Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #17306

PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Revize koncepce státních maturit

Přidáno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
31.01.2019
Uzavřít do:
31.12.2019
% Hotovo:

80%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

Střednědobý cíl: Revize koncepce státních maturit

User story: Jako rodič chci, aby byla státní maturita adekvátně nastavena a nepředstavovala bariéru pro další vzdělávání a následného uplatnění na trhu práce.

Kontext: Alarmující výsledky maturitních zkoušek a vysoká neúspěšnost indikují neadekvátní systémové nastavení. Současné nastavení pak znevýhodňuje především žáky v odborném vzdělávání. Do této chvíle neexistuje jasně specifikovaná objednávka toho, co by státní maturity měly přesně měřit / testovat, což se projevuje i v nastavení a obsahu testů v rámci společné části státní maturity.

Na základě vypracování analýzy rizik a dopadů vyplývajících ze současného nastavení a na základě otevřeného dialogu s odbornou i širokou veřejností chceme prosadit kompletní revizi koncepce státních maturit, která bude základem pro adekvátní změny jejího nastavení. Vzhledem k současnému nastavení, které znevýhodňuje žáky v odborném vzdělávání, chceme iniciovat diskusi o nastavení rozdílné maturitní zkoušky pro všeobecné (gymnaziální) a pro odborné (profesní) vzdělávání.

V souvislosti s neúspěšností u státní maturity chceme navrhnout a prosadit možnost poskytnutí vzdělanostní úrovně „střední vzdělání“ žákům, kteří úspěšně ukončí poslední ročník studia v maturitním oboru středního vzdělávání, ale neuspějí u maturitní zkoušky – tímto opatřením by se zároveň částečně zamezilo nárůstu podílu předčasných odchodů ze vzdělávání. V neposlední řadě chceme zlepšit situaci žáků předčasně opouštějících vzdělávání, včetně neúspěšných maturantů nabídkou možnosti zkoušky z odpovídajících profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací dle Zákona 179/2006 Sb. Toto řešení má meziresortní charakter, je postavené na spolupráci škol s úřadem práce, na nastavení Aktivní politiky zaměstnanosti, integrovaného systému kariérového poradenství napříč resortem školství a zaměstnanosti.

Politické řešení: Iniciovat revizi koncepce státní maturity a na základě výsledků zahájit diskusi nad obsahem změn nastavení státní maturity ve Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu (Podvýboru pro regionální školství) a v PSP ČR, který bude své náměty a připomínky, případně požadavky na vysvětlení směřovat na MŠMT

Programová opora: Volební program Vzdělávání a věda

Spojenci: Předpokládáme podporu mezi opozičními stranami

Odpůrci: MŠMT, CERMAT

Navrhované kroky (milníky):

 1. Zpracovat analýzu výsledků didaktických testů z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků
 2. Zpracovat analýzu rizik a dopadů vyplývajících ze současného nastavení státní maturity
 3. Připravit TZ, medializace vypracované analýzy rizik
 4. Navrhnout na základě výsledků analýz změny a iniciovat diskuzi nad obsahem změn nastavení státní maturity primárně ve Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu (Podvýboru pro regionální školství) PS PČR, který bude své náměty a připomínky, případně požadavky na vysvětlení směřovat na MŠMT
 5. Vytvořit platformu pro veřejnou diskusi ohledně aktuálního nastavení státní maturity a navrhovaných změn
 6. Zařadit bod na program Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu ve vazbě na možnost poskytnutí vzdělanostní úrovně „střední vzdělání“ žákům, kteří úspěšně ukončí poslední ročník maturitního studia, ale neuspějí u maturitní zkoušky (prevence předčasných odchodů ze vzdělávání)

Odhad celkových nákladů:

Mediální rizika: V tuto chvíli nepředpokládáme mediální rizika.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti iniciují diskusi o přenastavení a změny koncepce státní maturity, která je v tuto chvíli nevyhovující a neadekvátně nastavená. Otevření tématu odborné i široké veřejnosti. Medializace výstupů ve vazbě na zpracovanou analýzu rizik / auditu státní maturity.


Dílčí úkoly

Analytický tým - Úkol #17412: Připravit žádost o předání dat výsledků didaktických testů z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků Dokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19623: Připravit připomínky k plánované novelizaci školského zákona ve věci nastavení státní maturityDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19625: Zahájit přípravu analýzy rizik a dopadů vyplývajících z aktuálního nastavení státní maturityDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #20835: Připravit vlastní návrh k plánovanému zavádění povinnosti zkoušky z matematiky v rámci státní maturityDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #20837: Připravit vlastní návrh k přenesení písemných prací a ústních zkoušek ze společné do profilové části státní maturityDokončenmartin ulovec

Mediální výstup #21565: Piráti odmítají experimentování s povinnou maturitou z matematikyOdmítnutýLukáš Bartoň

Úkol #21654: Připravit základní model a východiska pro nastavení modelu maturitní zkoušky (1.fáze)Dokončenmartin ulovec

Úkol #21656: Připravit TK ve vazbě na stanovisko vlády k našemu předloženému návrhu novely školského zákonaDokončenmartin ulovec

Mediální výstup #21801: Konec povinné maturity z matematiky, svítá na svobodu volbyDokončenLukáš Bartoň

Úkol #23030: Připravit koncepční materiál k možné reformě modelu maturity pro školskou platformuDokončenmartin ulovec

Úkol #23032: Připravit článek k maturitám do Pirátských listůDokončenmartin ulovec

Úkol #23034: Distribuce rámcového koncepčního návrhu podoby maturity k internímu připomínkovému řízení Dokončenmartin ulovec

Úkol #23036: Příprava vyhodnocení výsledků maturit v jarním termínu 2019V řešení (diskutuje se)martin ulovec

Mediální výstup #23970: Piráti otevřeli diskusi o tom, jak by maturita mohla do budoucna vypadatDokončenLukáš Bartoň

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#2 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#3 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 9 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#4 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před 9 měsíců

 • Tags změněn z klubik-svoboda na klubik-svoboda, formalne-ok

#5 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 9 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#6 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 9 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#7 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 9 měsíců

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#8 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 8 měsíců

 • % Hotovo změněn z 0 na 10

#9 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 8 měsíců

 • Uzavřít do nastaven na 31.12.2019

#10 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 měsíc

 • % Hotovo změněn z 10 na 80

Také k dispozici: Atom PDF