Projekt

Obecné

Profil

Dlouhodobý úkol #2394

Dlouhodobý úkol #1973: Vedení zastupitelského klubu

Vyjednávání druhé Rady

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před téměř 6 roky. Aktualizováno před více než 5 roky.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
% Hotovo:

100%

Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Smlouva:

Popis

Vyjednávání v rámci turbulentní politické situace za podmínek schválených krajským fórem


Dílčí úkoly

Schůzka #2401: Schůzka s TrojkoalicíDokončenJakub Michálek

Schůzka #2407: Schůzka s radním Lackem ohledně koaličních vyjednáváníDokončen

Naše žádost #2408: Dopis BabišoviDokončenJakub Michálek

Schůzka #2409: Schůzka s KSČMDokončenAdam Zábranský

Schůzka #2410: Schůzka s Monikou Krobovou-HášovouDokončenJakub Michálek

Schůzka #2449: Schůzka s TOP09DokončenJakub Michálek

Schůzka #2453: Schůzka s ODSDokončenJakub Michálek

Dlouhodobý úkol #2462: Jednání s ČSSDDokončenJakub Michálek


Související úkoly

související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Dlouhodobý úkol #2590: Jednání klubu 2016Dokončen

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 6 roky

Vystoupení v Radiožurnálu s komentářem k aktuální situaci.

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 6 roky

Sestavili jsme aktualizované požadavky, které projednáme na klubu a rozešleme všem ostatním klubům v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 5 roky

 • Rodičovský úkol nastaven na #1973

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 5 roky

 • Organizační struktura nastaven na Ano

#5 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 5 roky

 • Přiřazeno změněn z Adam Zábranský na Ondřej Profant

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 5 roky

 • Organizační struktura smazán (Ano)

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 5 roky

Dne 15. 12. 2015 se konalo jednání TOP09 (Novotný, Nouza), Trojkoalice (Štěpánek, Plamínková), Nez. (Vorlíčková), Pirátů (Michálek, Profant) a ODS (Humplík). TOP09 akceptovala naši výzvu na jednání o nové koalici a vedou se jednání v pracovních skupinách o programu. Dále jsme se dohodli na vytvoření společného pozměňovacího návrhu k rozpočtu hl. m. Prahy.

#8 Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před více než 5 roky

Oblast majetku

Oblasti: Majetek (byty, nebyty), majetkové podíly (akciovky, dozorčí rady, představenstva, akcionářské smlouvy, stanovy), hospodaření (nájmy, rekonstrukce), příspěvkovky

Naše klíčové body

Chceme jasnou koncepci hospodaření s majetkem. Veřejnost musí znát dle jakých metodik se s majetkem pracuje (prodává, pronajímá, rekonstruuje).

 • prvními kroky:
  • zveřejnění Analýzy nakládání s nebytovými prostory od IPR
  • zveřejnění seznamu všech nájmů městských nemovitostí (bez chráněných osobních údajů) s co nejvíce metadaty
  • udělat audit nakládání s nebytovým majetkem
  • zveřejnit náklady/výnosy u jednotlivých budov
 • koncepce
  • vytvořit koncepci sociálního bydlení (označit, jaké byty budou sociální a jaké ne)
  • pravidla pro výkup pozemků pod silnicí
 • Transparentní obsazování dozorčích rad a představenstev městských firem
 • "Škodův palác"
  • rozhodnout o budoucím sídle úředníků

Z programů dalších stran

Rozpočet také musí počítat s přehledným výhledem příjmů a investic do dalších let, aby bylo jasně vidět, jak si Praha povede v budoucnu.
-- ODS

Všechny budoucí infrastrukturní projekty projdou dostatečným auditem nákladové části projektů.
-- ODS

Praha nesmí vyvádět svůj majetek do akciových společností, jak se to dělo v minulosti.
-- ODS

Město má mnoho majetku, o kterém ale dodnes nemá přesný přehled. Chceme proto dokončit jeho detailní a veřejnou evidenci, a to jak na úrovni magistrátu, tak i městských částí.
-- TOP09

Pro nakládání s městským majetkem a jeho dlouhodobý rozvoj vytvoříme strategické dokumenty. Za velmi důležité pokládáme vytvoření středně- a dlouhodobých koncepcí, podle nichž se bude řídit rozvoj města. Nekoncepční řízení totiž stojí obrovské peníze. Rozhodování by mělo probíhat podle jasných pravidel.
-- 3K

Chceme udělat pořádek v městském majetku – v současné době často není vůbec jasné, komu co patří. Požadujeme efektivní a hospodárné nakládání s nemovitým majetkem, inventarizaci a pasportizaci majetku i optimalizaci jeho využívání.
-- 3K

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 5 roky

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 5 roky

 • Cílová verze nastaven na Otvírání města
 • Přiřazeno změněn z Ondřej Profant na Jakub Michálek

#12 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 5 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

V rámci aktuální situace vypadla jediná varianta, o kterou jsme měli zájem, tím, že Nezávislí odstoupili od vyjednávání. TOP09 následně pozvala na schůzku ČSSD, ačkoliv jsme se domluvili, že se to nestane.

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 5 roky

 • Předmět změněn z Vyjednávání na Vyjednávání druhé Rady

Také k dispozici: Atom PDF