Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #16966

PSP - programový cíl #8093: 07. Umožnit pojištěncům volit si své zástupce do správní a dozorčí rady zdravotní pojišťovny, aby mohli spolurozhodovat o úhradách

Volba pojištěnců do správních a dozorčích rad pojišťoven

Přidáno uživatelem Josef Pavlovic před více než 1 rok. Aktualizováno před 7 měsíců.

Stav:
Čeká se na 3.osobu
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
01.11.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

90%

Odhadovaná doba:
150.00 hod (Celkem: 190.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

Vzhledem k rozsudku Ústavního soudu, který řekl, že je zapotřebí změnit způsob obsazování SR a DR Zdravotních pojišťoven (mimo VZP)

*Základní teze:
*

*Proč se zajímat o obsazení Správních a Dozorčích rad zdravotních pojišťoven?
*Tzn. zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (tedy všechny kromě VZP) hospodaří ročně s rozpočtem skoro 120 miliard korun, které takřka výhradně pocházejí z daní a povinných odvodů občanů. Konkrétně jde o šest zdravotních pojišťoven s následujícími rozpočty pro 2018 (zaokrouhleno): ZPMV (34 miliard), ČPZP (31 miliard), VoZP (18 miliard), OZP (18 miliard), RBPZP (10 miliard) a ZPŠ (4 miliardy). (Zdroj: Zdravotně-pojistné plány 2018, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=148&ct1=0). Pro srovnání, roční rozpočet Ministerstva zdravotnictví je 8 miliard, tedy přes větší pojišťovny proteče ročně skoro tolik peněz jako přes čtyři ministerstva.
Tyto miliardy v pojišťovnách jsou peníze, za které se léčíme - ze kterých jsou financovány nemocnice, ordinace, léky či pomůcky. O jejich rozdělení rozhoduje ředitel pojišťovny a jeho podřízení, v čemž mají značnou libovůli, protože zákonná pravidla pro rozdělování těchto peněz jsou velmi vágní a neurčitá.
Správní rada zdravotní pojišťovny volí ředitele a určuje politiku pojišťovny, čímž ovlivňuje, která nemocnice dostane přidáno na platy lékařů a sester, kde se zasmluvní nová ordinace praktika či odborného lékaře, komu se schválí moderní léky či pomůcky... tedy který podnikatel ve zdravotnictví vydělá a který prodělá, který pacient se bude léčit zdarma a na koho se budou muset "sbírat víčka". (k pravomocem SR viz § 10 odst. 2) zákona 280/1992 Sb., https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-280).

*Kdo obsazoval Správní a Dozorčí rady ZP dosud?
*Zákon 280/1992 Sb., podle kterého pojišťovny vznikají, počítal s tím, že z 15 členů Správní rady a 9 členů Dozorčí rady jednu třetinu jmenuje vláda na návrh ministra zdravotnictví. Zbylé dvě třetiny, tedy 10 členů SR a 6 členů DR, se měly volit z řad zaměstnavatelů a pojištěnců, kteří odvádějí dané pojišťovně povinné pojistné. Tím mělo být zajištěno, že nad veřejnými prostředky ve zdravotních pojišťovnách existuje transparentní dohled a ti, kdo platí, také rozhodují. (k volbě do SR viz § 10 odst. 3) zákona 280/1992 Sb., k volbě do DR viz § 10 odst. 5) téhož zákona, historický vývoj případně doplním, nebo viz historie na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-280).
Po roce 2006 měla tehdejší vláda v plánu pojišťovny privatizovat, což se naštěstí nepodařilo, zdravotní pojišťovny zůstaly veřejnými podniky. Bohužel se však tehdejší vládě podařilo vydáním volební vyhlášky zrušit přímé a rovné volby do Správních a Dozorčích rad. Volební vyhláška MZ 579/2006 Sb. totiž stanovila, že volit kandidáty mohou pouze tzv. volitelé, přičemž volitele může určit velký zaměstavatel, který odvedl pojistné aspoň ve výši 0,5% jejího ročního rozpočtu. Tímto chytráckým řešením Ministerstvo v podstatě znemožnilo svobodnou kandidaturu pojištěnců a dostalo zdravotní pojišťovny pod faktickou kontrolu velkopodnikatelů. (viz zejm. § 6 vyhlášky, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-579).
Ústavní soud toto řešení letos v září jednomyslně zrušil s účinností k 30.9.2019 jako protiústavní. Ovšem po více než deset let se zaměstnanecké zdravotní pojišťovny ocitly "v zajetí" nelegitimně zvolených Správních rad, přičemž za tuto dobu přes ně proteklo přes bilion korun. K tomu, jak férově byly tyto peníze rozdělovány, viz kontroly NKÚ v ČPZP (2014, https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/nku-zkontroloval-dalsi-zdravotni-pojistovnu-id5055/5), a v ZPMV (2016, https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=5592).


Dílčí úkoly

Úkol #16968: Připravit projekt na klubDokončen

Úkol #16970: Vypracování vize - jak obsazovat SR a DR podle pojištovenDokončen

Úkol #16972: Představení vize na MZdDokončen

Úkol #16974: Paragrafové zněníDokončen

Úkol #19370: Vyžádáno doplnění paragrafového znění a opravu dodaného znění od Martina Archalouse a Markéty ŘádkovéDokončenmartin archalous

Úkol #16976: Představit vizi Pirátů na podvýboru pro ekonomikuDokončen

Úkol #18418: Připravit tiskovou konferenci k výkopu tohoto zákona ve spolupráci se senátoryDokončen

Úkol #18420: Připravit video, které vysvětluje náš návrh. Dokončen

Úkol #21694: Připravit se na první čtení zákonaDokončen

Úkol #24346: Zpracování našeho návrhu pro obsazení SR ZP jako PN k tisku 516Dokončenmartin archalous

Mediální výstup #26044: Poslanci chtějí obsadit rady zaměstnaneckých pojišťoven. NovýPetr Tresnak


Související úkoly

související s Vedení poslaneckého klubu - Podání #15841: Záměr: Volba pojištěnců do správních a dozorčích rad pojišťovenDokončen05.12.2018

související s Legislativní tým - Úkol #19390: Podílet se na přípravě novely zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnáchDokončen20.03.201903.05.2019

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

  • související s Podání #15841: Záměr: Volba pojištěnců do správních a dozorčích rad pojišťoven přidán

#2 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

  • Tags změněn z tym-zdravotnictvi, zdravotnictvi, pojisteni, zakon, ústavní na tym-zdravotnictvi, zdravotnictvi, pojisteni, zakon, ústavní, ppk-sleduje, klubik-zjednoduseni

#3 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před více než 1 rok

  • Přiřazeno změněn z Josef Pavlovic na Petr Tresnak

#4 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

  • související s Úkol #19390: Podílet se na přípravě novely zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách přidán

#5 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před 8 měsíců

  • % Hotovo změněn z 20 na 90

Náš návrh zákona byl nahrán jako PN k tisku 516
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=516&O=8

Pravěpodobné hlasování proběhne v lednu/únoru 2019

#6 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před 7 měsíců

Čekáme na 2. čtení.

Také k dispozici: Atom PDF