Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #17610

Resort životní prostředí - PSP - programový cíl #8779: Udržitelný rozvoj

Bojujeme za práva zvířat

Přidáno uživatelem Anna Doová před více než 1 rok. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
06.02.2019
Uzavřít do:
31.12.2020
% Hotovo:

90%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

Anotace Zlepšíme podmínky života zvířat v zajetí – v chovech, cirkusech i v ZOO. Chceme zákony které předejdou utrpení zvířat, které vzniká bezohledným vlivem člověka nebo záměrným chováním. Podporujeme ochranu zvířat ve volné přírodě a vytvoříme podmínky pro větší biodiverzitu krajiny.

User story Jako občan chci, aby se se zvířaty zacházelo ohleduplně. Chci, aby legislativa na ochranu hospodářského využití zvířat sledovala současný pokrok ve vědě a promítla ho do nastavování podmínek chovu a ochrany zvířat před jejich zbytečným utrpením. Jako občan jsem proti zbytečnému utrpení zvířat.

Kontext: V loňském roce veterinární inspektoři zjistili zvýšené prohřešky u kontrol na pohodu zvířat. U hospodářských zvířat zjistili chyby u 21% (o rok dříve šlo o 18%), v zájmových chovech pak prohřešky v 28% (meziroční navýšení o dva procentní body).

Návrh politického řešení: Zpřísnění ochrany zvířat a zajištění vymahatelnosti pokut u porušení legislativy.

Programová opora: Volební program[https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/zemedelstvi/[ zemědělství]]

Spojenci: Neziskové organizace

Odpůrci: Konzervativnější část zemědělské veřejnosti

Navrhované kroky:
20% Diskuse s odbornou veřejností
40% Vypracování pozměňovacích návrhů
60% Vypořádání připomínek
80% Předložení a obhájení ve 2. čtení
100% Schváleno Parlamentem ČR

Odhad celkových nákladů:

Pracovní skupina či mechanismus: Návrh zákona bude projednán s gesčním poslancem pro životní prostředí.

Mediální rizika: Nechceme mít image politické strany, které je lhostejné zacházení se zvířaty a nechceme být napadáni ochránci přírody a neziskovkami.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Rozhovory v médiích a pozvánky do diskusních pořadů.


Dílčí úkoly

Mediální výstup #18330: Piráti uspořádali kulatý stůl k problematice výskytu vlků v ČROdmítnutýDana Balcarova

Mediální výstup #18332: Piráti bojují proti klecovému chovu slepicOdmítnutýDana Balcarova

Úkol #21102: Shromáždit podněty k novele zákona proti týrání a veterinárního zákonaDokončenMartin Huňady

Úkol #21751: Uspořádáme seminář o klecových chovech DokončenJan Pošvář

PSP - zpracování tisku #22186: ST 514 - novela zákona proti týrání zvířatVýbor (sn.t.)Radek Holomcik

Mediální výstup #31829: Jan Pošvář navrhl reálné kompenzace pro majitele kožešinových faremNovýJan Pošvář

Úkol #22592: Připravit pozměňovací návrhy k zákonu proti týrání zvířatDokončenmartin archalous

Úkol #24122: Příprava PN k zákazu klecových chovů slepicDokončenJan Pošvář

Mediální výstup #25156: Prosadili jsme zákaz klecového chovu slepic!DokončenJan Pošvář

Úkol #26418: Kulatý stůl/seminář k zákazu klecového chovu slepicDokončenDana Balcarova

Mediální výstup #31830: Jan Pošvář bojuje za zákaz klecového chovu slepic NovýJan Pošvář

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

 • Tags změněn z dana-balcarova, frantisek-elfmark, zivotniprostredi, tym-ZP na dana-balcarova, frantisek-elfmark, zivotniprostredi, tym-ZP, formalne-ok

#2 Aktualizováno uživatelem Anna Doová před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)

#3 Aktualizováno uživatelem Anna Doová před více než 1 rok

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Uzavřít do nastaven na 20.12.2019

aktuální verze zákona na ochranu zvířat proti týrání, která nese oproti listopadu hodně změn - budeme komentovat

#4 Aktualizováno uživatelem Kristina Marie Kubcová před asi 1 rok

 • Rodičovský úkol nastaven na #8779

#5 Aktualizováno uživatelem Martin Huňady před témeř 1 rok

 • % Hotovo změněn z 0 na 30
 • Tags změněn z dana-balcarova, frantisek-elfmark, zivotniprostredi, tym-ZP, formalne-ok na dana-balcarova, frantisek-elfmark, zivotniprostredi, tym-ZP, formalne-ok, jan-posvar

#6 Aktualizováno uživatelem Kristina Marie Kubcová před 11 měsíců

V Poslanecké sněmovně se schází pracovní skupina, která v tuto chvíli připravuje pozměnovací návrhy. Dana Balcarová bude připravovat PN, který umožní kontrolu v obydlí v případě odůvodněného podezření z týrání zvířat. To by mělo pomoct hlavně u řešení množíren. V tuto chvíli čekáme na první čtení, mělo by být zařazeno v příštím týdny.

#7 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 9 měsíců

 • Cílová verze změněn z 2019 - Roční plán (zastaralé) na Plán poslaneckého klubu 2020-2021
 • Priorita změněn z Normální na Urgentní
 • Přiřazeno změněn z Dana Balcarova na Jan Pošvář
 • Projekt změněn z Resort životní prostředí na Resort zemědělství
 • Tags změněn z dana-balcarova, frantisek-elfmark, zivotniprostredi, tym-ZP, formalne-ok, jan-posvar na zivotniprostredi, tym-ZP, jan-posvar

#8 Aktualizováno uživatelem Martin Huňady před 9 měsíců

 • Uzavřít do změněn z 20.12.2019 na 31.12.2020
 • Popis aktualizován (diff)
 • Tags změněn z zivotniprostredi, tym-ZP, jan-posvar na zivotniprostredi, tym-ZP, jan-posvar, tym-zemedelstvi

#9 Aktualizováno uživatelem Martin Huňady před 9 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#10 Aktualizováno uživatelem Martin Huňady před 9 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#11 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 9 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#12 Aktualizováno uživatelem Jan Pošvář před 8 měsíců

 • % Hotovo změněn z 30 na 60

#13 Aktualizováno uživatelem Martin Huňady před 4 měsíců

 • % Hotovo změněn z 60 na 80

#14 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 měsíc

 • % Hotovo změněn z 80 na 90

prošlo sněmovnou

Také k dispozici: Atom PDF