Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #20315

PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Navýšení platů začínajícím učitelům a zvýšení atraktivity učitelské profese

Přidáno uživatelem martin ulovec před 8 měsíců. Aktualizováno před 11 dnů.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
02.05.2019
Uzavřít do:
31.12.2019
% Hotovo:

70%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

Střednědobý cíl: Navýšení platů začínajícícm učitelům a zvýšení atraktivity učitelské profese

User story: Jako občan a rodič chci, aby děti měly dobré a kvalitní vzdělání, které jim umožní žít bohatší a šťastnější životy. Ke zvýšení kvality vzdělávání je třeba zlepšení podmínek učitelů, a to zejména ve smyslu platové ohodnocení, které je vsoučasnosti stále nízké. Adekvátní platové ohodnocení a vyšší sociální status učitelů umožní zvýšení atraktivity učitelské profese, sníží riziko odchodu učitelů z profese, přispěje k lepším výkonům učitelů a obecně ke zvýšení kvality pedagogické činnosti i samotné výuky.

Kontext: V současné době jsou platy učitelů v regionálním školství stále nízké, přestože průběžně dochází k jejich navyšování. V mezinárodním srovnání jsou platy českých učitelů v poměru k průměrnému platu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků na posledním místě. Nízké platové ohodnocení je jedním z faktorů, které odrazují k nástupu do učitelské profese. ABsolventi oborů pedagogického zaměření v převážné většině nachází uplatnění mimo studovaný obor. Dochází rovněž k případům, kdy učitelé ze své pofese odcházejí a hledají uplatnění v jiných profesích na trhu práce.

Politické řešení: Nastavení platů učitelů by mělo být navázáno na ekonomický indikátor (průměrná mzda), aby lépe zohledňovalo vývoj ekonomiky. V rámci přechodného období by byl nastaven nárst platů na úroveň 130 % průměrné mzdy. Následně by docházelo k dalšímu navyšování na základě vývoje průměrné mzdy, prostřednictvím koeficientů zohledňujících platovou třídu i platový stupeň v rámci tarifního platu učitelů.

Programová opora: Volební program Vzdělávání a věda

Spojenci: Lze očekávat podporu napříč opozičním politickým spektrem

Odpůrci: V této chvíli nepředpokládáme odpůrce

Navrhované kroky (milníky):

  1. Připravit model výpočtu pro nastavení a navyšování platů učitelů
  2. Vypracovat analýzu současného stavu a zohlednit výchozí stav do nastavení vlastního modelu
  3. Otevřít diskusi k předloženému modelu, zapojit zájmové skupiny a odborníky z praxe

Odhad celkových nákladů:

Mediální rizika: Nepředpokládáme mediální rizika.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti dále bojují za navyšování platů v učitelské profesi, zvyšování její atraktivity a adekvátního platového ohodnocení.


Dílčí úkoly

Analytický tým - Úkol #20317: Připravit podklady k přípravě návrhu - analýza legislativního ukotveníDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #20319: Připravit základní návrh modelu financování a zhodnotit varianty realizace na základě dostupných datDokončentomas kopecny

Úkol #21646: Získat podklady a zajistit prezentaci zástupců MŠMT k reformě financování regionálního školství Dokončenmartin ulovec

Úkol #21648: Vytvořit datovou základnu pro nastavení platů učitelůDokončenmartin ulovec

Úkol #22970: Příprava datových výstupůDokončenmartin ulovec

Úkol #23026: Aktualizace variantního řešení navyšování platu učitelůDokončenmartin ulovec

Úkol #24472: Konzultovat věcný záměr se zástupci MŠMTDokončenmartin ulovec

Úkol #24474: Konzultovat záměr se zástupci školských odborů a zástupci učitelůDokončenmartin ulovec

Úkol #25070: Vypořádat připomínky MŠMT k věcnému návrhuV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 8 měsíců

  • Předmět změněn z Navýšení platů začínajícícm učitelům a zvýšení atraktivity učitelské profese na Navýšení platů začínajícím učitelům a zvýšení atraktivity učitelské profese

#2 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 5 měsíců

  • Popis aktualizován (diff)
  • Cílová verze nastaven na 2019 - Roční plán
  • % Hotovo změněn z 0 na 20
  • Zodpovídá nastaven na Lukáš Bartoň

#3 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 4 měsíců

  • Popis aktualizován (diff)

#4 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 29 dnů

  • % Hotovo změněn z 20 na 70

#5 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 11 dnů

V souvislosti s dalším navyšováním platu učitelů a ostatních pedagogických pracovníků byl vypracován věcný záměr, který je v současnosti průběžně konzultován s MŠMT i dalšími zástupci v resortu školství (školské odbory, učitelské platformy). Návrh bude v tuto chvíli zpracován do podoby pozměňovacího návrhu k novele zákona o pedagogických pracovnících. Zároveň téma předložíme v rámci politické platformy profesora Drahoše v Senátu, kde budeme vyjednávat s dalšími zástupci politických stran.

Také k dispozici: Atom PDF