Projekt

Obecné

Profil

Návrh #19885

Usnesení ve věci sporu Filipa Smoljaka s MS Praha 3

Přidáno uživatelem Jan Hora před 5 měsíců. Aktualizováno před 29 dnů.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
12.04.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Organizační struktura:
Ne

Popis

Hlasujeme o následujícím usnesení:

Ve věci sporu Filipa Smoljaka s MS Praha 3 konstatuje předsednictvo krajského sdružení Praha, že považuje za krajně nevhodný způsob komunikace, který zvolil Filip Smoljak směrem k některým členům MS Praha 3, a to zejména z následujících důvodů:

  • je v přímém rozporu se zásadami, na kterých je postavena Česká pirátská strana zejména s článkem 3 stanov,
  • je v rozporu s komunikačním minimem (body 1,2,4,5,6,8),
  • narušuje fungování místního sdružení, jehož Filip Smoljak není členem, tedy porušuje zásadu subsidiarity,
  • budí dojem snahy ovlivnit rozhodování zastupitelů a radních zvolených za Piráty.

PKS vyzývá Filipa Smoljaka, aby buď neprodleně zanechal tohoto způsobu komunikace a respektoval komunikační minimum, stanovy a organizační řád České pirátské strany,

nebo

dobrovolně ukončil členství v České pirátské straně, aby jeho další kroky nepoškodily dobré jméno strany.

Dále PKS rozhodlo:

  • přistoupit ke stížnosti ke kontrolní komisi s ID 16072, předat získané informace a urgovat jejich řešení zejména z důvodů významného reputačního rizika pro Českou pirátskou stranu
  • požádat kontrolní komisi, aby přistoupila ke stížnosti z důvodu veřejného zájmu,
  • až bude stížnost postoupena rozhodčí komisi, požádat ji o rozhodnutí o předběžném opatření, kterým pozastaví Filipu Smoljakovi členství až do doby rozhodnutí rozhodčí komise v této věci.

Hlasujeme PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Alice Hamalová před 5 měsíců

Pro

#2 Aktualizováno uživatelem Jan Hora před 5 měsíců

Pro

#3 Aktualizováno uživatelem Jaromir Beranek před 5 měsíců

Pro

#4 Aktualizováno uživatelem magdalena valdmanova před 5 měsíců

Pro

#5 Aktualizováno uživatelem Michal Zachar před 5 měsíců

Pro

#6 Aktualizováno uživatelem Jan Hora před 5 měsíců

Usnesení bylo přijato. Informace o něm byla zaslána PMS Praha 3 a Filipovi Smoljakovi prostřednictvím jejich pirátských mailů.

#7 Aktualizováno uživatelem Jan Hora před 29 dnů

  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF