Projekt

Obecné

Profil

Úkol #17070

Novela zákona o soudech a soudcích

Přidáno uživatelem martin archalous před více než 2 roky. Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
24.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Pořadí:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Semafor:
Bílá

Popis

V současné právní úpravě chybí procesní prostředek, který by usnadnil vymáhání vybraných nároků, které jsou typické pro současnou moderní společnost. Tyto nároky, ač vznikají vícero osobám, by přitom měly být vymáhány v jediném soudním řízení, aby došlo k racionalizaci soudního procesu, podpoře procesní ekonomie, úspoře na straně soudu i obou stran sporu a konečně k zajištění jednotného rozhodování.
Cíl návrhu právního předpisu
Ústředním cílem návrhu zákona o hromadných žalobách je zavedení efektivní a hospodárné kolektivní ochrany individuálních práv jednotlivců. Tato potřeba vznikla jako reakce na dlouhodobou společenskou potřebu, na kterou dosavadní právní úprava reaguje pouze minimálně a nedostatečně.
Cílem je vytvořit takovou právní úpravu, která bude nejen dostatečně reflektovat potřeby a zájmy novodobé společnosti, ale bude také současně odpovídat požadavkům moderních zahraničních právních úprav, které problematiku hromadných žalob reflektují. Účelem je i zamezení nejednotnosti rozhodovací praxe ve srovnatelných případech a zvýšení efektivity soudního rozhodování.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 2 roky

  • Přiřazeno nastaven na Jakub Michálek

#2 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 1 rok

  • Organizační struktura nastaven na Ne
  • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
  • Fronta změněn z PSP - zpracování tisku na Úkol

#3 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 1 rok

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Také k dispozici: Atom PDF