Projekt

Obecné

Profil

Dlouhodobý úkol #16602

otevřený

Dlouhodobý úkol #1973: Vedení zastupitelského klubu

Dlouhodobý úkol #182: Jednání klubu

Jednání klubu 2019–2021

Přidáno uživatelem Michaela Krausová před více než 5 roky(ů). Aktualizováno před téměř 2 roky(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
% Hotovo:

0%

Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Soubory

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 5 roky(ů)

Zápis z Porady zastupitelů:

Tisk č. 2 bude vyřazen - Praha 6 nesouhlasí s výstavbou čtyřpatrového domu v Praze u Šárky. A to i přesto, že všechny ostatní organizace daly souhlasné stanovisko k dané změně územního plánu (Z-6926)

Tisk č. 3 bude také vyřazen. Jedná se o změny územního plánu na Praze 10 a Praze 13. Eva Tylová se snažila zasloužit o to, aby byly materiály vyřazeny, obvolala nemalý počet lidí i dalších zastupitelských klubů. Změny jsou nesystémové a jsou v rozporu s původní studií. Změny připravil původně odbor pana Čemuse. Má se mimořádně sejít RHMP aby byl tisk vyřazen, vyřazeny budou změny na Praze 12 spolu s dalšími tisky.

Tisk č. 4 jsou dvě změny v Dolních Chabrech

Tisk č. 4/2 bude vyřazen vzhledem k odporu MČ. Starostka za Zbraslav nám sdělila, že to byl plán na výstavbu velké hasičské zbrojnice. Zbraslav toto nechce, chce rekonstrukci té současné.

Tisk 5/1 výstavba Tesca u silnice. TSK nedoporučuje, nikdo k tomu neměl připomínky. TESCO vznikne vedle budoucího parku.

Tisk 6 je stavba vedle zámečku Nové Dvory u budoucí stanice metra. Má to být ošklivý obchoďák. Dle Evy Tylové se tam něco postavit musí, naše doporučení je NE a tisk by měl být vyřazen.

Tisk 7: Hlaváček bude proti.

Tisk 8: Jsme pro výstavbu, domy ale budou stát v mokřadu. Nelze blokovat všechno.

Tisk 9: Bude vyřazen.

Tisk 10: Praha 5 bude v dané věci proti. OB-C se má zvýšit na OB-D, protože byl koeficient vyčerpán. Bude-li zvýšen, mohlo by se stavět dál. Metropolitní plán ale počítá spíše s rozšiřováním sportovišť než obytných domů. Developer chce změnu rychle, protože jakmile začne platit metropolitní plán, nebude moci přidávat další stavby. Tuto změnu navrhneme stáhnout z programu zasedání.

Tisk 10/2: Schválit.

Tisk č. 11: Automatické navádění aut na parkování v MČ, byl to rozpracovaný projekt, který byl zrušen. Zjistilo se, že to je těžké financovat. Predikce parkovacích míst můžeme zjistit podle mobilních operátorů. Podle analýzy dat, které bude mít Praha k dispozici pak bude možné řidiči říci, kde bude mít nejpravděpodobněji volné místo.

Tisk č. 13: Smála se tomu ODS, že to jsou vyhozené peníze - přitom jsou to peníze na opravu 5 m silnice (3000 €).

Tisk 14: Hasičská zbrojnice pro Řepy

Tisk 15: se týká pozemků na Vidouli. Jeden z těch pozemků vlastní také městská společnost Výstaviště Praha. Výstaviště navrhuje jeden z těchto pozemků Praze prodat.

Tisk 19: Posíláme 500 dětí za 4 miliony na olympiádu dětí DDM do Liberce.

Tisk 19/2: Červený tisk, předjednán i s opozicí. Posílají se za to startupy do inkubátorů které jsou na ně navržené. Je to pro všechny pražské startupy, platí se za to výjezdy do inkubátorů v zahraničí.

Tisk č. 20: Podporujeme.

Poznámka: Praha 14 nesouhlasí s návrhem výstavby "Černý Most 5", resp. jim nevadí stavět, ale chtějí, aby se stavělo za předem domluvených okolností.
Poznámka (Dohnal): 22patrový panelák Hotelu Opatov obsahuje 360 bytových jednotek, vedle něj je ještě jedno dvojče. Jedno má dvakrát více bytů než druhé. Projekt, který je na Praze 11 politické téma, bude muset být upraven, hrozí, že 1200 lidí by bydlelo na 1 ha, což by bylo docela extrémní.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 5 roky(ů)

Jednání klubu dne 5. února 2019. Jednotliví zastupitelé představili svoji činnost a své zkušenosti.

Ondřej Kallasch - zabýval se problematikou TETRA a sejde se s panem Vorlíčkem

Daniel Mazur. - Na Praze 5 byl schválen rozpočet i programové prohlášení. V současné době se na Praze 5 věnuje pravidlům spolupráce s developery. Daří se mu domluvit memorandum obdobné, jako je v případě Prahy 7.

Tomáš Murňák - Zabývali se problematikou zápachu na Zličíně z továrny na psí granule. Vznikají inciativy občanů v dané věci. Obeslal obory dotčené změnou ve stavebním řízení.

Michaela Krausová - v březnu a dubnu budeme koordinovat vzdání se mandátů. Podařilo se dokončit výběrová řízení do dozorčích rad. Setkala se také se sinology ohledně Číny. Pomáhala s prověřováním lidí v městských společnostech, iniciovala schůzku k chování na zastupitelstvu, pomáhala s půlročním plánem, setkala se s Matějkou, který mluvil o tom, že město musí fungovat na základě dat a ne emocí. Odměna navržena ve výši 5000, schvaleno 8 hlasy, 1 se zdržel, 0 proti. Během února Míša plánuje: přenesení knowhow workflow ze Sněmovny, propojení klubu se sdruzenim, zapojovani lidi do činnosti, spoluprace s opozici, dokonceni rozdeleni ukolu do redmine podle programu. Odměna navržena ve výši 5000, schvaleno 8 hlasy, 1 se zdržel, 0 proti.

Pavel Hájek - Ve výboru pro vzdělávání nedoporucil lidi, kteří byli ve střetu zájmů (rodinná příbuznost). Uskutečnila se prohlídka KD Eden. MČ Praha 10 platí ostrahu 100 tisíc měsíčně, chceme aby to Praha nějak využila.

Eva Horáková - Řeší sociální dům Trojdomí. ODS se chce prezentovat jako mecenáš, který toto Praze dává. Je to 200 lůžek, stojí to 20 milionů měsíčně a dlouhodobě se neví co s tím, chátrá to. Je to kousek od Vítězného náměstí, kousek od armádního komplexu. Sociální den vyústil v tabulku sociálních bytů, byla zaslána Adamovi. Mapuje ubytovny na Praze 5, chce aby se toto mapování rozšířilo i na celou Prahu. Uskutečnilo se jednání komise pro granty, ty co nesplnily dostaly 95 %. Benefity pro dárce krve jsou ready a půjdou do výboru, je otázka MHD zdarma. S Vítkem řeší dům seniorů, kde je dluh 600k. Na sociálním výboru se kupuje Igloo.

Adam Zábranský - Mapování ubytoven se dost blíží tomu, co je již připravováno. Bylo by dobré to koordinovat, ale druhý projekt je teprve na začátku. Eva by měla věci předávat Adamovi nebo Mileně Johnové. Adam nasdílel svůj lednový klubový report a plán na měsíc únor. Ze sociálního bydlení: proběhlo školení romských odborníků na housing first. S Milenou Johnovou se připravuje program krizových bytů do bezdomovce, je to zhruba 15 bytů, které by se v únoru měly uvolnit. Řešíme rovněž zabydlování rodin z ubytoven. V pátek jedeme s Evou a s Milenou do Brna se podívat, jak dělají sociální bydlení tam. Koaličně se řeší, jak dál naložit s pozemky, které jsou určené pro bytovou výstavbu (s Petrem Hlaváček). V oblasti transparentnosti je třeba počkat na únor, až budou životopisy členů DR a představenstev městských firem byly veřejně.

Jaromír Beránek - Procesně zasahuje do oblasti IT jako koordinátor a nevstupuje do obsahu. V oblasti Smart City spolupracuje s operátorem ICT. Smart City nesmíme budovat slepě, to co jsme kritizovali musíme vyřešit - všichni chtějí něco smart, ale nevěděli co. Chceme rozvojovou koncepci/vizi. Vnímá sebe jako koordinátora.

Viktor Mahrik - Byly založeny pracovní skupiny: pro majetek, která se věnuje řízení městských majetkových společností, potom skupinu pro městské společnosti (do 12 je k tomu schůzka), pak je tam skupina pro nakládání s nebytovými prostory, skupina pro veřejné majetky a investice apod. Velmi dobře funguje skupina pro vodárny a vodohospodářskou infrastrukturu. S pražskou plynárenskou se formálně nesetkal, Pražské služby také fungují, TCP rovněž. K dopravě jsou skupinky pro automobilovou dopravu apod. Chystá se schůzka na klubu k dané věci. Protikorupční skupina by měla být věcí Martina Kameníka. Aktuálně se u hospodaření s majetkem řeší koncepce a evidence majetku, audit, transformaci TCP, pražskou plynárenskou, reklamní plochy. Dozorčí rada THMP se neměnila.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 5 roky(ů)

Zastupitelský klub Pirátů se tímto usnáší, že Matěj Kubíček může přispívat do všech vláken na Pirátském fóru (forum.pirati.cz), které se týkají výběrových řízení (Pro: Michaela Krausová, Ondřej Kallasch, Tomáš Murňák, Vít Šimral, Jaromír Beránek, Adam Zábranský, Jiří Dohnal, Zdeněk Hřib, Viktor Mahrik, Pavel Hájek – celkem 10, proti: 0, zdržela se: Eva Horáková – Celkem 1, schváleno)

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 5 roky(ů)

Jednání klubu 5. 3. 2019

Přítomní:Viktor Mahrik, Míša Krausová, Adam Kopetzký, Pavel Hájek, Adam Zábranský, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Zdeněk Hřib

Omluvení:Ondřej Kallasch z důvodu nemoci, Jiří Dohnal šel podpořit Kokoza.cz na Jizňáku, Vít Šimral omluven Mirkem, byl na akci ke sportu

Neomluvení:Tibor Vansa Dan Mazur

1. představení nové ředitelky odboru komunikace - Alena Wagnerová

2. Aktivity zastupitelů za minulý měsíc

Viktor Mahrik - pravidla hospodaření s majetkem, městské firmy a koncern, pravidla pro reklamu na lampách, soutěž o městský mobiliář, koordinace dozorčích rad a městských společností, plán udržitelné mobility. Věnuje se také jednacím řádům a přístupu k informacím.
Michaela Krausová - navštěvuje setkání místních sdružení, abychom nasdíleli zkušenosti. Sbírá zpětnou vazbu. Proběhlo setkání s opozicí. Uspořádala výběrové řízení na politického poradce primátora, které vyhrála Magdalena Valdmanová + nového tajemníka klubu. Setkání s Taiwanci a program pracovní cesty na Tchajwan, situace v Pražské plynárenské. Ve spolupráci s Jakubem Michálkem se věnuje tiskům k prostituci a zrychlení stavebního řízení.
Pavel Hájek - svolal první komisi ke školství, řeší změnu urbanistické studie na P10, SŽDC si chce ponechat velkou část brownfieldu (pro seřazovací nádraží), podal si žádost na odbor úz. r. k územnímu plánu
Adam Zábranský- report za únor dal na FB klubu. Pražský pirátský web - dáváme tam málo věcí, zkonzultovat s Martinou Vackovou. Dotaz na Zdeňka ke komisi IT, soustředit bychom se měli na "naše core věci" typu IT.
Eva Horáková - byla se podívat na zařízení pro zrakově postižené Palata, bylo to i na Zastupitelstvu. Má se postavit nové centrum pro 80 pacientů s Alzheimerem, ale jedno lůžko má stát 5 milionů, což je příliš. Svojšice - byl odvolán pan ředitel na zákldě rozhodnutí Rady. Nemáme nastavené směrnice, co nám mají ředitelé reportovat, k Radním nemusí reportovat nic, ačkoliv jsou to příspěvkovky. Byla s Adamem Zábranským v Brně na Housing First. Domov pro seniory Nová slunečnice na Praze 8 je v dezolátním stavu, nevhodný pro seniory. Dětský domov Charlotta - bude se zavírat a řešit, co s objektem. Setkala se s Martinem Dlouhým (TOP 09) z ekonomické fakulty k mentoringu pro předsedy výborů. Byla na komisi pro národnostní menšiny. Je škoda, že se neozývají, přitom mohou žádat o dotace.
Jaromír Beránek - V IT úspěšně načali restrukturalizaci odboru informatiky, kde jsou nyní dva noví ředitelé. Smart City - vzniká platforma. Strategie a projektové řízení - byli jsme na návštěvě v Brně se inspirovat, další setkání budou následovat. EU fondy - řeší se věc definic sociálních skupin, řešíme pro období 2021+. Podpora inovací - oteveli jsme poradenské centrum.
Tomáš Murňák- konzultoval s městskými částmi ca 140 změn k územnímu plánu. Dnes byla první testovací ozvučná deska k OSN na pankrácké pláni. Budeme mít schůzku k dani z nemovitosti. Praha Sobě chce vyměnit ředitele sekce Skalického.

3. Nastavení a rozdělení plnění programu- Jan Loužek představil web Pirátská sněmovna, kde poslanci shrnují přehledně v bodech, co dělají. Jde o nástroj pro vizualizaci redmineových úkolů. Obdobným způsobem je to řešeno na městské části Praha 6. Připravil na základě žádosti 66 bodů/úkolů z pirátského programu, které se dostaly do koaliční smlouvy. Ty jsou v redminu.

4. Media monitoring- David Klempíř představil měsíční monitoring mediálních výstupů zastupitelů v období 5.2-4.3.2019

5. Diskuze k formě a frekvenci klubových setkávání; spojení klubíků; rozdělení klubových odpovědností - co kdo umí, s tím může pomoci; úvaha nad přizváním našich externalistů na setkání v tématických blocích na plánovací jednání

 • klubík 1 se včlení do dvou zbývajících, takže klubíky jsou nyní dva
 • představil se Adam Kopetzký, který nahradí Jana Horu v resortním týmu bezpečnosti (až bude KET).

6. Kulturní výbor a tisky- Eva Horáková si za klub vezme na starost kulturní tisky po Jiřím Dohnalovi

7. MČ a jejich zástupci- představila Eva HOráková

8. Různé

 • Jaromír Beránek: měli bychom si dát interní cíl přispět na kampaň
 • Adam Kopetzký: nákup radiostanic pro městskou policii, budeme se tím zabývat a pokusíme se dojít k nějakému závěru, je to podezřelé

Usnesení:

1) Martina Vacková připraví průvodce pro paní Wagnerovou
2) Hlasování o odměně pro Michaelu Krausovou ve výši 5000 Kč: 7 pro, 1 se zdržel, 0 proti = přijato
4) Reporty zastupitelů online předem před jednáním - Jan Loužek bude apelovat zastupitele, aby to dělali.
5) Na základě reportů dělat i další mediální výstupy na web pražských pirátů apod. - piráti pracují, ucelené výstupy za klub
6) Zastupitelé se s body seznámí a vyberou si, případně Jan Loužek rozdělí 66 úkolů z redmine
7) Jan Loužek zkusí zajistit, že se výplatnice budou posílat mailem
8) Eva Horáková si za klub vezme na starost kulturní tisky po Jiřím Dohnalovi
9) David zajistí údaje k příspěvku na kampaň ve spolupráci s Mirkem Beránkem a rozešle zastupitelům

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 5 roky(ů)

Jednání klubu 2. 4. 2019, začátek: 18:05 - konec 21:00

Přítomní:

 • Viktor Mahrik, Michaela Krausová, Adam Rut, Eva Horáková, Pavel Hájek, Ivo Vašíček, Ondřej Kallasch, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Matouš Vanča, Petr Přenosil, Vít Šimral, Zdeněk Hřib, Jan Loužek, David Klempíř, Martin Kameník, Jiří Dohnal

1. Představení Petra Přenosila.

Matouš Vanča představil Petra Přenosila. Má sloužit jako spojka v parlamentu, např. pro návrhy zákona, pro tvorbu pozměňovacích návrhů a využívání Magistrátu jako povinného připomínkovacího místa v legislativním procesu. Petr je vystudovaný právník.

Magdalena Valdmannová byla navržena, aby se věnovala jeho řízení. Dočasně jej zaplatí Piráti, a poté bude placen z expertovného u primátora. Primárně je Petr spojkou k Senátu.

Usnesení:

1) Honza a David zprocesují s Petrem spolupráci a placení z primátorských peněz. První peníze z pirátských - 20 000. Připravit smlouvu. Další smlouvu na další období z pirátských peněz zvlášť. (pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1)

2. Rozdělení úkolů v RM

Tento úkol se týká jednotlivých úkolů v Redminu ohledně programových cílů v ZHMP (podprojekt) a finalizace přiřazení těchto úkolů (celkem cca 70) jednotlivým zastupitelům.

Spojíme se s Janem Adamcem ohledně úkolu č. 18618 – Provedeme inventarizaci a pasportizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru

Upravme data pro kolonku Priorita (aby tam nebylo všude Normální, ale skutečné hodnoty).

V kampusu Hybernská chceme mít spolky a další vzdělávací instituce nebo kavárnu. Diskutována byla rovněž i situace v Operátorovi ICT.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 5 roky(ů)

Schválení odměny Michaely Krausové za březen 2019 (hlasováno dne 8. dubna 2019) ve výši 5000 Kč:

PRO 7 (Tomáš Murňák, Jaromír Beránek, Vít Šimral, Adam Zábranský, Eva Horáková, Viktor Mahrik, Ladislav Kos, Pavel Hájek)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE 1: (Michaela Krausová)
NEHLASOVAL: 6

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 5 roky(ů)

Jednání klubu dne 7. 5. 2019

11 přítomných zastupitelů, nepřítomni 2 (Ondřej Kallasch, Eva Horáková)

1. formát úterních strategy meetingů (Michaela Krausová)

 • od 10:00 operativní strategy, radní, MO, předsedkyně a místopředsedové klubu. V 10:30 každý týden by bylo jiné téma (bydlení atd.) s tím, že by platilo již od příšt. týdne (Vítek v týdnu, kdy bude TK ke školství)

2. Centrální stavební úřad (pro všechny projekty nad 4000 m2 HPP) (Tomáš Murňák)

 • hranice 4000m2 se zdá málo. Kolik takových staveb vznikne ročně v Praze? Chybí data. Probrat s Piráty ve sněmovně

Usnesení: Zastupitelský klub pirátů podporuje centralizaci v oblasti infrastruktury a u dalších potřebujeme data, která by měla být podle usnesení z 1. 4. 2019 dodána do 31. 5. 2019. hlasování: 11-0-0

3. Odměny v PP a schůzka ke koncernu s Janem Hrabou (Jaromír Beránek)

 • jen k informaci

4. Situace v TCP Praha (Viktor Mahrik)

 • Míša navrhla zopakovat výběrové řízení, aby měli možnost přihlásit se noví a kvalitní kandidáti

5. Daň z nemovitosti (Viktor Mahrik)

 • Diskuze ke koeficientu

6. Odměny pro externisty ve výborech (Michaela Krausová)

 • v současnosti nedostávají nic, je návrh je odměňovat (cca 1300 Kč za jednání)
 • druhá otázka je, zda platit i lidi v komisích, kterých jsou desítky (= vyšší náklady)

úkol: David předpřipraví pro Míšu úkol pro Javornickou: Jak se v minulosti odměňovali externisté v komisích a zda by neudělala základní odhad, kolik by to stálo.

7. Definování zástupců do tripartit (Michaela Krausová)

gesce:

 • kultura - Míra
 • doprava - Viktor (Láďa Kos)
 • ŽP - Tomáš (Eva Tylová)
 • ÚZ - Tomáš
 • legislativa - Tomáš (Petr Přenosil)
 • školství - Vítek (Pavel Hájek)
 • sport - Láďa
 • soc. pol. - Eva (Martin Arden)
 • bydlení - Adam (Zuzana Freitas)
 • transparentnost - Adam Zábranský (Adam Rut)
 • zdravotnictví - Eva
 • bezpečnost - Adam Kopetzký (Jan Hora)
 • infrastruktura (Hlubuček) - Tomáš
 • IT - Zdeněk (Ondra Kallasch)
 • smart cities - Míra
 • muzeum nesvobody - Martin Arden
 • Palmovka (?) - Viktor Mahrik
 • Kobky Náplavka - Robert Veverka

úkol pro Davida Klempíře - předat jména Adéle!

8. Exekuce prioritizovaných úkolů (Jaromír Beránek)

 • úkoly s počtem bodů 10 a více - příslušní zastupitelé body projdou a připraví návrh časové osy
 • po aktualizaci v tabulce odděleno barvami
 • každý rozpracuje své úkoly a připraví případně podúkoly tak, aby byl úkol vyhodnotitelný metrikami

9. Mediareport

úkol pro Davida Klempíře - poslat link na mediareport

10. Program na teambuilding (Jaromír Beránek)

11. Riot - nova komunikacni platforma

 • protinávrh Slack
 • prozatím se zůstává na stávající platformě

12. Různé

 • Martin Arden - integrace Romů - návrh, aby z komise pro národnostní menšiny byli vyčleněni Romové a byla komise pro integraci Romů. Míša v pondělí vezme na koaliční jednání, Martin předjedná s Milenou a Evou.

 • odměna pro M. Krausovou za duben - návrh 5 000 Kč - hlasování: 7-1-0 schváleno

 • téma noční Praha (Petr Přenosil ve spolupráci s Magdalenou Valdmanovou)

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 5 roky(ů)

Dne 21. května 2019 se zastupitelský klub Pirátů na svém setkání před začátkem zasedání ZHMP usnesesl:

Zastupitelský klub Pirátů HMP prosazuje zavedení jmenovitého hlasování na jednání Rady HMP. pro: 12, proti 0, zdrželo se 0. Omluven: Vít Šimral.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 5 roky(ů)

Jednání klubu 4. 6. 2019

přítomní: Tomáš Murňák, Jiří Dohnal, Míra Beránek (odchod v 19), Míša Krausová, Ladislav Kos, Martin Arden, Vít Šimral (odchod v 19), Adam Zábranský, Zdeněk Hřib (příchod 18:20), Eva Horáková (příchod 19), Viktor Mahrik (příchod 19.15)

1. Nové podpisy pod koaliční smlouvou:

TBD, př. podepsat celé znovu

2. Náprava u tisku k projektovému řízení a další postup - Míra

Zdeněk - už jsem říkal na radě, že obešleme jednotlivé členy rady, kdo to chce řešit a uvedeme samostatné jednání.
Míra - ve finále workshop by mohl proběhnout, dali bychom prostor i Vondrovi, který je hodně zapojený. S Adélou se domluvím.
Zdeněk - zeptám se Adély, v jakém je to vztahu
Adam - doporučuji Vondru zapojovat co nejvíc
Míša - prázdniny lze využít k práci na projektech a získávání informací, kdyby cokoliv
Zdeněk - jede v ročním cyklu od jmenování rady, cca 15. listopad, my naopak potřebujeme spáchat věci v září, což je nešikovné, protože přes prázdniny se tu moc lidí nebude. Pozitivní naopak je, že tu nebudou maléry.

3. Vztah klubu vs. pražského předsednictva

Zdeněk - je problém je pouštět na jednání klubu?
Míra - já bych je sem klidně pouštěl
Míša - když je tu Míra, je to možná ztráta jejich času
Zdeněk - jestli sem chce chodit někdo z PKS...
Míša - zajímali se o strategy a jednání klubu, já jim říkala, že na plánovací jednání klubu chodit mohou, na úterní strategy asi není nutné, ale není problém, pokud s tím nebudou mít problém ostatní
Martin - myslím, že přijdou párkrát a ztratí zájem a ani nebudou mít čas
Míša - předsednictvo nás požádalo, ať se s PKS setkáme a nastavíme spolupráci. Viktor souhlasí, že když budou chtít informace, poskytneme jim, co je bude zajímat
Zdeněk - ať přijdou.

4. Privatizace

Adam - dohodli jsme se, jak dál s privatizací. výsledek je kompromis v pravém slova smyslu, každá ze stran je s něčím nespokojená. Z mé strany nespokojenost, že jsme se neshodli na tom, že by se způsob privatizace měl změnit, aby Praha co nejvíce vydělávala. Spojené síly požadovaly, aby byl co nejvíc zachován stávající proces a zároveň aby to pro ty lidi nebylo nedostupné. Za nás je fajn, že u bytových domů, kde město neučinilo žádné kroky, kromě toho, že v roce 2012 schválilo seznam privatizací, je to 800 bytů. To se privatizovat nebude. Kdyby byla koalice jiná, tak se to doprivatizuje, zachránilo jsme byty pro Prahu. Nadpoloviční počet bytů jsme zachránili. Prodávat se to bude stejným způsobem jako do teď, tzn. po celých domech bytovým družstvům, bude to rychlejší než kdyby se to prodávalo po jednotkách. Budou se ale dělat nové posudky, cena bude cca 35 tisíc za metr2. Pak jsou tam tři baráky, které zastupitelstvo schváli za konkrétní cenu, ta se měnit nebude, je to cca 23 000/m2. Naplánujeme rekonstrukce, to říkají nájemníci správně, že nejsou v dobrém technickéms tavu. A zastupitelstvo zároveň uloží radě, ať určí, jak si město zachová byty. Nejspíše tak, že město bude členem družstva.

5. Vyhlaseni stavu klimaticke nouze: usneseni klubu

Míša - potřebujeme stanovisko klubu k vyhlášení klimatické nouze, tak, jak to navrhuje Hlubuček
Tomáš - to je jen taková deklarace
Jirka - je to jen mediální boom
Míša - ztotožňujeme se s tím, co chce Hlubuček, ten chce vyhlášení klimatického "závazku", nikoliv nouze. Je tu někdo, kdo by vyloženě nechtěl?
Adam - mně se to líbí, jsem pro
Míša - řekneme Hlubučkovi, že s tím souhlasíme, pokud pošle závazky a my se s nimi ztotožníme
Zdeněk - pro klim. nouzi se na radě nesešlo dost rukou, proto nakonec místo "nouze" je "závazek"
Usnesení zastupitelského klubu:

Zastupitelský klub Pirátů chce znát konkrétní závazky vyplývající z vyhlášení stavu klimatického závazku, a pokud se s nimi ztotožní, je předběžně pro.
Hlasování: 9 - 0 - 0 z devíti přítomných

úkol pro Láďu - zjistit názor poslankyně Dany Balcarové

6. Mediareport

David přednesl pravidelný měsíční report.

Různé - dopad Babišovy kauzy s EK na Prahu
Zdeněk - řeším, jak dal postupovat v těch aktuálních závazných obviněních Babiše. Názor min. spravedlnosti, který už je hotový, v podstatě říká, že když je vztah ovládající osoba, člen vlády atd., pak ten, kdo má vyvracet, je dotyčný = Babiš. Požádal jsem Havla, zda se to stahuje i na paragraf 4b, nejen 4c je o pobídkách a dotacích. My řešíme 4d o zakázkách, který říká, že zakázky malého rozsahu jsou neplatné, to jsou např. inzerce na Mafru. Otázka je, k čemu Havel dojde. Praha tedy teoreticky nemůže zadávat zakázky holdingu Agrofert, tedy ani Mafře, tzn. všechny inzerce u nich jsou neplatné.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před téměř 5 roky(ů)

Zastupitelský klub na schůzce dne 11. 6. 2019 přijal následující usnesení:

Usnesení: Zastupitelský klub schvaluje odměnu předsedkyni klubu Míše Krausové ve výši 5 000 Kč.
Přijato. pro 7, proti 0, zdržela se 1

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před téměř 5 roky(ů)

Jednání klubu 2. 7. 2019 od 18:00 h
přítomní: Míša Krausová, Ladislav Kos ml., Míra Beránek, Eva Horáková, Adam Zábranský, Tomáš Murňák, Adam Kopetzký, Viktor Mahrik, Vítek Šimral, Martin Arden
Omluveni: Zdeněk Hřib, Ondřej Kallasch, Pavel Hájek
Neomluveni: Jiří Dohnal (v procesu rezignace)

Program:

 1. Kauza tantiémy v Pražské plynárenské
  (s ohledem na citlivost informací byla tato část jednání neveřejná s výjimkou některých závěrů)
  Míša: úvaha nad novou posilou na pozici politického analytika.
  Míša: U důležitých zjištění podobného charakteru informujeme koaliční partnery a předsedy klubů.
  Míša: Dne 15. 7. proběhne schůzka, kde Piráti budou chtít, aby v návaznosti na situaci s vyplacením tantiém přijala koalice opatření pro ztransparentnění městských firem(vlastnická politika městských firem + fúze + KPI) tak, aby to bylo v září připraveno.

 2. Krizová komunikace
  Míša: Gesční zastupitel/účastník krizové situace kontaktuje Martinu Vackovou, u vážnějších případů i Zdeňka a Míšu a společně vyladí reakci (Martina pro přípravu reakce kontaktuje další lidi, kteří se mohou k tématu relevantně vyjádřit), odsouhlasenou reakci následně Martina co nejdříve nasdílí Michalovi Zacharovi. Pokud nelze určit gesčního zastupitele, kontaktuje se Míša jako předsedkyně klubu.

 3. Plnění priorit - Redmine
  Míša: Úkolem do příštího jednání klubu je vytvoření dílčích podúkolů u obecných úkolů, aktualizace stavu u přidělených úkolů a reálný posun v úkolech s okamžitou prioritou.

 4. KETy
  Míša: Zejména pro Vítka a Adama - když připravujete tisky, dávejte informace do příslušných KETů, pokud to nevychází na fyzické jednání KET lze nasdílet do příslušné skupiny online.

 5. Červené tisky
  Míša: Budeme usilovat o snížení počtu červených tisků.

 6. Návrh aktualizovaného jednacího řádu
  Míša představila návrh aktualizovaného jednacího řádu.

Usnesení klubu: Zastupitelský klub Pirátů schvaluje aktualizovaný jednací řád Zastupitelského klubu Pirátů na Magistrátu.
hlasování: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0, usnesení bylo přijato.

 1. Adaptace na změnu klimatu
  Míša představila materiál od O. Mirovského a vyzvala k politické podpoře vůči DR TSK.

 2. Mýto v centru
  Tomáš podal informaci k mýtu.

Úkol: Projednat v KET pro dopravu a životní prostředí možnost zavedení mýtného v PPR (Pražská památková rezervace), popř. jinde. Pirátský klub není předběžně proti po zohlednění citlivých požadavků.

 1. Úprava tarifu MHD Míra přednesl informaci.

Úkol: Projednat v KET pro dopravu a získání stanoviska.

 1. Nominace do Komise - řídicí rady IDS
  Míra seznámil přítomné s novými informacemi. Za Piráty navrhujeme do komise Míru a Láďu.

 2. Ohňostroj

Usnesení klubu: Zastupitelský klub Pirátů je ochoten přistoupit na dronovou show v ceně do 2 000 000 Kč.
Hlasování: PRO 8 (Viktor Mahrik, Martin Arden, Tomáš Murňák, Vítek Šimral, Adam Zábranský, Eva Horáková, Mirek Beránek, Míša Krausová), PROTI 1 (Ladislav Kos), ZDRŽEL SE 0

 1. Mediareport
  David přednesl pravidelný měsíční report

 2. Různé

 3. témata bezpečnosti (Adam Kopetzký).

 4. téma délky trvání jednání zastupitelstva (Ladislav Kos).

Usnesení: Variabilní odměna pro M. Krausovou za červen je s ohledem na absolvovanou dovolenou 0,- Kč.
Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před téměř 5 roky(ů)

Diskutována byla problematika vyplácení tantiém členům dozorčích rad v městských firmách.

Byl ustanoven mechanismus krizové komunikace, zahrnující poradce primátora a další relevantní osoby.

Úkolem do příštího jednání klubu je vytvoření dílčích podúkolů u obecných úkolů, aktualizace stavu u přidělených úkolů a reálný posun v úkolech s okamžitou prioritou.

Naši zastupitelé by měli u tisků, které připravují, je dávat rovněž i krajským expertním týmům (KET), pokud to nevychází na fyzické jednání KET lze nasdílet do příslušné skupiny online.

Budeme usilovat o snížení počtu červených tisků (dozařazených na poslední chvíli). Aktualizován byl také jednací řád.

Usnesení klubu: Zastupitelský klub Pirátů schvaluje aktualizovaný jednací řád Zastupitelského klubu Pirátů na Magistrátu.
hlasování: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0, usnesení bylo přijato.

Usnesení klubu: Zastupitelský klub Pirátů je ochoten přistoupit na dronovou show v ceně do 2 000 000 Kč.
Hlasování: PRO 8 (Viktor Mahrik, Martin Arden, Tomáš Murňák, Vítek Šimral, Adam Zábranský, Eva Horáková, Mirek Beránek, Míša Krausová), PROTI 1 (Ladislav Kos), ZDRŽEL SE 0

Usnesení klubu: Variabilní odměna pro M. Krausovou za červen je s ohledem na absolvovanou dovolenou 0,- Kč.
Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Rovněž se mluvilo také o délce jednání zastupitelstva, jak je zefektvnit a zkrátit.

Aktualizovaný jednací řád Zastupitelského klubu Pirátů na Magistrátu
Schváleno hlasováním Zastupitelského klubu dne 2.7.2019.

 1. Zastupitelský klub “Piráti” byl ustaven 7. října 2018 a jeho členové jsou všichni zvolení zastupitelé hl. m. Prahy za Českou pirátskou stranu. Tento jednací řád je závazný pro všechny členy.

 2. Řádná jednání klubu se konají pravidelně vždy první úterý v měsíci od 18:00 formou plánovacího jednání klubu, v úterý před konáním Zastupitelstva hl. m. Prahy od 18:00 formou otevřené porady a půl hodiny před zahájením Zastupitelstva hl. m. formou snídaně. Pokud se z nějakého důvodu jednání ruší či mění, předseda klubu nebo jím pověřená osoba tuto skutečnost včas oznámí všem členům dle bodu 4. tohoto jednací řádu.

 3. Komunikace Zastupitelského klubu probíhá ve facebookovém chatu a ve facebookové skupině. V odůvodněných a naléhavých případech lze přijímat usnesení Per rollam (oběžníkem), hlasování může vyhlásit kterýkoliv z členů zastupitelského klubu a má povinnost zajistit, že každý člen klubu bude mít možnost se hlasování zúčastnit (upozornění sms, emailem, telefonátem nebo facebookovou zprávou..), zápisy z plánovacích jednání a přijatá usnesení zveřejňuje pověřená osoba (typicky tajemník) v Redminu.

 4. Řádná i mimořádná jednání bude dle potřeby svolávat předseda klubu či jím pověřená osoba prostřednictvím Facebooku, sms, telefonátu nebo emailu. Mimořádné jednání může být svoláno na žádost kteréhokoliv člena, pokud to budou okolnosti vyžadovat. Lhůta pro svolání vychází z dohody klubu a z možností členů klubu se účastnit osobně nebo online či telefonicky.

 5. Program plánovacího jednání je k dispozici na stejném odkazu tabulky v nové záložce a předseda nebo tajemník jej s připomínkou k případnému doplnění rozesílá v pondělí dopoledne před jednáním do zastupitelského chatu nebo mailem. Každý člen klubu má možnost jej kdykoliv během měsíce doplnit o vlastní body případně navrhnout operativně k projednání vlastní bod i přímo na jednání klubu. O tom, zda bude tento bod projednán, rozhodují přítomní členové klubu dohodou.

 6. Z plánovacího jednání se pořizuje zápis, který je zveřejněný v Redmine. Pokud se naskytne nutnost některé části zápisu nezveřejňovat, bude to vždy v zápise uvedeno i se zdůvodněním proč. V případě důvěrných informací se Zastupitelský klub řídí § 27 - “Důvěrnost informací” Organizačního řádu Pirátské strany - dostupné na https://wiki.pirati.cz/rules/or.

 7. Účast členů je povinná, kdo se nebude moci jednání zúčastnit, je povinen se řádně omluvit předsedovi Zastupitelského klubu s uvedením důvodu.

 8. Na plánovací jednání klubu je možné zvát hosty, kteří mají nějaký vztah k projednávaným bodům. Plánovacího jednání se mohou účastnit zástupci předsednictva KS a po dohodě klubu i další hosté.

 9. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny tímto jednacím řádem, se pak řídí obecnými pravidly Pirátů a zásadami týmové spolupráce - https://wiki.pirati.cz/rules/start.

 10. Hlasování o všech záležitostech probíhá veřejně, v odůvodněných případech si Zastupitelský klub může odhlasovat tajné hlasování. Jakýkoliv hlasovaný návrh je přijat, pokud pro něj hlasuje prostá většina všech členů Zastupitelského klubu.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před téměř 5 roky(ů)

Jednání zast. klubu dne 6. srpna 2019

Jaromír Beránek promluvil k půlročnímu plánu. V současnosti není šťastné reportovat výsledky za první pololetí v průběhu prázdnin. I příprava plánu na další půlrok bude nešťastná. Najel by se v novém cyklu plán od září, od října. Bude k tomu schůzka 27. 8. od 18 hodin na vyžádání Viktora.

Byli zajištěni nominanti do výboru pro bezpečnost, Viktor Mahrik rovněž představil aktuálně probíhající výběrová řízení, hledáme další uchazeče, kteří by se mohli přihlásit.

Byl diskutován novoroční ohňostroj, jestli bude videomapping nebo nebude.

Uskuteční se prohlídka zámečku na Veleslavíně, diskutováno je jeho budoucí využití.

Byly představeny studie k Mariánskému náměstí a k budoucnosti metra u Nemocnice Krč.

V neposlední řadě byly diskutovány problematiky sledování polohy vozidel MHD, rozklikávací rozpočet, konference k AI, termíny zastupitelstva.

Usnesení zastupitelského klubu Pirátů: Zastupitelský klub souhlasí s odvoláním Jaromíra Beránka z funkce člena představenstva Pražská Plynárenská Holding a souhlasí se zvolením do funkce člena představenstva Pražská Plynárenská Holding Adama Ruta.
11 pro, 2 zdrželi se, 0 proti

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před téměř 5 roky(ů)

Zastupitelský klub dne 3. 9. 2019

2019-09-03

Sázení stromů: Sází se na podzim a na jaře, bude druhá fáze sázení stromů. Za kancelář primátora to řeší V. Kubíčková. Stromy má dostat do správy městské část, TSK bude poskytovat příspěvek na údržbu. Městská část tak bude vědět, že se o stromy dokáže postarat. O. Kallasch má vytipovaná místa na Praze 22. Jsme schopni se o ně starat. Jsou to pozemky ve správě MČ

Pokračujeme v otevřených/transparentních výběrkách. Viktor Mahrik si vzal na starost pravidla pro dozorčí rady a představenstva (vlastnická politika firem). Součástí vlastnické politiky bude nevyplácení tantiém.

Spisová služba Magistrátu nesmí být takový moloch a musí být možné pracovat s jednotlivými částmi. Ivo Vašíček software analyzoval, sdělil že Praha platí servisní náklady.

V souvislosti se změnou zastupitelů budou Anetta Heidlová a Martin Arden nově ve výboru pro kulturu namísto J. Dohnala a J. Němce. Bude rovněž řešen zástupce ve výboru pro bydlení.

Na zářijové zasedání ZHMP bude navrženo na Radě prodloužení jednání jen do půlnoci, aby neprobíhalo v noci.

Usnesení zastupitelského klubu Pirátů ze dne 3. 9. 1019: Zastupitelský klub souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem o střetu zájmů bylo ukončeno zadávání veřejných zakázek entitám, které jsou ovládány byť zprostředkovaně členy vlády.
11 pro, 0 se zdrželo, 0 proti
(z 11 přítomných, 2 omluveni)

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 4 roky(ů)

Zastupitelský klub dne 1. 10. 2019 (jednání)

Vít Šimral připravil webovou stránku ke školským radám: skolskeradyvpraze.cz

Vyhlášku k buskingu se snažíme komunikovat s jednotlivými buskery. Jiří Dohnal zatím podněty neobdržel. I v minulosti jsme od nich neobdrželi příliš podnětů k tomu, jak by měla být vyhláška měněna. Byla tam stížnost na několik věcí: Zakázalo se Staroměstské náměstí, zůstal tam zákaz vyluzování vysokých tónů a znečišťování bublinami. Beránek: Mrzí mně, že tam zmizely lokality jako Lennonova zeď a Nerudova ulice.

Diskutován byl stav plnění dlouhodobých úkolů odpovědných zastupitelů a radních. Michaela Krausová připravuje informační kampaň k sázení stromů, celá věc by se měla postupně vylepšovat. Městským firmám se kromě Viktora věnuje také Adam Zábranský. Zjistli jsme slabiny městských firem, cílem jen, aby poskytovali členům DR včas a kompletně informace, nebudou se vyplácet nenárokové odměny/tantiémy.

Během jednání klubu vystoupili zástupci hnutí Arnika.

Diskutovalo se, jestli zastupitelé mají posílat Pirátské straně nějaký finanční příspěvek.

Petr Přenosil představil novelu živnostenského zákona, kterou obdržel ve Sněmovně. Klub se k dané věci dostal za úkol vyjádřit.

Diskutovala se rovněž i Lítačka, resp. redesign celé záležitosti.

Usnesení zastupitelského klubu ze dne 1. 10. 2019:
Zastupitelský klub Pirátů se usnesl, že v souvislosti s podstatnými změnami v aplikaci PID/lítačka žádá a prosazuje změnu názvu aplikace na tvar, který bude výstižný a mezinárodně srozumitelný.

Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: 3

Usnesení zastupitelského klubu ze dne 1. 10. 2019:
Zastupitelský klub Pirátů schvaluje odměnu předsedkyni klubu Míše Krausové za měsíc září ve výši 10 000 Kč.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nepřítomen: 4

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 4 roky(ů)

Zastupitelský klub Pirátů korespondečně schválil podporu následujícímu návrhu z podkrajského expertního týmu pro cestovní ruch (v příloze). 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 4 roky(ů)

Usnesení zastupitelského klubu ze dne 16. 10. 2019:

Zastupitelský klub Pirátů bere na vědomí rezignaci Michaely Krausové na pozici předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů na MHMP.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: 2

Zastupitelský klub Pirátů zvolil jako svého nového předsedu Viktora Mahrika a jako místopředsedu Jaromíra Beránka.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: 2

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 4 roky(ů)

Zastupitelský klub Pirátů na Magistrátu hlavního města Prahy:
I. Se důrazně ohrazuje proti nařčením, která do médií uvedl uchazeč o zaměstnání na pozicích obsazovaných Piráty, Jaroslav Němec;
II. Konstatuje, že výběrová řízení na obsazení postů v dozorčích radách městských společností proběhla v pořádku a každý uchazeč byl bodován spravedlivě podle svých prokázaných schopností a zkušeností;
III. Prohlašuje, že si za výsledky výběrových řízení stojí a že během nich nebylo nikomu nadržováno a nikdo nebyl ani jiným způsobem zvýhodňován. Celé předmětné výběrové řízení bylo zajištěno odbornou výběrovou komisí, ve které zasedli i externisté. Postup přivýběrových řízení i vyhodnocení jejich výsledků byly transparentně zveřejněny na pirátském fóru (https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?).f=572&t=44802). Stížnost jednoho neúspěšného kandidáta proto klub nepovažuje za relevantní;
IV. Vyvrací spekulace o tom, jakým způsobem byla ukončena spolupráce s Jaroslavem Němcem v roli poradce primátora: Jaroslav Němec neprošel výběrovým řízením a jeho role v týmu primátora byla od začátku vnímána jen jako dočasná;
V. Se ohrazuje proti tvrzení, že by do jeho chodu nepatřičně zasahoval Jakub Michálek. Přestože existuje úzká spolupráce mezi zastupitelským klubem na MHMP a poslaneckým klubem Pirátů, stále se jedná o nezávislé orgány fungující oddělené dle platných pravidel vnitrostranické demokracie.

Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se 0, Nehlasovali: 1

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 4 roky(ů)

Zápis z jednání zastupitelského klubu MHMP, 5. 11. 2019 od 18 hodin
Omluveni: Aneta Heidlová, Ladislav Kos
Hosté: Alice Hamalová (PKS), Jan Novák (kontrolní komise), Olga Richterová (1. místopředsedkyně strany), delegace Pirátů z MS Praha 1, Petr Přenosil
Program:

 • Ověření pirátské identity – Eva Horáková znovu připomněla všem členům klubu povinnost ověřit si pirátskou identitu. Spolu s přítomnou Alicí Hamalovou ukázaly přítomným, jak postupovat.
 • Zapojení Jany Komrskové do práce ve výborech – Jana si vybere z nabízených možností a dle svých časových možností, rozhodnutí dá vědět předsednictvu klubu do jednání zastupitelstva 14. 11. 2019.
 • Zapojení Michaely Krausové do práce v klubu – Michaela informovala klub o svých aktuálních časových možnostech s tím, že zhruba od ledna se upřesní její další zapojení.
 • Reakce na jednání Jaroslava Němce - zastupitelský klub prodiskutoval situaci a přijal v daném bodě následující:

Usnesení zastupitelského klubu z 5. 11. 2019:
V návaznosti na usnesení klubu viz: https://praha.pirati.cz/vyjadreni-jaroslav-nemec.html přistoupil zastupitelský klub k odvolání Jaroslava Němce z výborů a komisí HMP z důvodu ztráty důvěry. Zastupitelský klub tím vyjádřil, že nechce o spolupracovat s osobami, které v médiích šíří nepravdivé informace a poškozují tím zastupitelský klub resp. Pirátskou stranu. Zároveň zastupitelský klub konstatuje, že Jaroslav Němec byl od září 2019 v orgánech města podmínečně kvůli předchozím excesům podobného charakteru. Svým mediálním vyjádřením tak podmínku porušil.
Zastupitelský klub souhlasí s odvoláním Jaroslava Němce z Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hlavního města Prahy, Komise Rady hl. m. Prahy pro design a veřejný prostor, Komise Rady hl. m. Prahy pro koordinaci neinvestičních aktivit ve veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace, Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a Komise Rady hlavního města Prahy pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Národní kulturní památka Vyšehrad
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0 (přítomno 11 ze 13 zastupitelů)

Usnesení zastupitelského klubu z 5. 11. 2019:
Zastupitelský klub pověřuje předsedu V. Mahrika k přípravě podání ke kontrolní komisi ve věci Jaroslava Němce z důvodu šíření nepravd o zastupitelském klubu.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0 (přítomno 11 ze 13 zastupitelů)

 • Účast zastupitelského klubu na přípravě publikace – Olga Richterová představila plánovanou publikaci a požádala klub o účast. Podrobné informace zašle elektronicky sekretáři klubu.
 • Záchody na Petříně – Piráti z Prahy 1 obeznámili zastupitelský klub se situací a domluvili se na dalším jednání v užším kruhu.
 • Kontrola tisků do rady – asistent klubu představil přítomným návrh nového systému evidence kontroly tisků.
 • Nemocnice Na Františku – předseda seznámil klub s aktuálními návrhy řešení situace ze strany radní Mileny Johnové.
 • Výroční zhodnocení práce klubu – domluvena příprava workshopu do konce letošního roku. Asistent klubu připraví dokument ke sběru podnětů a bodů k projednání.
 • Kontrola programových priorit – kontrola plnění úkolů s prioritou „okamžitou“ a informace o rozšíření kontroly na úkoly s prioritou „urgentní“.
 • Memorandum s Airbnb – Petr Přenosil představil vznikající memorandum, to bude nutné projednat zejména s Prahou 1, Prahou 2 a Prahou 3.
 • Mediální monitoring – sekretář klubu představil pravidelný měsíční monitoring tisku.
 • Různé – vyřizování petic (T. Murňák)

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 4 roky(ů)

Usnesení Zastupitelského klubu ze dne 14. listopadu 2019

Stanovisko zastupitelského klubu Pirátů k uzavírce Smetanova nábřeží/Malé Strany

Piráti podporují trvalou uzavírku Smetanova nábřeží a komunikací na Malé Straně pro tranzitní dopravu. Od počátku těchto dopravních opatření šlo primárně o získání dopravních dat. S měřením souhlasila jednomyslně celá koalice, která se ve svém koaličním prohlášení zavázala ke zklidnění dopravy v centru města. Je škoda, že TOP 09 předem vyloučila diskuze o trvalém uzavření těchto lokalit ještě před ukončením sběru a vyhodnocením dat.

Dlouhodobě usilujeme o zklidnění dopravy v centru města v duchu moderních metropolí. Aktuální dopravní opatření berou ohled na potřeby místních obyvatel, zlepšují kvalitu ovzduší a snižují hladinu hluku. Pokud jde o zamezení průjezdu nerezidentům Malou Stranou, uvažovalo se o něm již v souvislosti s otevřením tunelového komplexu Blanka. Bohužel k tomu zatím nedošlo. Krok má ovšem svoji logiku, protože existuje dostatečně kapacitní objízdná trasa.
Prodloužení dopravního opatření po skončení opravy tramvajové trati v okolí Křížovnického náměstí umožnilo sběr dat nejen na místě, ale i na objízdných trasách. Z průběžných výsledků vyplývá, že nenastaly žádné výraznější komplikace. V době uzavírky se také zásadně zlepšila plynulost MHD. Na 50 tisíc cestujících, kteří se každý den přepraví tramvají přes Malou Stranu, přestalo čekat v kolonách, které jdou na vrub 15 tisíců cestujících v automobilech.

Jsme si vědomi toho, že Praha si v oblasti dopravy nese z minulosti vůči svým občanům velký dluh. K zneprůjezdnění Smetanova nábřeží a Malé Strany pro tranzitní automobilovou dopravu mělo dojít totiž již při v roce 2015 otevření tunelového komplexu Blanka, který byl postaven právě za účelem zklidnění automobilové dopravy v centru Prahy. Pokud se ve městě postaví nová kapacitní silnice bez doprovodných opatření v podobě zklidnění ulic, kterým má tato nová komunikace odlehčit, po nějaké době se dosáhne jediného možného efektu - a to více aut v ulicích v důsledku přirozené dopravní indukce.
Uvědomujeme si, že toto opatření zpočátku vyvolá nevoli zejména u těch lidí, kteří využívají centrum města pro průjezd z jedné strany metropole na druhou. Věříme, že po několika měsících by se situace v centru zklidnila a zlepšila by se průjezdnost MHD, podmínky pro chodce a cyklisty a obecně by se zpříjemnilo životní prostředí v centru města.

Odlehčování centru Prahy od automobilové dopravy považujeme za klíčové téma a budeme se mu i nadále věnovat, vyhodnocovat pozitivní i negativní dopady a v návaznosti na to navrhovat potřebná opatření.

*Schváleno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 4 nehlasovali. *

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 4 roky(ů)

Zápis z jednání zastupitelského klubu MHMP, 3. 12. 2019 od 18 hodin
Omluveni: Michaela Krausová, Ondřej Kallasch, Zdeněk Hřib, Adam Zábranský
Hosté: Petr Přenosil, Jiří Hoskovec (na jeden bod)

Program:

 • hospodář klubu - Předseda zast. klubu Viktor Mahrik navrhuje na hospodářku klubu Evu Horákovou, která je již hospodářkou klubu na Praze 5.

Usnesení zastupitelského klubu z 3. 12. 2019:
Zastupitelský klub Pirátů HMP pověřuje funkcí hospodáře klubu Evu Horákovou.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2 (přítomno 9 ze 13 zastupitelů)

 • výroční zpráva zastupitelského klubu - předseda klubu požádal předsedy výborů o sumarizaci úspěchů a pověřil asistenta a sekretáře klubu o přípravu zprávy tak, aby byla připravena ke schválení do příštího jednání 7. ledna 2020.

 • rozvoj Letiště Václava Havla - předseda klubu seznámil přítomné s aktuální situací, diskusí na FB a Pirátském fóru. Všichni přítomní sdělili své názory. Téma se bude dále řešit na úrovni klubu i koalice.

 • obnovení pirátských úterků - zastupitelský klub po diskusi pověřil asistenta a sekretáře klubu a přípravu plánu na rok 2020 ve formátu 2 lidé 1x měsíčně.

 • efektivní nastavení kontroly tisků na radu - Jiří Hoskovec informoval o plánu na úpravu jednacího řádu RHMP.

 • nominace M. Augustýna do představenstva DPP - předseda klubu informoval o situaci, jde o nominaci ze strany Spojených sil. Pirátské stanovisko zní, že kandidáti by měli procházet výběrovým řízením.

 • Pražský inovační institut Q&A - Vít Šimral informoval přítomné o inovačním institutu.

 • Evangelická akademie - Martin Arden informoval přítomné o Evangelické akademii.

 • Update status a kontrola programových úkolů - sekretář klubu provedl s přítomnými zastupiteli, kterých se to týká, pravidelnou kontrolu programových úkolů.

 • Tisk Šolínka, NNF - Eva Horáková seznámila přítomné se situací a požádala o součinnost při případném hlasování na jednání ZHMP.

 • Aktuální informace z KET pro kulturu - Martin Arden informoval přítomné o situaci v KET pro kulturu.

 • Kontrola úkolu "publikace" - sekretář klubu zopakoval přítomným žádost Olgy Richterové. Zastupitelský klub souhlasí s žádostí Olgy Richterové o účast na příštím jednání 7. ledna 2020.

 • Mediareport - sekretář klubu představil přítomným monitoring tisku za listopad 2019.

 • Různé - komise pro hudební sál, komise pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 4 roky(ů)

Dne 10. prosince 2019 se Zastupitelský klub Pirátů v ZHMP usnesl na následujícím:

Zastupitelskému klubu Pirátů v Zastupitelstvu hlavního města Prahy záleží na vyjasnění situace s TOP 09. Žádáme proto TOP 09, aby nás její zástupci seznámili s konkrétními výhradami k práci primátora, případně s dalšími konkrétními náměty ke zlepšení vzájemné spolupráce, které si vážíme.

(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovali).

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 4 roky(ů)

Usnesení zastupitelského klubu ze dne 11. 12. 2019:
Vyzýváme předsedy zastupitelských klubů ANO i ODS, aby na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy objasnili zastupitelům a občanům, na kterých aktivitách členů jejich zastupitelských klubů se finančně či jinak podílí firma C&B a odběratel služeb firmy C&B, Home Credit International.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0 (Hlasovalo 11 ze 13 zastupitelů)

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 4 roky(ů)

Zápis z jednání zastupitelského klubu MHMP, 7. 1. 2020 od 18 hodin
Omluveni: Eva Horáková
Hosté: Petr Přenosil, Jiří Hoskovec, Olga Richterová (na jeden bod)

Program:

 • Lepší příprava na zastupitelstva,příprava podkladů - Michaela Krausová připomněla plánované nastavení agendy v týmu, požadavek na reorganizaci trvá, sdělen byl J. Hoskovcovi.
 • Proplácení neuvolněných zastupitelů - předseda klubu Viktor Mahrik znovu doporučil zastupitelům, aby vyplňovali výčetky a informoval o uvažované variantě smluv.
 • Příspěvek na charitu z vánočního večírku - zastupitelský klub rozhodl věnovat vybraných 1.000,- Kč na pirátské guláše, organizované Martinem Ardenem.
 • Rozpočet klubu na rok 2020 - Jaromír Beránek seznámil přítomné s rozpočtem na letošní rok. V diskusi se probraly výdajové priority. Zastupitelé mohou své další podněty posílat J. Beránkovi k dopracování.
 • Vystoupení Olgy Richterové - Olga zmínila problém průtahů ve stavebním řízení, problematiku vyloučených lokalit. Nabídla též klubu využití rešeršních služeb poslanecké sněmovny.
 • Proplacení zakázky Marek Sebera - Ondřej Kallasch přednesl bod a po následné diskusi přijal klub toto usnesení:

Usnesení zastupitelského klubu z 7. 1. 2020
Zastupitelský klub souhlasí s tím, že proplatí M. Seberu za uskutečněnou práci pro zast. klub Pirátů.
Pro: 11 (Hřib, Zábranský, Šimral, Mahrik, Beránek, Murňák, Krausová, Komrsková, Kallasch, Kos, Heidlová), Proti: 0, Zdržel se: 0 (nepřítomni: Horáková, Arden)

 • Komunikace s veřejností a dovnitř strany - předseda klubu apeloval na zlepšení komunikace ze strany magistrátu, konkrétně rozesílání programů výborů, pozvánek na odborné konference apod.
 • Společná odpověď pro kontrolní komisi - Jaromír Beránek seznámil přítomné s aktuálním stavem komunikace s kontrolní komisí. Po debatě připraví ve spolupráci s ostatními zastupiteli další odpověď.
 • Dopis od senátora L. Kosa - Jana Komrsková seznámila přítomné s dopisem, který obdržela.
 • Výroční zpráva klubu za rok 2019 - asistent klubu představil aktuální stav práce na výroční zprávě a připomněl vybraným zastupitelům chybějící části k doplnění.
 • Mediareport - sekretář klubu představil přítomným monitoring tisku za prosinec 2019.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 4 roky(ů)

Zápis z jednání zastupitelského klubu MHMP, 22. 1. 2020 od 18 hodin
Omluveni: Adam Zábranský
Hosté: Jan Wolf (SS), Petr Přenosil, Eva Wagner

Program:

 • Mariánský sloup - koaliční partner Jan Wolf představil aktuální situaci, svůj názor a požádal o podporu v hlasování na zastupitelstvu. Po diskusi host odchází.
 • Termíny setkávání klubu v roce 2020 - zastupitelský klub se bude v roce 2020 setkávat dvakrát častěji, tj. 2x měsíčně. Takto: 4. 2., 12. 2., 3. 3., 18. 3., 7. 4., 15. 4., 5. 5., 20. 5., 2. 6., 17. 6.
 • Kontrola tisků na jednání zastupitelstva - předseda uvedl tento bod. Po diskusi nesouhlas klubu s tiskem Z-7299 (územní změny na Praze 5)
 • Kulturní granty - předseda klubu představil situaci, kdy ne všem žadatelům bylo vyhověno. Členové výboru pro kulturu (Aneta Heidlová, Martin Arden) připraví pro klub stanoviska k odmítnutým žádostem.
 • Regulace ohňostrojů - proběhla široká diskuse.
 • SK Ďáblice - radní Vít Šimral informoval klub, že stahuje z programu jednání zastupitelstva tisk Z-7809.
 • Vztahy s hospodářskou komorou - radní Vít Šimral informoval klub o chystaném vypovězení smlouvy a důvodech.
 • Výplatní pásky - zastupitelský klub byl znovu seznámen s magistrátním systémem fluxpam, všichni přítomní potvrdili, že umí ovládat
 • Vzdělávání "Zastupitel v kurzu" - Jaromír Beránek doporučil členům klubu účast v letošním běhu kurzu MVČR. Zastupitelé již dříve obdrželi informace a podklady elektronicky předem.
 • Zastupitelské večery - sekretář klubu představil koncept večerů a vyzval první dva dobrovolníky. Jako první se přihlásili Eva Horáková s gescí sociální problematikou a Martin Arden s gescí kultury. Oba dají návrh termínu koncem února. Na březen se jako další předběžně přihlásil Viktor s gescí majetku s tím, že by jej měl ideálně doplnit Adam Zábranský s gescí bydlení. Sekretář klubu dále zprocesuje.
 • Různé - informace od KoDo k účasti na akcích Setkání MS/KoDo/magistrát + Posezení s Piráty, dále téma doplácení zastupitelů a systém evidence plnění programových priorit a jejich zveřejňování

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 4 roky(ů)

Zápis z jednání zastupitelského klubu MHMP, 4. 2. 2020 od 18 hodin
Přítomni: Aneta Heidlová, Eva Horáková, Zdeněk Hřib, Jana Komrsková, Ladislav Kos, Adam Zábranský, Martin Arden, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Viktor Mahrik + Jan Loužek, David Klempíř
Omluveni: Michaela Krausová, Vít Šimral, Ondřej Kallasch
Hosté: Petr Přenosil, Jiří Hoskovec, Olga Richterová (na dva body)

Program:
- Přehled tisků - sekretář klubu seznámil přítomné s dnešní schůzkou s Ivanem Bartošem. Z ní vyplynula žádost a doporučení k pečlivějšímu vyplňování tabulky "témata tisků" a doplnění tabulky o sloupec s "prioritou".
- Šolínka - Eva Horáková seznámila přítomné s problematikou. Na jednání zastupitelstva bude možné za klub Pirátů volné hlasování.
- PostBellum a Paměť národa - Eva Horáková představila informace a aktuální stav příprav. Měl za úkol Martin Arden s Anetou Heidlovou, nedodali. Martin nás bude informovat na dalším klubu.
- Používání emailu praha.eu - Eva Horáková všechny zastupitele prosí o využívání primárně adresy praha.eu. Jako zastupitelé města nemůžeme chtít posílat emaily na účet pirati.cz. Eva zároveň žádá zastupitele o řádné omluvy z neúčasti ve výborech a komisích, ideálně písemně.
- Školení zastupitelů - Jaromír Beránek připomněl téma z minule a otevřel diskusi k dalšímu vzdělávání. Olga Richterová poskytla zkušenosti s několika školeními z poslanecké sněmovny a to jak hard skills, tak soft skills. Sekretář klubu se spojí se sněmovnou a Martinou Vackovou a připraví zastupitelskému klubu podrobnější informace.
- Revolution train - Eva Horáková seznámila přítomné s problematikou a stanoviskem odborníků za Piráty. Po diskusi přijal klub níže uvedené usnesení:

Zastupitelský klub Pirátů zásadně odmítá, aby hl.m. Praha finančně podpořilo projekt Revolution Train z veřejných prostředků a to vzhledem k negativnímu stanovisku zástupců odborných společností.
Pro: 10 (Heidlová, Horáková, Hřib, Komrsková, Kos, Zábranský, Arden, Beránek, Murňák, Mahrik), Proti: 0, Zdržel se: 0 (nepřítomni: Krausová, Šimral, Kallasch)

Vyjádření zástupců odborných společností viz:
Společné stanovisko odborných společností k projektu Revolution Train, vydala Odborná společnost pro prevenci rizikového chování společně s Asociací nestátních organizací, Českou asociací adiktologů, Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Sekce Psychiatrických společností, 20. ledna 2020 - https://www.osprch.cz/images/dokumenty/Train_stanovisko2020.pdf

- Tisk k prostituci - Eva Horáková uvedla téma a navrhovaný tisk a požádala klub o součinnost.
- Muzeum paměti 20. století - předseda klubu informoval, že šlo o velké téma na koncepčním jednání Rady HMP. Petr Přenosil doplnil aktuální informace ze správní rady.
- Započítávání koeficientů - předseda klubu přednesl bod týkající se započítávání koeficientů ze strany developerů, vyžádal od přítomných stanoviska s tím, že se bude tématu a jeho řešení dál věnovat.
- Mediareport - sekretář klubu odprezentoval monitoring médií za leden 2020.
- Různé - Mezinárodní romská konference (Martin Arden), Pirátské rádio/podcasty (Martin Arden), asistentka pro Martina Ardena (Martin Arden).

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 4 roky(ů)

Zápis z jednání zastupitelského klubu MHMP, 12. 2. 2020 od 18 hodin
Přítomni: Michaela Krausová, Vít Šimral, Ondřej Kallasch, Aneta Heidlová, Jana Komrsková, Adam Zábranský, Martin Arden, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Viktor Mahrik + David Klempíř
Omluveni: Eva Horáková, Zdeněk Hřib, Ladislav Kos
Hosté: Petr Přenosil, Jiří Hoskovec, Jan Petr

- Open project - ředitel odboru Kancelář primátora odprezentoval Open project. V následné diskusi vedoucí oddělení primátorových poradců klubu sdělil, že tímto nezaniká evidence programových priorit zastupitelského klubu Pirátů HMP v systému Redmine.
- Pozvánka na sjezd Liberálních stran - vedoucí oddělení primátorových poradců informoval a připravovaném sjezdu a pozval přítomné.
- Muzeum v Clam-Gallasově paláci - předseda klubu uvedl tento bod a otevřel diskusi. Po skončení diskuse přijal zastupitelský klub následují

Usnesení zastupitelského klubu:
Zastupitelský klub Pirátů v návaznosti na žádost Post Bellum o pronájem Domu pážat souhlasí, aby:
1) radní Chabr pokračoval v jednáních v této věci,
2) Muzeum paměti 20. století mohlo dočasně využívat prostory Radničních domů,
3) za podmínky, že do 1 roku předloží koncepci Muzea 20. století, byly instituci dočasně zapůjčeny prostory v Clam-Gallasově paláci za účelem expozice.

pro: 8 (Krausová, Šimral, Heidlová, Zábranský, Arden, Beránek, Murňák, Mahrik) proti: 0 zdržel se: 2 (Komrsková, Kallasch) z 10 lidí, 3 nepřítomni (Horáková, Hřib, Kos)

- Osobní koučink - sekretář klubu zopakoval bod z minulého jednání. Sekretář připraví pro předsednictvo seznam předběžných zájemců.
- Teambuilding vč. školení - Jaromír Beránek připomněl anketu k termínu teambuildingu. Z diskuse nad tématem školení vyplynul největší zájem o typologii osobnosti.
- Zastupitelské večery - sekretář klubu připomněl přítomným únorový večer (Martin Arden + Eva Horáková) a pozval všechny přítomné. Pro následující (březnový) termín se přihlásila dvojice Viktor Mahrik + Adam Zábranský.
- Kontrola tisků na zastupitelstvo - zastupitelský klub prošel kontrolu tisků na zítřejší zasedání zastupitelstva.
- Ubytovna na P22 - Ondřej Kallasch promítl prezentaci z Prahy 22 s dotazem na zájem o dalším jednání o předmětné nemovitosti. Spojí se s Adamem Zábranským pro domluvení dalšího postupu.
- Přístřešky JCD - předseda klubu informoval o aktuální situaci.
- Odměny členům dozorčích rad - předseda klubu informoval o aktuální situaci.
- Výroční zpráva klubu - předseda klubu informoval o uzávěrce sběru témat do Výroční zprávy.
- Různé - asistentka pro Martina Ardena - Martin Arden připraví předsednictvu klubu podklady k uzavření smlouvy.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 4 roky(ů)

Zápis z jednání zastupitelského klubu MHMP, 3. 3. 2020 od 18 hodin
Přítomni: Michaela Krausová, Vít Šimral, Ondřej Kallasch, Aneta Heidlová, Jana Komrsková, Martin Arden, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Viktor Mahrik, Eva Horáková + David Klempíř
Omluveni: Zdeněk Hřib, Adam Zábranský, Ladislav Kos
Hosté: Petr Přenosil, Jiří Hoskovec, Jan Hora, Petr Beneš, Olga Richterová

Program:

 • Kodex zastupitele, hlasování CF - předseda klubu informoval o výsledku aktuálního hlasování, klub situaci prodiskutoval
 • Ohňostroje - předseda informoval o názoru Evy Tylové za KET ŽP, Honza Hora shrnul informace z KET bezpečnost. Po diskusi klub hlasoval o následujících usneseních:

Usnesení č. 1: nebylo přijato
Zastupitelský klub Pirátů MHMP podporuje kroky směřující k zákazu odpalování a dále k omezení dostupnosti pyrotechniky kategorií F2 a F3 na území hl. m. Praha.
pro: 5 (Krausová, Šimral, Kallasch, Beránek, Mahrik), proti: 5 (Horáková, Komrsková, Murňák, Heidlová, Arden), zdrželi se: 0 / z 10 přítomných

Usnesení č. 2: bylo přijato
Zastupitelský klub Pirátů MHMP podporuje kroky směřující k zákazu odpalování a dále k omezení dostupnosti pyrotechniky kategorií F2 a F3 na území pražské památkové rezervace.
pro: 9 (Krausová, Šimral, Heidlová, Komrsková, Arden, Beránek, Murňák, Mahrik, Horáková), proti: 0, zdrželi se: 1 (Kallasch) / z 10 přítomných

Usnesení č. 3: bylo přijato
Zastupitelský klub Pirátů MHMP podporuje důslednou kontrolu dodržování právních předpisů při odpalování zábavní pyrotechniky na území hl. m. Prahy.
pro: 8 (Krausová, Heidlová, Komrsková, Arden, Beránek, Murňák, Mahrik, Kallasch), proti: 0, zdrželi se: 1 (Horáková) / z 9 přítomných

Usnesení č. 4: bylo přijato
Zastupitelský klub Pirátů v MHMP podporuje omezení odpalování zábavní pyrotechniky v okolí vodních toků, zdravotnických zařízení, domovů pro seniory a zdravotně postižené, v okolí parků atd.
pro: 8 (Heidlová, Komrsková, Horáková, Beránek, Murňák, Mahrik, Kallasch, Šimral), proti: 0, zdržel se: 1 (Arden) / z 9 přítomných

Usnesení č. 5: nebylo přijato
Zastupitelský klub Pirátů v MHMP podporuje omezení odpalování zábavní pyrotechniky v okolí vodních toků, zdravotnických zařízení, domovů pro seniory a zdravotně postižené, v okolí parků a v památkové rezervaci.
pro: 6, proti: 0, zdržel se 4 / z 10 přítomných

Usnesení č. 6: nebylo přijato
Zastupitelský klub Pirátů v MHMP souhlasí s tím, aby během silvestrovské noci (31.12.-1.1.) bylo povoleno odpalovat ohňostroje i po 22. hodině až do 01:00 hodin 1. ledna.
pro: 6 (Krausová, Arden, Beránek, Murňák, Mahrik, Kallasch), proti: 1 (Šimral), zdržely se: 3 (Horáková, Komrsková, Heidlová)

 • květináče - jako host promluvila Olga Richterová. Připomněla svoji žádost, resp. korespondenci ve věci TSK a záboru míst. Předseda klubu slíbil, že se na věc podívá. Sekretář klubu mu to připomene.

 • sdílení obsahu na soc. sítích, poslanecké stáže - host Olga Richterová promluvila na tato dvě témata. Ve věci soc. sítích i ohledně poslaneckých stáží bude pokračovat v přípravě dalších kroků se sekretářem klubu.

 • asistentka Martina Ardena - Martin Arden představil tento bod. Klub hledá možnost, zda by nešlo financovat na bázi DPČ ze strany magistrátu. Klub přijal následující usnesení:

Usnesení č. 7: bylo přijato
Zastupitelský klub Pirátů MHMP schvaluje spolupráci se Simonou Bártovou.
pro: 9 (Krausová, Šimral, Heidlová, Komrsková, Arden, Kallasch, Murňák, Mahrik, Horáková), proti: 0, zdržel se: 1 (Beránek) / z 10 přítomných

 • Výběrko na ředitele PII, rozšíření Komise pro SC a inovace - Vít Šimral uvedl tato témata a prodiskutoval názor klubu.

 • Teambuilding - Jaromír Beránek informoval o přibližném regionu konání teambuildingu a konkrétnějším výběru místa, Eva Horáková promluvila k chystanému programu a složení skupiny.

 • Mediamonitoring - sekretář klubu přednesl únorový monitoring mediálních výstupů.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 4 roky(ů)

Zápis z jednání zastupitelského klubu MHMP, 7. 4. 2020 od 18 hodin
Přítomni: Michaela Krausová, Vít Šimral, Ondřej Kallasch, Aneta Heidlová, Adam Zábranský, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Viktor Mahrik, Eva Horáková, Zdeněk Hřib, Ladislav Kos + Jan Loužek a David Klempíř
Omluveni: Martin Arden, Jana Komrsková
Hosté: Petr Přenosil, Jiří Dohnal

Vzhledem k opatřením vlády v souvislosti s epidemií koronaviru proběhlo jednání online na platformě Webex.

- Zastupitelstvo - předseda klubu Viktor Mahrik informoval, že mluvil s Davidem Lísalem (pověřen vedením OVO) o možnostech online jednání zastupitelstva. Ještě probere s dalšími předsedy zastupitelských klubů.

- Upgrade sítě VO pro účely dobíjení e-mobility - radní Vít Šimral informoval o tiscích, které se v této oblasti chystají. Domluva, že se k tomuto tématu ještě s předsedou klubu připraví další schůzku.

- Výroční zpráva klubu 2019 - asistent klubu připomněl, že zpráva je hotova a vyzval k případným požadavkům na úpravy. Předseda klubu požádal přítomné, aby zprávu znovu odeslal zastupitelům s týdenním termínem ke zpětné vazbě.

- Zprávy z krizového štábu - místopředsedkyně klubu Eva Horáková zjistila od přítomných, zda jim chodí newsletter z Výborů zastupitelstva poptatla, že to neuvolněným chodí ten newsletter z výborů a kriz. štábu.

- Výbory a jejich konání v době nouzového stavu - místopředsedkyně klubu Eva Horáková zjistila od přítomných, zda a jak se budou konat Výbory zastupitelstva. Informovala též, že je potřeba odhlasovat nepřítomnost veřejnosti na online jednáních Výborů.

- Přehled tisků na zastupitelstvo - místopředsedkyně Eva Horáková apelovala na přítomné, že je třeba do tabulky doplňovat stanoviska k jednotlivým tiskům.

- Mediareport - sekretář klubu seznámil přítomné s mediálním monitoringem za březen 2020.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 4 roky(ů)

Zápis z jednání zastupitelského klubu MHMP, 15. 4. 2020 od 18 hodin
Přítomni: Viktor Mahrik, Jana Komrsková, Eva Horáková, Michaela Krausová, Zdeněk Hřib, Ondřej Kallasch, Aneta Heidlová, Ladislav Kos, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Adam Zábranský, Vít Šimral, Jan Loužek, David Klempíř
Omluveni: Martin Arden

Vzhledem k opatřením vlády v souvislosti s epidemií koronaviru proběhlo jednání online na platformě Webex.

- Zastupitelstvo - jak bude probíhat a body - předseda klubu informoval o chystaném průběhu a koronavirových opatřeních. Ladislav Kos informoval o nesouhlasu se dvěma body z programu (změny územního plánu na P11).

- Praha 11 - Eva Horáková vyzvala Ladislava Kose k informování o politické situaci na Praze 11. Následovala diskuse.

- Možná pomoc Chicagu (či dalším partnerským městům) - Jaromír Beránek informoval, že je v kontaktu s konzulátem v Chicagu. Následovala diskuse o možnostech pomoci.

- Výroční zpráva klubu 2019 - zastupitelský klub přijal následující usnesení:

Zastupitelský klub Pirátů v ZHMP schvaluje Výroční zprávu za rok 2019.

Pro: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Michaela Krausová, Zdeněk Hřib, Ondřej Kallasch, Aneta Heidlová, Ladislav Kos, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Adam Zábranský, Vít Šimral
Proti: nikdo
Zdržela se: Jana Komrsková
(nepřítomni: Martin Arden)

Různé - Jana Komrsková oznámila, že nejspíše na dalším zastupitelstvu skončí. Od Zdeňka podnět Viktorovi, aby připravil návrh, aby byla lhůta namísto 6 měsíců byla roční.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 4 roky(ů)

Jednání klubu dne 5. května 2020 v 18:00

 • Přítomni (fyzicky): Jaromír Beránek, Martin Arden, Zdeněk Hřib, Viktor Mahrik, Petra Rejchrtová (host)
 • Přítomni (online): Michaela Krausová, Eva Horáková, Ondřej Kallasch, Annetta Heidlová, Jana Komrsková, Vít Šimral, Tomáš Murňák (jen první půl hodina), Adam Zábranský

Začátek v 18:13, chybí: Adam Zábranský

1. Znojemská a Baumarkt

Tento návrh představila jako host Petra Rejchrtová.

Při projektu ZUŠ Znojemská dříve zachránili aktivisté na Praze 4 vzrostlé stromy, které měly padnout v rámci demolice. Petra požádala o vznik skupiny, která měla přepracovat projekt rekonstrukce školy tak, aby byly stromy zachráněny. Skupina byla vytvořena, ale za dva měsíce se nic nestalo. Odpovědní úředníci mezi sebou přehazují odpovědnost a ve finální podobě ji odkázali na Vítka Šimrala. Viktor navrhoval, že se spojí s ostatními ohledně toho aby se k dané věci dozvěděl více stanovisek.

2. Participace městských částí při zpracovávání materiálů na jednání RHMP

Tento návrh představila jako host Petra Rejchrtová. Požádala členy klubu Pirátů, aby ji předem informovali o změnách v majetku na Praze 4. Současný systém zasílání materiálů týden předem je dle ní příliš pomalý a na městské části se dostávají až k hotovému. Zdeněk Hřib navrhoval, aby radní a zainteresovaní zpracovatelé měli přístup k tiskům již ve stavu 2. Viktor upozornil, že když se tisk schválí Radou, stane se tiskem koaličním.

3. Pražská developerská společnost

Tento návrh představila jako host Petra Rejchrtová. Navrhla, aby byla Pražská developerská společnost řízena komisí Rady, ne přímo Radou, ale aby tam byli zástupci z koalice i opozice. Tím se předejde tomu, aby při výměně vedení města došlo k odstřižení ostatních od informací. Developerská společnost by měla být povinná hlásit svoji činnost komisi, reportovat za každé čtvrtletí co dělá a nechat si schvalovat, jestli koná se zájmy RHMP a hlavního města. Aktuálně zcela chybí spolurozhodování městských částí. Není přesně napsáno, co má společnost dělat, jsou tam jen uvedené přibližné počty lidí, kteří tam budou pracovat. Zdeněk Hřib řekl, že společnost musí mít nějakou autonomii ve svém fungování, Viktor dodal že zapojení městských částí je podstatné. Jako řešení navrhl Zdeněk Hřib povinnost projednat návrhy se starostou příslušných městských částí.

4. Zapojení Jana Hory do aktivit klubu

Tento návrh představil Jan Hora. Zajímá jej, ve kterých bude komisích a orgánech, kromě výboru pro bezpečnost, kde je dnes jako externista by měl zájem o komisi pro Budějovickou a případnou komisi pro informatiku. Jan Hora nemá problém se zapojit do aktivit různými způsoby, chce ale předem vědět, jak bude jeho zapojení vypadat tak, aby se na to mohl připravit.

Diskutovala se rovněž i problematika kumulace funkcí. Zastupitelský klub se rozhodl pověřit Zdeňka Hřiba vypracováním pozměňovacího návrhu do povolební strategie.

Usnesení: Zastupitelský klub Pirátů pověřuje Zdeňka Hřiba aby navrhl Krajskému fóru změnu lhůty pro vypořádání souběhu mandátů na městské části a v Zastupitelstvu hl. m. Prahy z půl roku na rok a půl.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 1 nepřítomen.

V 19:35 přišla na jednání klubu Olga Richterová.

Neformálně bylo prodiskutováno předání šetření výběrových řízení Zastupitelským klubem Pirátů od Kontrolní komise k Rozhodčí komisi.

Olga Richterová připomněla, že poslanci mají opět zájem o stáže na pražském magistrátu, případně i v dalších úřadech, kde mají Piráti zastoupení, konkrétně v Brně a v Ostravě. Byl také zájem na tom, aby se stáží účastnili i Středočeští Piráti, kteří by dle Martina Ardena měli být přítomni na jednání pražských expertních týmů (KET)ů.

5. Tisky, tabulky a Redmine

Návrh Evy Horákové. Uvedla, že příprava k tiskům se jí nelíbí, a to v případě kultury. Mnohdy se to řeší po večerech. Mělo by dojít ke sladění přístupu. Eva navrhla aby se v pátek odpoledne uskutečnilo ideálně osobní jednání členů klubu, kteří studují tisky z různých oblastí v délce cca 60 minut a tisky byly prostudovány na místě. Tím se zabrání chaosu, který se často děje na pondělních jednáních RHMP. Bude nicméně nezbytné získat přístup k tiskům ve stavu 2 v TEDu.

Viktor Mahrik navrhl, aby Aneta Heidlová a Martin Arden (příslušní Piráti za kulturu) docházeli na koncepční jednání Rady. Dále navrhl, aby všichni získali potřebný přístup a ověří se, kdo aktuálně ten přístup má.

Olga Richterová a Jaromír Beránek odcházejí v 20:44, J. Beránek se připojí vzdáleně.

6. Hlasování zástupců na Radě

Návrh L. Kose (mladšího). Ptal se, jak hlasovali pirátští zástupci na RHMP ohledně dopravního spojení P6 a P8 (nedoporučení podpory od KETu doprava). Dle Adama Zábranského byli Piráti přehlasováni Prahou Sobě a Spojenými silami.

7. Zastupitel Langmajer na Praze 22

Ondřej Kallasch informoval o činnosti zastupitele na městské části Praha 22.

8. Mediareport

David Klempíř představil mediareport za duben 2020.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 4 roky(ů)

Jednání klubu 20. 5. 2020 od 18 hodin

Přítomní fyzicky: Zdeněk Hřib, Adam Zábranský, Viktor Mahrik, Jaromír Beránek, Aneta Heidlová, Jana Komrsková, Eva Horáková, Tomáš Murňák, Míša Krausová, Martin Arden + Petr Přenosil, Jiří Hoskovec, Veronika Kubičková, David Klempíř

Přítomní online: Ladislav Kos (do 19:30), Ondra Kallasch, Vít Šimral (od 18:30) + Jan Loužek

Program:

1. Zastupitelstvo - předseda otevřel diskusi k programu na zítřejší zastupitelstvo. Zastupitelé prodiskutovali některé z tisků.

2. Postup zpracování tisků - předseda připomněl info z minulého klubu a navrhuje každou středu od 18:30 krátký call k tiskům, aby bylo včas před radou

3. Spolupráce s Hospodářskou komorou - Vít Šimral informoval o chystané spolupráci.

4. Jedna miliarda pro školství - Vítek Šimral informoval o kompromisním návrhu, který připravil. Domluva na dalších krocích.

5. Komise pro inovace - Vítek Šimral představil s tím, že by rád přejmenování.

6. Reporty z koronakrize - Vítek Šimral se informoval, kam a jak poslat reporty. Dohodne se zítra ráno před zastupitelstvem.

7. Online jednání Rady/Předrady - Viktor Mahrik otevřel diskusi, zda a jak je výhodné dělat nadále jednání online. Následovala diskuse. Zdeněk Hřib informoval, že se spojil s koaličními partnery a jak s nimi o věci jednal.

Zastupitelský klub Pirátů na HMP přijal následující usnesení:

Všichni účastníci jednání Rady HMP mají mít zachovánu možnost zúčastnit se online, nebo prezenčně dle svého rozhodnutí.

pro: 12, proti: 0, Zdržel se: 1 (Viktor Mahrik)

8. Granty na životní prostředí - Zdeněk otevřel tento bod. Měly by se lépe stanovit podmínky pro přihlašování žádostí o granty. Dál bude řešit primátor či Tomáš Murňák s Evou Tylovou.

9. Majetková přiznání dle etického kodexu - Honza Loužek informoval o každoroční povinnosti. Deadline je do 30. 6. 2020. Honza pošle zastupitelům emailem.

10. Muzeum paměti XX. století na Strahově - Aneta představila bod. Doplnil Petr Přenosil.

11. Zástupce do Komise RHMP pro přípravu předsednictví 2022 - Míra přednesl bod s tím, že je třeba za Piráty nominovat svého zástupce. Předseda navrhl Míru Beránka.

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Jaromír Beránek), hlasovalo 12 z 13 zastupitelů, nepřítomen Ladislav Kos

12. Report zástupce klubu pro veřejnost - Martin informoval o evidenci v redmine, předseda požádal, aby vždy pak informoval příslušného zastupitele.

13. Koncept pirátského nadačního fondu - Míra informoval o návrhu konceptu fungování fondu na základě podnětu Martina Ardena a diskuse PKS.

14. Uzavření Smetanova nábřeží - Jirka Hoskovec přednesl. Viktor si sedne s Láďou Kosem a zkusí případně navrhnout návrhy usnesení.

15. Právní poradenství pro účely klubu - ** zastupitelský klub přijal následující usnesení:**

Zastupitelský klub Pirátů HMP schvaluje částku 26 tisíc Kč na právní poradenství do konce letošního roku.

pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, (hlasovalo 12 z 13 zastupitelů, nepřítomen Ladislav Kos)

16. Budoucnost energetiky v Praze - směřování a mandát od klubu - téma představil Míra a doplnil Vítek.

17. Personální otázky - otázka zdrojů financování Petra Přenosila

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 4 roky(ů)

Zastupitelský klub Pirátů v ZHMP schválil 29. 5. 2020 toto usnesení:

"Zastupitelstký klub souhlasí s podpisem smlouvy o poskytování právních služeb a souhlasí s tím, že David Satke bude zastupovat zastupitelský klub před Rozhodčí komisi."

Pro: 12 (Viktor Mahrik, Tomáš Murňák, Michaela Krausová, Martin Arden, Jana Komrsková, Jaromír Beránek, Ladislav Kos, Adam Zábranský, Eva Horáková, Aneta Heidlová, Ondřej Kallasch, Vít Šimral), Proti: 0, Zdržel se: 0 (nepřítomen: Zdeněk Hřib)

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 4 roky(ů)

 • Předmět změněn z Jednání klubu 2019 na Jednání klubu 2019 a 2020

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 4 roky(ů)

Jednání zastupitelského klubu Pirátů dne 2. června 2020

Přítomni: Tomáš Murňák, Petr Přenosil, Zdeněk Hřib, Jana Komrsková, Aneta Heidlová, Ondřej Kallasch, Martin Arden, Daniel Mazur, Štěpán Štrébl, Jiří Svrček, Michaela Krausová, Ladislav Kos, David Klempíř, Jan Loužek, Eva Horáková, Jaromír Beránek

Začátek: 18:09

1. Stadion Viktorie Žižkov

Bod představil Štěpán Štrébl, za Víta Šimrala odpovídal Ladislav Kos. Štěpán prosazoval, aby Magistrát hlavního města Prahy poskytl Praze 3 25 milionů korun na nákup nezbytného vybavení pro údržbu a opravu stadionu. Sumu nacenil správce sportoviště Bartásek z příspěvkové organizace městské části Prahy 3. Suma odpovídá seznamu, který je připraven na 1-2 roky. Stadion je nezbytné opravit proto, aby FAČR neodebral stadionu licenci a Viktoria Žižkov tam mohla hrát 2. fotbalovou ligu. O lokalitu mají zájem developeři, kteří by rádi stadion odkoupili. Dle Víta Šimrala se daná věc již řeší v KETu pro sport. Řešení, poskytnout 25 milionů korun je nicméně krátkodobé a není to systémové řešení problému stadionu.

Usnesení 1: Zastupitelský klub Pirátů ZHMP podporuje uvolnění částky 25 milionů Kč v roce 2020 z rozpočtu hlavního města Praha na vyřešení aktuální situace s kritickým stavem stadionu klubu Viktoria Žižkov.

[Pro: 10, Proti: 0 zdrželi se, 3]

Usnesení 2: Zastupitelský klub preferuje odsvěření předmětného pozemku městské části Praha 3
[Pro: 13, Proti 0, zdrželo se: 0]

Kos: U dané věci budu hlasovat pro, nyní musím ale odejít.
Přišel: Jiří Hoskovec.

2. Daniel Mazur

Daniel Mazur oznámil, že je zaměstnán jako projektový manažer v Pražském inovačním institutu. Dle dohody s Vikorem Mahrikem budou ti, kteří jsou zaměstnáni z veřejných peněz o tomto informovat na stránkách lide.pirati.cz. Tyto informace pak bude možné přidávat do veřejných profilů na MČ nebo Pražském webu.

3. Kontrola prioritních úkolů

Viktor vyzval zastupitele k tomu, aby aktualizovali stavy prioritních úkolů v Redminu. Zmínil, že dle Michala Zachara slouží dlouhodobé úkoly i ke komunikaci k veřejnosti. Honza s Davidem vyjádřili značné zklamání z toho, jak daná věc probíhá. Honza navrhl aby bylo doplňování řízeno metodikou, David navrhl ať to vůbec klub nedělá, není-li toho schopen. Viktor navrhl, aby informace o plnění programu nevycházela z Redmine, ale z aktuálně zprovozněného openprojektu. Vyplňování redmine je vlastní zodpovědností každého zastupitele.

Eva navrhla, stejně jako Viktor, že dáme lidem šanci do září, pak zavedeme metodický pokyn dle Jana a Davida.
Adam Zábranský taktéž navrhl, že pokud jsou úkoly nesmyslné, mají se vymazat viz. Jeho úkol přeložit web praha.eu do angličtiny.

4. Tisk Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob

Eva Horáková uvedla, že Magistrát vydá tiskovou zprávu k vypovězení úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob, která je do jisté míry přežitá, neboť tvrdí, že neexistuje ani prostituce, ani nevěstince. Celá záležitost prošla výborem legislativy, vypozvězení bude trvat dva roky.

5. Škrtací skupina

Dle J. Beránka vznikla neformální pracovní skupina ze zástupců jednotlivých klubů, která se bude věnovat očekávanému propadu příjmů.

6. Stáže – info pro Sněmovnu

Návrh představil David Klempíř. Stáže budou k dispozici u jednotlivých pirátských zastupitelů pro koordinátory dobrovolníků a kandidáty do krajských voleb. Budou posbírány aktuální požadavky, připravena tabulka, kdo by měl zájem ke komu přijít. Diskutovala se také relevantnost toho, jestli je přínosné pro koordinátory dobrovolníků sledovat práci našich zastupitelů.

7. Režim otevřeno-zavřeno na radnici.

Diskutováno bylo opětovné otevření nové radnice. Viktor Mahrik navrhl vrátit budovu do stavu před krizí. Úřad chce budovu uzavřít. Zdeněk Hřib navrhoval alespoň mít schodiště a velký sál v režimu přístupném veřejnosti. Viktor Mahrik zmínil, že uzavření radnice je potřebné kvůli dodržení certifikace ISO a požadavků hasičů. Kompromisní návrh by mohla být možnost umístit počítadlo lidí případně kameru do vstupu, aby se vědělo, kolik je v objektu osob. Prioritou je nicméně zajištění otevřeného úřadu.

Usenesení 3: Zastupitelský klub Pirátů v ZHMP preferuje otevřený úřad.
[Pro: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 3 nepřítomni]

8. Koňské povozy

Adam Zábranský hodlá podpořit návrh Jiřího Pospíšila na zákaz koňských povozů, Viktor s daný návrhem souhlasí. Hlasovat se bude na FB.

9. Kulatý stůl k magistrále - změny ÚP

Dne 16. června se uskuteční schůzka k Magistrále, zúčastní se jí Tomáš Murňák.

10: Teambuilding v náhradním termínu.

J. Beránek připravil hlasování
Teambulding bude částečně pracovní, budeme se seznamovat s typologii osobnosti klubu, tuto část hradí klub. Všechny další náklady si hradí zastupitele sami. Jidlo, ubytování a dopravu.

11. Mediamonitoring

David představil mediamonitoring.

12. Různé

Míša vyzvala zastupitele, aby zasílali na Sněmovnu návrhy možných legislativních změn, které by měly dopad na Prahu.
Míša zmínila, že bude potřeba změnit nominanta Pirátů v majetkové komisi, Viktor uvedl, že počká nejprve na rozhodnutí Rozhodčí komise.
Viktor uvedl, že CF nejspíše nepožádá o přezkum povolební strategie a věc lze považovat za vyřešenou.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 4 roky(ů)

Usnesení zastupitelského klubu Pirátů na ZHMP ze dne 3. 6. 2020

"Klub Pirátů podporuje zrušení koňských povozů v Praze s případnou výjimkou pro specifické typy událostí (např. svatby)."
Pro: 9, Zdrželi se: 2, Proti: 0 (nehlasovaly: Michaela Krausová, Jana Komrsková)

Zdůvodnění: Koňské povozy jsou problematické z hlediska welfare zvířat, kdy koně v letních měsících např. stojí na rozpáleném Staroměstském náměstí a chodí po rozpálených silnicích v centru Prahy. Přístup "vyžadujme pouze dodržování pravidel na ochranu zvířat" je přitom nedostatečný, protože reálně státní úřady nemají kapacity tahle pravidla kontrolovat (známe třeba z velkochovů, kožešinových farem atd.). Koňské povozy již v posledních letech zakázaly například Barcelona, Montreal či Chicago.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před téměř 4 roky(ů)

Mimořádné jednání klubu 10. 6. 2020 od 18:30 online
přítomní: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Michaela Krausová, Jana Komrsková, Ondřej Kallasch, Adam Zábranský, Vít Šimral, Aneta Heidlová, Martin Arden a David Klempíř + na bod č. 2 host Štěpán Zmátl
omluveni: Ladislav Kos, Zdeněk Hřib, Tomáš Murňák

program:
1. Tisky na zastupitelstvo - proběhla diskuse k vybraným bodům a očekávané strategii na zítřejší jednání zastupitelstva.

2. Okruh 511 a změna územního rozhodnutí - problematiku představil Ondra Kallasch a host Štěpán Zmátl (radní pro dopravu Praha 22). Po diskusi klub nehlasoval o žádném usnesení. Dohoda, že se znovu projedná za týden poté, co se ještě pořeší v rámci koalice.

3. Spolkové bydlení vs. družstevní bydlení - Adam Zábranský otevřel bod a připraví pro klub srovnání návrhů.

4. Info Jany Komrskové ke změně kodexu zastupitele - Jana informovala o aktuální situaci.

5. Tisky na radu - Eva Horáková vyzvala zastupitele k řádnému vyplňování tabulky kontroly tisků.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před téměř 4 roky(ů)

Jednání zastupitelského klubu Pirátů na ZHMP dne 17. června 2020 od 18 hodin formou videokonference
přítomní: Viktor Mahrik, Ladislav Kos, Jaromír Beránek, Ondřej Kallasch, Vít Šimral, Zdeněk Hřib, Eva Horáková, Aneta Heidlová, Jana Komrsková, Tomáš Murňák, Jiří Hoskovec, Adam Zábranský, Martin Arden + Petr Přenosil a David Klempíř

program:
1. Jednání zastupitelstva v návaznosti na karanténu radních

 • Bod otevřel předseda klubu Viktor Mahrik s tím, že bude třeba mít na začátek 33 zastupitelů, odhlasovat změnu JŘ spočívající v možnosti jednat i online. Avšak obava, že nebude dost lidí.
 • Zdeněk informoval o tom, že mluvil s Havlem o možnosti změny JŘ.
 • Ondřej Kallasch se přimlouvá za změnu JŘ rovnou.
 • Jana Komrsková informuje, jak řešili na P10, ale to bylo v době nouzového stavu a ten již není.
 • Zdeněk apeluje na Ondru a Anetu, zda přece jen nechtějí přijít alespoň na začátek zastupitelstva odhlasovat změnu JŘ. Program zastupitelstva podle Zdeňka vznikne až ráno předtím na jednání Rady HMP.
 • Řeší se otázka, zda neposunout termín celého zastupitelstva. Viktor má obavy, že vše je moc narychlo.
 • Vítek mluví o sportovních grantech (jakožto o jednom z plánovaných bodů) s tím, že by se udělala dohoda s TOP09. Láďa s Vítkovým návrhem nesouhlasí. Zdeněk shrnuje obě varianty, a co by mohly přinést. Debata se vrací k možnostem přeložení termínu zastupitelstva.
 • Vítek a Ondra navrhují náhradní termín 2. července.
 • Po opakovaném Zdeňkově přemlouvání jsou Aneta a Ondra ochotni zítra na zastupitelstvo přijít. Přepočítávají se koaliční zastupitelé, kteří slíbili účast.
 • Zdeněk přepočítává zastupitele, stejně však bude pouze 32 jistých. Řeší se otázka, co se stane, když se zastupitelstvo přesune na jiný termín.
 • Ondra opakovaně upozorňuje na možná zdravotní rizika stran Covid-19 a co by se mohlo stát, kdyby to mělo víc zastupitelů. Je opakovaně uklidňován.
 • Láďa shrnuje svůj pohled za sportovní komisi na sportovní granty. Varuje před případnými pochybnostmi a na politikum okolo grantů. Něco zřejmě nepůjde obhájit věcně.
 • Míša informuje, že jí lékaři nedoporučili kamkoliv chodit, dokud nebudou výsledky jejích testů. To samé potvrzuje za sebe i Aneta.
 • Zdeněk se Vítka znovu ptá na sportovní granty, zda tlačit na sílu. Vítek mluvil s několika starosty. Znovu se počítá počet lidí za zítřejší zastupitelstvo.
 • Jana Komrsková opakovaně navrhuje zítřejší zastupitelstvo odložit.
 • Viktor čte čerstvou zprávu od Patrika Nachera, že za ANO na zastupitelstvo zítra nikdo nepřijde. Zdeněk tak považuje otázku zítřejšího zastupitelstva za vyřešenou a přerušuje schůzi klubu v 19 hodin.

Pokračování přerušené schůze 18. června od 18 hodin formou videokonference:
přítomní: Viktor Mahrik, Ladislav Kos, Zdeněk Hřib, Eva Horáková, Jana Komrsková, Ondřej Kallasch, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Vít Šimral, Martin Arden, Aneta Heidlová + Petr Přenosil a David Klempíř

2. Vyhláška proti hazardu

 • Viktor bod otevřel s tím, že by možná bylo dobré mít stanovisko za klub. Dále dává informace od Hany Marvanové a Jiřího Dohnala, že z toho má MČ P11 peníze a bojí se o příjmy a Piráti v tom nejsou jednotní.
 • Jana Komrsková poznamenává, že podle ní jsou snad názory Pirátů na hazard stále stejné, tj. „bedny ne, živé hry ano“. Dává informace z Prahy 10.
 • Láďa dává svůj pohled na hazard na Praze 11 a obecně kriminalitě v okolí heren.
 • Viktor předkládá návrh usnesení: Zastupitelský klub Pirátů ZHMP souhlasí s uzavřením heren, které slouží k hraním technických her. Technické hry by měly být pouze doplňkem heren, které nabízejí živé hry.
 • Viktor říká, že herny pravidlo o živých hrách obchází. Jana tuto praxi potvrzuje s tím, že i herny s živými hrami jsou závislé na bednách a to je špatně.
 • Eva by ruku v ruce s tímto problémem i prevenci, ale neví, jak to naformulovat. Jestli nelze udělat usnesení k léčbě závislosti na hazardu. Viktor odpovídá, že část příjmů z hazardu putuje do podpory sportu a část právě do prevence.
 • Míra se ptá, jak jsou ošetřeny herní simulátory, kde se hraje za peníze. Viktor míní, že ty nejsou evidovány jako hazardní.
 • Zdeněk připomíná, že v programu měli Piráti podporu efektivní regulace hazardu, že je třeba dosáhnout rovnováhy a že řešili otázku vyloučených lokalit např. na Černém Mostě. Na P11 oficiálně nejsou, ale někde by herny být nemusely. Kolo mu tam sice neukradli, ale dovnitř nechodí, takže to příliš nevnímá.
 • Viktor navrhuje dát do navrženého usnesení slovo „kasin“.
 • Vítek nechce technické hry vůbec. Jak tomu zamezíme?
 • Viktor odpovídá, že těžko. I kasina tvrdí, že bez beden to nedají.
 • Vítek oponuje, že v tom případě je to přiznaný obchodní model.
 • Láďa doplňuje k vyloučeným lokalitám, že herny z nich se mohou přesunout do míst, kdy zatím nejsou. Tedy například z Černého Mostu. Za sebe by proto hlasoval pro zákaz nejen ve vyloučených lokalitách, ale dal by to plošně.
 • Viktor navrhuje hlasovat pro dvě usnesení s tím, že když se schválí druhé (přísnější), neplatí tím pádem první.

Usnesení č. 1:
Zastupitelský klub Pirátů ZHMP souhlasí s uzavřením heren, které slouží k hraním technických her. Technické hry by měly být pouze doplňkem kasin.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomní hlasování: 4 (Zdeněk Hřib, Vít Šimral, Michaela Krausová, Adam Zábranský)

Usnesení č. 2:
Zastupitelský klub Pirátů ZHMP souhlasí se zákazem hraní technických her na území hl. m. Prahy.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 2 (Ondřej Kallasch, Jaromír Beránek)
Nepřítomen hlasování: 1 (Michaela Krausová)

(v 18:30 odchází Ondřej Kallasch, přichází Michaela Krausová)

 • Zdeněk se ptá, zda nyní bude usnesení klubu v souladu s programem, Viktor mu odpověděl.
 • Vítek upozorňuje, že negativa patologie výrazně převyšují „pozitiva“, která mohou být ve financích, které automaty dají. Máme si přečíst literaturu, tam se vše píše.
 • Adam upozorňuje, že se hazard přesunuje do online prostředí.
 • Zdeněk se ptá na argumenty, jak máme usnesení vyargumentované.
 • Vítek navrhuje určit hranici, kolik mít beden na živou hru, aby se nestalo, že bude v podniku jedna ruleta, 50 beden a bude označen jako kasino.
 • Zdeněk se ptá, jak vyřešíme fakt, na který upozorňuje Marvanová, tzn. že P11 konec heren nechce. Viktor opáčí, že to je dobrá otázka, ale že tu asi nevyřešíme. Eva se ptá, jestli to není kvůli penězům. Ostatní říkají, že je. Vítek navrhuje nedat P11 peníze na ubytovnu Sandra, Láďa souhlasí.
 • Zdeněk si stále není jistý přijatým usnesením, aby to nedopadlo jako v Brně.
 • Viktor namítá, že je to vymahatelnosti zákona a že když policie objeví nelegální hernu, přísně ji potrestá. Neví, jak jinak řešit.
 • Zdeněk namítá, že je to podobné jako sexbyznys a konopí, Viktor nesouhlasí. Eva doplňuje, že u sexbyznysu je zákon o kuplířství a policie to nevymáhá. Viktor namítá, že kuplířství se dá těžko prokázat, bedna snadno.
 • Zdeněk namítá, že mu nejde o prokazatelnost, ale když se Piráti tváří jako liberálové, tak když bude zákaz technických her, bude to stejně dál fungovat na internetu. A fyzicky se kasina přestěhují za okraj Prahy a peníze získá Středočeský kraj.
 • Viktor říká, že hazard funguje jinak než závislost na drogách či alkoholu.
 • Adam navrhuje, zda se nezeptat, jak řeší hazard naši poslanci? Vítek doporučuje Janusze, ten má info z vyloučených regionů. Jana potvrzuje Janusze jako odborníka.
 • Zdeněk se ptá, zda můžeme rozhodnutí odložit, do kdy ho Marvanová potřebuje? Viktor říká, že ho teď nepotřebujeme, ale chce, aby naši starostové a radní přistoupili na zákaz. Jiří Dohnal ale nechce a se Štěpánem Štréblem nemluvil.
 • Zdeněk doporučuje nejdřív zjistit, zda to, co jsme si schválili, dává smysl z věcného hlediska, ať nějaký odborník potvrdí, že to nemá nějakou logickou chybu.
 • Adam cituje z koaličního programu na toto téma.
 • Míša píše, že ve sněmovně to řeší Pošvář a Ferjenčík. Zdeněk navrhuje s nimi udělat mítink a ptá se Viktora, zda si to vezme na starost.
 • Viktor souhlasí.

3. Příprava příštích Pirátských listů

 • Na úterní strategy meeting by měla přijít Věrka s Michalem a říct si něco k vydání příštích listů. Kdo by chtěl z neuvolněných článek, má dát vědět předsedovi a ten po schůzce řekne, jaké byly závěry, kam se obracet atd. Spojkou bude zřejmě Martina Vacková, jen ji musíme podle Viktora říct, aby nás lépe informovala.
 • Zdeněk přemýšlí, zda to neudělat profesionálněji. Dříve se dávalo dohromady tak, že kdo byl schopen dát odstavec, měl tam článek. Ale dnes, kdy máme průzkumy a víme, co lidé chtějí slyšet, by se mohl obsah lépe zacílit, zkrátka psát články na konkrétní témata (sucho atp.). Viktor souhlasí.
 • Zdeněk říká, že dnes jsou noviny hodně o jednotlivých MČ, což je dobře, protože distribuce je na dobrovolnících v MČ. Ale je třeba rozhodnout, jak velká část bude věnována magistrátu.
 • Viktor souhlasí a říká, že k tomu právě bude úterní schůzka. Nevýhodou dle něj bude, že se budou opět ozývat lidi, kterým nevyjde v listech článek.

4. Proplácení nákladů právních služeb ve spojitosti se stížností ke KK

 • Viktor informuje o možném blížícím se problému, týkající se, placení právních služeb pro vnitrostanický spor z rozpočtu klubu. Podle Honzy Nováka je to v rozporu s PRAHem, což Viktor nedokáže posoudit. Viktor si však myslí, že když RK vyřadilo Míšu a Viktora z účastníků jako odpůrců a je vedeno proti klubu jako celku, tak nemáme jinou možnost než to zaplatit ze stranických peněz.
 • Druhou věcí, která je na tom podle Viktora zajímavá, je to, že bude záležet, jak RK rozhodne. Pokud v náš prospěch, měla by náklady zaplatit KK. Těch aspektů je tam víc. Někdo to může točit na tom, zda si vůbec můžeme najmout právníka.
 • Zdeněk říká, že podle jeho názoru je věc v pořádku. Je nám vytýkáno, že jsme něco neudělali, my tvrdíme, že jsme to udělali. Je to záležitost spojená s výkonem funkce klubu, takže mi přijde legitimní mít na to právníka. Navíc je i v souladu s chováním např. Samospráv ve vztahu k státním orgánům, kdy by si samospráva také najala právníka placeného ze svého rozpočtu. Ale jsem si vědom toho, že lidem se to nebude líbit.
 • Viktor říká, že je s Míšou a Davidem Satkem připraven tomu čelit. Na druhé straně tento bod otevírá proto, že je to téma poměrně citlivé a bez ohledu na to, kdo bude mít nakonec pravdu, nás to může opět poškodit.
 • Zdeněk se ptá, zda můžeme položit RK předběžnou otázku? Zda v případě, kdy je funkce klubu zpochybňována, ale již neadresně, zda je adekvátní si najmout právní poradenství a zastoupení.
 • Viktor si myslí, že to možné je.
 • Míša dodává, že všechno zpracovávali ve svém volném čase, na rozdíl od KK, která si platila nějaké večery, tak my jsme za naši práci nechtěli nic. Argumentovat, že chceme vykořisťovat stranu, mi proto přijde nemístné.
 • Viktor říká, že je možné položit předběžný dotaz, ale je třeba ho dobře naformulovat. Jde tam několik pravidel proti sobě a pohledů je dost.
 • Zdeněk se ptá, zda tedy položíme ten dotaz?
 • Viktor potvrzuje.

5. Okruh 511 – Uhříněves a Kolovraty

 • Zdeněk informoval, že kauza „511“ se pohnula, tamní úřad vydal rozhodnutí a už by to nemělo nic brzdit, aby Kolovraty vydaly ÚR. Měl mítink s Klecandou a dalšími.
 • Láďa dodává, že s Viktorem probírali osobně, že by to mělo mít prioritu, ať není fuckup i s tím, že nás Babiš kritizuje, že nedostatečně vykupujeme pozemky. K Běchovicím má Láďa poslední info z pondělka od Kajpra, že tam není dohoda, tak jestli nemá Zdeněk nějaké bližší info k pozemku zemědělského družstva, kde je majitelem bratr ministra zemědělství?
 • Zdeněk upozorňuje, že Láďa slučuje dvě věci; potřebu mít ÚR na stavbu. To bylo bržděné, ale Uhříněves již nemá překážky. Někdo se může odvolat, chvíli to potrvá, ale cesta je volná. To, co říká Láďa, je věc výkupu zelených pásů. Tam je problém s tím, že ŘSD může vykupovat za osminásobek odhadní ceny, zatímco Praha ne.
 • Viktor považuje za potřebné domluvit se se Scheinherrem na komunikační linii na kritiku od Babiše.
 • Zdeněk říká, že připravil materiál, kde vysvětluje, proč nemůžeme vykupovat dráž a že to ani nechceme. Druhá věc je, že Uhříněves byla určená ministerstvem pro místní rozvoj v době, kdy v Praze vládlo ANO2011. To je možné mu efektivně omlátit o hlavu, to je rozhodnutí ministerstva a je to otázka na Adrianu či kdo tehdy dělal za ANO dopravu. Není to otázka na nás. Materiál, tedy sumář argumentace, poslal Zdeněk podle svých slov Jakubovi Michálkovi do sněmovny.
 • Viktor slibuje, že se na materiál podívá.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před téměř 4 roky(ů)

Jednání klubu dne 4. 8. 2020.

Jednání se uskutečnilo online.

Přítomni: Viktor Mahrik, Jaromír Beránek, Eva Horáková, Michaela Krausová, Vít Šimral, Adam Zábranský, Jana Komrsková, Tomáš Murňák, Martin Arden, Jan Loužek, David Klempíř.

Začátek. 18:30.

Program:

 • 1. Tarif PID a parkování
 • 2. Zpracovávání tisků ke kultuře
 • 3. Update ke sporu u RK
 • 4. Stromy a TSK
 • 5. Mediální monitoring – červenec

4. Stromy a TSK

Na Strategy Meetingu v úterý 4. srpna byla diskutována potřeba zřízení garanta pro vysazování stromů. Jeho činností by mimo jiné bylo hlídat, jak se aktuálně sází, ale také kácí stromy. Dle Viktora Mahrika by bylo potřebné, aby se danou věcí zabýval odborník (dendrolog) a byl zaměstnán pražským magistrátem. Stromy se úspěšně sázejí např. na Praze 10, je to ale finančně náročné. Míša Krausová by ráda zlepšila práci TSK a umožnila stromy převádět na městské části. Příslušnou komunikaci ji k tomu zajistí Tomáš Murňák.

3. Update ke sporu u RK

Byly rozeslány Viktorem Derkou termíny k ústnímu jednání. Uskutečnilo by se na začátku září. Záměr na právní zastupování bude muset schválit ještě pražské předsednictvo.

2. Zpracovávání tisků ke kultuře

Martin Arden by chtěl s Ondřejem Chrástem připravit koncepční materiál pro kulturu z pohledu Pirátů. Dle Viktora toto není nezbytné mít politický dokument, ale naopak provádět analýzu a oponenturu materiálů, které předkládá gesční radní, setkávat se s ní a diskutovat o jednotlivých návrzích. To musí být prováděno dříve, než jsou tisky navrhovány na Radu. Nechceme určovat agendu, ale diskutovat o ní. Je nezbytné číst zasílané tisky a dodávat k nim stanoviska.

Dle Evy Horákové není koncepční dokument potřebný, neboť je program z roku 2018 a koaliční smlouva, která je v daném směru jasná. Eva vyjádřila znepokojení nad tím, že se klubu neúčastní (opakovaně) Aneta Heidlová. Vyzvala odpovědné zastupitele, jestli se chtějí kultuře i dále věnovat.

Martin Arden potvrdil, že tisky ke kultuře nově dostává dopředu i několik týdnů. Tvrdí, že by peníze neměly jít velkým institucím, ale spíš malým organizacím a jednotlivcům. Honza Loužek apeloval na dlouhodobě problematické zpracování tisků.

1. Tarif PID a parkování

Radní Marvanová sdělila, že prý je záměr zdražit roční kupon na pět tisíc korun, Piráti naopak chtějí zlevnění měsíčního kuponu, který je pro většinu lidí nevýhodný, neboť je v součtu za rok dražší. Záležitost ohledně ceny kuponů byla konzultována s Mikulášem Ferjenčíkem. Datum pro provedení změn bylo stanoveno na 1. ledna 2021, neboť toto datum je možné dobře stihnout.

Dle Víta Šimrala aktuálně existuje značný zájem na tom, aby byl rozpočet co nejvíce vyrovnaný, škrty mohou ohrozit i další gesce.

5. Mediamonitoring – červenec

David představil mediální monitoring za měsíc červenec. Nejvíce mediálních výtupů měl Adam Zábranský, potom Vít Šimral a nakonec J. Beránek.

Od 19. 8. budou opět probíhat kontroly tisků. Zastupitelstvo vychází na 10. 9. Klub může být 1. září nebo 8. září. Ještě se domluvíme.
Beránek: Nechejme to jak jsme zvyklí.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před téměř 4 roky(ů)

Usnesení zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP ze dne 27. 8. 2020:

"Zastupitelský klub souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb dle přílohy a souhlasí s tím, že David Satke bude zastupovat zastupitelský klub před Rozhodčí komisi. Dále žádá Jaromíra Beránka jako pověřeného zástupce krajského sdružení, aby smlouvu podepsal."

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před téměř 4 roky(ů)

Jednání klubu 1. 9. 2020 - online
přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Ondřej Kallasch, Martin Arden, Michaela Krausová, Jaromír Beránek, Ladislav Kos, Jana Komrsková, Vít Šimral, Tomáš Murňák + Petr Přenosil, David Klempíř
omluveni: Zdeněk Hřib, Adam Zábranský, Aneta Heidlová
host: Jan Bartko (na bod 2)

program:
1. Report Konsent - Jana Komrsková předala klubu informaci o průběhu první z několika plánovaných schůzek k průzkumu ve straně. Doplnil ji Martin Arden, který tam byl rovněž přítomen. Poté se diskutovala míra otázek týkajících se sexuálního harašení vs. otázek směřujících na jiné vnitřní problémy strany.

2. Piráti P3, svěření Pitterova parku - Michaela Krausová přivítala hosta Jana Bartka. Ten poté přednesl klubu informaci o průběhu jednání ke svěření parku a výjimce pro sport. Piráti z Prahy 3 žádají klub ZHMP o pozměňovací návrh na zasedání ZHMP, kterým se zruší výjimka pro sport. V parku žijí chránění živočichové a měla by zde vzniknout lesní školka a komunitní zahrada. Eva Horáková se zeptala, zda by nebylo tedy lepší, aby v pozměňovacím návrhu bylo pevně ukotveno budoucí využití parku. Viktor Mahrik diskusi ukončil s tím, že Jan Bartko pošle klubu podklady ještě písemně, než se rozhodne.

3. Sázení stromů - Viktor Mahrik otevřel bod s tím, že jde o prioritní a sledované téma a požádal Michaelu Krausovou o info, zda bude mít v následujícím období chuť a zejména časové kapacity se tématu věnovat. Michaela Krausová souhlasila a informovala, že se tématu již věnuje. Viktor ji požádal o společnou schůzku s Veronikou Kubičkovou, která problematiku řeší na magistrátu. Jaromír Beránek žádá, aby mohl na schůzku pozvat odborníka z Operátora ICT.

4. Školení hospodářů - Viktor Mahrik informoval, že v návaznosti na nedostatky v hospodaření a po dohodě s předsednictvem PKS absolvují vybraní lidé školení hospodářů. Zeptal se Evy Horákové, zda z časových důvodů chce i nadále zastávat funkci hospodářky klubu. Eva souhlasí. Školení se dle Viktora Mahrika zúčastní Jiří Hoskovec + jím nominovaný/nominovaní další zástupci poradců primátora, dále Eva Horáková a asistent a sekretář klubu Jan Loužek a David Klempíř. Ostatním zastupitelům účast nabídnuta.

 • úkol: sekretář klubu připraví doodle anketu k termínu školení ve druhé polovině září

5. Návrh plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření atd. - Viktor Mahrik informoval o chystaném plánu kontrol z příslušného odboru. Týká se příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou, městských částí a příjemců veřejných finančních podpor z rozpočtu hl. m. Prahy. Vyzval zastupitele, aby se mu do konce září ozvali s případnými návrhy na kontroly.

 • úkol: sekretář klubu obešle předsedy jednotlivých MS se stejnou výzvou

6. SOKP511 - novinky, odvolávačky - Ondřej Kallasch shrnul nejnovější vývoj týkající se plánované části vnějšího okruhu.

7. Heliport pro VFN na pontonu na Vltavě - Eva Horáková informovala klub o záměru ministerstva zdravotnictví vybudovat na Vltavě ponton pro záchranářské vrtulníky s tím, že akci by mělo financovat hl. m. Praha. Nabídla přítomným zájemcům místo v pracovní skupině, která se k tomu opět sejde.

8. Výbor pro sport - Vít Šimral informoval o dvou místech ve Výboru pro sport. Po diskusi nominováni Jiří Dohnal a Ladislav Kos s tím, že Ladislav Kos opustí Výbor pro zdravotnictví.

9. Různé - Jana Komrsková informovala o nejnovějším vývoji ve svém sporu s KRK. Následovala diskuse.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 3 roky(ů)

Jednání zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP - 9. 9. 2020 od 18 hodin formou videokonference
přítomní: Jaromír Beránek, Viktor Mahrik, Jana Komrsková, Vít Šimral, Zdeněk Hřib, Ladislav Kos, Michaela Krausová, Adam Zábranský, Ondřej Kallasch, Aneta Heidlová, Tomáš Murňák + Jiří Hoskovec, David Klempíř, Jan Loužek
hosté: Adam Pospěch, Petr Přenosil, Jan Hora (na bod 1), Magdalena Valdmanová (na bod 1)
omluveni: Martin Arden, Adam Zábranský (od 18:30)

1. Protialkoholní vyhláška - Adam Zábranský vytkl návrhu několik skutečností s tím, že by mu dávalo smysl mít usnesení za klub, že nechceme zpřísňování současného stavu. Viktor Mahrik konstatoval, že Petr Hlubuček nevzal v úvahu dříve řečené připomínky od primátora a nezohlednil je v návrhu. Zdeněk Hřib doplnil, že bychom měli striktně trvat na tom, co máme v programu, a není možné se nechat v tomto tisku obejít koaličním partnerem. Petr Přenosil potvrdil, že většinu připomínek, které spoluvytvářel, Hlubuček nepřijal. To samé potvrdil i Jan Hora s tím, že zohledněny byly jen technikálie, ale zásadní připomínky byly ignorovány. Doporučuje konstruktivní návrh, tedy nahradit vyhlášku "něčím", co bude řešit prevenci. Po další diskusi Viktor Mahrik navrhl přijmout usnesení klubu, že chceme znovu otevřít jednání. Poté by se měl Jan Hora s Hlubučkem spojit a znovu projít pirátské připomínky.

Klub přijal následující usnesení:
Zastupitelský klub Pirátů nesouhlasí se zpřísňováním protialkoholní vyhlášky a požaduje znovu se vrátit k diskusi.
pro: 9 (Heidlová, Hřib, Kos, Šimral, Komrsková, Kallasch, Krausová, Beránek, Murňák)
zdržuje se: 1 (Mahrik)
proti: 0
nepřítomni: 3 (Arden, Zábranský, Horáková)

2. Příprava na zastupitelstvo - Ladislav Kos a Jana Komrsková budu v karanténě připraveni připojit se na dálku, ukáží cedulky pro a proti a úřad umožní to započítat jako hlasování. V následné diskusi Viktor Mahrik informoval o schůzce s opozicí a o tiscích, které budou zřejmě problematické.
3. Prezentace k dopadu rozvoje letiště - Viktor Mahrik otevřel bod s tím, že dostal od Petra Hlubučka prezentaci, kterou dá na fb, aby se s ní mohl klub seznámit a vyjádřit se k ní.
4. Hlasování Milana Kryla na VUR - Milan Kryl, náš zástupce ve Výboru pro územní rozvoj, hlasoval na Výboru pro rozšíření letiště. Usnesení prošlo o jeden hlas, je přitom v rozporu s usnesením zastupitelského klubu. Zdeněk Hřib navrhl Milana Kryla odvolat, proběhla diskuse nad jinými adepty na danou situaci. Viktor Mahrik požádal ty, kteří navrhli "své" kandidáty, aby je oslovili s předběžnou otázkou, zda by měli zájem. S tím, že na zítřejším zastupitelstvu by se klub připojil k Praze Sobě v hlasování o odvolání.
5. Jan Belec v komisi - Viktor Mahrik otevřel téma a zeptal se, koho bychom mohli nominovat do komise namísto Jana Belece. Po krátké diskusi všeobecná shoda s kandidátem Petrem Benešem. Jana Komrsková žádá, aby Viktor v této věci nejdřív zavolal Petrovi a až poté s Chabrem dojednal výměnu.
6. Průvodci - Viktor Mahrik informoval o žádosti průvodců s tím, že zastupitelům rozešle příslušný tisk.
7. Kontrola tisků na Radu - Viktor Mahrik vypíchl z programu tisk, týkající se nájemní smlouvy pro nelegální reklamy, kdy by se neprodlužovaly stávající smlouvy. Dodal, že si chce si tisk ještě řádně projít, nicméně by se osobně spíše zaměřil na řešení stávající nelegální reklamy.
8. Mediální monitoring - David Klempíř seznámil klub s mediálním monitoringem za srpen.

zapsal: David Klempíř

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 3 roky(ů)

Jednání zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP - 16. 9. 2020 od 18:30 hodin formou videokonference
přítomní: Viktor Mahrik, Tomáš Murňák, Ladislav Kos, Aneta Heidlová, Jana Komrsková, Martin Arden, Jaromír Beránek, Michaela Krausová, Eva Horáková + David Klempíř
host: Petr Přenosil
omluveni: Vít Šimral, Ondřej Kallasch, Zdeněk Hřib, Adam Zábranský

1. Hlasování Milana Kryla ve VUR - v diskusi se znovu probralo a řešilo se, jak se k situaci klub postaví. Viktor Mahrik poté rozhodl, že Milana Kryla klub pozve na své příští jednání (v říjnu), než zaujme stanovisko. Viktor Mahrik dále slíbil, že pošle zastupitelům prezentaci od Petra Hlubučka k letišti.
2. Usnesení klubu k usnesení PKS - Viktor Mahrik jako předseda klubu seznámil přítomné s nejnovějším vývojem a svým pohledem na celou situaci. Poté Jaromír Beránek coby předseda PKS přednesl, jak situaci vnímá PKS. Následovala diskuse bez přijatých usnesení.
3. Kontrola tisků zastupitelstvo + tisk k poskytnutí návratné finanční zápůjčce MČ P10 na radnici - Jana Komrsková si vzala slovo k danému tisku a požádala o jeho projednání v jiném čase zastupitelstva. Klub souhlasí. Viktor Mahrik slíbil, že se domluví s náměstkem Vyhnánkem na časovém zařazení.
4. Kontrola tisků na Radu - proběhla kontrola tisků na nejbližší jednání Rady HMP.
5. Bezpečnostní rada města – Viktor informoval, že zítra na jednání zastupitelstva se omlouvá na začátek, protože bude přítomen jednání Bezpečnostní rady města k situaci s koronavirem.

zapsal: David Klempíř

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 3 roky(ů)

Jednání zastupitelského klubu dne 7. října 2020 online
Přítomni: V. Mahrik, E. Horáková, M. Krausová, L. Kos, J. Loužek, Milan Kryl, O. Kallasch, A. Zábranský, J. Beránek, H. Hora, Z. Hřib (na část: Olga Richterová a Jakub Michálek).
Začátek: 18:00, konec: 21:15
Zapsal: Jan Loužek

1. Hlasování ve věci letiště – Milan Kryl.

Milan Kryl se omluvil, že nevěděl o usnesení klubu. Při rozhodování myslel především na své voliče; pro Piráty získal na Barrandově až 25% podporu, zatímco u jiných okolních částí Prahy se pohybovala okolo devíti procent. Klub dospěl k závěru, že došlo k chybě v komunikaci a do budoucna nastaví mechanismy, aby se toto nedělo.

2. Spolupráce Pirátů a STAN ve volbách.

Byla diskutována možnost spolupráce obou stran v parlamentních volbách.

3. Stížnost u RK

Viktor Mahrik požádal členy klubu o poskytnutí daru na fakturu za práci Davida Satkeho. Někteří členové klubu se domnívají, že je toto vůči nim nefér, například i proto, že kontrolní komise si nechala proplatit kvalitativně horší práci, než klub u externího právníka. Bude rovněž nezbytné lépe komunikovat exekutivní roli primátora u VŘ do dozorčích rad městských firem.

4. Požadavky na zvýšení transparentnosti DPP

Dopravní podnik zveřejní zakázky nad 200 000 korun, a to i zpětně. Zakázky nad 2 miliony korun se mají dávat na Profil zadavatele předem. Věc Adam Zábranský předjednal s ředitelem DPP i koaličními partnery. K věci bude přijato na facebooku usnesení klubu.

5. Rozpočet 2021

J. Beránek představil návrh rozpočtu na příští rok. Neuvolnění zastupitelé neplánují do budoucna fakturovat tak, jako tomu bylo v minulosti, např. v minulém volebním období.

6. alternativní návrh ročního kuponu z podnětu ROPIDu

Diskutovány byly různé možnosti provozování kuponů a capping na 9 měsíců u nákupu měsíčních kuponů.

7. protialkoholní vyhláška

K protialkoholní vyhlášce se uskuteční ještě v tomto týdnu setkání. Tak jak je, je dle názoru řady zastupitelů jen obtížně vymahatelná.

8. příprava na Pilného a jeho požadavek na výbor pro podnikání

Zastupitel Pilný požaduje vznik výboru pro podporu podnikání. Viktor navrhuje věc předjednat před nadcházejícím jednáním ZHMP.

9. Letiště

Viktor k záležitosti zveřejnil na facebooku podklady. K záležitosti se vyjádřil resortní tým pro dopravu. Je otázkou, jestli klub chce tuto věc tlačit mírnou (chceme další podkladové studie) nebo tvrdou metodou (nechceme dráhu).

10. Viktorka Žižkov

Piráti na Praze 3 si schválili, že chtějí finanční podporu pro stadion od Magistrátu. Diskutovali řadu řešení, žádné z nich ale není příliš dobré a není koncepční.

11. TV Praha

TV Praha má velmi špatnou sledovanost, někteří ji v koalici ale stále prosazují. Věc aktuálně není předmětem debaty, nejspíš ale dojde k jejímu otevření. Vysílání pro Prahu by mělo být dáno dle Viktora Mahrika nějakému rozumnému médiu.

12. Magistrála - Masaryčka

Na Praze 1 chtějí Piráti kompletní studii k Magistrále. Klub musí danou věc lépe komunikovat s Piráty na Praze 1, Adam Zábranský se zúčastní jejich jednání a věc probere s Prahou Sobě.

13. Mediální monitoring

Honza Loužek představil mediální monitoring za měsíc září.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 3 roky(ů)

Usnesení zastupitelského klubu Pirátů na ZHMP ze dne 8. října 2020:

Pirátský klub požaduje, aby se DPP veřejně zavázal ke splnění požadavků uvedených v bodu 1, 2 a 3, nebo aby Rada hl. m. Praha veřejně deklarovala

 1. Zavedení protikorupčního systému
  Implementovat normu ISO 37001 Anti-bribery management systems (ABMS) a úspěšně certifikovat její implementaci
  termín: 30. 6. 2022

 2. Zavedení otevřených výzev pro zadání veřejných zakázek mimo režim ZZVZ od 2 mil. Kč bez DPH
  Zavést do interního systému zadávání veřejných zakázek DPP povinnost soutěžit v otevřené výzvě veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) s předpokládanou hodnotou přesahující 2 mil. Kč bez DPH. V takových případech bude zadávací řízení zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele spolu se všemi zadávacími podmínkami, ve stejný okamžik může DPP adresně oslovit i okruh konkrétních dodavatelů. DPP bude povinno vyhodnotit všechny došlé nabídky, které byly podány řádně a včas v souladu s výzvou.
  DPP může aplikovat výjimku pro použití otevřené výzvy pouze u nákupu služeb, u kterých převážný předmět plnění odpovídá CPV kódům ve skupině 71 a 79.
  termín: únor 2021

 3. Uveřejňování informací o zadaných veřejných zakázkách

  Zavést povinnost oznamovat a uveřejňovat informace o všech zadaných veřejných zakázkách, u kterých tuto povinnost neukládá ustanovení ZZVZ, pokud jejich celková hodnota přesahuje 200 tis. Kč bez DPH.
  a) bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele DPP zašle všem účastníkům zadávacího řízení oznámení o výběru dodavatele, s výjimkou zadávacích řízení, ve kterých byl jen jeden účastník. Oznámení bude obsahově odpovídat ustanovení § 123 ZZVZ s tím, že zpráva o hodnocení nabídek bude obsahově vycházet z ustanovení § 119, odst. 2.
  b) do 30 dnů od uzavření smlouvy DPP uveřejní na svém profilu zadavatele informace o výsledku zadávacího řízení, které budou odpovídat struktuře písemné zprávy zadavatele ve smyslu ustanovení § 217, odst. 2 ZZVZ
  termín: leden 2021

Odůvodnění:

 1. Důvody pro zavedení ISO 37001 jsou blíže zdůvodněny v materiálu R-38182

 2. Cílem je umožnění otevřené soutěže u zakázek s hodnotou nad 2 miliony Kč. Současný stav je takový, že u dodávek a služeb probíhá otevřená soutěž až od hodnoty 10,8 milionů Kč, u stavebních zakázek dokonce až od hodnoty 50 milionů Kč. Na úrovni MHMP je povinnost otevřené soutěže nově nastavena u všech zakázek nad 500 tisíc Kč, DPP dáváme tedy větší prostor.

 3. Cílem je umožnění zpětné veřejné kontroly zadávání zakázek.

Hlasování:
PRO = 9
PROTI = 0
ZDRŽELI SE = 1 (Horáková)
NEHLASOVALI = Hřib, Krausová, Heidlová

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 3 roky(ů)

Usnesení zastupitelského klubu Pirátů na ZHMP ze dne 8. října 2020:

Klub Pirátů v ZHMP navrhuje zrušit projekt WiFi na Petříně.

Odůvodnění: WiFi na Petříně stojí 400 tisíc Kč ročně. V současné době, kdy je potřeba šetřit provozní výdaje a kdy čím dál větší počet lidí používá mobilní data, se tento projekt jeví jako zbytný.

Hlasování:
PRO = 13
PROTI = 0
ZDRŽELI SE = 0

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 3 roky(ů)

Jednání zastupitelského klubu 14. října 2020 online
přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Ladislav Kos, Adam Zábranský, Jana Komrsková, Martin Arden, Ondřej Kallach, Aneta Heidlová, Míša Krausová, Tomáš Murňák, Vít Šimral, Zdeněk Hřib + Štěpán Štrébl, Jiří Hoskovec, David Klempíř, Petr Přenosil

program:
1. Škola Havlíčkovo náměstí (host Štěpán Štrébl) - Štěpán představil potřebu posílit školství na P3, konkrétně že MČ není schopna sama ufinancovat rekonstrukci budovy. Prosí proto o příslib ZK, resp. Rady HMP, že by se rekonstrukce magistrát účastnil. Vítek Šimral jakožto navrhovatel bodu Štěpána doplnil. Následovala diskuse s kritickými názory ze zastupitelského klubu. Klub k tomuto bodu nepřijal žádné usnesení.

2. Co je možné platit z klubu a co z PKS? - Vítek Šimral se ptá, z jakých zdrojů může zaplatit "expertovné" pro návrh memoranda smlouvy s kraji na vzdělávání. Viktor navrhuje oslovit PKS. Hospodářka klubu Eva také radí řešit s PKS. Míra (za PKS) informuje, že v rozpočtu peníze na experty nejsou. Podle Vítka jde jednorázově o částku 20 tisíc Kč. Míra navrhuje vzít z rozpočtu ZK, předloží to PKS ke schválení.

3. Kamerový systém THMP - Ondra Kallasch informuje, že radní Hlubuček se dohaduje s ředitelem odboru informatiky, pod kým má být informační kamerový systém a tlačí to pod THMP, kde je p. Jílek, býv. zastupitel magistrátu. Údajně se tam obchoduje se záznamy a tím, kamjsou kamery namířeny. Zdeněk doplnil, že si není jistý, že může potvrdit Ondrovy obavy. Podle něj se spíše hraje o to, jestli bude smlouva na rok, nebo na tři roky (tedy s přesahem do dalšího vol. období).

4. Kontrola tisků na radu - proběhla diskuse k bodům, které bude navrhovat opozice. Předzahrádky - opozice chce dát na program.

5. Výbor pro sport - Ladislav Kos informuje k bodu na zítř. zastupitelstvu o bodu od Pospíšila, týkající se výboru pro sport. Chtěl by znát od viktora na novinky z jednání. Viktor informuje, že jde o organizační změnu ve výborech, dohodly se na tom Spojené síly, že by to rádi rozdělili a novým předsedou má být Petr Kubíček (bude neuvolněný), Piráti na to podle Viktora takto přistoupili.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 3 roky(ů)

Jednání klubu dne 3. listopadu 2020

Online, začátek v 18:00
Přítomni: Viktor Mahrik, Vít Šimral, Eva Horáková, Ladislav Kos, Martin Arden, Michaela Krausová, Jan Loužek, Anetta Heidlová, David Klempíř, Adam Zábranský. Hosté: Jiří Dohnal, Olga Richterová, Ivan Bartoš

1. Komise pro sport.

Ladislav Kos uvedl, že někteří členové komise pro sport v poslední době rezignovali, což ho netěší. Rád by, aby komise fungovala a obává se, že dochází k tlakům zvenčí. Pohrozil rezignací v případě dalších personálních změn, uvedl, že někteří další členové komise jsou naštvaní a zvažují odchod. Klub vzal danou věc na vědomí.

2. Jednání s kontrolní komisí

Jednání klubu se účastnili jako hosté Ivan Bartoš a Olga Richterová. Eva Horáková navrhla dát Viktorovi Mahrikovi a Míše Krausové deadline do 20. listopadu 2020 ve věci vypracování kompromisního dokumentu, který by zastupitelský klub předložil.

3. Kontrola prioritních úkolů

Ladislav Kos, Viktor Mahrik a Eva Horáková aktualizovali stavy prioritních úkolů v Redmine, za což jim bylo poděkováno. Doufáme, že toto nastaví dobrou praxi do budoucna.

4. Piroplácení

Eva Horáková vyzvala klub, aby připravil koncepci záměrů pro rozpočet klubu na příští rok. Neměli bychom zapomínat na věci, jako je merchanidising, teambuilding, reklamy nebo novinové články. Chtěla se inspirovat dalšími pirátskými městy, žádné se ale Praze dostatečně nepodobá. Honza Loužek dodal, aby byl seznam záměrů hlavně dobře srozumitelný i pro ostatní. Eva a Jaromír Beránek připravili tabulku výdajů na rok 2021, bude diskutována se zbytkem klubu.

5. Snídaně před zastupitelstvem z bistra.

Dle návrhu Evy Horákové bude snídaně před zastupitelstvem nově zajišťována bistrem v rámci budovy Magistrátu. Oba asistenti uvedli, že jim zajišťovat snídaně tak, jak tomu bylo doposud nevadí, podrobí se požadavkům klubu. Zastupitelé se vyjádřili, že chleby z bufetu jsou dobré a rádi přijmou změnu. .

6. Mediamonitoring

Mediamonitoring nebyl hotový, David Klempíř se omluvil a uvedl, že ho pošle všem ve čtvrtek tj. 5. 11. 2020.

7. Různé

7. 1. Změny ve výborech

Tomáš Murňák informoval, že dojde k personální změně u jednoho z výborů, Spojené síly změní svého nominanta.

7. 2. Úspory

Petr Přenosil odhalil smlouvu pro Magistrát, kterou nájemce porušuje. Smlouva na pozemek, který je zavážen kamením bude vypovězena. Úřad ušetří nemálo peněz.

7. 3. Aréna ledových sportů

Jiří Dohnal uvedl, že Praha 11 chystá novou Arénu ledových sportů. Doufá, že se věc podaří a Praha bude mít nový zimní stadion. V dané věci se dle něho rozjela určitá štvanice, stadion řešil Petr Přenosil s Prahou 11 již přes rok a má být dostavěn dle podmínek z ledna 2020.

7. 4. Praha 3

Piráti na Praze 3 chtějí podporu pro svoje projekty z Magistrátu a usilovně za ně lobbuje. Řadě zastupitelů našeho klubu se toto nelíbí; dle Adama Zábranského toto připomíná praxi předchozích vedení pražského Magistrátu. Ondřej Kallasch uvedl, že Magistrát tu není pro potřeby městských částí, ale celého města.

7. 5. Celopražský rozpočet

Diskutován byl aktuální vývoj debat na Radě ohledně celopražského rozpočtu.

7. 6. Karanténa

Zastupitelé, kteří jsou v karanténě, nechť toto nahlásí asistentům klubu, aby se mohli nadcházejícího jednání pražského zastupitelstva účastnit vzdáleně.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 3 roky(ů)

Jednání klubu dne 11. 11. 2020 - online
přítomní: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Aneta Heidlová, Jaromír Beránek, Ondřej Kallasch, Vít Šimral, Adam Zábranský, Michaela Krausová, Jana Komrsková, Ladislav Kos, Tomáš Murňák + David Klempíř, Petr Přenosil

1. kontrola tisků na zastupitelstvo - zastupitelé probrali tisky na zítřejší zastupitelstvo, diskutovali očekávané problematičtější body a délku trvání zastupitelstva.

2. Rozpočtový záměr - pro Vítka na vypracování k Memorandu mezi spolupráci s kraji. Vítek představil požadavek a zdůvodnil. Eva a Viktor nabídli variantu 10 000 Kč z klubového rozpočtu a 10 000 Kč z oddělení primátora. Po diskusi Vítek ještě prodiskutuje s Jiřím Hoskovcem.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 3 roky(ů)

Jednání klubu 1. 12. 2020 od 18 hodin online
přítomní: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Michaela Krausová, Tomáš Murňák, Jana Komrsková, Adam Zábranský, Jaromír Beránek, Ondřej Kallasch, Vít Šimral, Ladislav Kos, Martin Arden + Gabriela Lněničková, Pavel Divíšek, Michal Hadraba, Jana Kabelová (na bod 1), Zuzana Freitas, Ondřej Chrást (na bod 2), , David Klempíř, Jan Loužek, Jiří Hoskovec, Petr Přenosil
nepřítomní: Zdeněk Hřib

program:
1. Sedlec (hosté Pan Divíšek ze Sedlce, místostarosta Roztok Michal Hadraba, Gabriela Lněničková, Jana Kabelová) - Gabriela jako navrhovatelka stručně prošla prezentaci. Poté řekl svůj pohled místostarotsa a na závěr p. Divíšek. Poté Viktor s tím, že IPR dostal za úkol připravit urbanistickou studii na širší okolí s důrazem na řešení individuální dopravy a MHD. P. Divíšek upozornil, že by bylo lepší vyžadovat územní studii, urbanistická studie dle něj není nikde definována. To samé řekl i místostarosta, že je třeba pohlídat typ studie, že je urbanistická nezávazná. Po odchodu hostů a krátké diskusi dohoda, že klub věc ještě prodiskutuje mimo rámec dnešního jednání.

2. Nové fungování KETů (hosté Zuzana Freitas, Ondřej Chrást) - Ondřej představil vizi k "nakopnutí" KET pro období před volbami a informoval, že PKS nově zajistí na koordinaci KETů 0,5 úvazku. Doplnila ho Zuzana Freitas. Pak řekl Viktor svůj pohled na KETy. Po diskusi klub určil jako kontaktní osobu pro domluvu ohledně další koordinační schůzky s novým PKS sekretáře klubu Davida Klempíře.

3. Zpráva z Konsentu a RK - Jana Komrsková jako předkladatelka informovala o schůzce Konsentu a rovněž o vývoji v její kauze s RK s tím, že o svém zastupitelském mandátu ještě bude hovořit se Zdeňkem Hřibem a bude klub včas ještě informovat.

4. Odměny pro členy představenstev MOS - Viktor jako navrhovatel bodu informoval, že téma předjednali na koaličním jednání. Pirátské stanovisko je, aby se tantiémy nevyplácely. Po krátké diskusi přijal klub toto usnesení:

Zastupitelský klub Pirátů v ZHMP požaduje, aby za rok 2020 nebyly vyplaceny tantiemy představenstvům městských obchodních společností.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 1 (Zdeněk Hřib)

5. Mediální monitoring - sekretář klubu představil přítomným mediální monitoring za listopad 2020.

6. Ostatní - nákup pohřebního vozu - Eva informovala o článku na kverulant ohledně pořizovací ceny pohřebního vozu. S tím, že věc se řeší a pořizovací cena není přemrštěná vzhledem k nadstandardní výbavě.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 3 roky(ů)

Jednání klubu dne 12. ledna 2021

Přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jromír Beránek, Tomáš Murňák, Míša Krausová, Ondřej Kallasch, Aneta Heidlová, Martin Arden, Petr Přenosil, Zdeněk Hřib
Host: Petr Lomoz firma Finep (bod 1).
Host: Předsednictvo krajského sdružení (bod 6.2)

 • Začátek:18:00
 • Konec: 20:07

Program:

 • 1. Mrazírny Sedlec změna ÚP
 • 2. Sjezdovka ve Velké Chuchli\Radotíně
 • 3. Výroční zpráva klubu
 • 4. Plán na rok 2021
 • 5. THMP - Kamerový systém
 • 6. Různé
  • 6.1 Tomáš Šídlo v THMP
  • 6.2 PKS

1. Mrazírny Sedlec

K dané věci vystoupil jako host na jednání klubu Vlastislav Dykast, zástupce firmy Finep. Řekl, že by byl rád, kdyby se mu podařilo areál revitalizovat. Spolupracují se spolky i místními. Aktuálně o podobě areálu diskutují s Prahou 6, chtějí tam mít zeleň. Budou prověřovat objem dopravy, nesmí překročit již ten, který je tam nyní. Chtějí domy zapustit do svahu tak, jako to dělají i jinde. Výhledově je nezbytné vybudovat podchod pod železniční zastávkou, neboť ta je nebezpečná, lidé přecházejí koridovorou trať.

Zastupitelský klub Pirátů bere prezentaci na vědomí a čeká na výpočet dopravy.

2. Sjezdovka ve Velké Chuchli.

Tomáš Murňák představil projekt soukromého areálu, který by měl zahrnovat krytou a chlazenou celoročně funkční sjezdovku v Radotíně. S projektem nesouhlasil Adam Zábranský, neboť by takový areál očividně porušil náš klimatický závazek. Mezi další argumenty proti patřila i otázka stability podloží (existence štěrkopísků apod). Ondřej Kallasch připomněl, že taková sjezdovka by ulevila cestám na hory a mohla by mít i určitý ekologický přínos. S projektem nesouhlasí místní sdružení Pirátů Radotín. Eva Horáková hovořila za P5, že místní Piráti nepotřebují žádné stanovisko. Pozitvní ohlas u této stavby měly pouze cyklostezky.

Zastupitelský klub Pirátů nesouhlasí s realiazcí projektu z důvodu stability podloží, klimatického závazku Prahy a nesouhlasu MS Praha-Radotín, přesné znění usnesení bude doladěno v online diskusi.

3. Výroční zpráva

Jan Loužek připraví opět výroční zprávu za klub za rok 2020. Požádá zastupitele, aby zaslali texty k tomu, co se uplynulý rok v jednotlivých gescích uskutečnilo, hlavním tématem je ochrana před koronavirem. Adam Zábranský by rád uvedl ubytovny pro lidi bez domova.

4. Plán na rok 2021

Jiří Hoskovec představil plán aktivit pro sestavení mediálního plánu na rok 2021, viz email od Martiny Vackové. Adam Zábranský po apelu Viktora Mahrika slíbil doplnit plán (především mediální) za svoji gesci.

5. THMP - kamerový systém

Ondřej Kallasch se obává, že plán správy kamerového systému by mohl vyjít Prahu draze. Jako subdodavatele si Technologie hlavního města Prahy vzala společnost Operátor ICT. Hrozí tam extrémně drahá dodávka softwaru, který musí být poskytnut od jediné společnosti.

6. Různé

6. 1. Tomáš Šídlo

K tématu se uskutečnila velká diskuze.

6. 2. Diskuze s PKS

Daniel Mazur uvedl (jako host), že ho zajímá především problematika personalistiky. Pražské sdružení by mělo být připravené na nadcházející komunální volby tak, aby následná výběrová řízení do různých pozic mohlo dělat bez problémů samo, aby byla vyladěná kritéria a postupy během těchto VŘ.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 3 roky(ů)

Jednání klubu 2. února 2021 od 18:00

Začátek: 18:00.
Přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Tomáš Murňák, Petr Přenosil, Jaromír Beránek, Ondřej Kallasch, Adam Zábranský, Martin Arden, Ladislav Kos, Míša Krausová, Jana Komrsková, Vít Šimral
Hosté: Jiří Dohnal, Tomáš Šídlo (na poslední bod).

Program

 1. Zapojení Jitky Novotné do aktivit klubu
 2. Další postup se Šídlem
 3. Představení volební manažerky + produkčního manažera
 4. THMP Praha - správa MKS (opět)
 5. Různé

1. Zapojení Jitky Novotné do aktivit klubu

Adam Zábranský připravil dokument pro možné scénáře, jak se může personálně změnit zastupitelský klub.

Viktor Mahrik mluvil s Jitkou Novotnou o možnostech jejího zapojení v klubu poté, co by rezignovala Jana Komrsková. Volné místo je aktuálně v komisi pro cestovní ruch a v komisi 2 % pro kulturu. Martin Arden pošle klubu kontakty na průvodce, které bychom mohli případně oslovit. Jitku Novotnou pozveme na další jednání klubu.

Eva Horáková navrhla, aby se Míša Krausová byla mentorem nových členů klubu, což by usnadnilo jejich zapojení. VIktor Mahrik navrhl, aby to byla Eva. Věc zůstává i nadále otevřená.

2. Další postup s Tomášem Šídlem

Tomáš Šídlo bude pozván na další jednání klubu, kde dostane prostor vysvětlit své angažmá v PII.

3. Představení volební manažerky a produkčního manažera pro kampaň 2021.

Ve výběrovém řízení byli vybráni Laureen Höllge a Oskar Rejchrt. Již třetím týdnem se seznamují s aktuální situací, započali s pracemi v koordinací s Volebním výborem Praha a čekají na nástup celostátního volebního manažera Pavla Grubera. Připravují strategii kampaně za Prahu a čekají na data za STAN. Vyzvali členy klubu, aby se zapojili do tvorby koncepce a pomáhali během kampaně.

4. THMP Praha - správa MKS

Ondřej Kallasch představil problematiku správy městského kamerového systému. K uvedenému bodu se připojil jako host Tomáš Šídlo.

5. Různé

Jiří Dohnal jako host informoval o tom, že na Praze 11 rezignoval Milan Minařík na post zastupitele, náhradníkem je Jan Suchánek. Aktuálně je Jirka Dohnal vyšetřován kontrolní komisí za vypracování trestního oznámení během nouzového stavu. Diskutováno bylo rovněž i odvolávání člena ze zastupitelského klubu Pirátů v ZMČ Praha 11.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 3 roky(ů)

Jednání Zastupitelského klubu Pirátů na ZHMP dne 17. února 2021 od 18 hodin online

přítomni:
Zdeněk Hřib, Adam Zábranský, Vít Šimral, Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Aneta Heidlová, Tomáš Murňák, Ladislav Kos, Michaela Krausová, Ondřej Kallasch, Martin Arden, Jana Komrsková + Jiří Hoskovec, David Klempíř a Petr Přenosil

host: Robert Veverka (na část bodu 5)

program:
1. Zastupitelstvo (očekávaný průběh) - předseda informoval o dohodě s opozicí na rychlém průběhu zastupitelstva s tím, že není nutné chodit v plném počtu (kvůli epidemiologické situaci). Za Piráty bude vzdáleně připojen Ladislav Kos, nepřítomni Aneta Heidlová a Ondřej Kallasch.

2. Zastupitelstvo (kontrola tisků) - klub v diskusi probral některé z tisků, které budou na programu. Očekává se možný tlak u tisku Adama Zábranského k prodeji domu.

3. Porota na záchranku - podle předsedy klubu se chystá porota k plánované stanici záchranné služby na Střížkově. Zájem má Eva, Viktor ji tedy nominuje.

4. Metropolitní plán (další postup) - náměstek Hlaváček plánuje prezentaci, Pavel Zelenka prosí, aby to Piráti předjednali, kam to chtějí směřovat. Tomáš Murňák informuje, že téma probíral KET pro územní rozvoj, ale aby mohl zaujmout stanovisko a dát klubu doporučení, bude nutné chtít podrobnější informace zejména o tom, kolik je vypořádaných MČ.

5. Nové smlouvy v městských společnostech - z pirátských zástupců v DR v městských společnostech zatím nepodepsali nové smlouvy o výkonu funkce Michal Štěpán (DPP) a Robert Veverka (TCP). Ladislav Kos navrhl pozvat na jednání klubu k diskusi Michala Štěpána. Viktor Mahrik připojil na klub Roberta Veverku, který vysvětlil své důvody pro nepodepsání. Po zevrubné diskusi Robert Veverka slíbil, že dá vědět své konečné stanovisko Viktorovi do pondělí 22. února.

6. Mediamonitoring - sekretář klubu odprezentoval měsíční monitoring médií za leden 2021.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 3 roky(ů)

Jednání klubu dne 2. března 2021

Přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Ladislav Kos, Jana Komrsková, Eva Horáková, Jiří Hoskovec, Petr Přenosil, Ondřej Kallasch, Míša Krausová, Adam Zábranský, Vít Šimral

Začátek 18:20

Program:

 1. Oprava muzea Kampa, oprava Domu u Pážat
 2. Muzeum Pražské periferie
 3. Jan Hora a klub
 4. Dům U milosrdných
 5. Různé

1. Oprava muzea Kampa, oprava Domu u Pážat

Petr Přenosil představil aktuální problematiku. Dle expertní skupiny to měl být prostor pro dočasné sídlo Muzea XX. století a měl být bez vad. Ve skutečnosti je tam ale nezbytné provést investice ve výši 150 milionů korun. Muzeum ale nemůže objekt opravit, nemůže jej ani využívat, musí ale platit nájem. Petr Přenosil k tomu zjistí více informací a požádá klub o usnesení, které by bylo potom hlasováno.

2. Muzeum Pražské perferie.

Podle Jany Komrskové připravil Petr Břečka pěknou myšlenku s pěkným názvem, zcela ale chybí koncept, jak by to mělo vypadat a fungovat. Má to být v areálu zámečku, jehož součástí jsou i hospodářské budovy. Jana Komrsková by nerada, aby se do toho investovalo více peněz, mělo by se to využít spíše pro neziskové organizace a jako komunitní centrum. Dle Adama Zábranského se osudem daného objektu zabývá Petr Svitek z odboru HOM, nyní sbírá projektové karty. Ve výsledku to má být kulturně-sociálněbytový areál.

3. Zapojení Honzy Hory do činností klubu

Honza Hora představil klubu svoji osobní situaci a možnosti zapojení. Eva Horáková se v dané věci domnívá, že se Honza nedokáže rozhodnout sám a přenáší své rozhodnutí na klub. S řešením Honzovy situace pomůžeme (jako první se nabídl Ondřej Kallasch).

4. Dům U milosrdných

Viktor Mahrik představil projekt domu, jehož projekt se vyvinul z původního Maršmelounu. Jedná se v současné době již o úplně jiný projekt, i tak ale proti němu bojuje Pavel Čižinský. V minulosti byla podepsána smouva o smlouvě budoucí a zastupitelstvo schválilo v roce 2002 jistou cenu. Je otázka, zda by smlouva byla právně napadnutelná. Aktuálně jsou možné různé varianty vývoje.

5. Různé

Eva Horáková zmínila problematiku Ďáblického hřbitova. Také uvedla, že Martin Arden předpokládá že bude hřbitov dán do péče Praze 8, je možnost od Petra Zemana si hřbitov od státu vzít a dát do péče na 10 let za malou část pronajmul konkrétní osobě, která o to má zájem. Jedná se o opuštěný objekt, který v minulosti sloužil jako hřbitov, dnes již toto využití nemá. Dodala, že podle Martina Štěrby je průchodná varianta, že to dostane radnice.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 3 roky(ů)

 • Předmět změněn z Jednání klubu 2019 a 2020 na Jednání klubu 2019–2021

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 3 roky(ů)

Usnesení zastupitelského klubu Pirátů ze dne 25. března 2021:

Zastupitelský klub Pirátů souhlasí s předloženým návrhem úpravy tarifu PID v části jízdného pro území HMP za následujících podmínek:

 1. Cena měsíčního kuponu bude stanovena na maximálně 450 Kč a to alespoň při nákupu v rámci mobilní aplikace PIDlítačka či přes e-shop na www.pidlitacka.cz. Další varianta je dosáhnout slevy skrze capping. Podporujeme postupné omezení nákladných fyzických distribučních míst a přechod na elektronický prodej jízdného.
 2. Bude realizován měsíční nebo alespoň denní capping cen u jednotlivých jízdenek zakoupených v rámci aplikace PIDlítačka (po vzoru Ostravy).
 3. Bude zachován dosavadní rozsah spojů a především rozsah denního provozu (tj. odjezd posledního spoje z koncové stanice o půlnoci) po pandemickém stavu (především metra, tramvají a páteřních autobusových linek pro zajištění dopravní obslužnosti velkých sídlišť)
 4. Bude zprovozněno tzv. společné zúčtovací centrum PID mimo DPP, přičemž DPP poskytne veškerou potřebnou součinnost a předá své know-how, aby byla zajištěna bezproblémová kontinuita služeb. DPP dále splní usnesení rady z předchozího volebního období a distribuční kanál PIDLítačka (MOS) nahradí eshop DPP, který nebude dále rozvíjen. DPP uzavře nezbytnou smlouvu s ROPID k vypořádání všech stávajících závazků.

PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VÝSLEDEK: PŘIJATO

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 3 roky(ů)

Zápis z jednání Zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP dne 17. března 2021 od 18 hodin online

Přítomni: Zdeněk Hřib, Adam Zábranský, Vít Šimral, Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Michaela Krausová, Aneta Heidlová, Ladislav Kos, Martin Arden, Ondřej Kallasch + Jiří Snížek (na bod 2) + Jiří Hoskovec a David Klempíř

Program:

1) Změna JŘ Zastupitelstva a očekávaný průběh jednání - Viktor informoval klub, že opozice nepodpořila návrh na změnu o vzdáleném přístupu. Opozice rovněž požadovala, aby koalice stáhla některé tisky, i bez nich bude zastupitelstvo velmi dlouhé. Přestože koalice žádné tisky stahovat nehodlá, po diskusi souhlasil Vít Šimral, že jeden svůj tisk stáhnout může. Zastupitelé dále požádali Viktora, aby do koaličních chatu znovu napsal, zda nezvážit znovuotevření tématu distanční účasti na zastupitelstvu, a tedy změnu JŘ.

2) Úprava tarifů PID - (host Jiří Snížek (Středočeský kraj)) - Jiří Snížek informoval pražské zastupitele, že Rada Středočeského kraje schválila úpravu PID a bude na programu Zastupitelstva Stř. kraje. Za Prahu doplnil informace Jaromír Beránek. Zastupitelský klub Pirátů v ZHMP bude o tématu ještě jednat a chce se seznámit s detaily, neboť informace ze Středočeského kraje je velmi čerstvá.

3) Strom v Anenském trojúhelníku - Tomáš Murňák informoval klub o dnešním jednání k tématu. Následovala diskuse k možnostem řešení.

4) Hledání úspor v rozpočtu - klub diskutoval gesce pirátských radních Adama a Vítka a jejich možnosti s tím, že se chystá diskuse s náměstkem primátora pro finance Pavlem Vyhnánkem o úsporách v meziročních převodech místo škrtů.

5) Monitoring tisku - sekretář klubu představil zastupitelům mediální monitoring za únor.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 3 roky(ů)

Usnesení klubu ze dne 22. 4. 2021:

Zastupitelský klub Pirátů v ZHMP souhlasí s doporučením nominační komise ve věci náhrady zástupce v Dozorčí radě DPP. Komise doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta Jana Ličku, ten v Dozorčí radě nahradí Ivo Vašíčka.

PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 3 roky(ů)

Zápis z jednání zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP ze dne 21. dubna 2021

Přítomní: Zdeněk Hřib, Viktor Mahrik, Adam Zábranský, Vít Šimral, Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Aneta Heidlová, Michaela Krausová, Ladislav Kos, Ondřej Kallasch, Martin Arden, Tomáš Murňák, Jana Komrsková + Jan Hora, Petr Přenosil a David Klempíř

Hosté: Laureen Höllge (na bod 1), Martin Kubelka (na bod 2)

Program:

1. Fundraising volební kampaně - Laureen Höllge představila prezentaci, co se v rámci kampaně chystá a uvedla několik způsobů, jakými mohou zastupitelé pomoci. Detaily ke kampani budou plně zveřejněné až 18. května, kdy kampaň startuje.

2. Novinky z magistrátu - ředitel magistrátu Martin Kubelka informoval o dohodě s jednotlivými politickými kluby, kdy je na měsíční bázi informuje o novinkách na magistrátu. Hovořil o personáliích na úřadě a dalších novinkách. Ondřej Kallasch dal pozitivní zpětnou vazbu na komunikaci s odborem IT. Eva Horáková připomněla, že na sociálním odboru chybí ředitel a několik vedoucích.

3. Kauza javor - Zdeněk Hřib informoval k zítřejšímu zastupitelstvu o kauze javor.

4. Příprava na zastupitelstvo - Viktor Mahrik představil očekávané problematičtější body na zítřejší jednání zastupitelstva s tím, že očekávaná délka zastupitelstva bude dlouhá.

5. Změny v klubu a výborech - Viktor Mahrik představil několik variant možné přeskládání zastoupení ve výborech a v rámci klubu. Věc souvisí s odchodem Jany Komrskové, resp. příchodem Jana Hory. Klub projednal v diskusi jak zapojení Jana Hory do práce v rámci klubu i výborů, nominaci Martina Dušky do výboru pro dopravu a změně na místě radního v případě odchodu Adama Zábranského do poslanecké sněmovny. Adam informoval, že rezignuje až po volbách. Do té doby chce stihnout co nejvíce úkolů a plynule předat agendu svému nástupci. Jan Hora by se rád věnoval agendě bezpečnosti. Pokud by se uvolnilo místo ve sportovním výboru, Jana Komrsková by měla zájem namísto současného zdravotního výboru. Tam by ji naopak nahradila Eva Horáková.

6. Dozorčí rada DPP - Viktor Mahrik informoval o schůzce nominační komise. Z přibližně 18 lidí bylo do druhého kola pozváno šest kandidátů. Komise hodnotí výběrové řízení jako velmi úspěšné, kdy se sešlo několik kvalitních kandidátů. Nejvíce bodů obdržel Jan Lička, kterého komise navrhuje namísto Ivo Vašíčka.
Úkol: Sekretář klubu připraví v průběhu zastupitelstva k hlasování příslušné usnesení klubu.

7. Kontrola tisků na Radu - zastupitelé provedli kontrolu navržených tisků na příští jednání Rady HMP.

8. Mediamonitoring - sekretář klubu odprezentoval monitoring mediálních výstupů za březen.

9. Různé: památník COVIDu - Eva Horáková informovala, že zastupitele oslovil občan s tím, aby vznikl památník COVIDu a žádá o politickou podporu. Eva proto chce znát názor klubu, zda má smysl tuto iniciativu přednést na koaličním jednání.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 3 roky(ů)

Jednání klubu dne 6. dubna 2021

Začátek: 18:00

Přítomni: Viktor Mahrik, Jaromír Beránek, Eva Horáková, Jan Loužek, Aneta Heidlová, Jana Komrsková, Ladislav Kos, Jiří Hoskovec, Ondřej Kallasch, Martin Arden, Vít Šimral, Jiří Dohnal (později),

1. komise Cestovního ruchu

Miloš Růžička by se chtěl potkat osobně, aktuálně je v izolaci. Potkali bychom se přes Webex. Chce vědět, jaká je v našem klubu podpora pro dotace pro SK Ďáblice. Navrhl by dotaci poskytnout. Láďa Kos se účastnit jako předseda komise nechce.
Honza kontaktuje sekretariát Miloše Růžičky a zorganizují setkání s ním na nějaký večer.
Aneta Heidlová představila Jiřího Stýbla z Prahy 6, který kandiduje do komise pro cestovní ruch. Velmi dobře ho zná Ondřej Chrást. Viktor Mahrik je pro ho tam dát. Honza dá vědět komisi pro cestovní ruch, že tam bude za Piráty nově Stýblo.

2. Martin Duška do výboru pro dopravu

Dle Viktora má zájem, je to pirátský radní pro dopravu na Praze 11. Informace dostává zprostředkovaně přes Sedekeho. Poslal Viktorovi formální dopis.

3. Zapojení Honzy Hory do činností klubu.

Ve výboru pro správu majetku zůstane Viktor.

4. Případné změny po volbách na místě radního

(příslušný radní má dovolenou, probereme příště). Ke změnám může dojít už v létě 2021? bude-li se Adam chtít věnovat volební kampani. Případné změny potom očekáváme v období od listopadu do ledna.

5. Záchrana javoru

Ve čtvrtek se má uskutečnit debata o záchraně javoru, debatu organizuje Praha 1 ale mají tam být zástupci z magistrátní koalice. Viktor tam je ochoten kdyžtak přijít. Podle Evy by se neměli Piráti za Prahu debaty účastnit, ať si to řeší Praha 1 sama. Viktor to probere s Prahou 1 a někoho tam natlačíme.

6. Zákaz vjezdu aut nad 3,5 tuny do centra

Dle Anety byl schválen Scheinherrův tisk, který vylučuje tato vozidla, zahrnuje to ale i zájezdové autobusy. Jaromíra Beránka zajímalo, kolika se to týká lidí, dokument dle Anety oponoval právě Jiří Stýblo.

7. Různé

Ondřej Kallasch představil aktuální vývoj koalice na Praze 22, předpokládá pokračování koalice i do budoucna.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 3 roky(ů)

Zápis z jednání zastupitelského klubu Pirátů na ZHMP ze dne 4. května 2021 od 18 h online:

přítomní: Zdeněk Hřib, Adam Zábranský, Vít Šimral, Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Michaela Krausová, Tomáš Murňák, Ladislav Kos, Ondřej Kallasch, Aneta Heidlová, Martin Arden, Jan Hora + Jiří Hoskovec, Petr Přenosil, David Klempíř

program:

1. Nástup Jan Hora - Eva požádala Míšu, aby Honzu zasvětila do chodu magistrátu a jednání zastupitelstva. Do budoucna by ráda dala Míše na starost vítání nováčků v klubu. Míša si s Honzou ráda promluví, ačkoliv jej považuje za zkušeného politika.

2. Vyhláška o ochraně zeleně - Tomáš informoval o této novele a upozornil na detail týkající se volného pobíhání psů. Po diskusi klubu požádal Viktor Tomáše o projednání na KET ŽP a přípravu informací, jak téma případně komunikovat.

3. Ples HMP - Viktor informoval, že by měl pirátský klub informovat koaliční partnery, zda letos chceme, nebo nechceme ples. Následovala diskuse klubu s argumenty pro i proti konání. Viktor bude koaliční partnery informovat ve smyslu, že pirátský klub si letos ples nepřeje a pro příští rok chce diskusi nad formátem plesu s tím, že za vstupenky by se platilo.

4. DR DPP a Michal Štěpán - Viktor informoval o schůzce s Michalem Štěpánem za účasti primátora a dalších. Navrhuje udělat ještě schůzku pro zájemce z řad zastupitelského klubu a pověřil sekretáře klubu uspořádáním ankety k termínu setkání v příštím týdnu.

5. Předvolební reklama - Viktor informoval a schůzce s radním Janem Chabrem s tím, že téma bude znovu probráno na koaličním jednání. Následovala diskuse zejména k reklamním rámečkům na lampách a záboru veřejného prostranství.

6. Různé - komise pro granty v kultuře - Martin sdělil klubu své výhrady k (ne)zastoupení Pirátů v komisi. Viktor si od Martina nechá poslat před jednáním s radní Třeštíkovou konkrétní tisk a připomínky písemně.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 3 roky(ů)

Zápis z jednání zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP ze dne 26. května 2021 od 18 h online

přítomní: Zdeněk Hřib, Vít Šimral, Adam Zábranský, Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Michaela Krausová, Aneta Heidlová, Ondřej Kallasch, Tomáš Murňák, Martin Arden, Jan Hora + Jiří Hoskovec, David Klempíř

hosté: Jakub Jiran, David Bodeček (oba na část bodu 1)

omluven: Ladislav Kos

program:

1. Dozorčí rada DPP - předseda klubu přizval postupně Jakuba Jirana a poté Davida Bodečka, dva hosty, kandidáty na místo v dozorčí radě. Oba se vždy představili a uvedli krátce pracovní historii, nastínili vizi svého působení a poté v diskusi zodpověděli otázky zastupitelů. Po odchodu hostů následovala diskuse, kdy zazněly argumenty pro i proti pro oba kandidáty.

Zastupitelský klub (o den později korespondenční formou) hlasoval pro nominanta do dozorčí rady DPP takto:
- PRO Jakub Jiran: 7 (Zdeněk Hřib, Adam Zábranský, Ondřej Kallasch, Tomáš Murňák, Jan Hora, Jaromír Beránek, Viktor Mahrik)
- PRO David Bodeček: 1 (Michaela Krausová)
- ZDRŽUJI SE: 5 (Aneta Heidlová, Martin Arden, Eva Horáková, Ladislav Kos, Vít Šimral)

2. Kontrola tisků na Zastupitelstvo a očekávané konfliktní tisky - očekává se spíše delší průběh a to zejména kvůli debatě ke klimatickému plánu a k restauračním zahrádkám.

3. Kontrola tisků na Radu - zastupitelé prošli jmenovitě tisky na nejbližší Radu HMP.

4. Mediamonitoring za duben - sekretář klubu seznámil zastupitele s mediálním monitoringem za duben 2021.

5. Různé - spuštění pražské předvolební kampaně - Jaromír Beránek připomněl pondělní launch pražské části kampaně.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 3 roky(ů)

Jednání klubu dne 1. 6. 2021

Přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Ladislav Kos, Jaromír Beránek, Ondřej Kallasch, Adam Zábranský, Martin Arden, Aneta Heidlová, David Klempíř (na část), Michaela Krausová, Vít Šimral, Ondřej Kallasch

 1. Pití na náplavce
  Viktor představil bod, který je spojený s protialkoholní vyhláškou, kterou projednává Honza Hora. Je tam zákaz pití po půlnoci. Problém je, že po uzavření podniků na náplavce je tom mnoho lidí, kteří chtějí pokračovat v pití a jsou stížnosti. Honza Hora požádal, aby případné dotazy byly směřovány na něj.

 2. Personální změny.
  Bylo diskutováno personální obsazení magistrátních výborů ze strany jednotlivých členů klubu. K záležitosti bude uskutečněna následující týden schůzka.

 3. Dubček - návrh na pojmenování ulice či veřejného prostranství
  Nálada v klubu je víceméně proti celé události. Viktor Mahrik požádal zastupitele, aby se k dané věci vyjádřili a dospěli k jasnému stanovisku.

 4. Robert Veverka
  Robert Veverka jako pirátský zastupitel v DR DPP nepodepsal aktualizovanou smlouvu, z čehož plyne jisté napětí. Situace bude diskutována.

 5. Teambuilding
  Uskuteční se teambuilding pirátských zastupitelů, dohodnutý termín je 12. - 15. 8.

 6. Různé
  Diskutována byla spolupráce mezi pirátskými zastupiteli a některými zaměstnanci Magistrátu.

Viktor chce sehnat člověka do pracovní skupiny pod Rakem a bude se zabývat přípravou projektu veřejných prostranství v rámci IROP 2. Je na to vypsán evropský program.

Honza Loužek zprocesuje aby byl Honza Hora v příslušných komisích. Viktor zprocesuje u Hlaváčka. Ondřej Kallasch toto řeší přes Lísala. VIktor zaúkoluje Honzu a Honza požádá Lísala, aby připravil tisk.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před téměř 3 roky(ů)

Usnesení: Zastupitelský klub Pirátů souhlasí se záměrem pojmenovat veřejné prostranství po Alexandru Dubčekovi [7 pro, 6 proti, 0 se zdrželo]. PRO: Zdeněk Hřib, Martin Arden, Eva Horáková, Tomáš Murňák, Vít Šimral, Jaromír Beránek, Viktor Mahrik. PROTI: Michaela Krausová, Ladislav Kos, Adam Zábranský, Aneta Heidlová, Ondřej Kallasch, Jan Hora.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před téměř 3 roky(ů)

Jednání zastupitelského klubu Pirátů v HMP ze dne 16. června 2021 od 18 hodin online

přítomní: Viktor Mahrik, Tomáš Murňák, Adam Zábranský, Aneta Heidlová, Martin Arden, Míša Krausová, Ondřej Kallasch, Vít Šimral, Jaromír Beránek (od bodu 3), Ladislav Kos (od bodu 3) + David Klempíř a Petr Přenosil

omluveni: Ladislav Kos, Jaromír Beránek, Zdeněk Hřib, Jan Hora

program:
1) Kontrola tisků na Zastupitelstvo (a očekávané problémové tisky) - předseda klubu očekává delší rozpravy zejména k metru D, připomínky k územnímu plánu, možná nemovitost Arenbergera. Klub provedl kontrolu tisků.
2) Kontrola tisků na radu - klub provedl kontrolu tisků na nejbližší Radu.
3) Informace z výboru pro dopravu - klub prodiskutoval téma posledních odjezdů spojů MHD
4) Mediamonitoring - sekretář seznámil přítomné s mediálním monitoringem za květen
5) Různé - Petr Přenosil informoval o tom, že pirátský zástupce v Muzeu paměti chce skončit

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před téměř 3 roky(ů)

Jednání klubu dne 13. července 2021

Přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Adam Zábranský, Zdeněk Hřib, Jan Loužek, Aneta Heidlová, Ondřej Kallasch, Jan Hora, Jaromír Beránek

1. Omluvy a účast na zastupitelstvu

Eva Horáková otevřela téma večerní neúčasti Honzy Hory na jednání zastupitelstva v červnu 2021. Honza Hora uvedl, že omluvenku poslal, ale že ho překvapilo, že ji Zdeněk následně na jednání nepřečetl. Za svojí chybu označil, že poslal klubu zprávu, ale nikomu nezavolal.

2. Komunikace s Jiřím Hoskovcem a Janem Petrem

K dané věci se uskuteční setkání. Honza Loužek byl požádán, aby sehnal volný termín.

Diskutován byl také způsob komunikace mezi KET informatika a lidmi k IT za Magistrát z okolí primátora.

3. Volba zástupce ve volebním štábu pro komunální volby

Michaela Krausová bude zástupcem klubu ve volebním štábu. Za primátora tam bude Jiří Hoskovec

4. Nová Palmovka

Městská část Praha 8 se ocitla v potížích, Praha ji může pomoci tím, že pozemky odkoupí a zároveň může vstoupit do jednání s Metrostavem.

5. U Milosrdných

Tisk se bude se předělávat.

6. Jalodvorská louka

Bod byl stažen, Honza Hora k tomu neměl příliš podkladů.

7. Mediamonitoring

Honza Loužek přednesl mediamonitoring za červen.

8. Různé

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 2 roky(ů)

Jednání klubu dne 7. 9. 2021 od 18 h online přes Webex

Přítomni: Viktor Mahrik, Jaromír Beránek, Eva Horáková, Adam Zábranský, Vít Šimral, Tomáš Murňák, Aneta Heidlová, Jan Hora, Ladislav Kos, Martin Arden, Ondřej Kallasch + David Klempíř, Petr Přenosil
Nepřítomni: Zdeněk Hřib, Michaela Krausová
Host: Václav Hrdlička (na bod 9)

1. Jednání ZHMP přes noc - Ladislav Kos opětovně požádal o otevření diskuse k nočním jednáním zastupitelstva alespoň pro příští volební období. Viktor Mahrik připustil, že ač je v každém ze zastupitelských klubů někdo s tímto požadavkem, dlouho se o tom nejednalo.

2. Stanovisko klubu ke stížnosti 24182 - Jaromír Beránek připomněl stížnost (https://redmine.pirati.cz/issues/24182). Po diskusi schválil klub

Usnesení zastupitelského klubu Pirátů na MHMP:
Zastupitelský klub Pirátů na Magistrátu HMP pověřuje svého předsedu Viktora Mahrika, aby podal členský podnět na CF k mimořánému přezkumu rozhodčího nálezu ve stížnosti 24182.
PRO: 10 (Viktor Mahrik, Eva Horáková, Adam Zábranský, Vít Šimral, Tomáš Murňák, Aneta Heidlová, Jan Hora, Ladislav Kos, Martin Arden, Ondřej Kallasch)
ZDRŽEL SE: 1 (Jaromír Beránek)
PROTI: 0
(nepřítomni: Zdeněk Hřib, Michaela Krausová)

3. Posun termínu listopadového zastupitelstva - Viktor informoval o tom, že velká část radních bude v termínu 11. listopadu na zahraniční akci a zastupitelstvo by mohlo být posunuto na 25. listopadu. Přítomných se ptal na jejich časové možnosti v ten den. Není zřejmé, zda termín jednání listopadového ZHMP může být posunut bez souhlasu samotného zastupitelstva, což by se mělo vyjasnit. Martin informoval, že bude od 5. října v nemocnici po operaci.

4. Zapojení Prahy do soutěže Cities Race to Zero - Jaromír představil soutěž a ptal se přítomných, zda jim dává zapojení do akce smysl s tím, že Praha by byla prvním českým městem. Navrhl zařadit na koncepční jednání Rady. Adam Zábranský dodal, že se již řešilo s náměstkem Petrem Hlubučkem, což potvrdil Tomáš Murňák. Po diskusi požádal Viktor Tomáše, aby se na věc ještě jednou podíval. Zároveň se zeptá Hlubučka, jaký na to má názor.

5. Prodej pozemků Praha 4 - Viktor informoval klub o záměru MČ4 prodat pozemky kousek od Budějovické. Podle statutu musí požádat o souhlas magistrát a Rada se dohodla, že tisk pošle do zastupitelstva. Vzhledem k situaci na Praze 4 se jedná o citlivou záležitost. Jan Hora za Prahu 4 dodal, že se plánuje mimořádné zastupitelstvo. Viktor Honzu požádal, aby jej o výsledku informoval.

6. Stížnost občanů "hlukzprahy4.com" - Jaromír informoval o stížnosti s tím, že by možná bylo dobré napsat kolegům ze sněmovny, jaký na to máme názor. Eva Horáková dodala, že věc již řešila a dohledá e-mail s vyjádřením radní Hany Třeštíkové.

7. Pražské služby jako sociální zaměstnavatel - Viktor informoval, že na Pražské služby je tlak na zefektivnění služeb a na mechanizaci uklízení. Hrozí tím nicméně ztráta pracovních pozic pro lidi, kteří na pracovním trhu těžko budou hledat uplatnění, resp. bude nutná rekvalifikace. Následovala diskuse s argumenty pro i proti. Nakonec shoda na nutnosti zefektivnění služeb a mechanizaci.

8. Jalodvorská louka - Honza Hora předal klubu návrh usnesení Pirátů z P4 týkající se budoucího využití ploch. Po diskusi Viktor s Vítkem požádali Honzu, aby Piráti z P4 přesněji nakreslili a zkonkretizovali své představy.

9. Svěření pozemku Oistrachova (host: Václav Hrdlička, předseda Pirátů na P13) - Viktor informoval o záměru MČ13 realizovat stavební projekt. S tím, že pozemky jsou hlavního města. Informace doplnil Václav Hrdlička. Po diskusi Adam Zábranský slíbil poslat e-mail ohledně stanoviska klubu s tím, že jsme ochotni podpořit memorandum, které MČ umožní připravovat projekt pro stavební povolení a podrobnou dokumentaci k fungování.

10. Koordinátor dopravních staveb - Viktor informoval, že toto téma bude chtít ODS vytáhnout na čtvrtečním zastupitelstvu.

11. Bezpečnost magistrátu - Adam informoval klub o tom, že ředitel magistrátu plánuje bezpečnostní audit. Následovala diskuse o nutné míře zabezpečení vs. otevřenosti úřadu. Klub Pirátů stojí o zachování maximální otevřenosti při respektování zásadních bezpečnostních požadavků.

12. Různé - Ondra s Honzou si postěžovali na problémy v oblasti IT. Po diskusi Honza informoval, že si domluví schůzku u primátora.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 2 roky(ů)

Jednání klubu 2021-10-05

Přítomni: Tomáš Murňák, Eva Horáková, Jan Loužek, Jan Hora, Jaromír Beránek, Ladislav Kos, Aneta Heidlová, Petr Přenosil, Zdeněk Hřib, Vít Šimral, Míša Krausová, Jiří Hoskovec

1. novela vyhlášky č. 5/1992 Sb.

Hlubučkův aparát žádá náš klub o stanovisko. Klub souhlasí s tím dát to k prostudování protikorupčním analytikům

2. Žádost o financování 10 mil. pro Muzeum paměti.

Eva nesouhlasí s tím, abychom posílali peníze, protože muzeum by si na sebe mělo spíše vydělat. Míra Beránek navrhuje situaci neeskalovat. Muzeum paměti národa získalo velkou slevu už na nájemném, a to 90 %. Eva pošle závěr příští týden před zastupitelstvem.

3. ZHMP v listopadu.

Někteří zastupitelé žádají o změnu termínu, listopadové zastupitelstvo bude 11. 11. 2021. Měnit se to nebude. Ples by měl proběhnout v sobotu 27. 11. 2021.

4. Různé.

Situace ohledně vyjádření L. Kose k banneru "pirátostán" byla z podnětu Evy diskutována na PKS. Honza Hora uvedl, že podobná vyjádření znamenají spoustu práce pro odpovídače (většinou dobrovolníky), kteří potom jsou zavaleni těmito kauzami.

5. Mediamonitoring

Honza Loužek představil mediamonitoring za září 2021

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 2 roky(ů)

Jednání klubu dne 2. 11. 2021 od 18 h online přes Webex

Přítomni: Viktor Mahrik, Ladislav Kos, Eva Horáková, Martin Arden, Aneta Heidlová, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Adam Zábranský, Vít Šimral + David Klempíř, Jan Loužek
Nepřítomni: Zdeněk Hřib, Michaela Krausová, Ondřej Kallasch, Jan Hora

Program:
1. Petr Přenosil - Eva informovala klub o Petrově dotazu k využití jeho kapacit na full time. Po diskusi Viktor slíbil, že se zeptá, zda nepotřebuje nějaké právníky magistrát.

2. Zapojení Markéty Kafkové - Míra informoval a ukončení pracovního poměru s Denisou Pevnou a vypsání výběrového řízení. V té souvislosti se dostal do kontaktu s M. Kafkovou, která má zajímavý pracovní profil. Proto informuje klub, kdyby měl někdo zájem s Markétou spolupracovat, aby se mu ozvali.

3. U Milosrdných sester - Viktor informoval, že tisk byl kompletně přepracovaný a doporučuje se s ním seznámit před zastupitelstvem.

4. Reprezentační ples - sekretář klubu připomněl informace ohledně vstupenek na ples.

5. Mediální monitoring - sekretář klubu přednesl monitoring za říjen.

6. Ostatní - sekretář klubu připomene zastupitelům za 14 dní doplnit chybějící věci v redmine.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 2 roky(ů)

Jednání klubu dne 7. 12. 2021 od 18 h online přes webex

Přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek (do bodu 4), Zdeněk Hřib (do bodu 3), Adam Zábranský, Vít Šimral (do bodu 4), Tomáš Murňák (do bodu 4), Jan Hora, Aneta Heidlová, Michaela Krausová, Ondřej Kallasch, Martin Arden + Jiří Hoskovec (do bodu 2), David Klempíř, Petr Přenosil

Nepřítomni: Ladislav Kos

Host: Radka Daníčková (na bod 3)

Program:

1. Podpora výstavby rezidenčních garáží - Viktor se Zdeňkem otevřeli téma zvážit podporu výstavby garáží pro rezidenty, kdy je poptávka např. z Prahy 11. Podle Zdeňka se již víceméně děje např. v případě nově otevřeného P+R Nové Butovice. Po diskusi klubu závěr ve smyslu, že "dotační program na výstavbu rezidenčních garáží pro ty městské části, které aktivně řeší otázku parkování i jinak", by mohl být součástí návrh programu do Zastupitelstva 2022 - 2026.

2. Poplatky za svoz odpadu - Zdeněk upozornil na tisk týkající se poplatků za svoz odpadu na příštím zastupitelstvu. Představil návrh, aby zdražování šlo pomalejším tempem, neboť zdražování téměř všeho je již moc. Návrh pro rok 2022 je tedy zvýšení ceny o 40 haléřů namísto koaličního návrhu 50 haléřů. Před zastupitelstvem si klub ještě upřesní, kdo podá pozměňovací návrh.

3. Změna územního plánu na P15 (host Radka Daníčková) - Radka odprezentovala uvažovanou změnu s tím, že ještě nebyla na programu příslušného výboru a není k ní žádné stanovisko. Požádala klub o podporu. Věc se má projednávat až příští rok, těžko říci, jaká bude po volbách sestava a postavení zastupitelského klubu.

4. Stav IT - Viktor připomněl téma, jež se řešilo na teambuildingu. Situace se od té doby změnila, proto požádal Ondru a Honzu o shrnutí aktuální situace. Následovala diskuse klubu.

5. Nominanti do RP - Eva připomněla, že za KF je zatím jen jedna nominace a bylo by dobré se zamyslet, zda se nepokusit nasbírat více nominací pro zástupce v RP. V následné diskusi Evinu nominaci s díky odmítli Adam Zábranský a Martin Arden.

6. Mediální monitoring - sekretář klubu seznámil přítomné s monitoringem tisku a sociálních sítí za listopad.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 2 roky(ů)

Jednání klubu dne 4. 1. 2022 od 18 h online přes webex

Přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Zdeněk Hřib, Adam Zábranský, Aneta Heidlová, Martin Arden, Ladislav Kos, Tomáš Murňák, Ondřej Kallasch, Jan Hora, Michaela Krausová + Jiří Hoskovec, Jiří Dohnal, David Klempíř a Petr Přenosil

Nepřítomni: Vít Šimral

Host: Karolína Dundar Huječková (na bod 3)

Program:

1. Odstraňování autovraků - Jan Hora informoval o problému v kontextu praxe různých městských částí. Otázka na klub, zda se tomu chceme jako tématu věnovat. Petr Přenosil varoval z právního hlediska před přehnaným aktivismem. Viktor navrhl dát na odbor LEG žádost o doporučení. Petr Přenosil pomůže Viktorovi s formulací žádosti.

2. Vyjasnění dalšího působení Jana Petra - Jaromír Beránek doptal od Zdeňka aktuální informace, aby byl klub v obraze.

3. Info k Nákl. nádraží Žižkov - Michaela Krausová uvedla jako hosta Karolínu Dundar Huječkovou. Ta měla prezentaci. Následovala diskuse. Zdeněk zpochybnil některá prezentovaná čísla, která mohou ovlivnit celou prezentaci. Po odchodu hosta vystoupil Adam Zábranský s protiargumenty na Arniku.

4. Stav digitalizace placení pokut za MHD - Jaromír Beránek připomněl dotaz Daniela Kajpra o stavu vyjednávání s DPP. Zdeněk informoval, že DPP chce jít cestou možnosti zaplatit pokutu přes eshop DPP, kam by se snad mělo jít dostat z Portálu Pražana.

5. Výbor pro audit TSK - Viktor Mahrik informoval o založení tohoto výboru. Řeší se počet míst a obsazení. Viktor zkusí za MHMP nominovat Jiřího Hoskovce.

6. Tisk R-40777 (obnova VO u projektu Synergie) - Viktor Mahrik otevřel téma veřejného osvětlení a doptal se Jaromíra a Zdeňka, zda již v této fázi tisk pustit do schvalovacího kolečka. Zdeněk by očekával od koaličního partnera lepší zdůvodnění požadavku, Jaromír souhlasí. Viktor téma zařadí na koaliční jednání.

7. Dořešení smlouvy pro Petra Přenosila - Jaromír Beránek připomněl téma k dořešení. Viktor se domluvil s PKS a předsednictvem klubu.

8. Zasmluvnění Prokopa Laichtera - Téma otevřel Jiří Hoskovec s tím, že je třeba Prokopa zasmluvnit ze strany Pirátů. Smlouva se mu zkrátila a chce se zeptat, zda by se mohla obnovit. Jaromír se s Jiřím spojí a dořeší.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před více než 2 roky(ů)

Jednání klubu dne 26. 1. 2022 od 18 h online přes webex

Přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Aneta Heidlová, Ladislav Kos, Jan Hora, Martin Arden, Tomáš Murňák, Michaela Krausová, Ondřej Kallasch + David Klempíř a Petr Přenosil

Nepřítomni: Zdeněk Hřib, Vít Šimral, Adam Zábranský

Hosté: Stanislav Zíma a Ondřej Vykoukal (oba na bod 2)

Program:

1. Kontrola tisků na ZHMP - Eva Horáková informovala o očekávaném průběhu zastupitelstva. Připomněla covidová opatření a informovala o třech těžkých peticích. Tomáš Murňák upozornil na jedno možné volné hlasování.

2. Obsazení DR Prague City Tourism - postupně se představili dva uchazeči, Stanislav Zíma a Ondřej Vykoukal. Zodpověděli otázky přítomných. Po jejich odchodu Viktor pověřil sekretáře klubu, aby v zastupitelské FB skupině vyzval zastupitele k hlasování. S tím, že dodá životopisy kandidátů.

3. Kontrola tisků na RHMP - proběhla kontrola tisků.

4. Otevřená města - Jan Hora informoval klub o jednáních s ředitelem odboru informatických činností. Poté se s Jaromírem domluvil na oslovení členů příslušného výboru.

5. Heliport na Vltavě - Eva připomněla toto téma s tím, že záchranářům se podařilo získat finance a po zastupitelstvu budou žádat schválení záměru.

6. Monitoring tisku - sekretář klubu prezentoval mediální monitoring za prosinec 2021.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 2 roky(ů)

Jednání klubu dne 8. 2. 2022

Přítomni: Jan Loužek, Ladislav Kos, Tomáš Murňák, Jan Hora, Jaromír Beránek, Míša Krausová, Ondřej Kallasch, Adam Zábranský (od 18:00), později se připojili: Zdeněk Hřib (do 20:00), Martin Arden, Petr Přenosil, Jiří Dohnal

Začátek: 18:00
Konec: 20:45

Program

 1. Sport areál Lahovice
 2. Jan Petr
 3. Petr Přenosil

Před probíráním bodů programu představil Viktor Mahrik klubu ještě zběžně tisk na rekonstrukci čističky ÚČOV.

Vzhledem k přítomnosti členů zastupitelského klubu (kdy někteří dorazili později) byl nejprve probrán bod č. 3.

1. Sport areál Lahovice

Jedná se o záměr výstavby sjezdovky na mostě vedeném přes železniční trať mezi Lahovicemi a Radotínem.

V 18:26 se jednání klubu účastnili Zdeněk Strnad a Petr Bedrna. Uvedli, že v projektu chtějí zapracovat požadavky pirátského klubu, které byly sděleny dříve, dále chtějí zapracovat požadavky IPR. Již mají připraven soubor doporučení co s tím, např. uvedení do souladu s klimatickým plánem. Uvedli, že součástí sportoviště budou např. dobíjecí stanice, P+R parkoviště a hotelové kapacity. Po diskuzi s členy klubu dodali, že projekt má podporu od zástupců místních městských částí i veřejnosti. Prezentace skončila v 19:00

Viktor Mahrik se rozhodl, že by rád k uvedené problematice prostudoval další materiály. K projektu kryté sjezdovky zůstává klub i nadále skeptický. Na základě doplněných informací ještě zváží další postup.

2. Jan Petr

Zastupitelé diskutovali činnost Jana Petra, v diskuzi také vystupoval primátor Zdeněk Hřib (do 20:00, poté se z účasti omluvil).

3. Petr Přenosil

Jiří Dohnal prodiskutoval možnost zapojení Petra Přenosila. Viktor Mahrik požádal asistenty klubu, aby prověřili, jak je možné sledovat v rámci sledování tisků nové veřejné zakázky.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 2 roky(ů)

Jednání klubu dne 23. 3. 2022 od 18 h online přes webex

Přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Aneta Heidlová, Ondřej Kallasch, Martin Arden, Tomáš Murňák, Ladislav Kos, Adam Zábranský, Jan Hora, Zdeněk Hřib, Michaela Krausová (od bodu 4) + David Klempíř

Hosté: Milena Johnová (na bod 1), Petr Přenosil (na část bodu 2), Daniel Mazur (na bod 3), Jiří Hoskovec (na část bodu 3)

Program:

1. Transformace zdravotnických služeb v Praze - Milena Johnová přestavila klubu, že by ráda do konce volebního období sloučila 6 z 30 příspěvkových organizací města do tří.

2. Petr Přenosil - Petr informoval klub, že by měl začít spolupráci s Hanou Kordovou Marvanovou. Řešil by s ní zejména otázky kolem Airbnb, aby zůstala kontinuita jednání z MMR. Po odchodu hosta diskuse klubu.

3. Usnesení PKS k Jiřímu Hoskovcovi - Dan Mazur seznámil přítomné s chystaným usnesením PKS. Následovala diskuse s tím, že k tomu proběhne v pátek schůzka ve složení Jiří Hoskovec a PKS.

4. Kontrola tisků na zastupitelstvo - Viktor řekl očekávané body na zastupitelstvo ze schůzky s opozicí včetně informací k žádosti opozice o mimořádné zastupitelstvo z důvodu války na Ukrajině.

5. Kontrola tisků na Radu - proběhla kontrola tisků na Radu

6. Reprezentační ples HMP - zopakovány aktuální informace přítomným o zrušení plesu ze strany Hany Třeštíkové z důvodu války na Ukrajině.

7. Strabag (dořešení situace) - klub vyčká na reakci vlády

8. Kontrola Redmine - klub úkol doladí v součinnosti s PKS

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 2 roky(ů)

Jednání klubu dne 5. 4. 2022 od 18 h online přes webex

Přítomni: Zdeněk Hřib, Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Ladislav Kos, Tomáš Murňák, Ondřej Kallasch, Adam Zábranský, Martin Arden, Jan Hora + David Klempíř, Jan Loužek

Program:

1. Kornélia Gottmannová - Viktor informoval klub, že jej Nela oslovila s dotazem na názor klubu ve věci jejího budoucího angažmá u Pražských služeb, kde je nyní v Dozorčí radě. Ráda by v budoucnu nastoupila jako zaměstnankyně s agendou projektů cirkulární ekonomiky. Klub věc prodiskutoval a Viktor se s Nelou telefonicky spojí a informuje ji.

2. Různé - Ledárny Braník - Honza Hora se dotázal na novinky ohledně Ledáren Braník, kde dochází v důsledku koncertů ke zvýšenému hluku v nočních hodinách. Klub věc prodiskutoval.

Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před asi 2 roky(ů)

Jednání klubu dne 27. dubna 2022 v 18:00

 • Přítomni: Jaromír Beránek, Ladislav Kos, Jan Hora, Tomáš Murňák, Martin Arden, Aneta Heidlová, Jan Loužek, Viktor Mahrik (od 18:14), Petra Rejchrtová (18:20 - 18:45)

1. Návštěva Petry Rejchrtové

Zastupitelský klub navštívila zastupitelka z Prahy 4 za Piráty, Petra Rejchrtová. Mluvila o změně územního plánu v lokalitě Nové Dvory, kde nebyl dodržen původní slib při projednávání a požádala klub aby změna byla vyřazena z programu jednání ZHMP.

2. Konfliktní body na ZHMP

Viktor Mahrik informoval, že opozice znemožnila uskutečnit schůzku předsedů klubů. Diskutována byla rovněž i politika Prahy v oblasti plynárenství.

3. Pracovní cesta Adama Zábranského do Finska

Na konci června se ve Finsku koná několikadenní konference o problematice housingu. Praha má ve finále jeden svůj projekt, který se týká ubytování lidí bez domova. Adam Zábranský by se rád účastnil, ale koná se to během zastupitelstva. Předsednictvo klubu bylo pro, aby se Adam konference účastnil.

4. Různé

V rámci Různého se diskutovala problematika tisku ke vstupu HMP do spolku Otevřená města.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 2 roky(ů)

Jednání klubu dne 10. 5. 2022 od 18 h online přes webex

Přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Aneta Heidlová, Martin Arden, Ladislav Kos, Ondřej Kallasch + David Klempíř, Jan Loužek

Program:
1. Jakub Wolf do správní rady Muzea XX. století - Viktor informoval o doporučení od Ondřeje Chrásta. Nikdo není proti, proto jej Viktor propojí s Hanou Kordovou Marvanovou
2. Tetra - Ondřej Kallasch informoval o výběrovém řízení na rozšíření Tetry a zeptal se na možné využití expertovného. Viktor doporučil kontaktovat OVO, Ondřej osloví Károlyho. S využitím klubových peněz je spojená složitá administrativa

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před asi 2 roky(ů)

Jednání klubu dne 25. 5. 2022 od 18 h online přes webex

Přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Aneta Heidlová, Jan Hora, Martin Arden, Míša Krausová, Ondřej Kallasch, Adam Zábranský + David Klempíř

Program
1. Vavřenova x Údolní - Honza Hora informoval o projektech, se kterými zmizí z okolí občanská vybavenost a zůstanou jen byty. Je možnost vstoupit do jednání s investorem a chce se poradit, zda je to za nás realizovatelné. Spojí se s Tomášem Murňákem.
2. Hluk z Ledáren Braník - Viktor zopakoval jádro problému. Návrh vyhlášky představí ANO zítra na zastupitelstvu. Po diskusi se Viktor ujal dát dohromady případné vyjádření pro média.
3. Milosrdní - Viktor informoval o prodeji pozemku, tento majetkový tisk půjde na zastupitelstvo asi až v červnu. Je shoda s investorem, ale Praha Sobě vystupuje proti.
4. Družstevní bydlení - Adam informoval, že bude mít v pondělí k tématu schůzku a zopakoval konkrétní výhrady, které má k návrhu Hany Kordové Marvanové.
5. Protialkoholní vyhláška - očekává se na zítřejším zastupitelstvu. Doporučení klubu je "zdržet se" či "proti". Honza Hora zopakoval vyjádření pro média, proč nesouhlasíme.
6. Pomoc Pražanům z pera Praha Sobě - Praha Sobě měla včera TK. Viktor připomněl, v čem jejich návrh spočívá. Na zastupitelstvu bude jen záměr, pak to půjde do výborů a komisí a v červnu znovu na zastupitelstvo. Po diskusi shoda na tom, že bude třeba dobře zpracovat důvodovou zprávu.
7. Tisk Mileny Johnové - Eva připomněla tisk na sloučení příspěvkových organizací a prosí, aby byli všichni přítomní na hlasování.

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před téměř 2 roky(ů)

Jednání klubu dne 7. 6. 2022 od 18 h online přes webex

Přítomni: Viktor Mahrik, Eva Horáková, Ladislav Kos, Aneta Heidlová, Adam Zábranský, Tomáš Murňák, Jan Hora, Jaromír Beránek, Martin Arden + David Klempíř

Program:
1. PPAS, U Milosrdných, Kurty Praha 4, Teplárny - Viktor stručně připomněl body z blížícího se zastupitelstva, které mu připadají důležité a vyzval ostatní k otázkám k těmto tiskům. Jan Hora se zapojil do diskuze k tématům Otevřená města

2. Humanitární hotely - Adam dal přítomným update info k aktuálnímu tématu

3. Předzahrádky - Adam dal přítomným update info k aktuálnímu tématu

Aktualizováno uživatelem David Klempíř před téměř 2 roky(ů)

Usnesení zastupitelského klubu ze dne 29. 6. 2022

Zastupitelský klub Pirátů v ZHMP přijal následující usnesení:
"Vzhledem k okolnostem uvedeným v článku na Seznam Zprávy, zejména z něho vyplývající přímé napojení Jiřího Pospíšila na Michala Redla, hlavou trestně stíhané organizované skupiny z kauzy Dozimetr, se kterým trávil (stejně jako ministr Petr Gazdík, který již rezignoval) společné dovolené konstatujeme, že Jiří Pospíšil ztratil naši důvěru. S ohledem na nadcházející předsednictví ČR v Radě EU, ve které bude hrát hl. m. Praha významnou roli, jej proto vyzýváme k okamžité rezignaci na všechny jeho funkce na Magistrátu hlavního města Prahy."

PRO: 13 (všichni)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Také k dispozici: Atom PDF