Projekt

Obecné

Profil

Dlouhodobý úkol #18648

otevřený

Úkol #23496: Transparentní otevřená metropole.

Zavedeme vnitřní kontrolní systém: Zvýšíme tak osobní odpovědnost úředníků i politiků a zprůhledníme úřední procesy

Přidáno uživatelem Jan Loužek před asi 5 roky(ů). Aktualizováno před více než 3 roky(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
% Hotovo:

40%

Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před asi 5 roky(ů)

  • Přiřazeno nastaven na Adam Zábranský

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 4 roky(ů)

  • Rodičovský úkol nastaven na #23496

Aktualizováno uživatelem Adam Rut před více než 4 roky(ů)

  • Cílová verze nastaven na Kvalitní vnitřní fungování úřadu
  • Předmět změněn z Zavedeme osobní odpovědnost úředníků i politiků a zprůhledníme úřední procesy na Zavedeme vnitřní kontrolní systém: Zvýšíme tak osobní odpovědnost úředníků i politiků a zprůhledníme úřední procesy

Aktualizováno uživatelem Michaela Krausová před více než 4 roky(ů)

V souvislosti s tiskem: R-3509 (k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2020 a k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2020 - 2023 a po jeho analýze) a po jeho analýze se ukázalo, že chybí jakákoliv kontrola finančních prostředků převáděných na obchodní společností Prahy - typicky a zdaleka nejvíce peněz např. Dopravní podnik (zhruba cca 13 mld. Kč) a TSK (také nižší mld. Kč). S největší pravděpodobností se peníze nepřevádí jako provozní dotace dle rozpočtových pravidel pro uzemní samospravné celky, ale na základě různých provozních smluv s magistrátem, čili nejde o dotace dle zákona, přesto je důležité zajistit, aby si takto obrovské sumy magistrát kontroloval a vykonával veřejnospravní kontrolu těchto prostředků. Interní audit do těchto společností nemůže, takže veřejnosprávní kontrola je jediný způsob, jak tyto konkrétní peníze může magistrát ohlídat. To, že je dozoruje dozorčí rada jmenovaná radou není úplně argument, protože tito lidé hlídají společnost jako celek, bez ohledu na to, odkud jsou peníze. Ale magistrát by si měl chtít dohlídnout na ty mld. eřejnosprávní kontrola probíhá podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, konkrétně dle § 9, odst. 2: Územní samosprávné celky vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují.

Nemusí přitom jít o nutně o formu dotace, veřejnou finanční podporou se ve smyslu § 2, písm. j) rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo z rozpočtu jiných právnických osob. Takže pokud každoročně HMP ze svého rozpočtu poskytuje příspěvky na krytí provozních nákladů DPP, jedná se stále o veřejnou finanční podporu a HMP může vykonávat veřejnosprávní kontrolu nad touto částkou, nikoli však nad hospodařením DPP jako celku.

Aktualizováno uživatelem Adam Rut před téměř 4 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 20

V rámci reorganizace úřadu se zavádí řídící kontrola, je připravován tisk na radu HMP.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 3 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 20 na 40
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Proběhla reorganizace úřadu, kdy bylo zřízeno oddělení kontrolně-metodické a oddělení vnitřní kontroly. V tuto chvíli je potřeba tato oddělení personálně obsadit a nastavit kvalitní systém řídící kontroly, což bude práce pro rok 2021.

Zároveň započala příprava implementace protikorupčního ISO 37001. To je proces cca na 2 roky.

Také k dispozici: Atom PDF