Projekt

Obecné

Profil

Dlouhodobý úkol #18620

Architektonické a urbanistické soutěže

Přidáno uživatelem jan louzek před více než 2 roky. Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
% Hotovo:

10%

Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem jan louzek před více než 2 roky

  • Přiřazeno změněn z jan louzek na Pavel Hájek

#2 Aktualizováno uživatelem Pavel Hájek před téměř 2 roky

V městské části Praha 10 jsme se už s nástupem nové koalice (které jsou Piráti součástí) věnovali urgentnímu zadání přepracování urbanistické studie (Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice) jedné z nějvětších transformačních ploch v Praze. Po dohodě s magistrátem a IPRem byla zadáno přepracování původní studie tak, aby došlo k snížení objemu nové zástavby z 35 tis. na 26 tis. teoretických obyvatel a ke kulatému stolu byli pozváni všichni významní vlastníci v území, spolky, Dopravní podnik vlastnící garáže a SŽDC, které spravuje klíčové drážní pozemky. Nová studie by měla být hotova a schválena zastupitelstvem v prosinci 2019 a na základě ní by měla být vybrána lokalita, kde by mělo dojít k první etapě tranformace území ideálně na základě architektonické/urbanistické soutěže.

#3 Aktualizováno uživatelem Pavel Hájek před téměř 2 roky

  • % Hotovo změněn z 0 na 10

#4 Aktualizováno uživatelem jan louzek před více než 1 rok

  • Přiřazeno změněn z Pavel Hájek na Martin Arden

#5 Aktualizováno uživatelem Martin Arden před více než 1 rok

Společně s Janou Kabelovou jsme definovali jak oslovit sympatizující architekty a vyzvat je ke spolupráci v podobě poradního sboru architektů pro pirátskou stranu na úrovni hl.města.
Myslíme si že by se mělo jednat o širší a otevřenou skupinu, ze které by se vybíraly konkrétní skupiny, např pro urbanismus, pro veřejné stavby atd...

Název: "Pracovní skupina pro investiční projekty a rozvoj města" (poradní tým architektů a odborníků pro všechny gesce).

Úkoly:

  • navrhujeme udělat případovou studii novostavby konzervatoře a ZUŠ na Praze 4, ulice Znojemská (investice magistrátu cca 140 Mil. Kč) v tuto chvíli se dokončuje studie proveditelnosti a bude se připravovat projekt pro územní rozhodnutí. Nyní je moment, kdy lze ještě do projektu vstoupit, případně jej podpořit atd.
  • kde budeme "lovit" architekty, stavaře apod...? V řadách pirátů, v pražských komisích územního rozvoje na městských částí kontaktovat členy se kterými máme dobrou zkušenost, řešící problematiku v souladu s piráty. Známe-li externě někoho...Vytvořit širší platformu otevřenou a z nich případně tvořit akční pracovní skupiny.

  • 18620 je vlastně jeden z podúkolů této skupiny

  • provázat s KETy kultury, územního rozvoje, případně školství, zdravotnictví, dopravní (podle souvislostí)

Také k dispozici: Atom PDF