Projekt

Obecné

Profil

Akce

Úkol #23408

uzavřený

Návrh na změnu rozpočtových pravidel

Přidáno uživatelem Šárka Altmanová před asi 3 roky(ů). Aktualizováno před asi 3 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
01.10.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

90%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
RV 51/2019
Vnější zodpovědná osoba:
Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Ahoj,

jelikož nebylo možné následující usnesení hlasovat v rámci RV 44/2019, předkládám po dohodě s RP návrh usnesení (konkrétně body 2)a 3)), jako samostatné nové podání a prosím o založení jednání pod novou spisovou značkou.

Odkaz na celý zápis z RP je zde -https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=640198#p640198

Republikové předsednictvo
1)rozhoduje (na základě čl. 10 odst. 2 písm. g) stanov) že návrh změny rozpočtových pravidel projednávaný republikovým výborem pod sp. zn. RV 44/2019 musí být usnesen většinou všech členů republikového výboru,
2) předkládá republikovému výboru návrh na změnu rozpočtových pravidel v příloze, který nepředpokládá podstatné snížení rozpočtu žádného krajského sdružení, neobsahuje disproporce a navyšuje celkový objem prostředků pro krajská sdružení na úkor centrály, který je současně rozpočtově zodpovědný.
3) Tato změna nabývá účinnosti 1.1.2020

Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa


Soubory

Navrh-rozdeleni-prispevku.pdf (297 KB) Navrh-rozdeleni-prispevku.pdf Šárka Altmanová, 02.10.2019 11:33

Související úkoly

související s Republikový výbor - Úkol #22881: Rozdělení stálého příspěvku krajským sdružením (změna RoPr)DokončenExasistent RV10.09.2019

Akce
související s Republikový výbor - Úkol #24382: Oprava rozpočtových pravidelDokončenExasistent RV11.11.2019

Akce

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 3 roky(ů)

 • Soubor smazán (Navrh-rozdeleni-prispevku (2).pdf)

Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 3 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 3 roky(ů)

 • související s Úkol #22881: Rozdělení stálého příspěvku krajským sdružením (změna RoPr) přidán

Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 3 roky(ů)

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Spisová značka nastaven na RV 51/2019
 • Přiřazeno nastaven na Marek Nečada
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Fronta změněn z Podání na Úkol

Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 3 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 0 na 90
 • Přiřazeno změněn z Marek Nečada na Exasistent RV
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na řešitele

Jednání skončilo.

Přijaté usnesení RV 51/2019:

Rozpočtová pravidla se mění následovně:

​ V § 2 odst. 2 se v tabulce na řádku 2 se podíl „20 %“ mění na „30 %“.
Do § 2 se vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) Čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle počtu obyvatel, další čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle odmocniny rozlohy kraje, zbývající polovina je účelově určená rovným dílem.
Rozhodný je počet obyvatel kraje v roce, kdy se konají volby do poslanecké sněmovny, na základě kterých stálý příspěvek náleží.
(4) Hlasy odevzdané v zahraničí se rozdělí mezi krajská sdružení podle počtu obyvatel daného kraje.
(5) Účelově určená částka ze státního příspěvku se krajským sdružením zaokrouhluje na celé tisíce.“
V § 15 odst. 2 se na konec vkládá věta: „Zakazuje se krátit krajská sdružení změnou
rozpočtových pravidel, která by nabyla účinnosti později než 3 měsíce před termínem pro předložení rozpočtu centrály na následující rok. Taková změna musí být přijata jako zásadní návrh.“.
Tato ​změna nabývá účinnosti 1.1.2020.

Je potřeba ještě zanést do sbírky předpisů.

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 3 roky(ů)

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Dokončen

Změna v RoPr byla provedena.

Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 3 roky(ů)

 • související s Úkol #24382: Oprava rozpočtových pravidel přidán
Akce

Také k dispozici: Atom PDF