Projekt

Obecné

Profil

PSP - zpracování tisku #17074

Novela zákona o státním zastupitelství

Přidáno uživatelem martin archalous před 8 měsíců. Aktualizováno před 8 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
24.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Zodpovídá:

Popis

Skupina států proti korupci (dále jen „GRECO“) v rámci 4. kola hodnocení zaměřeného na prevenci korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům doporučila České republice přijetí některých změn v právní úpravě státního zastupitelství směřujících zejména k reformě postupů při jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a zavedení jejich funkčních období. Nad rámec doporučení GRECO vyvstala z praxe potřeba zavedení kasačního oprávnění nejvyššího státního zástupce ve vztahu k příkazům ukládaným státním zastupitelstvím v rámci výkonu netrestní působnosti. Z praxe vyplynul i požadavek na úpravu vymezení úkolů, které mohou činit právní čekatelé.

Cíl návrhu právního předpisu
Hlavním cílem návrhu zákona je v intencích doporučení GRECO posílit nezávislost a nestrannost státního zastupitelství na exekutivě, zejména umožnit odvolávání vedoucích státních zástupců pouze v rámci kárného řízení, s čímž souvisí i zavedení jejich funkčních období.
Cílem návrhu na zavedení kasačního oprávnění nejvyššího státního zástupce je možnost reagovat na nezákonný příkaz státního zástupce vydaný v rámci výkonu netrestní působnosti.
Cílem zavedení možnosti právních čekatelů provádět úkony i v rámci netrestní působnosti státního zastupitelství, resp. možnost jejich intervence v civilních soudních řízeních, je zkvalitnění přípravy na jejich budoucí profesi. Záměr úpravy nemožnosti intervence asistenta státního zástupce v řízení před soudem pak sleduje sjednocení se zákonnou úpravou obsaženou v trestním řádu.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin archalous před 8 měsíců

  • Přiřazeno nastaven na Jakub Michalek

Také k dispozici: Atom PDF