Projekt

Obecné

Profil

PSP - zpracování tisku #18446

PSP - programový cíl #17226: Podpoříme kariérní růst policistů

PSP - střednědobý cíl #18950: Posílíme výdělek příslušníků bezpečnostních sborů

ST 399 - povyšování in memoriam, tarifní systémy, odměňování a výpočet výsluhy příslušníků bezpečnostních sborů

Přidáno uživatelem Daniel Galuszka před 3 měsíců. Aktualizováno před 2 měsíců.

Stav:
1.čtení (sn.t.)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
28.02.2019
Uzavřít do:
31.12.2019
% Hotovo:

20%

Odhadovaná doba:

Popis

Materiál zde.

Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Radka Kotena, Jana Bartoška a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

Skupina poslanců (Zdeněk Ondráček, Jiří Mašek, Radek Koten, Jan Bartošek, Hana Aulická Jírovcová) předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2019. Zástupce navrhovatele: Ondráček Z. a další. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 399/0 dne 14. 2. 2019. Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 2. 2019.

Návrh obsahuje celkem 4 změny:

První změna je možnost zvyšování hodnosti u policistů “in memoriam” podobně, jako je tomu u armády. Toto povýšení se nevztahuje pouze na příslušníky, kteří zemřeli při výkonu služby, ale i na bývalé příslušníky na návrh spolků, které je sdružují.

Druhá změna navrhuje zrušit procentuální “automatický” tarifní systém mzdy příslušníků. Nově by stupnici základních tarifů stanovovala vláda nařízením “tak, aby byl zachován princip zásluhovosti mezi jednotlivými základními tarify i mezi všemi tarifními stupni a zaokrouhluje je na desítky korun nahoru.” Zde vidíme problém zejména v tom, že si vláda chce uzurpovat možnost před volbami uměle navýšit platy příslušníků tak, aby si tímto způsobem mohla "kupovat" hlasy voličů.

Třetí změna se týká udělování odměn za odsloužená léta u Policie. Milníky jsou po odsloužení 10, 13, 16, 18, 20, 22, 24 a 27 let služby. Příslušníkovi je udělena odměna ve výši průměrné nominální mzdy v ČR za předminulý kalendářní rok.

Čtvrtá změna zamezuje zahrnout do výpočtu výslužní renty u příslušníků příplatky za služby v zahraničí a jakékoliv odměny. My si myslíme, že by se určité odměny započítávat měly a to zejména nemimořádné odměny za službu.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 2 měsíců

  • Stav změněn z Nový na 1.čtení (sn.t.)
  • % Hotovo změněn z 0 na 20

#2 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 2 měsíců

  • Rodičovský úkol změněn z #17226 na #18950

#3 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 2 měsíců

Vláda vyslovila s návrhem nesouhlasné stanovisko.

#4 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 2 měsíců

  • Cílová verze smazán (2019 - Roční plán)

Také k dispozici: Atom PDF