně vidět, jak si Praha povede v budoucnu.
-- ODS

Všechny budoucí infrastrukturní projekty projdou dostatečným auditem nákladové části projektů.
-- ODS

Praha nesmí vyvádět svůj majetek do akciových společností, jak se to dělo v minulosti.
-- ODS

Město má mnoho majetku, o kterém ale dodnes nemá přesný přehled. Chceme proto dokončit jeho detailní a veřejnou evidenci, a to jak na úrovni magistrátu, tak i městských částí.
-- TOP09

Pro nakládání s městským majetkem a jeho dlouhodobý rozvoj vytvoříme strategické dokumenty. Za velmi důležité pokládáme vytvoření středně- a dlouhodobých koncepcí, podle nichž se bude řídit rozvoj města. Nekoncepční řízení totiž stojí obrovské peníze. Rozhodování by mělo probíhat podle jasných pravidel.
-- 3K

Chceme udělat pořádek v městském majetku – v současné době často není vůbec jasné, komu co patří. Požadujeme efektivní a hospodárné nakládání s nemovitým majetkem, inventarizaci a pasportizaci majetku i optimalizaci jeho využívání.
-- 3K

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

 • Cílová verze nastaven na Otvírání města
 • Přiřazeno změněn z Ondřej Profant na Jakub Michálek

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

V rámci aktuální situace vypadla jediná varianta, o kterou jsme měli zájem, tím, že Nezávislí odstoupili od vyjednávání. TOP09 následně pozvala na schůzku ČSSD, ačkoliv jsme se domluvili, že se to nestane.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

 • Předmět změněn z Vyjednávání na Vyjednávání druhé Rady

Také k dispozici: Atom PDF