Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #17410

PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Přidáno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců. Aktualizováno před 11 dnů.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
31.01.2019
Uzavřít do:
31.12.2019
% Hotovo:

70%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

Střednědobý cíl: Naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

User story: Jako rodič chci, aby bylo se průběžně zvyšovala kvalita vzdělávání. Z tohoto důvodu je zcela zásadní, aby bylo zajištěno naplňování priorit a cílů definovaných ve strategických dokumentech pro oblast vzdělávání, které jsou jeho rozvoj důležité.

Kontext: Strategie vzdělávání 2020 je klíčovým dokumentem, který na základě vyhodnocení aktuálního stavu stanovuje základní rámec pro další rozvoj vzdělávacího systému a stanovuje priority, o jejichž dosažení by tvůrci vzdělávací politiky měli systematicky usilovat. Ve vazbě na stanovené priorty v rámci Strategie vzdělávání 2020 byly připraveny / jsou připravovány navazující strategické dokumenty, které jednotlivé priority a cíle rozpracovávají do konkrétních opatření. Ve vazbě na rozvoj vzdělávacího systému a zvyšování kvality ve vzdělávaní je proto zcela zásadní zajistit a vyhodnotit naplňování stanovených cílů i dílčích opatření.

Politické řešení: Připravit vyhodnocení naplňování cílů stanovených v rámci Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a zařadit tento bod do programu Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a vyžádat si přítomnost zástupce MŠMT. Iniciovat ve Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu výměnu informací o průběhu prací a nastavení priorit s MŠMT ve vazbě na zohlednění vyhodnocení v rámci přípravy Strategie 2030.

Programová opora: Volební program Vzdělávání a věda

Spojenci: Lze očekávat podporu napříč politickým spektrem

Odpůrci: V tuto chvíli nepředpokládáme žádné odpůrce

Navrhované kroky (milníky):

 1. Vyhodnocení naplňování cílů a priorit definovaných v rámci Strategie 2020
 2. Zařadit výsledky vyhodnocení naplňování cílů Strategie 2020 na bod programu Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a vyžádat si přítomnost zástupce MŠMT
 3. Iniciovat ve Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu výměnu informací o průběhu prací a nastavení priorit s MŠMT ve vazbě na zohlednění vyhodnocení v rámci přípravy Strategie 2030
 4. Připravit vlastní návrh opatření, která by napomohla k zajištění a naplnění stanovených cílů a priorit

Odhad celkových nákladů:

Mediální rizika: Nepředpokládáme žádná mediální rizika.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti se zasazují o naplňování cílů a priorit v oblasti vzdělávání a o zvyšování kvaity a dalšího rozvoje vzdělávacího systému.


Dílčí úkoly

Analytický tým - Úkol #17506: Připravit analýzu naplňování cílů Strategie 2020Dokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #20295: Vyhodnotit a prioritizovat témata a podněty vyplývající z evaluace Strategie 2020 ve vazbě na volební program PirátůDokončenmartin ulovec

Úkol #21650: Zajistit schůzku s expertním týmem, který má na starosti přípravu Strategie 2030+Dokončenmartin ulovec

Úkol #24536: Zapracovat podněty a prioritizaci témat v rámci přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+V řešení (diskutuje se)martin ulovec

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

#2 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

 • Předmět změněn z Revize rámcových vzdělávacích programů (RVP) na Naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
 • Popis aktualizován (diff)
 • Priorita změněn z Vysoká na Normální

#3 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

#4 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

 • Tags nastaven na klubik-svoboda
 • Popis aktualizován (diff)

#5 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#6 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#7 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před 9 měsíců

 • Uzavřít do nastaven na 31.12.2019
 • % Hotovo změněn z 0 na 30

#8 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před 9 měsíců

 • % Hotovo změněn z 30 na 10

#9 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 2 měsíců

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na 3.osobu

Momentálně čekáme na předložení návrhu Strategie s vypořádáním připomínek od MŠMT.

#10 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 25 dnů

 • Stav změněn z Čeká se na 3.osobu na V řešení (diskutuje se)
 • % Hotovo změněn z 10 na 70

#11 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 11 dnů

V souvislosti s našimi programovými prioritami jsme zpracovali vyhodnocení naplňování cílů Strategie 2020. Výstupy a naše programové priority chceme promítnout do Strategie 2030, kterou v současnosti MŠMT připravuje. Posílíme tak i šanci na prosazení / projednání našich klíčových témat.

Také k dispozici: Atom PDF