Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #17308

PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Revize rámcových vzdělávacích programů (RVP)

Přidáno uživatelem martin ulovec před více než 2 roky. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
31.01.2019
Uzavřít do:
31.12.2019
% Hotovo:

30%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Semafor:
Zelená
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:

Popis

Střednědobý cíl: Revize rámcových vzdělávacích programů (RVP)

User story: Jako rodič postrádám informace o tom, k jakým změnám v RVP dochází a jak bude rámcově vymezen obsah učiva na školách. Jedná se přitom o stěžejní dokument, který definuje obsah vzdělávání a který by měl reagovat na měnící se podmínky trhu práce a společnosti obecně.

Kontext: Zadání MŠMT, nastavení revizí ani samotné postupy realizace revizí nejsou dostatečně prezentovány, a to ani v rámci odborné veřejnosti - veškeré procesy ve vazbě na změny RVP tak postrádají potřebnou transparentnost. Požadujeme, aby ministr školství informoval, jaký je současný stav revizí rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání, jaké jsou výstupy aktualizace rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání, jaký bude další postup MŠMT v oblasti revizí RVP. Stěžejním bodem je zajištění relevance obsahu vzdělávání (a to zejména odborného) ve vazbě na měnící se kvalifikační požadavky trhu práce, zohlednění iniciativy Průmysl 4.0 a zajištění souladu se strategickými dokumenty, který stanovují priority pro oblast vzdělávání (Strategie 2020 a připravovaná Strategie 2030).

Politické řešení: Zajistit transparentnost a sdílení informací o průběhu revizí RVP prostřednictvím interpelací. Vyžádat si zprostředkování průběžných informací o postupu revizí prostřednictvím Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Připravit vlastní návrh pojetí RVP.

Programová opora: Volební program Vzdělávání a věda

Spojenci: Ve Sněmovně lze očekávat podporu napříč opozočním politickým spektrem

Odpůrci: Lze očekávat negativní postoj ze strany MŠMT a NÚV, který je odpovědný za přípravu revizí RVP

Navrhované kroky (milníky):

 1. Zajistit účast na akcích zaměřených na problematiku revizí RVP určených odborné vřejnosti
 2. Vyžádat si pravidelné informace o postupu revizí RVP pro základní a střední odborné vzdělávání prostřednictvím Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu
 3. Podporovat dialog MŠMT s širokou veřejností o nastavení a průběhu revizí RVP
 4. Kontrolovat zajištění souladu s měnícími se kvalifikačními požadavky trhu práce a strategickými dokumenty, které stanovují priority v oblasti vzdělávání

Odhad celkových nákladů:

Mediální rizika: Nepředpokládáme žádná mediální rizika.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti prosazují transparentnost veřejné zprávy a adekvátní nastavení obsahu vzdělávání, které reaguje a zohledňuje měnící se podmínky na trhu práce a ve společnosti. Piráti připraví vlastní návrh pojetí RVP.


Dílčí úkoly

Analytický tým - Úkol #17178: Připravit písemné interpelace ve vazbě na revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP)Dokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #18342: Připravit TZ ve vazbě na uveřejnění průběhu prací na revizích RVPDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19619: Zapracovat připomínky k tématu revizí RVP v rámci Národního programu reforem a Dlouhodobého záměru vzděláávní pro ČRDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19621: Připravit interpelaci ve věci uveřejnění výstupů v souvislosti s aktualizací RVP pro odborné vzděláváníDokončenmartin ulovec

Úkol #21652: Připravit podklady pro ústní interpelaci ve věci slučování NÚV a NIDV a udržitelnosti agendy související s nastavením a revizí RVPDokončenmartin ulovec

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 2 roky

#2 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 2 roky

#3 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#4 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před více než 2 roky

 • Tags změněn z klubik-svoboda na klubik-svoboda, formalne-ok

#5 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#6 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#7 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 2 roky

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#8 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 10
 • Uzavřít do nastaven na 31.12.2019

#9 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

Čekáme na návrh a prezentaci priorit a opatření v rámci Strategie 2030 (MŠMT), na jejichž základě by měla být nastavena komplexní revize RVP.

#10 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na 3.osobu

#11 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 10 na 30

Tento střednědobý cíl byl pozastaven z důvodu odložení dlouho chystané reformy obsahu vzdělávání (revize RVP). Se zahájením přípravy revizí RVP počítáme v souvislosti s přípravou Strategie 2030 v dalším roce. Budeme iniciovat jednání s MŠMT, rovněž budeme tlačit na zveřejnění doposud zpracovaných výstupů (aktualizace RVP pro odborné vzdělávání), můžeme využít i feedback zástupců pracovních skupin, které měly původně revizi RVP na starosti.

#12 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

 • Priorita změněn z Vysoká na Normální

#13 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 rok

Revize RVP budou ze strany MŠMT řešeny v rámci aktualizované verze připravovaného dokumentu Strategie 2030+. Ve vazbě na připomínkování dokumentu si vyžádáme aktuální informace k přípravě revizí, včetně žádosti o zprostředkování harmonogramu prací.

#14 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 měsíc

 • Stav změněn z Čeká se na 3.osobu na Řešit později

Uplatnili jsme připomínky v rámci přípravy Strategie 2030+, téma zakomponováno ve volebním programu. Bude dále řešeno v nadcházejícím volebním období.

#15 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 měsíc

 • Stav změněn z Řešit později na V řešení (diskutuje se)

#16 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 měsíc

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF