Projekt

Obecné

Profil

Podání #22812

Změna zástupce vedoucího TO, rezignace na funkci vedoucího TO

Přidáno uživatelem Martin Rejman před 11 měsíců. Aktualizováno před 11 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
07.09.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážené AO,

zástupcem vedoucího tímto ustanovuji dvojici Zdeněk Kubala a Standa Štipl, společně a nerozdílně.

Poté doručují svoji rezignaci na pozici vedoucího TO, a to k dnešnímu dni.

Prosím o vypsání nové volby na tuto pozici.

Děkuji, zdraví
Martin

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před 11 měsíců

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Zástupci nastaveni, jednání k volbě zahájeno.

#2 Aktualizováno uživatelem Ivan Bartoš před 11 měsíců

Vážené AO,
RP v pondělí přijalo rezignaci Martina Rejmana na pozici šéfa TO. Vzhledem k tomu, že je TO orgán, jehož vedení je monokratické a nelze pověřit jeho vedením dvě osoby a zároveň není žádoucí, aby odbor vedl někdo, kdo potenciálně bude v budoucnu moci kandidovat na tuto pozici, rozhodli jsme se v této věci postupovat jiným způsobem. Dočasným vedením Technického odboru, jsme po debatě a zdůvodnění pověřili Ondřeje Profanta.

Prosím zároveň o zohlednění navrženého postupu pro volbu nového vedoucího TO, dle schváleného usnesení, které naplňuje schválenou strategii Pirátů, která má za cíl jakou součást volby řešit i prokázání kompetencí. Z pohledu AO se pak toto zejména projevuje v posunutí terminů pro kandidaturu a volbu vedoucího.

Cituji ze zápisu RP: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=635770&fbclid=IwAR02eyB7QKGYCiuHA_q1y0Xxdl7DaJtEchZjJEo2ySsEqKLyuPdpuBlP7as#p635770

Republikové předsednictvo

1) přijímá rezignaci dosavadního vedoucího TO Martina Rejmana
2) pověřuje dočasným vedením TO Ondřeje Profanta
3) žádá vzhledem k důležitosti vedení TO Administrativní odbor, aby prodloužil lhůtu pro navrhování kandidátů o 14 dnů (a v souvislosti s tím posunul všechny navazující termíny o 14 dnů)

Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa

Zdůvodnění - Ondřej Profant má nepochybně výbornou znalost technických systémů strany. Jedná se o řešení pouze na přechodné období, o svých zástupcích rozhodne dočasný vedoucí TO dle svého uvážení.

Proběhla debata na téma, jak zajistit co nejlepší fungování obtížného technického odboru (vedoucí musí mít IT dovednosti i kompetence v projektovém a strategickém řízení). Nutně nyní potřebujeme někoho, kdo dá odbor dohromady, aby mohlo dojít k profesionalizaci. V diskuzi na RV se Olga za RP snažila ukázat, v čem byl s dosavadním TO problém (a zároveň děkovala dosavadnímu vedoucímu za jeho práci a snahu) a jako možné kompromisní řešení padlo zúžení pravomocí a také zrealizování ze strany PO jasného assessment centra pro možné publikování zjištěných kompetencí před další volbou vedení odboru. Cíl je: informovaná volba ze strany CF. Jakub připomíná, že jsme se v rámci strategie zavázali dát kandidátům na vedoucího jakéhokoli odboru možnost přijít, obhájit své předpoklady a ty poté prezentovat před volbou.

Vznikne skupina, která bude mít na starosti definovat, co přesně po vedoucím TO chceme/potřebujeme a postará se o zajištění prokázání kompetencí kandidátů na vedoucího TO (v tuto chvíli totiž možná hledáme více krizového manažera, než dlouhodobého vedoucího TO). Složení tohoto týmu - za RP Olga Richterová, dočasný vedoucí TO - Ondřej Profant, za PO Jana Koláříková, Aleš Krupa jako vedoucí kanceláře. Tým cca za 14 dnů předloží dokument s vymezením kompetencí a poté bude následovat týdenní veřejné připomínkování těchto kompetencí.

Toto kopíruji i do vlákna na foru, kde je již vyhlášená volba. https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=477&t=48489&sid=fd0bdd1218d730977bf5dfabe29d5636

#3 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před 11 měsíců

Vážený pane předsedo,
především bych rád podotkl, že psát do již uzavřeného podání je nežádoucí, neb při standardně nastaveném zobrazování podatelen nejsou uzavřená podání viditelná.
Dále:
Nikdo nezpochybňuje právo (vyplývající z předpisů) RP pověřit někoho dočasným vedením odboru. Ale to, že odstupující vedoucí TO jmenoval své zástupce, byl naprosto logický a rozumný krok, jímž zajistil, že odbor nebude bez vedení do doby, než RP někoho pověří. (A určením, že musejí jednat ve shodě, vykompenzoval jejich slabší mandát.)
Pověřený vedoucí TO Ondřej Profant může samozřejmě jejich jmenování zrušit.

Co se týče vlastního jednání CF k volbě nového vedoucího TO a prodloužení lhůty pro navrhování, reagoval jsem ve vlákně jednání.

Také k dispozici: Atom PDF