Projekt

Obecné

Profil

Úkol #21084

Resort finance - PSP - programový cíl #8097: 11. Daně, které každý pochopí - místo 6 různých daní z práce jen jedna a nižší

Resort finance - PSP - střednědobý cíl #17808: Snížíme zdanění práce

Analytická podpora velké daňové reformy

Přidáno uživatelem jiri valenta před asi 2 let. Aktualizováno před 23 dnů.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
05.06.2019
Uzavřít do:
07.03.2021
% Hotovo:

70%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Semafor:
Bílá

Popis

Velká daňová reforma jako úkol 17808 vyžaduje analytickou podporu - jako například propočítání následujících kalkulací a vztahů:

 • úspora nákladů (časových i finančních) na straně správy daně
 • úspora nákladů (časových i finančních) na straně daňových subjektů
 • snížení daňové zátěže pro vybrané modelové životní situace (příjmy, souběhy příjmových titulů, exekuce, zdravotní pojištění).
 • vliv na daňové inkaso a veřejné rozpočty

(modelové situace pro daňovou zátěž čerpáme z publikace OECD - Taxing Wages).


Historie

#1 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před asi 2 let

 • % Hotovo změněn z 20 na 30

Spočteny vlivy sjednocení daně na jednotlivé příjmové skupiny.
Probíhá diskuze ohledně zastropování sociálního pojištění a zastropování důchodu.

#2 Aktualizováno uživatelem jiri valenta před téměř 2 roky

 • Cílová verze nastaven na 2019/06-08 LETNÍ Sprint

#3 Aktualizováno uživatelem jiri valenta před téměř 2 roky

 • Zodpovídá nastaven na Mikuláš Ferjenčík

#4 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

 • Projekt změněn z Sněmovna na Analytický tým

#5 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před téměř 2 roky

Na základě diskuze v rezorním týmu Finance byly zpracován model:

Sjednocení daní a pojistného hrezeného zaměstnancem do jedné sazby
Sjednocení pojisttného hrazeného zaměstnavatelem do jedné sazby

Spočten návrh zdanění OSVČ v souladu se sjednocením daní a pojistného do jedné daňové sazby.

#6 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

 • Cílová verze smazán (2019/06-08 LETNÍ Sprint)
 • Priorita změněn z Normální na Urgentní

#7 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před více než 1 rok

Rozdělení reformy na 2 části.
Změny pro rok 2020 a změny k roku.
Změny roku 2020 začínáme

 1. února 2020 proběhne PiratECON.

#8 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 30 na 40

Dohodnut seznam návrhů pro rok 2020
Sepsán draft Swot analýz k jednotlivých návrhů pro účely prezentace na klubu a v rámci strany.
Zhotoven draft prezentace k reformě jako takové.
Spolupráce s J.V na paragrafovém znění - Zdanění nerostů

 1. února se bude konat "pirátská konference pro oblast národního hospodářství. Konkrétní body, jež je třeba předložit 2020 budou projdou nejprve schválením resortního týmu finance

#9 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před více než 1 rok

Probíhá příprava podkladů pro konferenci PirateEcon.

#10 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před více než 1 rok

Struktura zjednodušené vizualizace
Proběhla schůzka s LW,
Diskutují se "nedaňově" aspekty a usnadnění byrokracie.

#11 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 40 na 60

Rozšíření o zdanění spotřeby
Vnitřní oponentura v rámci resortního týmu finance
Finalizace tezí a prezentace pro konferenci PirateEcon.

#12 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před více než 1 rok

 • Uzavřít do nastaven na 30.06.2020

#13 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před asi 1 rok

Proběhla konference PirateEcon
Probíhá konverze některých návrhů do legislativní podoby
Návrhy a analýzy nacházejí uplatnění v dlouhodobých plánech na oživení ekonomiky po epidemii Covid 19

#14 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před 9 měsíců

 • % Hotovo změněn z 60 na 70
 • Uzavřít do změněn z 30.06.2020 na 23.09.2020
 • Tags změněn z jiri-valenta, mikulas-ferjencik, tym-finance na mikulas-ferjencik, tym-finance, jiri-valenta

Připraveny návrhy k finaálnímu rozhodnutí
Některé návrhy mají již mají byly již předloženy nebo mají legislativní podobu v podobě draftu (zdanění těžby, úprava zdanění komerčních nemovitostí pravidla zabavování příjmu a samozřejmě slevy na poplatníka.
Dále byl zkompletován daňový model, který zahrnuje dopady zdanění práce na zaměstnance, živnostníky, státní rozpočet a rozpočtové určení daní včetně provazeb na ostatní daňové změny.

#15 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před 8 měsíců

Získali jsme 1. výsledky TAXBEN analýzy od Cerge, které potvrzují naše záměry.
S dalším postupem čekáme na finální podobu daňového balíčku 2020.

#16 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před 7 měsíců

čekáme na finální schválenou verzi daňového balíčku po senátní vratce

#17 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před 7 měsíců

 • Uzavřít do změněn z 23.09.2020 na 23.12.2020

#18 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před 4 měsíců

 • Uzavřít do změněn z 23.12.2020 na 07.03.2021

Nalezena shoda na klíčových bode se stan
Určeny pracovní skupiny k dopracování a konkretizaci návrhů.

#19 Aktualizováno uživatelem tomas kopecny před 23 dnů

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF