Projekt

Obecné

Profil

PSP - zpracování tisku #17090

Věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách

Přidáno uživatelem martin archalous před 5 měsíců. Aktualizováno před 5 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
24.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Současná právní úprava fungování zdravotních pojišťoven v České republice vykazuje řadu překonaných a neracionálních ustanovení a naopak není řešena řada situací, které by legislativně ukotveny být měly.
V dosavadních právních předpisech dlouhodobě chybí právní úprava činností, které jsou nebo by měly být z důvodu vyšší efektivity sdílené zdravotními pojišťovnami, a to včetně jejich institucionálního zakotvení. Například Kancelář zdravotního pojištění, jejíž činnost je hrazena z příspěvků jednotlivých zdravotních pojišťoven, již nyní vykonává podpůrné činnosti pro systém veřejného zdravotního pojištění, aniž by byla jakkoli právně ukotvena.
Dále je nutné revidovat právní úpravu zřizování, slučování a rušení zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Za současné právní úpravy je prakticky nereálné založení nové zdravotní pojišťovny, pro slučování zdravotních pojišťoven jsou v důsledku četných poslaneckých iniciativ stanoveny rovněž nevhodné podmínky.
Zdravotní pojišťovny hospodaří na tzv. fondovém principu, přičemž způsob tohoto hospodaření upravuje zákon a příslušné prováděcí právní předpisy. Současná praxe již neodpovídá potřebám systému veřejného zdravotního pojištění (např. provozní či rezervní fond) či pojištěnců (fond prevence).
V neposlední řadě stávající právní úprava obsahuje některé neodůvodněné rozdíly v postavení VZP a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, kdy na základě zákona vykonává VZP ČR některé činnosti pro celý systém veřejného zdravotního pojištění, platí pro ni rozdílná pravidla pro tvorbu fondu prevence nebo pro obsazování jejích orgánů.
Cíl návrhu právního předpisu
Cílem věcného záměru zákona je koncepční řešení problematiky fungování zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR tak, aby byla zvýšena efektivita systému veřejného zdravotního pojištění. Jedná se např. o změnu pravidel v obsazování správních a dozorčích rad a s tím související stanovení osobní odpovědnosti členů těchto orgánů, legislativní zakotvení Kanceláře zdravotního pojištění a precizování zvláštního postavení VZP ČR jako zdravotní pojišťovny pro případ zániku nebo nefunkčnosti ostatních zdravotních pojišťoven. V rámci věcného záměru bude revidován způsob tvorby a čerpání jednotlivých fondů zdravotních pojišťoven, stejně jako proces přijímání zdravotně pojistných plánů.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin archalous před 5 měsíců

  • Přiřazeno nastaven na Petr Tresnak

Také k dispozici: Atom PDF