Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #19863

Prosadit novelu, která přinese hladší průběh rozvodů a zapojení odborníků v tzv. Cochemském modelu

Přidáno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky. Aktualizováno před 8 měsíců.

Stav:
Čeká se na 3.osobu
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
11.04.2019
Uzavřít do:
31.12.2020
% Hotovo:

40%

Odhadovaná doba:
Semafor:
Žlutá
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:
Vláda v červnu 2020 předložila návrh jako tisk 899. Hodnotíme jej jako krok správným směrem. Zatím neprošel 1. čtením.

Popis

User story: Jako dítě chci, aby se moji rozvádějící rodiče dohodli a zachoval jsem si vztah k oběma z nich. Jako rodič nechci náročné období rozvodu protahovat a zachovat si funkční vztahy k bývalému partnerovi.

Kontext: Dnes je podmínkou sporného i nesporného rozvodu, že rozvádějící se manželé musí, mají-li nezletilé dítě, mít péči a výživu těchto dětí schválenou soudem, který o tom rozhoduje, i když dosáhli společné domluvy. I když se domluví, soud jim přesto nevyhoví v případě, že dohodu shledá v rozporu s nejlepším zájmem dítěte. Tímto naopak nemusí procházet nesezdané rodičovské páry, které pokud se při rozchodu dohodnou na péči a výživném dětí, nemusí se na soud vůbec obracet. Tato situace zakládá nerovný přístup státu k dětem sezdaných a nesezdaných rodičů. Během soudního řízení, jak je dnes vedeno, se navíc často vztahy mezi rodiči zhoršují, což negativně dopadá na dítě. Normální je se o děti nesoudit. O nejlepším zájmu dítěte mají rozhodovat především sami rodiče a pokud se dohodnou, soud by do toho neměl vstupovat.

Politické řešení: Pokud se rodiče dohodnou na péči a výchově o dítě, pouze by předložili soudu soudu běžnou dohodu, která by nebyla žádným způsobem vykonatelná. Pokud by takto dokázali fungovat, nic dalšího by se nedělo. Pokud ne, mohl by se každý z rodičů obrátit na soud, který by standardně rozhodl o péči a výživném na jejich dítě. Probíhalo by to tedy stejně jako u nesezdaných. Zároveň je v oblasti rozvodů třeba klást větší důraz na usměrňování komunikace mezi rodiči, vést je k dohodě a informovat je o dopadech jejich jednání na dítě. Za tím účelem je třeba poskytnout odpovídající služby. Lze se inspirovat tzv. Cochemským modelem.

Programová opora: Rovnoprávnost různých forem soužití a rodičů ve výchově, dohoda na péči a rovnocenná možnost podílet se na výchově svého dítěte (viz Rovnoprávnost),

Spojenci: Zastánci cochemského modelu cochem.cz, zájmové organizace otců, organizace chránící práva dětí, osvícení soudci

Navrhované kroky (milníky):

 1. Konzultace vhodných opatření se zainteresovanými skupinami a s odborníky z této oblasti (včetně zapojení Olgy Richterové a vyžádání dat ze soudů, které používají Cochemský model)
 2. Připravit legislativní návrh
 3. Uspořádat k návrhu kulatý stůl

Odhad celkových nákladů: 10 člověkodní

Mediální rizika: Piráti chtějí bagatelizovat institut manželství tím, že zjednoduší rozvody (i když nesporné).

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Méně rozvodů na nože, slibují si Piráti od změny zákona. Piráti nechávají na rodičích, aby rozhodli o svých dětech a zjednodušují proces, kdy se chtějí rozvést a zároveň se domluvit, aby nemuseli podstupovat i s dětmi soudní rozvodové řízení. Pokud věci fungují, není soudu potřeba. Pokud ne, je třeba spor řešit co nejcitlivěji kvůli dětem.

Odkazy:

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Projekt změněn z Sněmovna na Resort spravedlnost

#2 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Uzavřít do nastaven na 30.06.2019
 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Prosadit hladší rozvody na Zjednodušit nesporné rozvody, kde je dohoda o dětech a v ostatních případech vést ke smíru

#3 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#4 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Cílová verze smazán (2019 - Roční plán (zastaralé))

#5 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Předmět změněn z Zjednodušit nesporné rozvody, kde je dohoda o dětech a v ostatních případech vést ke smíru na Hladší průběh rozvodů a zapojení odborníků v tzv. Cochemském modelu

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Předmět změněn z Hladší průběh rozvodů a zapojení odborníků v tzv. Cochemském modelu na Prosadit novelu, která přinese hladší průběh rozvodů a zapojení odborníků v tzv. Cochemském modelu

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#9 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#10 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Cílová verze nastaven na 2019 - Roční plán (zastaralé)

Dle rozhodnutí klubu z 23.4. 2019 je tento střednědobý cíl zařazen do Ročního plánu 2019.

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 2 let

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na 3.osobu

Řešit v rámci vládního návrhu, až přijde do sněmovny.

#12 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před asi 2 let

Vláda návrh stále nepředložila, zřejmě probíhá zpracovávání připomínek z MPŘ.

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 2 let

 • Zodpovídá nastaven na Jakub Michálek

#14 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

Dne 2.10.2019 byl ministerský materiál zařazen na jednání Legislativní rady vlády. V dohledné době tedy lze očekávat projednání vládou a předložení do Sněmovny.

#15 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

 • Uzavřít do změněn z 30.06.2019 na 30.12.2019

#16 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 0 na 10

#17 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

Z důvodu řešení problematiky formou vládního návrhu, který je na LRV, bude vhodnější počkat do PSP a jakmile to dojde, začít s partnery jednat o možných změnách dle střednědobého návrhu a řešit tento cíl formou PN.

#18 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 10 na 30

#19 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 8 měsíců

 • Popis stavu a další krok nastaven na Vládní návrh leží ve Sněmovně jako tisk 899. Zatím neprošel 1. čtením.
 • Semafor změněn z Zelená na Žlutá
 • % Hotovo změněn z 30 na 40
 • Uzavřít do změněn z 30.12.2019 na 31.12.2020

#20 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 8 měsíců

 • Popis stavu a další krok změněn z Vládní návrh leží ve Sněmovně jako tisk 899. Zatím neprošel 1. čtením. na Vláda v červnu 2020 předložila návrh jako tisk 899. Zatím neprošel 1. čtením.

#21 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 8 měsíců

 • Popis stavu a další krok změněn z Vláda v červnu 2020 předložila návrh jako tisk 899. Zatím neprošel 1. čtením. na Vláda v červnu 2020 předložila návrh jako tisk 899. Hodnotíme jej jako krok správným směrem. Zatím neprošel 1. čtením.

#22 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 8 měsíců

 • Cílová verze změněn z 2019 - Roční plán (zastaralé) na Volební program 2017-2021

Také k dispozici: Atom PDF