Projekt

Obecné

Profil

Úkol #17078

Novela nařízení o nezabavitelných částkách

Přidáno uživatelem martin archalous před více než 2 roky. Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
24.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Pořadí:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Semafor:
Bílá

Popis

Odborná veřejnost dlouhodobě upozorňuje na způsob výpočtu srážek ze mzdy nebo jiných příjmů dlužníka, tedy fyzické osoby, jejíž úpadek je řešen v insolvenčním řízení podle insolvenčního zákona, nebo fyzické osoby, proti níž je veden výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu nebo exekuční řízení podle exekučního řádu, ve prospěch věřitelů.
Nejprve se vypočte tzv. základní částka, která plně náleží dlužníku. Základní částka činí úhrn dvou třetin součtu životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50.000 do 99.999 obyvatel. Základní částka se zvyšuje o jednu čtvrtinu na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné. Převyšuje-li zbytek čisté mzdy součet životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení, veškerý nadlimitní příjem dlužníka se postihne bez omezení.
Takto stanovená hranice za současného stavu zcela postihuje dlužníkovy příjmy přesahující čistý příjem nad 15.563 Kč (u dlužníka bez vyživovací povinnosti). Z údajů Českého statistického úřadu přitom vyplývá, že průměrná mzda v ČR v prvním čtvrtletí 2018 činila 30.265 Kč (tj. čistá mzda 22.915 Kč u dlužníka bez daňových zvýhodnění). I přes regionální rozdíly lze tedy shrnout, že motivace dlužníka dosahovat alespoň průměrné mzdy je výrazně oslabena skutečností, že se eventuální zvýšení příjmů fakticky nepromítne do příjmů dlužníka.
Výše uvedený problém vede k závažným negativním důsledkům. Především vytlačuje dlužníky do zóny šedé ekonomiky, kde generují neoficiální, tudíž nepostižitelné příjmy. Dlužníci zaměstnaní v oficiální ekonomice nejsou nijak motivováni zvyšovat své příjmy například zvyšováním své kvalifikace, odpracováním přesčasových hodin či zvýšením náročnosti práce. To se negativně odráží v míře uspokojení věřitelů dlužníka, ale i v nižších odvodech do veřejných rozpočtů. Platný právní stav již adekvátně neodpovídá současným ekonomickým poměrům, a neplní tedy svoji funkci (moderace výše srážek z dlužníkových příjmů při zohlednění běžných mezd i nákladů). Řešení tohoto stavu zároveň není možné bez legislativní změny.

Cíl návrhu právního předpisu
Navrhuje se zvýšit hranici, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, a to za účelem zvýšení legálních příjmů dlužníků, z kterých lze provádět srážky ve prospěch věřitelů, zvýšením motivace dlužníků dosahovat takových příjmů, z nichž jim oproti současnosti větší část zůstane k dispozici.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 1 rok

  • Organizační struktura nastaven na Ne
  • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
  • Fronta změněn z PSP - zpracování tisku na Úkol

#2 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 1 rok

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Také k dispozici: Atom PDF