Projekt

Obecné

Profil

Podání #23818

Práce s chybou dovnitř strany a navenek

Přidáno uživatelem Lydie Bartosova před téměř 2 roky. Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Začátek:
20.10.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážený výbore,
mám potřebu se bavit o naší dlouhodobé schopnosti reagovat na pochybení vlastních lidí a vyjádřit se k současné záležitosti, která se týká JCD.
Žádám o projednání na foru v uzavřeném režimu.

Děkuji za zvážení a zdravím
Lydie

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Lukas Blazej před téměř 2 roky

Běží doodle (https://doodle.com/poll/mymcrztr7s7393y5), kde se hledá termín společného mumble setkání. Můžeme k tomu mít rovnou založeno i diskusní vlákno, jsem pro projednání.

#2 Aktualizováno uživatelem Petra Smutná před téměř 2 roky

Pro

#3 Aktualizováno uživatelem Lenka Kozlova před téměř 2 roky

pro projednání

#4 Aktualizováno uživatelem Petr Tkadlec před téměř 2 roky

Jsem proti projednání v uzavřeném režimu. Uzavřené režimy vedou akorát ke spekulacím a celou situaci ještě zhoršují. Navíc si nemyslím, že bychom měli řešit tento konkrétní případ, ale měli bychom se na dívat obecně.

Prosím nedělejte sběr dat po facebooku a všude možně, ale hoďte si to do organizace jak to dělá Vojta. https://forum.pirati.cz/viewforum.php?f=638

#5 Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před téměř 2 roky

pro projednani. pro otevrene projednani.

#6 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před téměř 2 roky

pro klidně i uzavřené jednání.

#7 Aktualizováno uživatelem Lydie Bartosova před téměř 2 roky

Mně přijde na pováženou nechtít to projednávat vůbec a teda pojďme klidně otevřeně, tady máte další důvod, proč bychom se o tom měli bavit: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=353&p=644336#p644336

#8 Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před téměř 2 roky

zavirat to je tak trochu pozde.

#9 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před téměř 2 roky

pro projednání, a to raději veřejné

#10 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před téměř 2 roky

  • Přiřazeno nastaven na Vojtěch Pikal
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#11 Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před téměř 2 roky

Souhlasím s Petrem - je to obecný problém - pojďme jednat otevřeně.

#12 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před téměř 2 roky

  • Přiřazeno změněn z Vojtěch Pikal na Petr Tkadlec

Změna předsedajícího - převzal Petr Tkadlec

#13 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 1 rok

  • % Hotovo změněn z 0 na 90

V rámci hlasování bylo přijato následující usnesení:

*Republikový výbor vyjadřuje k postupu mediálního řešení kauzy Krausová – Tenzer toto:

a) Je naprosto nepřijatelné, že strana nebyla od počátku v úplnosti informována, čímž došlo k situaci, kdy strana jako celek i mnoho jejích členů v dobré víře obhajovalo nepravdivou verzi událostí. Takový postup nás poškozuje v očích veřejnosti i vlastních lidí a snižuje naši důvěryhodnost do budoucna mnohem více, než by kdy mohl stranu poškodit jejich úplný a pravdivý popis.

b) Bylo nevhodné, aby věc komentoval za stranu partner dotyčné z pozice místopředsedy, neboť dodal váhu své výpovědi skrze své stranické funkce. Osobní vyjádření musí být doprovázena oficiální komunikací.

c) Primárně mělo proběhnout řešení ve spolupráci s MO na úrovni magistrátního zastupitelského klubu a ten také měl vydat prohlášení, tím se mohla věc uzavřít. Mediální odbor neměl připustit, aby výhradními interprety kauzy byla osoba, které se kauza týká, a její životní partner.

d) Považujeme za nepřijatelný též obsah vyjádření, kde je místo faktického shrnutí věc bagatelizována uváděním nesouvisejících informací a akcentováním politického boje, který jistě probíhá, ale měl být zmíněn výhradně pro kontext celé situace.

e) Whistleblowing je fenomén, kdy jedinec vynese na světlo důkaz o podvodu nebo veřejné hrozbě a často tak riskuje ztrátu zaměstnání nebo bezpečí a klid své rodiny. Ochrana whistleblowerů patří mezi zásadní programové body Pirátů a nelze takto citlivé a důležité téma využívat k zastírání jiného jednání, které nemá s whistleblowingem nic společného.

Na základě těchto skutečností Republikový výbor ukládá:

  1. republikovému předsednictvu, aby ve spolupráci s mediálním odborem vypracovalo krátký manuál postupu pro zastupitele a členy v krizové mediální komunikaci, po kterém je třeba sáhnout vždy, když je někdo vystaven mediálnímu tlaku za skutečnou či domnělou chybu; základem nechť je otevřená, věcná a pravdivá komunikace dovnitř strany i směrem k veřejnosti;

  2. jednatelům RV, aby prostřednictvím emailu uvědomili členy strany o tomto usnesení.*

Nyní bude rozeslán mail jednatelů.

#14 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 1 rok

  • % Hotovo změněn z 90 na 100
  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF