Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #22893

Zpracovat programové stanovisko v oblasti prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním

Přidáno uživatelem Zuzana Klusova před 7 dnů. Aktualizováno před 1 den.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
11.09.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

Popis:
Piráti se od svého vzniku zabývají tématem racionálního přístupu k otázkám užívání drog a dopadů závislostí (látkových i nelátkových). Nyní je potřeba jasně uchopit krom nejvíce medializovaného tématu, kterým je legalizace konopí, také téma harm reduction tedy minimalizace rizik a dopadů užívání. Právě tato oblast je totiž opředena řadou předsudků, které komplikují uplatňování racionální politiky v této oblasti. Cílem je sestavit týmy a pracovní skupiny složené z odborníků na danou problematiku a společně vypracovat koncepci, která bude k problému závislostí přistupovat komplexně.

Bohužel téma závislosti v minulosti nevhodným způsobem použily v kampani některé politické strany "vyženeme živly z ulic" a "vyženeme narkomany do škol" ), které namísto pomoci závislým vrátit se do běžného života akcentovaly pravý opak v duchu hesla: vyžeňme je, štítíme se jich. Toto bohužel přispívá k negativní stigmatizaci.

Nápad:
Samosprávy se potýkají s problémy okolo závislostí velmi různě. Řada obcí i krajů naráží při řešení problematiky závislostí a minimalizace jejích rizik na postoj části veřejnosti, že lidé trpící závislostí si za svou situaci mohou sami, a proto by se na programy harm reduction neměly vynakládat velké finance.
Do krajských voleb bychom potřebovali sjednotit a jasně definovat postoj pirátů k této problematice s důrazem na racionální odbornou argumentaci a komplexní pojetí problematiky závislostí a jejích dopadů. Aktuálně se např. v Orlové z rozhodnutí obce uzavírá K-Centrum, které mělo po dlouhá léta výborné výsledky a pomáhalo předcházet negativním celospolečenským dopadům, které se pojí zejména s neutěšenou životní situací mnoha lidí v lokalitě, jež zapřičiňuje zvýšený výskyt rizikového závislostního chování..

User story:
Je potřeba rozšířit mezi veřejnost i samosprávy povědomí o tom, že cílem programů prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním je nejen ochrana uživatelů drog samotných, jak se často nesprávně interpretuje, ale především také jejich okolí. k tomu je ale třeba na problematiku závislosti nahlížet komplexně. Jako typický příklad mohou sloužit programy výměny jehel, které fungují jako prevence rozšíření infekčních chorob a mají zabránit vyhazování kontaminovaných jehel na veřejných prostranstvích. Mimo to je samozřejmě osobní kontakt s uživateli při výměně jehly takřka jedinou šancí, jak může sociální pracovník navázat osobní kontakt a iniciovat řešení problému.

Kontext:
Vycházíme z pojetí integrované protidrogové politiky – řešení v rámci provázaného balíčku opatření (Česká republika se přiřadila k moderním evropským protidrogovým integrovaným politikám v r. 2014). Závislosti je tedy potřeba řešit ve vazbě na související sociální a další témata (bydlení, zadluženost, péče a výchova dětí a další)

*Politické řešení: *

Je potřeba připravit projekt odborné spolupráce v oblasti prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním, sestavit tým a ideálně do konce roku 2019 zpracovat materiál pro komunální a krajské politiky, který poskytne ucelené doporučení pro realizaci vhodných opatření v oblasti minimalizace škod a rizik užívání drog, hazardu a závislostí na úrovni svazků územní samosprávy včetně návodů dobré praxe, jakož i návrh celorepublikové strategie a nezbytná rozpočtová opatření Navrhovaná opatření jsou vždy evidence-based, tedy vystavěna na důkazech a faktech a čerpají z odborných zdrojů.

Programová opora:
Dlouhodobý program - psychotropní látky

Spojenci:
Neziskový sektor působící v oblasti harm reduction, odborníci

Odpůrci:
Politici snažící se vytlačit problémy z očí veřejnosti namísto skutečných řešení a část veřejnosti zastávající represivní postoj.

Navrhované kroky (milníky)
1) Vytvořit tým a případně pracovní skupiny pro řešení uvedené problematiky a zahájit spolupráci.
2) Zpracovat materiál pro komunální a krajské politiky (doporučení pro realizaci vhodných opatření v oblasti prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním na úrovni svazků územní samosprávy včetně návodů dobré praxe)
3) Sestavit návrh výše příslušné rozpočtové položky státního rozpočtu pro rok 2020 a pro střednědobý výhled státního rozpočtu ČR (doporučení týkající se adekvátní výše finančních prostředků pro poskytování služeb v oblasti prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním pro rok 2020 a doporučení pro střednědobý výhled státního rozpočtu ČR pro tuto oblast)
4) Vytvořit programové stanovisko Pirátů k problematice prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním (přehled východisek s odkazy na odbornou literaturu, hlavní cíle a návrhy řešení oblasti minimalizace škod a rizik užívání drog, hazardu a závislostí); součástí stanoviska bude programová strategie

Odhad celkových nákladů: 80 000 Kč zejména za odborné analýzy a poradenství

Mediální rizika: Piráti jsou dlouhodobě spojování s problémem zneužívání návykových látek, musíme téma uchopit citlivě a velmi promyšleně jej komunikovat. Důraz by měl být kladen na odborná východiska a racionální argumentaci.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky:
Tiskové zprávy a jiné mediální výstupy ze setkání týmů, představení programového bodu


Dílčí úkoly

Úkol #22952: Sestavit odborný konzultační tým v oblasti prevence a snižování škod spojených se závislostním chovánímČeká se na podateleOlga Richterová

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Zuzana Klusova před 7 dnů

  • Tags změněn z protidrogova-politika na protidrogova-politika, olga-richterova
  • Popis aktualizován (diff)

#2 Aktualizováno uživatelem Zuzana Klusova před 7 dnů

  • Popis aktualizován (diff)

#3 Aktualizováno uživatelem Zuzana Klusova před 7 dnů

  • Popis aktualizován (diff)

#4 Aktualizováno uživatelem Zuzana Klusova před 3 dnů

  • Popis aktualizován (diff)

#5 Aktualizováno uživatelem Zuzana Klusova před 2 dnů

  • Popis aktualizován (diff)

#6 Aktualizováno uživatelem Zuzana Klusova před 2 dnů

  • Popis aktualizován (diff)

#7 Aktualizováno uživatelem Zuzana Klusova před 2 dnů

  • Popis aktualizován (diff)

#8 Aktualizováno uživatelem Zuzana Klusova před 2 dnů

  • Předmět změněn z Zpracovat programové stanovisko k problematice minimalizace škod a rizik užívání drog a hazardu na Zpracovat programové stanovisko v oblasti prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním

#9 Aktualizováno uživatelem Zuzana Klusova před 1 den

  • Popis aktualizován (diff)

Také k dispozici: Atom PDF