Projekt

Obecné

Profil

PSP - zpracování tisku #17080

Novela nařízení o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Přidáno uživatelem martin archalous před 4 měsíců. Aktualizováno před 4 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
24.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Systém odměňování odsouzených vykazoval dlouhodobou stagnaci, která byla předmětem kritiky. Tato situace byla zlepšena přijetím nové právní úpravy (nařízení vlády č. 361/2017 Sb.). Nicméně při srovnání výše průměrné měsíční odměny odsouzeného a průměrné mzdy v populaci (která nadále vykazuje rostoucí tendenci) je zřejmé, že nastává rozevírání platových nůžek u vězeňské a mimovězeňské populace. Tento stav by měl negativní dopad na finanční situaci vězňů, včetně možnosti úhrady dluhů, plnění vyživovací povinnosti a dalších pohledávek.

Cíl návrhu právního předpisu
Zvýšením odměny za práci a nastavením mechanismu valorizace ve vazbě na výši minimální mzdy (obdobně jako za předchozí právní úpravy, kdy do 30. 11. 2000 byla výše odměny odsouzených závislá na minimálních mzdových tarifech v běžné populaci) bude posílena motivace odsouzených k zařazení do práce a zvýšena možnost úhrady pohledávek, včetně odškodnění obětí trestné činnosti, úhrady nákladů trestního řízení, výkonu trestu, placení výživného na vyživované osoby a úhrady dalších pohledávek (exekuce). Nezvládnutá finanční situace, zejména existence dluhů, představuje nepochybně jeden z kriminogenních faktorů.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin archalous před 4 měsíců

  • Přiřazeno nastaven na Lukáš Kolářík

Také k dispozici: Atom PDF