Projekt

Obecné

Profil

Akce

PSP - střednědobý cíl #17306

uzavřený

PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Studenti musí mít možnost volby mezi maturitními předměty

Přidáno uživatelem Martin Úlovec před více než 3 roky(ů). Aktualizováno před asi 1 rok.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
31.01.2019
Uzavřít do:
30.06.2021
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00hod)
Semafor:
Zelená
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:

Popis

Anotace: Provedeme revizi koncepce státní maturity. Výsledky využijeme jako podklad k diskusi nad změnami v nastavení státní maturity. Alarmující výsledky maturitních zkoušek a vysoká neúspěšnost poukazují na neadekvátní systémové nastavení, které pak znevýhodňuje především žáky v odborném vzdělávání. Do této chvíle neexistuje jasně specifikovaná objednávka toho, co by státní maturity měly přesně měřit a testovat.

User story: Jako rodič chci, aby byla státní maturita adekvátně nastavena a nepředstavovala bariéru pro další vzdělávání a následné uplatnění na trhu práce. Zadání testů u maturitní zkoušky by se mělo primárně soustředit na ověřování praktických znalostí a dovedností, které jsou podstatné nejen pro uplatnění na trhu práce, ale rovněž pro život v moderní společnosti. Jako rodič chci, aby zadání testů více odpovídalo tomu, co se žáci ve výuce skutečně učí.

Kontext: Dlouhodobě nepříznivé a alarmující výsledky maturitních zkoušek poukazují na nedostatky v nastavení modelu maturitní zkoušky, a to zejména při porovnání výsledků žáků gymnázií a středních odborných škol. Do této chvíle nebyla vypracována žádná evaluační analýza státní maturity, která by vyhodnotila přínos a rizika vyplývajících ze současného nastavení. Rovněž neexistuje jasně specifikovaná objednávka toho, co by státní maturity měly přesně měřit a ověřovat, přestože jde o základní předpoklad k nastavení modelu maturity tak, aby skutečně relevantním způsobem ověřoval znalosti a dovednosti žáky získaných v průběhu studia maturitního oboru.

V souvislosti s neúspěšností u státní maturity chceme navrhnout a prosadit možnost poskytnutí vzdělanostní úrovně „střední vzdělání“ žákům, kteří úspěšně ukončí poslední ročník studia v maturitním oboru středního vzdělávání, ale neuspějí u maturitní zkoušky – tímto opatřením by se zároveň částečně zamezilo nárůstu podílu předčasných odchodů ze vzdělávání. V neposlední řadě chceme zlepšit situaci žáků předčasně opouštějících vzdělávání, včetně neúspěšných maturantů nabídkou možnosti zkoušky z odpovídajících profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací dle Zákona 179/2006 Sb. Toto řešení má meziresortní charakter, je postavené na spolupráci škol s úřadem práce, na nastavení Aktivní politiky zaměstnanosti, integrovaného systému kariérového poradenství napříč resortem školství a zaměstnanosti.

Politické řešení: Na základě analýzy výsledků maturitních zkoušek v posledních letech, doporučení odborníků a porovnání přístupů v zahraničí z hlediska koncipování závěrečných zkoušek, chceme otevřít diskusi nad podobou současného modelu maturity a toho, jak by maturita mohla vypadat do budoucna. Připravíme rámcový návrh toho, jak by maturita mohla do budoucna vypadat. Tento návrh budeme komunikovat napříč odbornou veřejností a ostatními politickými subjekty a hledat shodu a kompromis. Odsouhlasené návrhy k možné podobě maturitní zkoušky chceme zohlednit v rámci připravovaného strategického dokumentu Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+, který má za cíl směrovat vzdělávací politiku v dlouhodobějším horizontu. Tím bude rovněž posílena vůle dále diskutovat tento problém na politické úrovni.

Programová opora: Volební program Vzdělávání a věda

Spojenci: Předpokládáme podporu mezi opozičními stranami

Odpůrci: Část poslaneckého klubu ANO, ČSSD, pravděpodobně CZVV (odpovědný za realizaci jednotných přijímacích zkoušek a maturity)

Navrhované kroky (milníky):

 1. Zpracovat analýzu výsledků didaktických testů z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků
 2. Zpracovat analýzu rizik a dopadů vyplývajících ze současného nastavení státní maturity
 3. Na základě analýz, doporučení odborníků v oblasti školství připravit vlastní návrh modelu maturitní zkoušky a iniciovat diskusi o revizi současného nastavení a možných systémových změnách
 4. Vytvořit platformu pro veřejnou diskusi ohledně aktuálního nastavení státní maturity a navrhovaných změn
 5. Zohlednit odsouhlasené návrhy změn modelu maturitní zkoušky v rámci připravovaného strategického dokumentu Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+
 6. Zařadit bod na program Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu ve vazbě na možnost poskytnutí vzdělanostní úrovně „střední vzdělání“ žákům, kteří úspěšně ukončí poslední ročník maturitního studia, ale neuspějí u maturitní zkoušky (prevence předčasných odchodů ze vzdělávání)

Pracovní skupina či mechanismus:
Lukáš Bartoň, poslanec zodpovědný za regionální školství, vysoké školy a výzkum
Lenka Kozlová, poslankyně zodpovědná za kulturu, mládež a volnočasové aktivity
Martin Úlovec, školský analytik a expert pro oblast školství
Daniel Mazur, garant programového bodu školství
Celorepublikový tým pro školství

Odhad celkových nákladů:

Mediální rizika: Reálné riziko účelové dezinterpretace navržených změn modelu maturitní zkoušky. V této souvislosti je třeba příprava protiargumentace a dílčích podkladů, na kterých budeme záměr komunikovat.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti iniciují diskusi o přenastavení a změny koncepce státní maturity, která je v tuto chvíli nevyhovující a neadekvátně nastavená. Otevření tématu odborné i široké veřejnosti. Medializace výstupů ve vazbě na zpracovanou analýzu rizik / auditu státní maturity.


Dílčí úkoly 21 (0 otevřených21 uzavřených)

Analytický tým - Úkol #17412: Připravit žádost o předání dat výsledků didaktických testů z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků DokončenMartin Úlovec22.02.201928.02.2019

Akce
Analytický tým - Úkol #19623: Připravit připomínky k plánované novelizaci školského zákona ve věci nastavení státní maturityDokončenMartin Úlovec17.03.201921.03.2019

Akce
Analytický tým - Úkol #19625: Zahájit přípravu analýzy rizik a dopadů vyplývajících z aktuálního nastavení státní maturityDokončenMartin Úlovec02.04.201930.08.2019

Akce
Analytický tým - Úkol #20835: Připravit vlastní návrh k plánovanému zavádění povinnosti zkoušky z matematiky v rámci státní maturityDokončenMartin Úlovec13.05.201931.05.2019

Akce
Analytický tým - Úkol #20837: Připravit vlastní návrh k přenesení písemných prací a ústních zkoušek ze společné do profilové části státní maturityDokončenMartin Úlovec13.05.201931.05.2019

Akce
Mediální výstup #21565: Piráti odmítají experimentování s povinnou maturitou z matematikyOdmítnutýLukáš Bartoň02.06.201902.06.2019

Akce
Úkol #21654: Připravit základní model a východiska pro nastavení modelu maturitní zkoušky (1.fáze)DokončenMartin Úlovec04.07.201931.08.2019

Akce
Úkol #21656: Připravit TK ve vazbě na stanovisko vlády k našemu předloženému návrhu novely školského zákonaDokončenMartin Úlovec04.07.201908.07.2019

Akce
Mediální výstup #21801: Konec povinné maturity z matematiky, svítá na svobodu volbyDokončenLukáš Bartoň08.07.201908.07.2019

Akce
Úkol #23030: Připravit koncepční materiál k možné reformě modelu maturity pro školskou platformuDokončenMartin Úlovec05.09.201916.09.2019

Akce
Úkol #23032: Připravit článek k maturitám do Pirátských listůDokončenMartin Úlovec10.09.201923.09.2019

Akce
Úkol #23034: Distribuce rámcového koncepčního návrhu podoby maturity k internímu připomínkovému řízení DokončenMartin Úlovec19.09.201926.09.2019

Akce
Úkol #23036: Příprava vyhodnocení výsledků maturit v jarním termínu 2019DokončenMartin Úlovec09.09.201915.10.2019

Akce
Mediální výstup #23970: Piráti otevřeli diskusi o tom, jak by maturita mohla do budoucna vypadatDokončenLukáš Bartoň25.10.201925.10.2019

Akce
Úkol #24540: Aktualizovat rámcový návrh na základě interního připomínkového řízeníDokončenMartin Úlovec18.11.201906.12.2019

Akce
Úkol #25072: Zohlednit navržený model maturity do Strategie 2030DokončenLukáš Bartoň02.12.201929.02.2020

Akce
Úkol #28129: Připravit prezentaci s návrhem modelu maturitní zkouškyDokončenLukáš Bartoň27.02.202002.03.2020

Akce
Úkol #28131: Připravit podklady pro jednání kulatého stolu k maturitěDokončenLukáš Bartoň27.02.202003.03.2020

Akce
Úkol #29171: Připravit podklady pro další jednání kulatého stolu DokončenLukáš Bartoň13.03.202020.03.2020

Akce
Úkol #29175: Připravit přehled praxe v zahraničíDokončenMartin Úlovec16.03.202031.05.2020

Akce
Mediální výstup #31215: Povinná maturita z matematiky nebude, Sněmovna se "InsPirovala" pirátským návrhem!DokončenLukáš Bartoň06.05.2020

Akce

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 3 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 3 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 3 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před více než 3 roky(ů)

 • Tags změněn z klubik-svoboda na klubik-svoboda, formalne-ok

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 3 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 3 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 3 roky(ů)

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 3 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 0 na 10

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před asi 3 roky(ů)

 • Uzavřít do nastaven na 31.12.2019

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 2 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 10 na 80

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 2 roky(ů)

Byl zpracován věcný záměr k modelu maturit, který je konzultován se zástupci ostatních politických stran v rámci politické platformy Drahoše v Senátu. I v příštím roce počítáme s tím, že budou probíhat další jednání v rámci politické platformy i vyjednávání se zástupci MŠMT v souvislosti s přípravou Strategie 2030. Ve vazbě na následující vyjednávání chceme posílit medializování tématu a to i ve vazbě na výsledek projednávání poslaneckého návrhu k zachování volby mezi matematikou a cizím jazykem, které se bude (společně s vládním návrhem) projednávat ve Sněmovně.

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 2 roky(ů)

 • Priorita změněn z Vysoká na Normální

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 2 roky(ů)

 • Cílová verze změněn z 2019 - Roční plán (zastaralé) na Plán poslaneckého klubu 2020-2021
 • Priorita změněn z Normální na Urgentní
 • Předmět změněn z Revize koncepce státních maturit na Prosadíme revizi koncepce státních maturit
 • Tags smazán (klubik-svoboda, formalne-ok)

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 2 roky(ů)

 • Uzavřít do změněn z 31.12.2019 na 31.12.2020

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 2 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 2 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 2 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 2 roky(ů)

 • Popis aktualizován (rozdíl)
 • Předmět změněn z Prosadíme revizi koncepce státních maturit na Studenti musí mít možnost volby mezi maturitními předměty

Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před více než 2 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před asi 2 roky(ů)

V souvislosti s diskusí v rámci politické platformy pro vzdělávání (Drahoš) byly zahájeny kulaté stoly s ministrem Plagou. Ve vazbě na poslední schůzku připravil školský tým stanovisko k podkladovému materiálu MŠMT, čekáme na další postup. Vlastní návrh modelu maturitní zkoušky byl zapracován do připomínek k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. S MŠMT byla plánovaná schůzka k vypořádání připomínek, v důsledku současné situace bylo odloženo, prozatím, na neurčito.

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před asi 2 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před asi 2 roky(ů)

10.6. byl Senátem schválen vládní návrh školského zákona, který si z pirátského návrhu "vypůjčil" zachování volby mezi matematikou a cizím jazykem.

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

 • Cílová verze smazán (Plán poslaneckého klubu 2020-2021)

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před asi 1 rok

 • % Hotovo změněn z 80 na 100

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před asi 1 rok

 • Uzavřít do změněn z 31.12.2020 na 30.06.2021

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před asi 1 rok

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Řešit později

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před asi 1 rok

 • Stav změněn z Řešit později na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před asi 1 rok

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Návrhy k podobě maturity budou dál připravovány a konzultovány v nadcházejícím volebním období. Možnost volby mezi cizím jazykem a matematikou byla úspěšně zachována.

Akce

Také k dispozici: Atom PDF