Projekt

Obecné

Profil

PSP - zpracování tisku #17066

Věcný záměr zákona o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením

Přidáno uživatelem martin archalous před 5 měsíců. Aktualizováno před 5 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
24.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Plnění úkolu vyplývá z „Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020“, který přijala vláda České republiky usnesením č. 385 ze dne 25. května 2015. V jeho kapitole 4. 12. je uveden cíl „Nastavit podmínky a pravidla pro koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením“ a v bodě 12. 1. je uvedeno opatření „Vypracovat právní úpravu zajišťující koordinaci rehabilitace a nástroje jejího financování“.
Návrh věcného záměru zákona navazuje na přechozí aktivity MPSV v předmětné oblasti z let 2016-2017: „Teze koordinace rehabilitace“ vypracované na MPSV a studii Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (dále jen „VÚPSV“) „Screening jednotlivých oblastí rehabilitace v ČR“.

Návrh věcného záměru zákona o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) stanoví základní zásady koordinace rehabilitace stavící na vyhledávání OZP s potřebou koordinace rehabilitace, určuje subjekty vyhledávající OZP s potřebou koordinace rehabilitace, situace, v nichž je potřeba koordinace rehabilitace zjišťována a způsob řešení rehabilitačních potřeb. Za účelem zajištění koordinace rehabilitace se navrhuje rozšíření dosavadní působnosti okresních správ sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) o oblast koordinace rehabilitace, neboť se OSSZ na základě studií VÚPSV jeví jako nejvhodnější orgán koordinace rehabilitace. Dále se vymezují kompetence koordinátora rehabilitace a okruh OZP, kterým bude poskytována koordinace rehabilitace. Řeší se také provádění funkční diagnostiky a ergodiagnostiky pro účely provádění koordinace rehabilitace, vydávání doporučení ke koordinaci rehabilitace, obsah plánu podpory jako jednoho z nástrojů k řešení rehabilitačních potřeb osob se zdravotním postižením. Nedílnou součástí návrhu je i stanovení pravidel součinnosti mezi OSSZ, Úřadem práce České republiky, OZP, poskytovateli zdravotních služeb a pracovnělékařských služeb, poskytovateli sociální rehabilitace, školskými poradenskými zařízeními a zaměstnavateli OZP v procesu koordinace rehabilitace. Pravidla součinnosti a navrhované kompetence jsou nástrojem k zajištění interdisciplinarity, koordinace a řízení poskytování služeb OZP a propojování mezi jednotlivými oblastmi rehabilitace a jejich poskytovateli.
Návrh věcného řešení koordinace rehabilitace OZP byl průběžně konzultován se zástupcem Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva financí. Dále byl konzultován s ČSSZ, Úřadem práce ČR, vybranými organizacemi OZP, zaměstnavateli OZP, zástupci dotčených odborných společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně a se Sdružením praktických lékařů České republiky.
Cíl návrhu právního předpisu
Cílem návrhu je provádění koordinace rehabilitace OZP – propojení léčebně rehabilitační péče ve vztahu k sociální a pracovní rehabilitaci s včasnou identifikací a řešením rehabilitačních potřeb OZP a tím přispět ke zmírnění důsledků zdravotního postižení, k podpoře pracovního a sociálního začlenění OZP.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin archalous před 5 měsíců

  • Projekt změněn z Resort práce a sociálních věcí na Resort zdravotnictví
  • Přiřazeno nastaven na Petr Tresnak

Také k dispozici: Atom PDF