Projekt

Obecné

Profil

Úkol #23570

otevřený

Úkol #23568: Zajištění odlehčovací péče pro rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním

Ověřit možnosti rozšíření stávajících odlehčovacích služeb pro děti se ZZ

Přidáno uživatelem Tereza Hubáčková před více než 4 roky(ů). Aktualizováno před asi 3 roky(ů).

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
04.07.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

40%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Soubory

Aktualizováno uživatelem Tereza Hubáčková před více než 4 roky(ů)

  • Předmět změněn z Ověřit možnosti rozšíření stávajících odlehčovacích služeb na Ověřit možnosti rozšíření stávajících odlehčovacích služeb pro děti se ZZ

Aktualizováno uživatelem Tereza Hubáčková před více než 4 roky(ů)

  • Začátek změněn z 04.10.2019 na 04.07.2019

Aktualizováno uživatelem Tereza Hubáčková před více než 4 roky(ů)

  • Odhadovaná doba nastaven na 2.00hod
  • % Hotovo změněn z 0 na 10

10.-20. 7. 2019 Dopisová, posléze e-mailová a telefonická komunikace s maminkami z Péče bez překážek, z.s., vyjasňování jejich potřeb, možností řešení a spolupráce.

Aktualizováno uživatelem Tereza Hubáčková před více než 4 roky(ů)

  • Odhadovaná doba smazán (2.00hod)
  • % Hotovo změněn z 10 na 20
  1. 7. 2019 Návštěva Dětského domova Charlotty Masarykové spolu s Péčí bez překážek, vyjednávání o možnostech poskytování odlehčovací péče dětem se ZZ ve školním věku.

Aktualizováno uživatelem Tereza Hubáčková před více než 4 roky(ů)

  1. 8. 2019 Návštěva Střediska DAR, seznámení s provozem denního stacionáře, jednání o možnostech případného navýšení kapacit. Možnosti spíše ve využití prostor nějakým jiným, novým týmem, který by službu mohl nabídnout.

Aktualizováno uživatelem Tereza Hubáčková před více než 4 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 20 na 40
  1. 10. 2019 Návštěva v odlehčovací službě Hornomlýnská. Seznámení s provozem, kapacitami, podpoření plánů na rozšíření a otevření nových typů služeb. Předání informací o dalších možnostech grantů HMP, návrhy další spolupráce. Tady to vypadá nadějně.

Aktualizováno uživatelem Martin Arden před více než 4 roky(ů)

Podpořili jsme projekt zabydlování viz Adam,

Aktualizováno uživatelem Eva Horáková před téměř 4 roky(ů)

Navýšení neinvestičního příspěvku PO hl. m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové ve výši 168 720 Kč na základě rozhodnutí odboru SOV MHMP o výplatě státního příspěvku pro zařízení poskytující okamžitou pomoc.

Aktualizováno uživatelem Eva Horáková před asi 3 roky(ů)

R-40665 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku organizace hl.m. Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu kap. 05 odboru 81 a odboru 82 v roce 2021

Navýšení neinvestičního příspěvku PO hl. m. Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové ve výši 143.600,00 Kč na základě rozhodnutí odboru SOV MHMP o výplatě státního příspěvku pro zařízení poskytující okamžitou pomoc.

Aktualizováno uživatelem Eva Horáková před asi 3 roky(ů)

ZMČ P10 schválilo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s Dětským centrem Paprsek.

Navrhovaná dohoda má za cíl právně zakotvit záměr na využití nebytového prostoru denního stacionáře o velikosti 103.84 m2, nacházející se v parteru 1. nadzemního podlaží budovy Komunitního centra, na adrese Praha 10, Vršovice, ul. U Vršovického nádraží 30/30, v k. ú. Vršovice (dále jen prostor).

Také k dispozici: Atom PDF