Projekt

Obecné

Profil

Úkol #19106

otevřený

Úkol #23496: Transparentní otevřená metropole.

Projektové řízení na Magistrátu

Přidáno uživatelem Jan Loužek před asi 5 roky(ů). Aktualizováno před více než 3 roky(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
15.03.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

30%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 5 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Adam Zábranský

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před téměř 5 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 0 na 10
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Základy pro projektové řízení byly položeny tiskem v Radě R-33084 http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=208246049057052013003246067057052013000246064057052013000246061057052013000&id=565472. Na toto téma probíhají další diskuse.

Aktualizováno uživatelem Adam Rut před více než 4 roky(ů)

 • Rodičovský úkol smazán (#19022)
 • Cílová verze nastaven na Kvalitní vnitřní fungování úřadu

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 4 roky(ů)

 • Rodičovský úkol nastaven na #23496

Aktualizováno uživatelem Adam Rut před téměř 4 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 10 na 30

Probíhá reorganizace struktury úřadu, tisk je momentálně v připomínkovacím řízení.

U zakázek nad 20 milionů je plán zavést třístupňovou kontrolu, řeší se s odborem zakázek.

Vznikají nová pravidla na tvorbu rozpočtu, u investic budou muset být zdůvodněny cíle.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 3 roky(ů)

Co se zatím povedlo:

 1. U investičních akcí nově zařazovaných do rozpočtu je nově povinnost uvádět SMART cíle.
 2. U zakázek nad 20 milionů Kč nově povinnost uvádět SMART cíle.
 3. Schválení materiálu k zapracování principů projektového řízení.
 4. Výměna na pozici ředitele odboru projektového řízení (2. polovina 2020).
 5. Nasazení systému Openproject v pilotním režimu.
 6. Zadání úkolu pro MHMP zanést významné investiční akce s dílčími podúkoly do Openprojectu, který umožní průběžnou kontrolu plnění stanoveného harmonogramu.

Nyní je potřeba změnit kompetence odboru projektového řízení, protože se ten doteď věnoval pouze projektům financovaným z evropských fondů. Zároveň je potřeba "nasypat" významné investiční akce do Openprojectu a začít ho používat pro řízení úřadu. K průtahům dochází kvůli výměně na pozici ředitele MHMP a odboru projektového řízení a nedostatku personálních kapacit na investičním odboru a odboru projektového řízení. Předpoklad významnějšího posunu k lepšímu je 1. polovina 2021.

Také k dispozici: Atom PDF