Projekt

Obecné

Profil

PSP - zpracování tisku #18244

PSP - střednědobý cíl #16308: Spuštění plnohodnotné eNeschopenky

Zpracovat tisk 204

Přidáno uživatelem Zuzana Kudlackova před 3 měsíců. Aktualizováno před 8 dnů.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
25.02.2019
Uzavřít do:
04.03.2019
% Hotovo:

80%

Odhadovaná doba:

Popis

Zpracování tisku 204 pro účely zpravodajské zprávy na klub.
https://drive.google.com/drive/folders/1i4rnw87LkHLQ9l_LEWynImEp7wLNwkSe

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Zuzana Kudlackova před 3 měsíců

Návrh zákona předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí ruší předchozí novelizaci výše uvedených zákonů, která upravovala postupy při rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti a karanténě pro účely poskytování nemocenského z nemocenského pojištění založené na listinné formě v podobě předepsaných tiskopisů.
Od 1. ledna 2019 měla být zavedena fakultativní elektronická forma v rámci těchto postupů, tzv. e-neschopenka a to na základě zákona č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon č. 259, který tento vládní návrh navrhuje zrušit, byl schválen poslaneckou sněmovnou v minulém volebním období a jeho účinnost byla nastavena od 1.ledna 2019.
Navrhovatel, tedy MPSV v důvodové zprávě uvádí, že se jedná o odložení projektu e-neschopenka o 2 roky tedy do roku 2021, toto tvrzení je ovšem mylné, neboť z předmětného návrhu je zřejmé, že se nenavrhuje projekt e-neschopenky odložit, ale navrhuje se jeho úplné zrušení.
Navrhovatel dále v důvodové zprávě argumentuje nevhodným způsobem přijetí této novely, která byla předložena ve formě poslaneckého pozměňovacího návrhu a dle navrhovatele tak nedošlo k řádnému připomínkovému řízení. Toto tvrzení je pravdivé, nutno ovšem podotknout, že tento uváděný poslanecký pozměňovací návrh zpracovalo právě samo ministerstvo. Je tedy tak přinejmenším zvláštní, že nyní tento postup kritizuje a navrhuje kvůli tomu projekt e-neschopenky zrušit.
Do příprav projektu e-neschopenky byly dle dostupných dokumentů zapojeni zástupci z řady odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy a sociálních věcí, Ministerstva vnitra vč. odboru hlavního architekta, Ministerstva zdravotnictví, zástupce Vlády ČR, ÚZIS, SUKL, lékařů České lékařské komory, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, zástupců Sdružení praktických lékařů, odborů a zástupců zaměstnavatelů, např. Svazu průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a zpravodajských služeb. Je tak zřejmé, že návrh připomínkovala celá řada subjektů a profesních organizací, kterých se zavedení e-neschopenky přímo dotýká, není tedy pravda, že by projekt nebyl dostatečně diskutován, jak navrhovatel v důvodové zprávě uvádí. Jde o unikátní projekt, který podporují všichni uvedení členové pracovní skupiny. Se zástupci České lékařské komory, Svazem průmyslu a dopravy a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR bylo podepsáno memorandum o spolupráci s MPSV ve věci zavedení eNeschopenky.
Další argumenty pro zrušení projektu eneschopenky navrhovatel v důvodové zprávě neuvádí.
Spolu se zrušením projektu e-neschopenka se rovněž navrhuje vyjmutí registrů vedených ČSSZ - tedy registr pojištenců, registr zaměstnavatelů a nový registr ošetřujících lékařů z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Toto vyjmutí by ovšem zcela nabouralo koncept jednotného informačního systému a jde zcela proti smyslu egovernmentu. Bez jednotné datové základny bude jakákoliv snaha o digitalizaci tohoto resortu marná.

#2 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před asi 1 měsíc

  • Cílová verze změněn z 2019/02-03 Sprint na 2019/04-05 Sprint

#4 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 8 dnů

  • Cílová verze změněn z 2019/04-05 Sprint na 2019/05-06 Sprint
  • % Hotovo změněn z 0 na 80

Tisk prošel 3. čtením je teď v Senátu, který očekává naše stanovisko.

Také k dispozici: Atom PDF