Projekt

Obecné

Profil

Předběžná otázka #18030

uzavřený

Žádost o prošetření nevhodného chování na CF 2019 v Táboře

Přidáno uživatelem Ondřej Kotas před více než 5 roky(ů). Aktualizováno před asi 4 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
16.02.2019
Uzavřít do:
Spisová značka:
Datum podání:
26.10.2019

Popis

Ahoj KK,

Rád bych podal podnět k prošetření tzv. nevhodného chování na CF 2019 v Táboře, konkrétně zda došlo k poškození dobrého jména strany, a to ve dvou různých případech:

 • dvě osoby, z čehož jedna je a druhá není registrovaným příznivcem, prý postříkali chodbu hasicím přístrojem. Škodu chtějí zaplatit, čekají na její vyčíslení.
 • jedna osoba, která je členem Pirátské strany, uhodila před svědky pěstí do obličeje jinou osobu, která není ani registrovaným příznivcem (tedy občana)

Myslím si, že jde o podání ve veřejném zájmu. Zároveň je první zmíněný incident předmětem sporu, který vyvovalo rozhodnutí RP v této věci, bez jejího předchozího prošetření KK.

Díky za jakoukoliv odpověď.

RK schválila odložení věci dle §11 odst. 3 JdŘ RK

Stručné odůvodnění:
Otázka nesměřuje k výkladu nejasnosti předpisu, nýbrž neurčitého právního pojmu. V rámci předběžné otázky nelze jednoznačně odpovědět, zda popisované skutky byly poškozením dobrého jména strany. Konkrétní věc by nutně musela být řešena jako stížnost.
Více viz níže.


Související úkoly

související s rozhodčí komise - Dlouhodobý úkol #24452: Předběžné otázky řešené RK s volebním obdobím od r. 2019DokončenPetr Springinsfeld

Akce

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kotas před více než 5 roky(ů)

Abychom si rozuměli, zajímá mě to v kontextu obecných osob, proto nejmenuji. Stačí mi konstatování, zda takové chování naplňuje podstatu poškození dobrého jména strany.
Pokud jsem se na toto měl ptát RK, pak se velmi omlouvám a prosím o přesunutí ticketu.

Díky a jsem s pozdravem.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kotas před asi 5 roky(ů)

Ahoj, bude se v teto zalezitosti neco dit?
Diky.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 4 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Míča Nepejchalová
 • Stav změněn z Nový na Dokončen

Ahoj, myslím, že vzhledem k obecnému zadání je to otázka na RK, tedy přesouvám k nim.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 4 roky(ů)

 • Projekt změněn z Kontrolní komise na 41

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před více než 4 roky(ů)

 • Datum podání nastaven na 26.10.2019
 • Přiřazeno smazán (Míča Nepejchalová)
 • Stav změněn z Dokončen na V řešení (diskutuje se)
 • Projekt změněn z 41 na rozhodčí komise
 • Fronta změněn z Podání na Předběžná otázka

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před více než 4 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Jan Lejčko

Jako zpravodaje přiřazuji Jana Lejčka

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před více než 4 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před asi 4 roky(ů)

 • Přiřazeno změněn z Jan Lejčko na Milan Daďourek

Odebírám předběžnou otázku Janu Lejčkovi pro nečinnost a novým zpravodajem určuji Milana Daďourka.

Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před asi 4 roky(ů)

Zveřejněn návrh odpovědi k připomínkám: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=192&t=52019

Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před asi 4 roky(ů)

RK schválila odložení věci dle §11 odst. 3 JdŘ RK

Odůvodnění:

Otázka nesměřuje k výkladu nejasnosti předpisu. Jejím obsahem je ve skutečnosti dotaz na výklad neurčitého právního pojmu „poškození dobrého jména strany“. Smyslem užití neurčitého právního pojmu je však ponechání prostoru pro interpretaci konkrétní situace a okolností. Pokus o jeho výklad by tak naopak obsah předpisu zamlžil.

"Neurčité právní pojmy zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat; jejich obsah a rozsah se může měnit, často bývá podmíněn časem a místem aplikace normy. Při interpretaci neurčitého právního pojmu se správní orgán musí zabývat konkrétní skutkovou podstatou, jakož i ostatními okolnostmi případu, přičemž sám musí alespoň rámcově obsah a význam užitého neurčitého pojmu objasnit, a to z toho hlediska, zda posuzovanou věc lze do rámce vytvořeného rozsahem neurčitého pojmu zařadit." (Nejvyšší správní soud, rozsudek č. j. 5 Afs 151/2004-73)

V rámci předběžné otázky nelze jednoznačně odpovědět, zda popisované skutky byly poškozením dobrého jména strany. K posouzení konkrétních činů ze strany RK slouží rozhodčí řízení, nezbytnou náležitostí je slyšení všech stran. V čistě teoretické rovině je možné pouze uvést, že není vyloučeno, že by popsané skutky mohly naplňovat skutkovou podstatu poškození dobrého jména strany. Podobně však není vyloučeno, že by ji naplnit nemusely. Záleželo by na řadě okolností, které ale nemá smysl hypoteticky modelovat - konkrétní věc by nutně musela být řešena jako stížnost, nikoliv jako předběžná otázka.

Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před asi 4 roky(ů)

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
 • Popis aktualizován (rozdíl)

Také k dispozici: Atom PDF