Projekt

Obecné

Profil

Podání #23650

Změna rozpočtu KS Praha na rok 2019

Přidáno uživatelem Jaromir Beranek před asi 1 měsíc. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
09.10.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

V návaznosti na výsledky eurovoleb, dohodu o uzavření financování senátní kampaně Lukáše Wagenknechta a finální dopočet výsledků hospodaření KS Praha za rok 2018 předkládám ke schválení ze strany PKS Praha a následně k rozpravě a schválení ze strany KF Praha návrh úpravy rozpočtu KS Praha pro rok 2019. Cílem přijetí úpravy rozpočtu je umožnit reflektovaní aktuálního stav příjmů a výdajů v Piroplácení (hodnoty se stále více rozcházejí) a zlepšit kvalitu a věrohodnost vstupních hodnot pro naplánování rozpočtu na rok 2020 s výhledem do roku 2022.

Níže jsou popsány významné změny oproti rozpočtu na rok 2019 v aktuální verzi, schválené 11. ledna 2019 (https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=45404):

A) Strana příjmů

 • úprava příjmů za hlasy získané v eurovolbách
 • úprava výsledků hospodaření roku 2018 po dopočtu reálných výsledků (původní odhad byl velmi hrubý a neumožnil v plné šíři reflektovat stav aktuálně vyčerpaných prostředků na komunální kampaň, KoDo, PiCe a některé další položky z důvodu probíhajícího přechodu z wiki na Piroplácení v průběhu finančního období)
 • interní převody k aktuálnímu datu a dary v upřesněném odhadu na základě dosud přijatých darů za rok 2019

B) Strana výdajů

 • ponížení položky "Výdaje klubu zastupitelů MHMP" podle aktuální absorbční kapacity
 • ponížení položky "Personální výdaje zastupitelského klubu na MHMP" v návaznosti na ukončení dvojího financování části týmu, úprava i ve výhledu
 • doplnění nové položky "Podpora pro pražské poslance" na požadavek Jakuba Michálka ve výhledu
 • ponížení položky "Správce PiCe" z důvodu obsazení pozice až po začátku roku 2019
 • navýšení položky "Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Piráty" podle aktuální potřeby - původně nebyly zohledněny odměny pro Ondřeje Kallasche
 • úprava položky "Úhrada nákladů senátní kampaně LW" v roce 2019 a 2020 podle dohody s LW a cetrálou
 • navýšení položky "Provozní výdaje" podle aktuální potřeby
 • navýšení položky "Rezerva předsednictva" na minimální bezpečnou částku (při nevyčerpání se jednoduše převádí do dalšího roku jako rezerva)
 • úprava položky "Pirátské centrum Praha" v reakci na úpravy nájmy a aktuální potřeby zajištění provozu a údržby
 • ponížení položky "Volební výdaje pro kampaň do EP" dle finálního výsledku
 • navýšení původně nulové položky "Volební výdaje pro kampaň do Senátu", kryjící kampaň pro doplňovací volby do Senátu na P9, dle finálního výsledku (zohledňuje i int. převod od cetrály ve výši 50k)
 • úpravy položek "Koordinace dobrovolníků", "Pražský MO" (nová) a "Péče o dobrovolníky" dle aktuálního stavu, ve výhledu dle potřeby vč. indexace odměn
 • úpravy položek MS po zohlednění došlých darů
 • navýšení položky "Podpora pro ostatní MČ" ve výhledu z důvodu plánovaného sloučení výdajových položek jednotlivých MS do jedné položky

Výsledek hospodaření roku 2019 je nyní plánován v částce 1.600 tisíc Kč, tedy jako přebytkový. Stejně tak i ve výhledu v nadcházejícím období do řádných sněmovních voleb je hospodaření plánováno jako přebytkové s cílem soustředit zdroje pro financování sněmovní kampaně v roce 2021. V případě schválení návrhu změny rozdělení stálého příspěvku z dílny RV je pravděpodobné snížení příjmů od roku 2021 o 250 tisíc Kč ročně. Bude-li výpadek částečně kompenzován dofinancování ze strany centrály, došlo by ke snížení příjmů o částku 105 tisíc Kč ročně, zatím bez zřejmého data účinnosti. Tento výpadek by bylo možné částečně krýt z rezervy předsednictva, částečně z ostatních položek v případě jejich nedočerpání.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Michal Zachar před asi 1 měsíc

Pro

#2 Aktualizováno uživatelem Jan Hora před asi 1 měsíc

Pro

#3 Aktualizováno uživatelem magdalena valdmanova před asi 1 měsíc

Pro

#4 Aktualizováno uživatelem Jaromir Beranek před asi 1 měsíc

Úkol: Podle dohody se zástupci MS na informační schůzce do argumentáře před hlasováním doplníme textaci, že MS zůstávají ušetřené prostředky z vlastních výdajových položek MS k dočerpání až do konce roku 2021.

#5 Aktualizováno uživatelem Jaromir Beranek před asi 1 měsíc

Výstupy ze schůzky s MS: Chtějí nějakou menší částku jako paušál podmíněným alespoň základním návrhem rozpočtu za MS, další dodatečné zdroje by měly být rozdělovány projektově na podkladě detailních rozpočtů. Fundraisingová aktivita by měla být finančně oceněna, aby byla MS motivována aktivně oslovovat podporovatele.

#6 Aktualizováno uživatelem Alice Hamalová před asi 1 měsíc

Pro vyhlášení rozpravy a hlasování na Fóru KS Praha.

#7 Aktualizováno uživatelem Jaromir Beranek před asi 1 měsíc

Děkuji všem. Já samozřejmě také hlasuji pro předložení návrhu změny rozpočtu KS Praha za rok 2019 k rozpravě a schválení ze strany KF. ;-)

Také k dispozici: Atom PDF