Projekt

Obecné

Profil

Akce

Dlouhodobý úkol #2365

uzavřený

Dlouhodobý úkol #801: Orgány města a městské organizace

Dlouhodobý úkol #802: Finanční výbor

Jednání finančního výboru, 19. 10. 2015

Přidáno uživatelem Viktor Mahrik před asi 7 roky(ů). Aktualizováno před asi 7 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
% Hotovo:

90%

Typ práce:
Organizační struktura:
Smlouva:

Popis

Zpracování tisků na zasedání finančního výboru 19. 10. 2015

Aktualizováno uživatelem Viktor Mahrik před asi 7 roky(ů)

  • Odhadovaná doba nastaven na 5.00hod
  • % Hotovo změněn z 0 na 90

*Z-3761 k návrhu na poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., v období od 1.1.2015 do 30.9.2015 * - OK.

** Z-3685 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy** - OK

Z-3694 k návrhu na rozšíření účelu zápůjčky poskytnuté MČ Praha - Nebušice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 - Prachy se mají točit a MČ se zavázala, že to vrátí, takže OK.

Z-3722 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 MČ Praha - Koloděje na úhradu faktur z roku 2014 za odstranění povodňových škod - MČ chce prostředky na odstranění povodňových škod. Kdyby si chtěli půjčit, neměl bych s tím problém. Oni chtějí peníze trvale. Na druhou stranu je to na povodně, což není věc, se kterou asi v rozpočtu počítali. Chudí asi taky jsou. Mírně tedy spíše ano.

Z-3729 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 8 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 a ponechané k využití v roce 2015 - Co bude s Azylovým domem? Proč nepodali žádost o dotaci pro Dům sociálních služeb? Výsledek dle jednání FV.

Z-3743 k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 1 v roce 2013 z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. - Hlavní čachr proběhl už v roce 2014 (změna účelu z Neziskovek na Sport). Tenhle čachr není tak strašný (převod z jednoho stadionu na druhý), takže jsem PRO.

Z-3744 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městské části Praha 20 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy - Praha 20 žádá o dotaci na 4. projekt (v pravidlech jsou povoleny pouze 3 projekty). Odůvodněno, že na těch třech se nečerpalo tolik, takže by se jim měl povolit čtvrtý projekt. Pro mě za mě, je mi to jedno. Budu ale revokovat úpravu pravidel pro příští rok, aby bylo jasné, jakou max. částku můžou MČ čerpat, aby podobný případ byl příští rok OK.

Z-3747 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 -rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy - OK

Z-3806 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Petrovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy - Podle pravidel, se může na spolufinancování žádat o 50 % z celkových výdajů. Petrovice žádají o 75 %. Opět je to proti pravidlům. Zde si nedovedu představit smysluplnou úpravu pravidel. Nejspíš se tedy zdržím

USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2459 ze dne 13.10.2015 k návrhu finančních vztahůk městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2016 - Asi jen vezmeme na vědomí, ale bude zajímavá diskuze. Potřeboval bych zjistit nějaké zpětné vazby od MČ, jak se na nové finanční vztahy dívají.

Aktualizováno uživatelem Viktor Mahrik před asi 7 roky(ů)

  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Jednání proběhlo

Akce

Také k dispozici: Atom PDF