Projekt

Obecné

Profil

PSP - zpracování tisku #18444

PSP - programový cíl #17226: Podpoříme kariérní růst policistů

PSP - střednědobý cíl #18950: Posílíme výdělek příslušníků bezpečnostních sborů

ST 410 - jiná výdělečná činnost příslušníků bezpečnostních sborů

Přidáno uživatelem Daniel Galuszka před 3 měsíců. Aktualizováno před 8 dnů.

Stav:
Stanovisko pro senát (sn.t.)
Priorita:
Okamžitá
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
28.02.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

60%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 7.00 hod)

Popis

Materiál zde.

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2019. Zástupce navrhovatele: ministr vnitra. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 410/0 dne 20. 2. 2019. Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

Navrhovaná právní úprava je reakcí na nález Ústavního soudu, který zrušil k 30. červnu 2019 ustanovení (§ 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., dále jen ustanovení) zakazující příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu a to kvůli nesouladu s Listinou základních práv a svobod. Toto ustanovení zamezovalo příslušníkům podnikat a provozovat jinou výdělečnou činnost. Cílem návrhu je stanovení podmínek a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti přímo v zákoně. V současnosti hrozí paradox (od 30. června 2019), že příslušník nesmí mít vedlejší činnost při nástupu do zaměstnání, ale v jeho průběhu jej může začít provozovat - proto je návrh předložen podle § 90 ods. 2.

Tato novela umožní příslušníkům vykonávat jinou výdělečnou činnost a to po předchozím souhlasu služebního funkcionáře, který tuto činnost může příslušíkovy zakázat, jeli v rozporu se stanovenými podmínkami:

Jiná výdělečná činnost příslušníka nesmí vést ke…
...střetu osobních a služebních zájmů,
...ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru,
...ohrožení důležitého zájmu služby.

Zjistí-li funkcionář, že došlo ke změně okolností, za kterých byl souhlas s výkonem vedlejší činnosti vydán, bude mít povinnost tento souhlas zrušit.
Souhlas služebního funkcionáře se nevyžaduje pro činnost…

...vykonávanou během rodičovské dovolené,
...znaleckou a tlumočnickou vykonávanou pro soud nebo správní úřad
...vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou,
...vykonávanou v odborové organizaci, jejímž je příslušník členem,
...vykonávanou ve výkonu služby,
...vykonávanou po dobu zproštění výkonu služby,
...vykonávanou v rámci členství v řídících nebo kontrolních orgánech organizačních složek státu nebo právnických osob, jejich zřizovatelem či zakladatelem je stát,
...související se správou vlastního majetku (např. členství v řídících či kontrolních orgánech bytového družstva).

Oznámení vedlejší činnosti je však povinné pro příslušníky zpravodajských služeb a týká se to i výše zmíněných právy vycházejícími z Listiny (kromě správy vlastního majetku - bod č. 8).

Návrh obsahuje i zmírnění porušení oznamovací povinnosti. V současnosti platí propuštění ze služby. Nově hrozí kázeňský trest (odebrání hodnosti a propuštění) až po zvážení služebního funkcionáře s tím, že k uložení trestu má dojít až při závažném porušení povinnosti (bohužel v novele není specifikována charakteristika vážného porušení).

Další změnou je přípustnost pobírání odměny za činnost v kontrolních či řídících orgánech právnických osob. Příslušník však nesmí být v těchto orgánech pakliže není delegován služebním funkcionářem anebo příslušnou právnickou osobu nezřizuje stát (je zachována podmínka pro příslušníky zpravodajských služeb).


Dílčí úkoly

Úkol #19837: Názor prezidia a odborů na přezkumDokončenLukáš Kolářík

Úkol #19839: Názor policejního ombudsmanaDokončenDaniel Galuszka

Úkol #19841: PN do služebního zákonaDokončenDaniel Galuszka

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 3 měsíců

  • Předmět změněn z ST 410 na ST 410 - jiná výdělečná činnost příslušníků bezpečnostních sborů

#2 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 2 měsíců

  • Stav změněn z 1.čtení (sn.t.) na 2. čtení (sn.t.)
  • % Hotovo změněn z 0 na 40

#3 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 2 měsíců

  • Rodičovský úkol změněn z #17226 na #18950

#4 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před asi 1 měsíc

  • Cílová verze změněn z 2019/02-03 Sprint na 2019/04-05 Sprint

#6 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 20 dnů

  • Stav změněn z 2. čtení (sn.t.) na Garanční výbor (sn.t.)
  • % Hotovo změněn z 40 na 60

Načetli jsme PN.

#7 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 8 dnů

  • Stav změněn z Garanční výbor (sn.t.) na Stanovisko pro senát (sn.t.)
  • Cílová verze změněn z 2019/04-05 Sprint na 2019/05-06 Sprint

Prošlo 3. čtením. Náš PN na zápočet přiměřené doby do služby neprošel. Je třeba vypracovat stanovisko pro Senát.

Také k dispozici: Atom PDF