Projekt

Obecné

Profil

Programový cíl #20075

Vybudujeme místa k setkávání

Přidáno uživatelem Michal Macek před více než 2 roky. Aktualizováno před 4 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
01.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

30%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)

Popis

Oživení prostor na sídlištích vybudováním míst k setkávání obyvatel, například na místě starých opuštěných pískovišť. Každý prostor přirozeně sdružuje sousedy na docházkové vzdálenosti - komunity se společnými zájmy, které jsou zdrojem sdílení a jsou vítaným partnerem radnice.


Dílčí úkoly

Střednědobý cíl #20474: Střednědobý cíl: Město, které žijeDokončenMichal Macek

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 2 roky

  • Předmět změněn z Město, které žije na Vybudujeme místa k setkávání

#2 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

  • Cílová verze nastaven na Územní rozvoj, bydlení a sociální služby

#3 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

Tady aktualizujeme stav.

#4 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

  • Přiřazeno nastaven na Michal Macek

#5 Aktualizováno uživatelem Jan Adamec před asi 1 rok

  • % Hotovo změněn z 0 na 20
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#6 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před asi 1 rok

Radní za Piráty vč. starosty Jana Adamce podporují komunitní život aktivní účastí.
Trvá předvolební volná spolupráce se spolkem Modřenec. Starosta se osobně účastnil prvního ročníku modřanského masopustu v okolí OC Sázava, podobně jako podzimní akce s názvem Rokle plná uličníků.
Místostarostka Eva Tylová propaguje knihobudky a budky na předávání šatstva a drobného domácího vybavení.
Spolu se starostou jsme rekonstruovali místo u památného dubu V hrobech, osadili jsme místo lavičkou a dětskou houpačkou. (Původně bylo místo před lety vytvořeno současným předsedou zastupitelského klubu M. Mlčochem.)
Radní Jiří Brůžek se účastnil rekonstrukce pískoviště na Kamýku.

Na nejvyšší úrovni rada napomáhá revitalizaci veřejných prostranství; proběhla revitalizace náměstí v Komořanech, probíhá rekonstrukce Sofijského náměstí.

Aktivní budování dalších míst je naplánováno na roky 2020 a zejm. 2021.

#7 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 11 měsíců

Zpříjemnění města lidem, oživení sousedských vztahů.

Veřejný prostor Prahy 12 je roztříštěný, chybí mu důstojné centrum, nedostatečně zastoupená jsou volně přístupná příjemná potkávací místa motivující pro trávení času venku s rodinou a přáteli a pro poznávání nových sousedů, chybí prvky pro starší děti a mládež, hřiště pro mladší děti jsou často nepoužitelné v horkých letních dnech. Občané mají nízkou motivaci pořádat sousedské komunitní akce a přistupovat k rozvoji svého okolí aktivně. K oživení veřejného prostoru mohou vést tyto kroky:
Vzkříšení centra Prahy 12 - Sofijského náměstí - redukce bariér, estetické pozvednutí prostoru, zvýšení potkávací plochy, lavičky, intenzivní úklid.
Mapování lokálních komunitních aktivit a akcí, jejich propagace a tím inspirování dalších občanů k aktivnímu přístupu.
Podpora rekultivace starých opuštěných pískovišť - osázení, doplnění sedací ploch - nejlépe komunitní formou
Komunitní výsadby ovocných stromů, keřů, květin či bylin ve veřejném prostoru - alternativa k placeným komunitním zahradám; spoluúčast na sázení - společný prožitek, poznávání sousedů; využitelnost pro všechny věkové skupiny; příznivý dopad na biodiverzitu. Možnosti využití dotačních titulů na výsadby.
Oživení nevyužívaných asfaltových ploch na sídlištích (zřejmě někdejších hřišť či náměstíček) - pomalovat - (ideálně v souladu s lokálními preferencemi a ve spolupráci s komunitou - bludiště, hry pro děti, šachovnice, oživení starých her pro děti. apod).
Zastiňování dětských hřišť (umělé zastínění a/nebo dosadba stromů) - zlepšení podmínek pěstování komunitních vztahů pro nejčastější obyvatele sídlišť za parných letních dnů (děti a jejich doprovod). Zanedbaná dětská hřiště revitalizovat.
Zřízení grilovacího místa s veřejným grilem - např. v parku Povodňová; péče o stávající ohniště (úklid, oprava posezení, informování o jejich existenci a podmínkách využití); budování piknikových míst.
Podpora využití prostoru pro starší mládež, dospělí - vybudování parkurového hřiště, popř. jiná forma podpory využití veřejného prostoru mládeží nekonfliktním způsobem.
Podpora vzniku územních studií, které budou mj. reflektovat potřebu pěstovat komunitní vztahy

#8 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 11 měsíců

místa hodná pozornosti:

hřiště v Pšenčíkově (viz také podnět https://redmine.pirati.cz/issues/20571)

#9 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 11 měsíců

  • % Hotovo změněn z 20 na 30

Proběhla revitalizace klíčových veřejných prostranství; náměstí v Komořanech a Sofijského náměstí, které je přirozeným centrem Modřan.
Na Sofijském náměstí je dále naplánovaná revitalizace spodní části vč. zbudování bistra a dětského hřiště.
Rozbíhá se revitalizace parku pod zastávkou Tylova čtvrť.

Probíhají opravy dětských hřišť, výrazným vkladem do veřejného prostoru budou projekty realizovaného v rámci tzv. participativního rozpočtu.

Vedle toho radní za Piráty vč. starosty Jana Adamce podporují komunitní život aktivní účastí (např. účast na prvním ročníku Modřanského masopustu).
Místostarostka Eva Tylová propaguje knihobudky a budky na předávání šatstva a drobného domácího vybavení, podobně jako další příklady komunitních projektů (např. dobrovolnické sázení stromů nebo květové louky).

Za aktivní účasti Pirátů proběhly některé rekonstrukce veřejných míst (například odpočinkového místa u památného dubu V hrobech nebo pískoviště na Kamýku).

#10 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 4 měsíců

Dětským hřištím bysme se měli začít věnovat systematicky.
Jedná se o přirozený místa k setkávání lidí, takové na první pohled malé dobro, které ale skutečně lidem zlepšuje životy.

Už na ně máme webovou mapičku, brzy budou (doufám) v appce.
Příklady dobrý praxe opečování známe (Kamýk / K Beránku)

Tak doplňuju další, který potřebuje pozornost:
https://redmine.pirati.cz/issues/35709

Také k dispozici: Atom PDF