Projekt

Obecné

Profil

PSP - zpracování tisku #17064

Novela zákona o nemocenském pojištění (eNeschopenka)

Přidáno uživatelem martin archalous před 5 měsíců. Aktualizováno před 5 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
24.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Návrh bude novelizací zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, měnící text tohoto zákona tak, aby byla podstatně zjednodušena možnost podávání tiskopisů Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, Potvrzení o nařízení karantény a tiskopisů na ně věcně navazujících v elektronické formě.
Aktuální způsob zpracování veškerých dokladů v souvislosti s rozhodováním o dočasné pracovní neschopnosti a s podáváním žádostí o nemocenské (a rozhodováním o nároku na dávku) vyžaduje značné administrativní úkony jak ze strany orgánů nemocenského pojištění, tak ze strany zaměstnavatelů a lékařů. Pojištěnci pak mají omezený přístup k informacím o stavu vyřizování jejich dávky. Práce s papírovými dokumenty a jejich předávání mezi jednotlivými aktéry jsou komplikované, mnohdy závislé na poštovní přepravě a nejen v důsledku toho i zdlouhavé. Relevantní informace z této oblasti online pro většinu aktérů prakticky nejsou k dispozici. Zejména pro zaměstnavatele je včasná informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance nezbytná pro případné provedení kontroly plnění povinnosti nemocného zaměstnance v prvních dnech pracovní neschopnosti.
Cíl návrhu právního předpisu
Cílem elektronizace v rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti a vystavování potvrzení o nařízení karantény je především:
 zpřehlednit a zrychlit procesy a urychlit výplatu nemocenského,
 snížit administrativní zátěž zaměstnavatelů, zaměstnanců, lékařů a orgánů nemocenského pojištění,
 umožnit lékařům vyšší míru automatizace v jejich ordinacích,
 využít elektronizaci k poskytování aktuálních informací zaměstnavatelům o dočasných pracovních neschopnostech jejich zaměstnanců,
 využít elektronizaci k poskytování aktuálních informací zaměstnancům o jejich vlastních dočasných pracovních neschopnostech,
 upravit procesy a technická řešení v agendě tak, aby tyto podporovaly principy, jako je úplné elektronické podání nebo klientské elektronické služby.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin archalous před 5 měsíců

  • Projekt změněn z Resort práce a sociálních věcí na Resort zdravotnictví
  • Přiřazeno nastaven na Petr Tresnak

Také k dispozici: Atom PDF