Projekt

Obecné

Profil

Úkol #2307

uzavřený

Programový cíl #100: Transparentní hospodaření města

Systematický přístup k pronajímání nemovitostí

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů). Aktualizováno před asi 2 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
Začátek:
25.11.2015
Uzavřít do:
12.12.2017
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 10.00hod)
Spisová značka:
Pořadí:
Typ práce:
Organizační struktura:
Smlouva:

Popis

Praha pronajímá nemovitosti nesystematicky a nehospodárně, to je závěr analýzy hospodaření s nebytovým majetkem, kterou zpracoval IPR, a vyplývá to i z údajů o hospodaření s bytovým fondem. Naším cílem je, aby Praha
1) přehledně (formou otevřených dat) zveřejňovala údaje o nakládání s nemovitostmi,
2) vymezila rozsah nemovitostí, které bude pronajímat za komerční ceny a které ne (např. pro účely sociálního bydlení či pronájmu neziskovým organizacím),
3) určila jasná pravidla pro „nadstandardní“ nájmy,
4) nechala provést audit hospodaření s nemovitostmi.


Dílčí úkoly 13 (0 otevřených13 uzavřených)

Naše žádost #2486: Žádost o informace ₋ Vrtbovská zahradaDokončenAdam Zábranský25.11.201510.12.2015

Akce
Naše žádost #2487: Žádost o informace ₋ Správcovské smlouvyDokončenAdam Zábranský25.11.201507.03.2016

Akce
Úkol #2727: Restaurace na Praze 1DokončenAdam Zábranský19.02.201621.03.2016

Akce
Naše žádost #2761: Žádost o informace - zdůvodnění nízkého nájemného restauracíDokončenAdam Zábranský19.02.201607.03.2016

Akce
Naše žádost #2764: Porušení zákona o rejstřících několika restauracemiDokončenAdam Zábranský21.02.201621.03.2016

Akce
Úkol #4585: Restaurace na Náměstí Franze KafkyDokončenAdam Zábranský15.12.2016

Akce
Naše žádost #2728: Žádost o informace - nájmy nebytových prostor TCPDokončenAdam Zábranský06.02.201623.02.2016

Akce
Naše žádost #2797: Žádost o informace - jaké nebytové prostory spravuje TSKDokončenAdam Zábranský10.03.201622.03.2016

Akce
Úkol #4028: Kanceláře na Praze 1DokončenAdam Zábranský14.11.201712.12.2017

Akce
Naše žádost #8478: Žádost o zdůvodnění nízkých cen pronájmů kanceláříDokončenAdam Zábranský14.11.201712.12.2017

Akce
Naše žádost #4538: Podnět k vyřešení nežádoucí situace v oblasti pronajímání bytů a nebytových prostorDokončenAdam Zábranský08.12.201613.01.2017

Akce
Naše žádost #4566: Žádost o informace – odměny správcovských firemDokončenAdam Zábranský13.12.201617.02.2017

Akce
Naše žádost #4662: Podnět TCP ohledně pronájmůDokončenAdam Zábranský13.12.201629.01.2017

Akce

Související úkoly

související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Naše žádost #923: Seznam nemovitého majetku hl. m. Prahy a jeho využitíDokončenAdam Zábranský05.10.201520.10.2015

Akce
související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Naše žádost #1915: Podivné nájmy nebytových prostor hl. m. PrahyDokončenAdam Zábranský05.10.201520.10.2015

Akce
související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Naše žádost #2318: Žádost o informace ₋ Analýza nebytových prostorDokončenAdam Zábranský05.10.201520.10.2015

Akce
související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Naše žádost #2364: Doplnění informací o hospodaření správcovských firemDokončenAdam Zábranský07.09.201507.09.2015

Akce
související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Naše žádost #2430: Nájemní smlouva na nebytový prostor s KSČMDokončenAdam Zábranský03.11.201517.11.2015

Akce
související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Naše žádost #2531: Žádost o informace ₋ Struktura bytového fonduDokončenAdam Zábranský07.12.201522.12.2015

Akce
související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Úkol #1030: Bytová politika hl. m. PrahyDokončenAdam Zábranský07.12.201522.12.2015

Akce
související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Naše žádost #2742: Žádost o informace - byty podnikatelůmDokončenAdam Zábranský12.02.201608.03.2016

Akce

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

 • související s Naše žádost #923: Seznam nemovitého majetku hl. m. Prahy a jeho využití přidán

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

 • související s Naše žádost #2318: Žádost o informace ₋ Analýza nebytových prostor přidán

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

 • související s Naše žádost #2364: Doplnění informací o hospodaření správcovských firem přidán

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

Napsal jsem úvodní článek - https://praha.pirati.cz/nevyhodne-najmy.html.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

Zjistil jsem, jak funguje správa nemovitostí:
1) Jsou uzavřené hromadné smlouvy s jednotlivými správcovskými firmami - jedna smlouva s každou firmou (třeba z roku 1996), kde v příloze jsou uvedeny všechny spravované nemovitosti, které se pak mění dodatky.
2) Správci dostávají peníze za činnost spojenou se správou (vedení evidencí, seznamu nájemníků atd.).
3) Správci zařizují drobné opravy skrze firmy, které si vyberou - tohle je namátkově kontrolováno a správcovské firmy dodávají informace na vyžádání.
4) Správci navrhují větší rekonstrukce do rozpočtu, který se sestavuje každý půlrok - rozpočet schvaluje Magistrát. Dodavatele pak soutěží Praha.
5) Magistrát má u každého domu složku, kde eviduje výdaje na větší rekonstrukce, ale ne už výdaje na drobnější opravy v gesci správcovských firem. Ty lze ale zjistit.

Ad 3) součástí rozpočtu jsou po jednotlivých správcovských firmách: a) výnosy a b) náklady (rozdělené na úplata správci/služby a ostatní činnosti/opravy a údržba)

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

Z analýzy bytového fondu HMP (viz https://github.com/pirati-cz/KlubPraha/blob/master/materialy/najmy/analyza-bytoveho-fondu-hmp.pdf):

Hlavní město Praha je k 30.11.2015 vlastníkem 9 229 bytů nesvěřených Statutem hlavního města Prahy (včetně ubytovacích místností). Z toho je 2 545 bytů určeno k prodeji.

Přehled stávajícího bytového fondu – dle správcovských společností:
Správní společnost Počet bytů
Centra a.s. 5461
PMC Facility a.s. 1178
Acton s.r.o. 1026
VAS v.o.s. 959
Solid a.s. 247
Liga-servis s.r.o. 194
TCP a.s. 156
Občanské sdružení Život 90 8
Celkem 9229

Přehled počtu uzavřených nájemních smluv dle důvodu vzniku nájmu (k 31.7.2015)
počet uzavřených nájemních smluv
Kategorie – vznik nájmu
na dobu
určitou na dobu
neurčitou volné
byty celkem
Oddíl I. – Senioři a chráněné bydlení
Libuš 611 0 94 705
Oddíl II.- Osoby se zdravotním
postižením 326 68 68 462
Oddíl III. – Osoby v sociální tísni 175 105 0 280
Oddíl IV. – Vybrané profese 730 296 137 1163
Oddíl V. – Realizace Státního
integračního programu v oblasti zajištění
bydlení azylantům 68 1 0 69
Oddíl VII. – Smlouvy o ubytování
v ubytovacích místnostech HMP 6 17 52 75
Oddíl VIII. – Prodlužování doby nájmu
nájemcům bytů HMP v minulosti
pronajatých na základě návrhu MČ, na
základě přechodu nájmu bytu a na
základě souhlasu s výměnou bytů 1801 1728 401 3930
Celkem 3717 2215 752 6684

 • hezká analýza nájmů HMP vs tržních nájmů na str. 43!

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

Důležitá jsou nová pravidla pro pronájem malometrážních bytů viz https://github.com/pirati-cz/KlubPraha/blob/master/materialy/najmy/pronajem-malometraznich-bytu.pdf

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

 • související s Úkol #1030: Bytová politika hl. m. Prahy přidán

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

Pokusím se najít několik jasně problematických (levných) nájmů a tyto kauzy vhodně zmedializovat. Tímto způsobem jasně ukážeme, že nakládání s nemovitostmi je systémově špatné a je potřeba změnit přístup. K vytipování vhodných kauz použiju seznamy nájmů a usnesení Rady o uzavírání/vypovídání nájemních smluv.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

Z několika nájemních smluv jsem vyčetl snad pravidlo, že když je nájemci umožněn podnájem, tak nájemce má povinnost dávat podnájemní smlouvy Magistrátu k evidenci.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 8 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před téměř 8 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 88 na 0

V této oblasti jsem dlouho nic neudělal, vrhnu se na to zase v září.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 7 roky(ů)

Rada svým usnesením v tisku R-23534 schválila smlouvu s PricewaterhouseCoopers na analýzu efektivity ekonomického využití majetku HMP spravovaného SVM. Audit by měl být hotový do 3 měsíců, tedy někdy v půlce ledna 2017.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 7 roky(ů)

Sešel jsem se s realitním makléřem, který sjednává pronájmy v lukrativních místech Prahy. Povídali jsme si o tom, jak sjednávání pronájmů probíhá v soukromé sféře a veřejné sféře a případně jak některé praktiky změnit. Domluvili jsme se, že budeme dále v kontaktu. Jeho jméno zatím nezmiňuji, v byznysu je pořád aktivní a mohlo by ho to poškodit. Nejednalo se o lobbistickou schůzku, spíše o informativní.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 7 roky(ů)

Hlavní problémy v pronajímání nebytových prostor dnes:

 1. Pouze se dodržuje zákonné minimum: záměr pronájmu se vyvěsí na pár týdnů na úřední desku.
 2. Neexistuje seznam prázdných prostor ani seznam aktuálních pronájmů s datem jejich ukončení.

To má negativní následky:

 1. Mnoho kvalitních potenciálních zájemců se nepřihlásí do soutěže, protože a) nesledují úřední desky a b) mají málo času na podání nabídek, na což se ani předem nemohou připravit (nevědí, kdy současné nájmy končí).
 2. Je velmi ztížena veřejná/odborná kontrola nájemních vztahů, protože nikde neexistuje jejich přehled a zájemci si musí složitě žádat o jednotlivé informace.
 3. Ve výsledku tak město přichází o hodně peněz, protože výše nájmů jsou někdy i podstatně nižší, než by mohly být.

Možná řešení:

 1. Zveřejnit seznam všech aktuálních nájmů.
 2. Nabídky pronájmu umisťovat alespoň na pár realitních webů a soutěžit je dříve (tedy delší dobu), alternativně 3. spolupracovat na hledání nájemců s realitními agenturami, které s tím mají zkušenost v soukromé sféře, protože u nich je větší pravděpodobnost, že se jim podaří najít vhodného nájemníka.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 7 roky(ů)

Zaslal jsem dotaz bývalému řediteli odboru ohledně správcovských společností, protože https://pad.pirati.cz/p/spravci. Viz https://redmine.pirati.cz/issues/4566.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 7 roky(ů)

Podnět a následné odpovědi radních týkající se problémů při pronajímání bytů a nebytů: https://redmine.pirati.cz/issues/4538

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 6 roky(ů)

Začal jsem toto téma opět řešit. Další výkop viz https://redmine.pirati.cz/issues/8478

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 2 roky(ů)

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 2 roky(ů)

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF