Projekt

Obecné

Profil

Programový cíl #20171

Obnovíme a opravíme kompostéry

Přidáno uživatelem Michal Macek před více než 2 roky. Aktualizováno před 5 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
Začátek:
01.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

70%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)

Popis

Obnovíme a opravíme kompostéry po celé městské části.


Dílčí úkoly

Střednědobý cíl #20478: Střednědobý cíl: Obnovíme a opravíme kompostéry DokončenEva Tylova

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 2 roky

  • Předmět změněn z Obnovíme a opravíme kompostéry po celé městské části na Obnovíme a opravíme kompostéry

#2 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

  • Cílová verze nastaven na Životní prostředí

#3 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

  • % Hotovo změněn z 0 na 50
  • Přiřazeno nastaven na Eva Tylova

Přehled postupu u dílčích kroků:
1) Na různých lokalitách městské části bylo v průběhu roku 2019 rozmístěno a předáno do péče dobrovolníků 12 nových kompostérů (převážně paletový typ vyrobený z použitých palet).
2) Dobrovolníci dostali základní informace o procesu kompostování. Pro kompostéry byla vyrobena infocedulka, kterou mohou dobrovolníci na kompostér umístit. Byly řešeny dílčí komplikace u starých kompostérů bez pečujícího dobrovolníka.
3) na webu Prahy 12 byl uveřejněn článek o možnosti sjednání svozové popelnice na bioodpad. V plánu jsou další informační texty.

Další navržené kroky:

pokračujeme v informační kampani o možnosti sjednat si svozovou popelnici na bioodpad a o smyslu třídění bioodpadu
průběžně zajišťujeme kompostéry pro případné další dobrovolníky z řad občanů
průběžně kontrolujeme již umístěné kompostéry a pružně řešíme případné problémy, udržujeme kontakt s dobrovolníky, poskytujeme informace o kompostování
hledáme cesty pro sekundární využití posečené trávy a větví z městských ploch

#4 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před asi 1 rok

  • % Hotovo změněn z 50 na 60

#5 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před asi 1 rok

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#6 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 5 měsíců

  • % Hotovo změněn z 60 na 70

Umístěno 20 kompostérů. Pokračovali jsme na webu, na facebooku městské části i v Novinách Prahy 12 v informační kampani.
viz například https://www.praha12.cz/dejte-bioodpadu-druhou-sanci/d-78480

Také k dispozici: Atom PDF