Projekt

Obecné

Profil

Mediální výstup #21375

Profant: Digitální technická mapa je krok k chytřejší práci s daty

Přidáno uživatelem Bára Soukupová před 3 měsíců. Aktualizováno před 8 dnů.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
24.06.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Video (URL):

Popis

Piráti společně s dalšími stranami představili legislativní návrh na zavedení digitální technické mapy ČR. Její existence má umožnit přesnější územní plánování, zjednodušit stavební řízení a zefektivnit procesy veřejné správy. Návrh vznikl pod záštitou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému předsedá Ivan Bartoš. Jednání se pravidelně účastnili zástupci většiny sněmovních stran, ICT unie, dotčených ministerstvech a samospráv.

„Zprovoznění digitální technické mapy je velkým krokem vpřed směrem k digitálně propojené společnosti, která je naším cílem. Věřím, že pomůže zjednodušit procesy ve veřejné správě a ocení ji i občané. Pokud budu chtít například stavět dům, mohu jednoduše z mapy vyčíst, kudy vedou inženýrské sítě jako elektrické vedení, vodovodní potrubí či kanalizace. Údaje z technické mapy jsou pak důležité i pro veřejnou správu, například při územním plánování. Je to jednoznačně posun k chytřejšímu nakládání s daty, což je cesta, kterou se musíme ubírat,” uvedl předseda Podvýboru pro eGovernment Pirát Ondřej Profant, který je jedním z předkladatelů návrhu.

Digitální technické mapy už nyní využívají některé kraje a obce v územním plánování, v každodenní správě majetku i dalších agendách. Plnému využití však dosud brání zejména to, že nejsou k dispozici pro celé území státu. Specifikace mapových prvků se tak mohou napříč kraji a obcemi lišit a chybí podrobnější úprava povinností správců dopravní a technické infrastruktury při předávání údajů.

„Tento koncept již zcela plnohodnotně funguje například na úrovni Prahy. Nicméně dosud bylo vedení této mapy v rámci Česka na samosprávné úrovni dobrovolné. To se nyní mění a legislativa nově přináší závazný a jednotný systém pro celou republiku, který budou spravovat jednotlivé kraje. Digitální technické mapy krajů budou zastřešeny informačním systémem digitální mapy veřejné správy, jehož správcem bude Český úřad zeměměřický a katastrální. Bude tak zabezpečeno zobrazení map v jednotném rozhraní,” vysvětlil Profant.

Zdroje:

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Bára Soukupová před 3 měsíců

 • Tags nastaven na elektronický-stavební-deník, stavebni pravo, [digitalizace], data
 • Obrázek (URL) nastaven na https://www.pirati.cz/assets/img/articles/2019/digimapa.jpg

#2 Aktualizováno uživatelem Bára Soukupová před 3 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#3 Aktualizováno uživatelem Bára Soukupová před 3 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#4 Aktualizováno uživatelem Bára Soukupová před 3 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#5 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 3 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#6 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 3 měsíců

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na 3.osobu

#7 Aktualizováno uživatelem Bára Soukupová před 3 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#8 Aktualizováno uživatelem Jan vrobel před 2 měsíců

 • Předmět změněn z Profant: Digitální technická mapa je krok k chytřejší práci s daty. Zefektivní územní plánování i stavební řízení na Profant: Digitální technická mapa je krok k chytřejší práci s daty
 • Stav změněn z Čeká se na 3.osobu na Dokončen

#9 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 8 dnů

 • Přiřazeno nastaven na Ondřej Profant

Také k dispozici: Atom PDF