Projekt

Obecné

Profil

Úkol #2300

uzavřený

Dlouhodobý úkol #225: ICT

Koncepce informačních systémů na roky 2016-2020

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů). Aktualizováno před asi 6 roky(ů).

Stav:
Odloženo
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
Začátek:
05.09.2016
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00hod)
Spisová značka:
Pořadí:
Typ práce:
Organizační struktura:
Smlouva:

Dílčí úkoly 1 (0 otevřených1 uzavřený)

Úkol #3815: Příprava koncepce rozvoje INF systémů MHMPOdloženoOndřej Kallasch05.09.2016

Akce

Související úkoly

související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Úkol #205: Teze digitální strategieDokončenOndřej Profant27.10.201406.09.2015

Akce

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

  • Cílová verze nastaven na Otvírání města
  • Předmět změněn z Koncepce informačních systémů na roky 2014-2020 na Koncepce informačních systémů na roky 2016-2020

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

  • související s Úkol #205: Teze digitální strategie přidán

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

Na můj návrh bylo zahrnutí zákonné koncepce doplněno do usnesení ZHMP číslo 14/3 ze dne 25.2.2016, ke strategickému rámci informatiky hl.m. Prahy a ke zpracování podrobné strategie ICT hl. m. Prahy v návaznosti na městskou společnost Operátor ICT, as.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I.
bere na vědomí
dokument nazvaný „Strategický rámec informatiky hl. m. Prahy v návaznosti na
městskou společnost Operátor ICT, a.s.“ (dále jen Strategický rámec) zpracovaný
společností Grant Thornton Advisory, s.r.o., který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, a to
jako výchozí podklad pro zpracování podrobné ICT strategie hl. m. Prahy

II.
schvaluje
záměr zpracovat podrobnou ICT strategii hl. m. Prahy obsahující zejména katalog služeb
ICT, gesční oblasti odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy a koncepci rozvoje
informačních systémů podle § 59 odst. 2 písm. k) zákona č. 131/2000Sb., o hlavním
městě Praze

III.
ukládá

  1. Radě HMP
  2. zajistit zpracování podrobné ICT strategie hl. m. Prahy obsahující zejména katalog služeb ICT, gesční oblasti odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy, detailní rozpracování věcného a časového postupu přípravy a předávání vybraných agend z odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy na městskou společnost Operátor ICT,a.s, a zajistit zpracování metodiky projektového řízení pro MHMP podle metodiky Prince 2 včetně definovaného rámce obchodních vztahů mezi hl.m.Prahou a společností Operátor ICT,a.s, a pravidel transparentního fungování a veřejné kontroly této společnosti, a předložit tuto strategii Zastupitelstvu HMP ke schválení

Termín: 20.10.2016
Kontrolní termín: 31.5.2016

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 8 roky(ů)

Odeslán e-mail řediteli s urgencí, v kopii primátorce

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 6 roky(ů)

  • Přiřazeno změněn z Ondřej Profant na Ondřej Kallasch

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kallasch před více než 6 roky(ů)

Nějaký update od doby co jsi poslal ten mail?

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kallasch před asi 6 roky(ů)

  • Stav změněn z Nový na Odloženo

Také k dispozici: Atom PDF