Projekt

Obecné

Profil

Úkol #205

uzavřený

Dlouhodobý úkol #225: ICT

Teze digitální strategie

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před více než 9 roky(ů). Aktualizováno před více než 8 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
27.10.2014
Uzavřít do:
06.09.2015
% Hotovo:

1%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 30.00hod)
Spisová značka:
Pořadí:
Typ práce:
Veřejná služba
Organizační struktura:
Smlouva:

Popis

Připravit ve spolupráci s radním pro IT návrh koncepce podle § 59 odst. 2 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:

Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno schvalovat po projednání s městskými částmi koncepci rozvoje informačních systémů pro potřeby hlavního města Prahy a městských částí.


Soubory


Dílčí úkoly 4 (0 otevřených4 uzavřených)

Úkol #220: Prostudovat případovou studii MnichovaOdloženoOndřej Profant27.10.2014

Akce
Úkol #1482: Rešerše použití Open Source ve veřejných institucíchDokončen20.05.2015

Akce
Úkol #1480: Zpracovat doporučení k nasazení open source na pražském magistrátuOdmítnutýOndřej Kallasch20.05.2015

Akce
Úkol #1904: Government Digital Service (přeložit a vybrat příklady)DokončenOndřej Profant16.08.201506.09.2015

Akce

Související úkoly

související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Úkol #148: OpenData na magistrátuDokončenOndřej Profant25.11.201403.10.2016

Akce
související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Programový cíl #108: Vyřešit OpencardDokončenOndřej Profant14.10.201414.08.2016

Akce
související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Úkol #2300: Koncepce informačních systémů na roky 2016-2020OdloženoOndřej Kallasch05.09.2016

Akce
související s zastupitelstvo hl. m. Prahy - Úkol #1800: Poskytování informací městskými firmamiDokončenAdam Zábranský17.04.201515.10.2016

Akce

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před více než 9 roky(ů)

 • Rodičovský úkol změněn z #107 na #225

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 9 roky(ů)

 • Cílová verze nastaven na Magistrát bez megaztrát

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 9 roky(ů)

Závěr z jednání klubu dne 20. 4. 2015

Vzhledem k tomu, že Zastupitelský klub Pirátů nemá k dispozici kapacity pro tvorbu komplexní studie, bylo navrženo aby vznikl krátký třístránkový dokument, který bude vycházet již z existujícícho. Problematika bude diskutována na jednání komise ICT dne 21. 4. 2015.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 9 roky(ů)

Komise pro ICT vytvořila teze strategie, které by měly být schváleny na další schůzi komise. Následně by je měla schválit Rada hl. m. Prahy, jak bylo konzultováno dne 19. 6. 2015 s primátorkou, dále by měl být rozpracován akční plán.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 9 roky(ů)

Teze digitální strategie schváleny Komisí ICT, čeká se na schválení Radou (zaslán dotaz), Ondra Felix má za úkol pracovat na solutions mapě informačních systémů, která bude další částí koncepce. Ondra sepsal principy pro informatiku, které rozešle.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před téměř 9 roky(ů)

 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Typ práce nastaven na Veřejná služba

Na jednání klubu dne 24. 8. bylo v souvislosti s tímto bodem konstatováno:

Komise požádala o doporučení, ale Rada jej zatím neschválila. Kristýna Bučková jménem Komise návrh ještě nezpracovala, a tak nemohl být předložen.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

Rada hl. m. Prahy schválila dokument Teze digitální strategie usnesením č. 2215 ze dne 15.9.2015.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před více než 8 roky(ů)

V kuloárech se znovu šíří myšlenka vybudování IT městské firmy. Sepsal jsem několik základních poznatků, které v tomto kontextu vidím. Prosím doplňte další. Zamyslete se nad tím, zda je to ok. A jaká by měla být strategie, aby se obdobná věc nezvrhla špatným směrem.

Výhody

 • lepší možnosti získávání kvalitních zaměstnanců
 • neplatí DPH
 • sektorový zadavatel
 • není limitovaná vnitřními procesy magistrátu
 • snadná alokace finančních prostředků

Nevýhody

 • menší kontrola (tisky nejdou nutně přes RHMP)
 • méně na očích veřejnosti (menší veřejná kontrola)
 • není limitovaná vnitřními procesy magistrátu
 • větší možnost obcházení zákona o veř. zakázkách
 • (OOC) možné případné žaloby ze strany EMS

Potřebná opatření

 • stanovit jasné střednědobé i dlouhodobé cíle
 • transparentní organizace (alespoň v obrysech otevřít účetnictví, smlouvy, faktury nad n, opendata, zveřejňovat výstupy)
 • kvalitně sestavit dozorčí radu
 • sestavit procesy (kdo zadává změnové požadavky, za jakých okolností, komu se zodpovídá; spolupráce s PO)

Vybrané cíle

 • zastřešuje:
  • L1 support (service desk)
  • mepnet
  • datová centra
  • aplikace
  • koncová zařízení
 • architektura
 • plnění strategie a pokynů
 • vlastník HW
 • vlastník licencí
 • technické konzultace (např. pro další PO a další projekty města)

Otevřené otázky

 • měla by daná firma být koordinátorem outsourcingu nebo více věcí přímo převzít?
 • (centralizace) tlačit MČ do využívání této firmy?

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

 • Stav změněn z Nový na Dokončen
 • Předmět změněn z Koncepce informačních systémů na roky 2014-2020 na Teze digitální strategie

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

 • související s Úkol #2300: Koncepce informačních systémů na roky 2016-2020 přidán

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

 • související s Úkol #1800: Poskytování informací městskými firmami přidán

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 8 roky(ů)

Do #1800 zpracován návrh pokynu společnosti Operátor ICT, a. s., aby se řídila Tezemi digitální strategie.

Také k dispozici: Atom PDF