Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #20315

PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Zajistíme vyšší platy učitelům

Přidáno uživatelem martin ulovec před více než 1 rok. Aktualizováno před asi 2 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
02.05.2019
Uzavřít do:
31.12.2020
% Hotovo:

90%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

Anotace Zajistíme vyšší platy učitelů, protože naše děti si zaslouží kvalitní vzdělání, které je připraví na život a zajistí uplatnění na trhu práce dle jejich představ. Zvýšení kvality vzdělávání se přitom neobejde bez zlepšení podmínek učitelů. Adekvátní platové ohodnocení, vyšší sociální status a lepší pracovní podmínky učitelů umožní zvýšení atraktivity této tradiční profese.

User story: Jako občan a rodič chci, aby děti měly dobré a kvalitní vzdělání, které jim umožní žít bohatší a šťastnější život. Ke zvýšení kvality vzdělávání je třeba zlepšení podmínek učitelů a dalších pedagogických pracovníků, a to zejména ve smyslu platového ohodnocení, které je v současnosti ve srovnání s platem vysokoškolsky vzdělaných osob stále nízké. Adekvátní platové ohodnocení a vyšší sociální status pedagogických pracovníků umožní zvýšení atraktivity profese, sníží riziko odchodu z profese, přispěje k lepším výkonům učitelů a ostatních pedagogických pracovníků a obecně ke zvýšení kvality pedagogické činnosti i samotné výuky.

Kontext: V současné době jsou platy učitelů a ostatních pedagogických pracovníků v regionálním školství stále nízké, přestože průběžně dochází k jejich navyšování. V mezinárodním srovnání je ČR z hlediska výše platu českých učitelů v poměru k průměrnému platu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků na posledním místě. Nízké platové ohodnocení je jedním z faktorů, které odrazují k nástupu do učitelské profese. Absolventi oborů pedagogického zaměření v převážné většině nachází uplatnění mimo studovaný obor. Dochází rovněž k případům, kdy učitelé i další pedagogičtí pracovníci odcházejí ze své profese a hledají uplatnění v jiných profesích na trhu práce.

Politické řešení: Nastavení platu učitelů a ostatních pedagogických pracovníků by mělo být navázáno na ekonomický indikátor (průměrná mzda), aby lépe zohledňovalo vývoj ekonomiky. Takové řešení umožní dlouhodobou předvídatelnost a stabilitu z hlediska financování. Záměr počítá s přechodným obdobím, během kterého by byla dosažena úroveň 130 % průměrné mzdy, která je chápána jako zákonem požadované minimum. Následně by docházelo k dalšímu pohybu platu na základě vývoje průměrné mzdy v ČR, prostřednictvím koeficientů zohledňujících platovou třídu i platový stupeň v rámci tarifního platu učitelů. V souvislosti se zvyšováním atraktivity profese uvažuje záměr rychlejší nárůst platů v prvních deseti letech praxe, rovněž snižuje rozdíly v platech v rámci předškolního vzdělávání ve srovnání s ostatními úrovněmi.

Programová opora: Volební program Vzdělávání a věda

Spojenci: Lze očekávat podporu napříč opozičním politickým spektrem

Odpůrci: KSČM, ANO (v případě ANO bude snaha tlačit program vlády ve smyslu dosažení 150 % průměrného platu pedagogických pracovníků v roce 2017).

Navrhované kroky (milníky):

 1. Připravit model výpočtu pro nastavení a navyšování platů učitelů
 2. Vypracovat analýzu současného stavu a zohlednit výchozí stav do nastavení vlastního modelu
 3. Otevřít diskusi k předloženému modelu, zapojit zájmové skupiny a odborníky z praxe
 4. Připravit finální verzi věcného návrhu na základě konzultací a oponentury
 5. Předložit záměr formou pozměňovacího návrhu k novele zákona o pedagogických pracovnících nebo jako samostatný návrh

Odhad celkových nákladů:

Pracovní skupina či mechanismus:
Lukáš Bartoň, poslanec zodpovědný za regionální školství, vysoké školy a výzkum
Lenka Kozlová, poslankyně zodpovědná za kulturu, mládež a volnočasové aktivity
Mikuláš Ferjenčík, člen výboru pro regionální školství
Martin Úlovec, školský analytik a expert pro oblast školství
Daniel Mazur, garant programového bodu školství

Mediální rizika: Současná vláda zdůrazňuje navyšování platu pedagogických pracovníků v posledních letech, lze tedy očekávat kritiku dalšího navyšování platů a diskusi nad tím, proč by se obdobným způsobem nemohly financovat i jiné profese). V souvislosti s kritikou lze rovněž očekávat argumentaci prostřednictvím stereotypů souvisejících s učitelskou profesí (volno o letních prázdninách, pár hodin výuky denně apod.). V souvislosti s medializací je stěžejní příprava argumentační opory vlastního návrhu, ideálně se zapojením “mluvčích” z řad pedagogické profese.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti dále bojují za navyšování platů v pedagogické profesi, zvyšování její atraktivity a adekvátního platového ohodnocení.


Dílčí úkoly

Analytický tým - Úkol #20317: Připravit podklady k přípravě návrhu - analýza legislativního ukotveníDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #20319: Připravit základní návrh modelu financování a zhodnotit varianty realizace na základě dostupných datDokončentomas kopecny

Úkol #21646: Získat podklady a zajistit prezentaci zástupců MŠMT k reformě financování regionálního školství Dokončenmartin ulovec

Úkol #21648: Vytvořit datovou základnu pro nastavení platů učitelůDokončenmartin ulovec

Úkol #22970: Příprava datových výstupůDokončenmartin ulovec

Úkol #23026: Aktualizace variantního řešení navyšování platu učitelůDokončenmartin ulovec

Úkol #24472: Konzultovat věcný záměr se zástupci MŠMTDokončenmartin ulovec

Úkol #24474: Konzultovat záměr se zástupci školských odborů a zástupci učitelůDokončenmartin ulovec

Úkol #25070: Vypořádat připomínky MŠMT k věcnému návrhuDokončenLukáš Bartoň

Úkol #26784: Příprava aktualizované verze návrhu a vypořádání připomínek MŠMT v rámci oponenturyDokončenLukáš Bartoň

Úkol #28127: Připravit podklady pro komunikaciDokončenLukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #29527: Připravit podklady s odhadem nákladů a pohybu platu pedagogických pracovníkůDokončentomas kopecny

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 1 rok

 • Předmět změněn z Navýšení platů začínajícícm učitelům a zvýšení atraktivity učitelské profese na Navýšení platů začínajícím učitelům a zvýšení atraktivity učitelské profese

#2 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 rok

 • Zodpovídá nastaven na Lukáš Bartoň
 • % Hotovo změněn z 0 na 20
 • Cílová verze nastaven na 2019 - Roční plán (zastaralé)
 • Popis aktualizován (diff)

#3 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 12 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#4 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 9 měsíců

 • % Hotovo změněn z 20 na 70

#5 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 9 měsíců

V souvislosti s dalším navyšováním platu učitelů a ostatních pedagogických pracovníků byl vypracován věcný záměr, který je v současnosti průběžně konzultován s MŠMT i dalšími zástupci v resortu školství (školské odbory, učitelské platformy). Návrh bude v tuto chvíli zpracován do podoby pozměňovacího návrhu k novele zákona o pedagogických pracovnících. Zároveň téma předložíme v rámci politické platformy profesora Drahoše v Senátu, kde budeme vyjednávat s dalšími zástupci politických stran.

#6 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 7 měsíců

 • Cílová verze změněn z 2019 - Roční plán (zastaralé) na Plán poslaneckého klubu 2020-2021
 • Priorita změněn z Normální na Urgentní
 • Předmět změněn z Navýšení platů začínajícím učitelům a zvýšení atraktivity učitelské profese na Zajistíme vyšší platy učitelů
 • Tags smazán (klubik-svoboda)

#7 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 6 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Zajistíme vyšší platy učitelů na Zajistíme vyšší platy učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům

#8 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 6 měsíců

 • Uzavřít do změněn z 31.12.2019 na 31.12.2020

#9 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 6 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#10 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 6 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Zajistíme vyšší platy učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům na Zajistíme vyšší platy učitelům

#11 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před 6 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#12 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 6 měsíců

 • % Hotovo změněn z 70 na 90

#13 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 5 měsíců

Pozměňovací návrh byl nahrán do systému a na odeslán na sekretariát školského výboru. Návrh by se měl projednávat v rámci příští schůze školského výboru (1. 4. 2020). V souvislosti s nahráním návrhu do systému jsme uspořádali setkání s novináři, kde jsme návrh představili.

#14 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 5 měsíců

Pozměňovací návrh bude projednán na schůzi školského výboru 8. 4. S ohledem na současnou situaci, plánovanými škrty v rozpočtu a hledáním úspor bude připraven pro potřebu jednání podkladový materiál s odhadem nákladů a pohybu platu pedagogických pracovníků.

#15 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 5 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#16 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 4 měsíců

Pozměňovací návrh bude projednán na schůzi školského výboru 20.4. V souvislosti s projednáním návrhu byly připraveny podkladové materiály reflektující současný stav i předpokládaný vývoj z hlediska předpokládaných nákladů a pohybu průměrné mzdy v ČR.

#17 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 3 měsíců

Pozměňovací návrh na školském výboru nezískal podporu, návrh předložíme v rámci 2. čtení novely zákona o pedagogických pracovnících.

#18 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 2 měsíců

Pozměňovací návrh byl nahrán do systému do 2. čtení. V tuto chvíli čekáme na projednání tisku na plénu.

Také k dispozici: Atom PDF