Projekt

Obecné

Profil

Akce

PSP - střednědobý cíl #20315

otevřený

PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Zajistíme vyšší platy učitelům

Přidáno uživatelem Martin Úlovec před více než 3 roky(ů). Aktualizováno před asi 1 rok.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
02.05.2019
Uzavřít do:
16.12.2020 (asi 20 měsíce(ů) pozdě)
% Hotovo:

90%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00hod)
Semafor:
Zelená
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:
Nadále čekáme na projednání PN v rámci 2. čtení n.z. o pedagogických pracovnících v PSP. Zařazeno na 72. schůzi PS, bude 15.12.

Popis

Anotace Zajistíme vyšší platy učitelů, protože naše děti si zaslouží kvalitní vzdělání, které je připraví na život a zajistí uplatnění na trhu práce dle jejich představ. Zvýšení kvality vzdělávání se přitom neobejde bez zlepšení podmínek učitelů. Adekvátní platové ohodnocení, vyšší sociální status a lepší pracovní podmínky učitelů umožní zvýšení atraktivity této tradiční profese.

User story: Jako občan a rodič chci, aby děti měly dobré a kvalitní vzdělání, které jim umožní žít bohatší a šťastnější život. Ke zvýšení kvality vzdělávání je třeba zlepšení podmínek učitelů a dalších pedagogických pracovníků, a to zejména ve smyslu platového ohodnocení, které je v současnosti ve srovnání s platem vysokoškolsky vzdělaných osob stále nízké. Adekvátní platové ohodnocení a vyšší sociální status pedagogických pracovníků umožní zvýšení atraktivity profese, sníží riziko odchodu z profese, přispěje k lepším výkonům učitelů a ostatních pedagogických pracovníků a obecně ke zvýšení kvality pedagogické činnosti i samotné výuky.

Kontext: V současné době jsou platy učitelů a ostatních pedagogických pracovníků v regionálním školství stále nízké, přestože průběžně dochází k jejich navyšování. V mezinárodním srovnání je ČR z hlediska výše platu českých učitelů v poměru k průměrnému platu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků na posledním místě. Nízké platové ohodnocení je jedním z faktorů, které odrazují k nástupu do učitelské profese. Absolventi oborů pedagogického zaměření v převážné většině nachází uplatnění mimo studovaný obor. Dochází rovněž k případům, kdy učitelé i další pedagogičtí pracovníci odcházejí ze své profese a hledají uplatnění v jiných profesích na trhu práce.

Politické řešení: Nastavení platu učitelů a ostatních pedagogických pracovníků by mělo být navázáno na ekonomický indikátor (průměrná mzda), aby lépe zohledňovalo vývoj ekonomiky. Takové řešení umožní dlouhodobou předvídatelnost a stabilitu z hlediska financování. Záměr počítá s přechodným obdobím, během kterého by byla dosažena úroveň 130 % průměrné mzdy, která je chápána jako zákonem požadované minimum. Následně by docházelo k dalšímu pohybu platu na základě vývoje průměrné mzdy v ČR, prostřednictvím koeficientů zohledňujících platovou třídu i platový stupeň v rámci tarifního platu učitelů. V souvislosti se zvyšováním atraktivity profese uvažuje záměr rychlejší nárůst platů v prvních deseti letech praxe, rovněž snižuje rozdíly v platech v rámci předškolního vzdělávání ve srovnání s ostatními úrovněmi.

Programová opora: Volební program Vzdělávání a věda

Spojenci: Lze očekávat podporu napříč opozičním politickým spektrem

Odpůrci: KSČM, ANO (v případě ANO bude snaha tlačit program vlády ve smyslu dosažení 150 % průměrného platu pedagogických pracovníků v roce 2017).

Navrhované kroky (milníky):

  1. Připravit model výpočtu pro nastavení a navyšování platů učitelů
  2. Vypracovat analýzu současného stavu a zohlednit výchozí stav do nastavení vlastního modelu
  3. Otevřít diskusi k předloženému modelu, zapojit zájmové skupiny a odborníky z praxe
  4. Připravit finální verzi věcného návrhu na základě konzultací a oponentury
  5. Předložit záměr formou pozměňovacího návrhu k novele zákona o pedagogických pracovnících nebo jako samostatný návrh

Odhad celkových nákladů:

Pracovní skupina či mechanismus:
Lukáš Bartoň, poslanec zodpovědný za regionální školství, vysoké školy a výzkum
Lenka Kozlová, poslankyně zodpovědná za kulturu, mládež a volnočasové aktivity
Mikuláš Ferjenčík, člen výboru pro regionální školství
Martin Úlovec, školský analytik a expert pro oblast školství
Daniel Mazur, garant programového bodu školství

Mediální rizika: Současná vláda zdůrazňuje navyšování platu pedagogických pracovníků v posledních letech, lze tedy očekávat kritiku dalšího navyšování platů a diskusi nad tím, proč by se obdobným způsobem nemohly financovat i jiné profese). V souvislosti s kritikou lze rovněž očekávat argumentaci prostřednictvím stereotypů souvisejících s učitelskou profesí (volno o letních prázdninách, pár hodin výuky denně apod.). V souvislosti s medializací je stěžejní příprava argumentační opory vlastního návrhu, ideálně se zapojením “mluvčích” z řad pedagogické profese.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti dále bojují za navyšování platů v pedagogické profesi, zvyšování její atraktivity a adekvátního platového ohodnocení.


Dílčí úkoly 15 (0 otevřených15 uzavřených)

Analytický tým - Úkol #20317: Připravit podklady k přípravě návrhu - analýza legislativního ukotveníDokončenMartin Úlovec02.05.201908.07.2019

Akce
Analytický tým - Úkol #20319: Připravit základní návrh modelu financování a zhodnotit varianty realizace na základě dostupných datDokončentomas kopecny01.07.201901.08.2019

Akce
Úkol #21646: Získat podklady a zajistit prezentaci zástupců MŠMT k reformě financování regionálního školství DokončenMartin Úlovec04.07.201931.07.2019

Akce
Úkol #21648: Vytvořit datovou základnu pro nastavení platů učitelůDokončenMartin Úlovec04.07.201931.08.2019

Akce
Úkol #22970: Příprava datových výstupůDokončenMartin Úlovec11.09.201911.10.2019

Akce
Úkol #23026: Aktualizace variantního řešení navyšování platu učitelůDokončenMartin Úlovec19.09.201911.10.2019

Akce
Úkol #24472: Konzultovat věcný záměr se zástupci MŠMTDokončenMartin Úlovec11.11.201914.11.2019

Akce
Úkol #24474: Konzultovat záměr se zástupci školských odborů a zástupci učitelůDokončenMartin Úlovec14.11.201928.11.2019

Akce
Úkol #25070: Vypořádat připomínky MŠMT k věcnému návrhuDokončenLukáš Bartoň02.12.201906.12.2019

Akce
Úkol #26784: Příprava aktualizované verze návrhu a vypořádání připomínek MŠMT v rámci oponenturyDokončenLukáš Bartoň09.01.202005.10.2020

Akce
Úkol #28127: Připravit podklady pro komunikaciDokončenLukáš Bartoň24.02.202003.03.2020

Akce
Analytický tým - Úkol #29527: Připravit podklady s odhadem nákladů a pohybu platu pedagogických pracovníkůDokončentomas kopecny30.03.202007.04.2020

Akce
Úkol #33771: Příprava podkladů k zapracování návrhu k platům pedagogických pracovníků do volebního programuDokončenLukáš Bartoň07.10.202003.11.2020

Akce
Úkol #36596: Připravit návrh technických úprav v rámci PN v SenátuDokončenLukáš Bartoň01.03.202112.03.2021

Akce
Úkol #36597: Připravit podkladové materiály k projednávání senátní vratkyDokončenMartin Úlovec01.04.202109.04.2021

Akce
Akce

Také k dispozici: Atom PDF