Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #17296

PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Omezit důvody bránící zakládání nových soukromých a alternativních škol

Přidáno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky. Aktualizováno před 10 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
31.01.2019
Uzavřít do:
31.12.2020
% Hotovo:

60%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Semafor:
Zelená
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:

Popis

Střednědobý cíl: Omezit důvody bránící zakládání nových soukromých a alternativních škol

User story: Jako rodič chci, aby vzdělávací nabídka více reagovala na poptávku rodičů a byla více rozmanitá.

Kontext: Proces schvalování žádosti o zápis do rejstříku škol je netransparentní a není jasné, na zákadě jakých parametrů jsou žádosti o zápis do rejstříku škol posuzovány. Vzdělávací nabídka by měla více regovat na reálnou poptávku rodičovské veřejnosti a zároveň nabízet a rozvíjet rozmanitost vzdělávacích cest a alternativního vzdělávání. Stěžejní je zároveň podpora integrace moderních didaktických postupů do výuky v běžných školách.

Politické řešení: Vyžádat si analýzu schvalování žádostí o zápis do rejstříku a prostřednictvím interpelací a pozměňovacích návrhů podpořit zlepšení podmínek pro vznik nových škol, které by vycházely vstříc poptávce rodičovské veřejnosti.

Programová opora: Volební program Vzdělávání a věda

Spojenci: Lze očekávat podporu napříč opozičním politickým spektrem

Odpůrci: MŠMT, ANO, Asociace krajů

Navrhované kroky (milníky):

 1. Zařadit bod na program Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a vyžádat si analýzu schvalování žádostí o zápis do rejstříku od MŠMT (zjistit, na základě jakých parametrů jsou žádosti o zápis přijímány/zamítány)
 2. Zjistit aktuální informace o záměrech MŠMT/krajů ve vazbě na stav sítě škol na regionální úrovni a její další rozvoj (plánované optimalizace sítě škol v krajích apod.)
 3. Připravit interpelace a pozměňovací návrhy ve vazbě na zlepšení podmínek pro vznik nových škol, které by vycházely vstříc poptávce rodičovské veřejnosti

Odhad celkových nákladů:

Mediální rizika: Možná kritika ve vazbě na to, že již v tuto chvíli existuje množství škol, které nejsou schopny naplnit kapacitu nabízených oborů

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti brání iniciativu vzniku nových škol a svobodný přístup ke vzdělání. Piráti bojují za transparentnost ve státní správě.


Dílčí úkoly

Analytický tým - Úkol #17420: Připravit podklady ve vazbě na proces schvalování žádostí o zápis do rejstříku školDokončenmartin ulovec

Úkol #23564: Připravit připomínky k navyšování kapacit a zápisu škol v rámci Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy 2019-2023Dokončenmartin ulovec

Úkol #23565: Zjistit informace z krajů o plánovaném rozvoji sítě škol v jednotlivých krajíchŘešit pozdějimartin ulovec

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#2 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#3 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#4 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#5 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před téměř 2 roky

 • Tags změněn z klubik-svoboda na klubik-svoboda, formalne-ok

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 2 roky

 • Priorita změněn z Normální na Urgentní

#7 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Podpora vzniku nových škol reagujících na rodičovskou poptávku na Omezit důvody bránící zakládání nových soukromých a alternativních škol

#8 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#9 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#10 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#11 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 10
 • Uzavřít do nastaven na 31.12.2019

#12 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • % Hotovo změněn z 10 na 20

#13 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 20 na 50

#14 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 rok

 • % Hotovo změněn z 50 na 60

#15 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 rok

V rámci střednědobého cíle zatím proběhly pouze vstupní analýzy a připomínkování strategických dokumentů MŠMT, a to i ve vazbě na prioritizaci dalších témat, které jsme v tomto roce řešili. Plánujeme pokračovat v dalším roce, ideálně se zapojením KET v jednotlivých krajích, prostřednictvím kterých bychom mohli lépe mapovat reálnou poptávku rodičovské veřejnosti po vzdělávání. Velkým mediálním tématem budou rovněž víceletá gymnázia, an něž chceme rovněž více soustředit pozornost.

#16 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 12 měsíců

 • Priorita změněn z Urgentní na Normální

#17 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

 • Uzavřít do změněn z 31.12.2019 na 31.12.2020

Také k dispozici: Atom PDF