Projekt

Obecné

Profil

Dlouhodobý úkol #16602

Dlouhodobý úkol #1973: Vedení zastupitelského klubu

Dlouhodobý úkol #182: Jednání klubu

Jednání klubu 2019

Přidáno uživatelem Michaela Krausova před 4 měsíců. Aktualizováno před 9 dnů.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
% Hotovo:

0%

Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem jan louzek před 4 měsíců

Zápis z Porady zastupitelů:

Tisk č. 2 bude vyřazen - Praha 6 nesouhlasí s výstavbou čtyřpatrového domu v Praze u Šárky. A to i přesto, že všechny ostatní organizace daly souhlasné stanovisko k dané změně územního plánu (Z-6926)

Tisk č. 3 bude také vyřazen. Jedná se o změny územního plánu na Praze 10 a Praze 13. Eva Tylová se snažila zasloužit o to, aby byly materiály vyřazeny, obvolala nemalý počet lidí i dalších zastupitelských klubů. Změny jsou nesystémové a jsou v rozporu s původní studií. Změny připravil původně odbor pana Čemuse. Má se mimořádně sejít RHMP aby byl tisk vyřazen, vyřazeny budou změny na Praze 12 spolu s dalšími tisky.

Tisk č. 4 jsou dvě změny v Dolních Chabrech

Tisk č. 4/2 bude vyřazen vzhledem k odporu MČ. Starostka za Zbraslav nám sdělila, že to byl plán na výstavbu velké hasičské zbrojnice. Zbraslav toto nechce, chce rekonstrukci té současné.

Tisk 5/1 výstavba Tesca u silnice. TSK nedoporučuje, nikdo k tomu neměl připomínky. TESCO vznikne vedle budoucího parku.

Tisk 6 je stavba vedle zámečku Nové Dvory u budoucí stanice metra. Má to být ošklivý obchoďák. Dle Evy Tylové se tam něco postavit musí, naše doporučení je NE a tisk by měl být vyřazen.

Tisk 7: Hlaváček bude proti.

Tisk 8: Jsme pro výstavbu, domy ale budou stát v mokřadu. Nelze blokovat všechno.

Tisk 9: Bude vyřazen.

Tisk 10: Praha 5 bude v dané věci proti. OB-C se má zvýšit na OB-D, protože byl koeficient vyčerpán. Bude-li zvýšen, mohlo by se stavět dál. Metropolitní plán ale počítá spíše s rozšiřováním sportovišť než obytných domů. Developer chce změnu rychle, protože jakmile začne platit metropolitní plán, nebude moci přidávat další stavby. Tuto změnu navrhneme stáhnout z programu zasedání.

Tisk 10/2: Schválit.

Tisk č. 11: Automatické navádění aut na parkování v MČ, byl to rozpracovaný projekt, který byl zrušen. Zjistilo se, že to je těžké financovat. Predikce parkovacích míst můžeme zjistit podle mobilních operátorů. Podle analýzy dat, které bude mít Praha k dispozici pak bude možné řidiči říci, kde bude mít nejpravděpodobněji volné místo.

Tisk č. 13: Smála se tomu ODS, že to jsou vyhozené peníze - přitom jsou to peníze na opravu 5 m silnice (3000 €).

Tisk 14: Hasičská zbrojnice pro Řepy

Tisk 15: se týká pozemků na Vidouli. Jeden z těch pozemků vlastní také městská společnost Výstaviště Praha. Výstaviště navrhuje jeden z těchto pozemků Praze prodat.

Tisk 19: Posíláme 500 dětí za 4 miliony na olympiádu dětí DDM do Liberce.

Tisk 19/2: Červený tisk, předjednán i s opozicí. Posílají se za to startupy do inkubátorů které jsou na ně navržené. Je to pro všechny pražské startupy, platí se za to výjezdy do inkubátorů v zahraničí.

Tisk č. 20: Podporujeme.

Poznámka: Praha 14 nesouhlasí s návrhem výstavby "Černý Most 5", resp. jim nevadí stavět, ale chtějí, aby se stavělo za předem domluvených okolností.
Poznámka (Dohnal): 22patrový panelák Hotelu Opatov obsahuje 360 bytových jednotek, vedle něj je ještě jedno dvojče. Jedno má dvakrát více bytů než druhé. Projekt, který je na Praze 11 politické téma, bude muset být upraven, hrozí, že 1200 lidí by bydlelo na 1 ha, což by bylo docela extrémní.

#2 Aktualizováno uživatelem jan louzek před 3 měsíců

Jednání klubu dne 5. února 2019. Jednotliví zastupitelé představili svoji činnost a své zkušenosti.

Ondřej Kallasch - zabýval se problematikou TETRA a sejde se s panem Vorlíčkem

Daniel Mazur. - Na Praze 5 byl schválen rozpočet i programové prohlášení. V současné době se na Praze 5 věnuje pravidlům spolupráce s developery. Daří se mu domluvit memorandum obdobné, jako je v případě Prahy 7.

Tomáš Murňák - Zabývali se problematikou zápachu na Zličíně z továrny na psí granule. Vznikají inciativy občanů v dané věci. Obeslal obory dotčené změnou ve stavebním řízení.

Michaela Krausová - v březnu a dubnu budeme koordinovat vzdání se mandátů. Podařilo se dokončit výběrová řízení do dozorčích rad. Setkala se také se sinology ohledně Číny. Pomáhala s prověřováním lidí v městských společnostech, iniciovala schůzku k chování na zastupitelstvu, pomáhala s půlročním plánem, setkala se s Matějkou, který mluvil o tom, že město musí fungovat na základě dat a ne emocí. Odměna navržena ve výši 5000, schvaleno 8 hlasy, 1 se zdržel, 0 proti. Během února Míša plánuje: přenesení knowhow workflow ze Sněmovny, propojení klubu se sdruzenim, zapojovani lidi do činnosti, spoluprace s opozici, dokonceni rozdeleni ukolu do redmine podle programu. Odměna navržena ve výši 5000, schvaleno 8 hlasy, 1 se zdržel, 0 proti.

Pavel Hájek - Ve výboru pro vzdělávání nedoporucil lidi, kteří byli ve střetu zájmů (rodinná příbuznost). Uskutečnila se prohlídka KD Eden. MČ Praha 10 platí ostrahu 100 tisíc měsíčně, chceme aby to Praha nějak využila.

Eva Horáková - Řeší sociální dům Trojdomí. ODS se chce prezentovat jako mecenáš, který toto Praze dává. Je to 200 lůžek, stojí to 20 milionů měsíčně a dlouhodobě se neví co s tím, chátrá to. Je to kousek od Vítězného náměstí, kousek od armádního komplexu. Sociální den vyústil v tabulku sociálních bytů, byla zaslána Adamovi. Mapuje ubytovny na Praze 5, chce aby se toto mapování rozšířilo i na celou Prahu. Uskutečnilo se jednání komise pro granty, ty co nesplnily dostaly 95 %. Benefity pro dárce krve jsou ready a půjdou do výboru, je otázka MHD zdarma. S Vítkem řeší dům seniorů, kde je dluh 600k. Na sociálním výboru se kupuje Igloo.

Adam Zábranský - Mapování ubytoven se dost blíží tomu, co je již připravováno. Bylo by dobré to koordinovat, ale druhý projekt je teprve na začátku. Eva by měla věci předávat Adamovi nebo Mileně Johnové. Adam nasdílel svůj lednový klubový report a plán na měsíc únor. Ze sociálního bydlení: proběhlo školení romských odborníků na housing first. S Milenou Johnovou se připravuje program krizových bytů do bezdomovce, je to zhruba 15 bytů, které by se v únoru měly uvolnit. Řešíme rovněž zabydlování rodin z ubytoven. V pátek jedeme s Evou a s Milenou do Brna se podívat, jak dělají sociální bydlení tam. Koaličně se řeší, jak dál naložit s pozemky, které jsou určené pro bytovou výstavbu (s Petrem Hlaváček). V oblasti transparentnosti je třeba počkat na únor, až budou životopisy členů DR a představenstev městských firem byly veřejně.

Jaromír Beránek - Procesně zasahuje do oblasti IT jako koordinátor a nevstupuje do obsahu. V oblasti Smart City spolupracuje s operátorem ICT. Smart City nesmíme budovat slepě, to co jsme kritizovali musíme vyřešit - všichni chtějí něco smart, ale nevěděli co. Chceme rozvojovou koncepci/vizi. Vnímá sebe jako koordinátora.

Viktor Mahrik - Byly založeny pracovní skupiny: pro majetek, která se věnuje řízení městských majetkových společností, potom skupinu pro městské společnosti (do 12 je k tomu schůzka), pak je tam skupina pro nakládání s nebytovými prostory, skupina pro veřejné majetky a investice apod. Velmi dobře funguje skupina pro vodárny a vodohospodářskou infrastrukturu. S pražskou plynárenskou se formálně nesetkal, Pražské služby také fungují, TCP rovněž. K dopravě jsou skupinky pro automobilovou dopravu apod. Chystá se schůzka na klubu k dané věci. Protikorupční skupina by měla být věcí Martina Kameníka. Aktuálně se u hospodaření s majetkem řeší koncepce a evidence majetku, audit, transformaci TCP, pražskou plynárenskou, reklamní plochy. Dozorčí rada THMP se neměnila.

#3 Aktualizováno uživatelem jan louzek před 3 měsíců

Zastupitelský klub Pirátů se tímto usnáší, že Matěj Kubíček může přispívat do všech vláken na Pirátském fóru (forum.pirati.cz), které se týkají výběrových řízení (Pro: Michaela Krausová, Ondřej Kallasch, Tomáš Murňák, Vít Šimral, Jaromír Beránek, Adam Zábranský, Jiří Dohnal, Zdeněk Hřib, Viktor Mahrik, Pavel Hájek – celkem 10, proti: 0, zdržela se: Eva Horáková – Celkem 1, schváleno)

#4 Aktualizováno uživatelem jan louzek před 3 měsíců

Jednání klubu 5. 3. 2019

Přítomní:Viktor Mahrik, Míša Krausová, Adam Kopetzký, Pavel Hájek, Adam Zábranský, Eva Horáková, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Zdeněk Hřib

Omluvení:Ondřej Kallasch z důvodu nemoci, Jiří Dohnal šel podpořit Kokoza.cz na Jizňáku, Vít Šimral omluven Mirkem, byl na akci ke sportu

Neomluvení:Tibor Vansa Dan Mazur

1. představení nové ředitelky odboru komunikace - Alena Wagnerová

2. Aktivity zastupitelů za minulý měsíc

Viktor Mahrik - pravidla hospodaření s majetkem, městské firmy a koncern, pravidla pro reklamu na lampách, soutěž o městský mobiliář, koordinace dozorčích rad a městských společností, plán udržitelné mobility. Věnuje se také jednacím řádům a přístupu k informacím.
Michaela Krausová - navštěvuje setkání místních sdružení, abychom nasdíleli zkušenosti. Sbírá zpětnou vazbu. Proběhlo setkání s opozicí. Uspořádala výběrové řízení na politického poradce primátora, které vyhrála Magdalena Valdmanová + nového tajemníka klubu. Setkání s Taiwanci a program pracovní cesty na Tchajwan, situace v Pražské plynárenské. Ve spolupráci s Jakubem Michálkem se věnuje tiskům k prostituci a zrychlení stavebního řízení.
Pavel Hájek - svolal první komisi ke školství, řeší změnu urbanistické studie na P10, SŽDC si chce ponechat velkou část brownfieldu (pro seřazovací nádraží), podal si žádost na odbor úz. r. k územnímu plánu
Adam Zábranský- report za únor dal na FB klubu. Pražský pirátský web - dáváme tam málo věcí, zkonzultovat s Martinou Vackovou. Dotaz na Zdeňka ke komisi IT, soustředit bychom se měli na "naše core věci" typu IT.
Eva Horáková - byla se podívat na zařízení pro zrakově postižené Palata, bylo to i na Zastupitelstvu. Má se postavit nové centrum pro 80 pacientů s Alzheimerem, ale jedno lůžko má stát 5 milionů, což je příliš. Svojšice - byl odvolán pan ředitel na zákldě rozhodnutí Rady. Nemáme nastavené směrnice, co nám mají ředitelé reportovat, k Radním nemusí reportovat nic, ačkoliv jsou to příspěvkovky. Byla s Adamem Zábranským v Brně na Housing First. Domov pro seniory Nová slunečnice na Praze 8 je v dezolátním stavu, nevhodný pro seniory. Dětský domov Charlotta - bude se zavírat a řešit, co s objektem. Setkala se s Martinem Dlouhým (TOP 09) z ekonomické fakulty k mentoringu pro předsedy výborů. Byla na komisi pro národnostní menšiny. Je škoda, že se neozývají, přitom mohou žádat o dotace.
Jaromír Beránek - V IT úspěšně načali restrukturalizaci odboru informatiky, kde jsou nyní dva noví ředitelé. Smart City - vzniká platforma. Strategie a projektové řízení - byli jsme na návštěvě v Brně se inspirovat, další setkání budou následovat. EU fondy - řeší se věc definic sociálních skupin, řešíme pro období 2021+. Podpora inovací - oteveli jsme poradenské centrum.
Tomáš Murňák- konzultoval s městskými částmi ca 140 změn k územnímu plánu. Dnes byla první testovací ozvučná deska k OSN na pankrácké pláni. Budeme mít schůzku k dani z nemovitosti. Praha Sobě chce vyměnit ředitele sekce Skalického.

3. Nastavení a rozdělení plnění programu- Jan Loužek představil web Pirátská sněmovna, kde poslanci shrnují přehledně v bodech, co dělají. Jde o nástroj pro vizualizaci redmineových úkolů. Obdobným způsobem je to řešeno na městské části Praha 6. Připravil na základě žádosti 66 bodů/úkolů z pirátského programu, které se dostaly do koaliční smlouvy. Ty jsou v redminu.

4. Media monitoring- David Klempíř představil měsíční monitoring mediálních výstupů zastupitelů v období 5.2-4.3.2019

5. Diskuze k formě a frekvenci klubových setkávání; spojení klubíků; rozdělení klubových odpovědností - co kdo umí, s tím může pomoci; úvaha nad přizváním našich externalistů na setkání v tématických blocích na plánovací jednání

 • klubík 1 se včlení do dvou zbývajících, takže klubíky jsou nyní dva
 • představil se Adam Kopetzký, který nahradí Jana Horu v resortním týmu bezpečnosti (až bude KET).

6. Kulturní výbor a tisky- Eva Horáková si za klub vezme na starost kulturní tisky po Jiřím Dohnalovi

7. MČ a jejich zástupci- představila Eva HOráková

8. Různé

 • Jaromír Beránek: měli bychom si dát interní cíl přispět na kampaň
 • Adam Kopetzký: nákup radiostanic pro městskou policii, budeme se tím zabývat a pokusíme se dojít k nějakému závěru, je to podezřelé

Usnesení:

1) Martina Vacková připraví průvodce pro paní Wagnerovou
2) Hlasování o odměně pro Michaelu Krausovou ve výši 5000 Kč: 7 pro, 1 se zdržel, 0 proti = přijato
4) Reporty zastupitelů online předem před jednáním - Jan Loužek bude apelovat zastupitele, aby to dělali.
5) Na základě reportů dělat i další mediální výstupy na web pražských pirátů apod. - piráti pracují, ucelené výstupy za klub
6) Zastupitelé se s body seznámí a vyberou si, případně Jan Loužek rozdělí 66 úkolů z redmine
7) Jan Loužek zkusí zajistit, že se výplatnice budou posílat mailem
8) Eva Horáková si za klub vezme na starost kulturní tisky po Jiřím Dohnalovi
9) David zajistí údaje k příspěvku na kampaň ve spolupráci s Mirkem Beránkem a rozešle zastupitelům

#5 Aktualizováno uživatelem jan louzek před asi 1 měsíc

Jednání klubu 2. 4. 2019, začátek: 18:05 - konec 21:00

Přítomní:

 • Viktor Mahrik, Michaela Krausová, Adam Rut, Eva Horáková, Pavel Hájek, Ivo Vašíček, Ondřej Kallasch, Jaromír Beránek, Tomáš Murňák, Matouš Vanča, Petr Přenosil, Vít Šimral, Zdeněk Hřib, Jan Loužek, David Klempíř, Martin Kameník, Jiří Dohnal

1. Představení Petra Přenosila.

Matouš Vanča představil Petra Přenosila. Má sloužit jako spojka v parlamentu, např. pro návrhy zákona, pro tvorbu pozměňovacích návrhů a využívání Magistrátu jako povinného připomínkovacího místa v legislativním procesu. Petr je vystudovaný právník.

Magdalena Valdmannová byla navržena, aby se věnovala jeho řízení. Dočasně jej zaplatí Piráti, a poté bude placen z expertovného u primátora. Primárně je Petr spojkou k Senátu.

Usnesení:

1) Honza a David zprocesují s Petrem spolupráci a placení z primátorských peněz. První peníze z pirátských - 20 000. Připravit smlouvu. Další smlouvu na další období z pirátských peněz zvlášť. (pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1)

2. Rozdělení úkolů v RM

Tento úkol se týká jednotlivých úkolů v Redminu ohledně programových cílů v ZHMP (podprojekt) a finalizace přiřazení těchto úkolů (celkem cca 70) jednotlivým zastupitelům.

Spojíme se s Janem Adamcem ohledně úkolu č. 18618 – Provedeme inventarizaci a pasportizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru

Upravme data pro kolonku Priorita (aby tam nebylo všude Normální, ale skutečné hodnoty).

V kampusu Hybernská chceme mít spolky a další vzdělávací instituce nebo kavárnu. Diskutována byla rovněž i situace v Operátorovi ICT.

#6 Aktualizováno uživatelem jan louzek před asi 1 měsíc

Schválení odměny Michaely Krausové za březen 2019 (hlasováno dne 8. dubna 2019) ve výši 5000 Kč:

PRO 7 (Tomáš Murňák, Jaromír Beránek, Vít Šimral, Adam Zábranský, Eva Horáková, Viktor Mahrik, Ladislav Kos, Pavel Hájek)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE 1: (Michaela Krausová)
NEHLASOVAL: 6

#7 Aktualizováno uživatelem jan louzek před 9 dnů

Jednání klubu dne 7. 5. 2019

11 přítomných zastupitelů, nepřítomni 2 (Ondřej Kallasch, Eva Horáková)

1. formát úterních strategy meetingů (Michaela Krausová)

 • od 10:00 operativní strategy, radní, MO, předsedkyně a místopředsedové klubu. V 10:30 každý týden by bylo jiné téma (bydlení atd.) s tím, že by platilo již od příšt. týdne (Vítek v týdnu, kdy bude TK ke školství)

2. Centrální stavební úřad (pro všechny projekty nad 4000 m2 HPP) (Tomáš Murňák)

 • hranice 4000m2 se zdá málo. Kolik takových staveb vznikne ročně v Praze? Chybí data. Probrat s Piráty ve sněmovně

Usnesení: Zastupitelský klub pirátů podporuje centralizaci v oblasti infrastruktury a u dalších potřebujeme data, která by měla být podle usnesení z 1. 4. 2019 dodána do 31. 5. 2019. hlasování: 11-0-0

3. Odměny v PP a schůzka ke koncernu s Janem Hrabou (Jaromír Beránek)

 • jen k informaci

4. Situace v TCP Praha (Viktor Mahrik)

 • Míša navrhla zopakovat výběrové řízení, aby měli možnost přihlásit se noví a kvalitní kandidáti

5. Daň z nemovitosti (Viktor Mahrik)

 • Diskuze ke koeficientu

6. Odměny pro externisty ve výborech (Michaela Krausová)

 • v současnosti nedostávají nic, je návrh je odměňovat (cca 1300 Kč za jednání)
 • druhá otázka je, zda platit i lidi v komisích, kterých jsou desítky (= vyšší náklady)

úkol: David předpřipraví pro Míšu úkol pro Javornickou: Jak se v minulosti odměňovali externisté v komisích a zda by neudělala základní odhad, kolik by to stálo.

7. Definování zástupců do tripartit (Michaela Krausová)

gesce:

 • kultura - Míra
 • doprava - Viktor (Láďa Kos)
 • ŽP - Tomáš (Eva Tylová)
 • ÚZ - Tomáš
 • legislativa - Tomáš (Petr Přenosil)
 • školství - Vítek (Pavel Hájek)
 • sport - Láďa
 • soc. pol. - Eva (Martin Arden)
 • bydlení - Adam (Zuzana Freitas)
 • transparentnost - Adam Zábranský (Adam Rut)
 • zdravotnictví - Eva
 • bezpečnost - Adam Kopetzký (Jan Hora)
 • infrastruktura (Hlubuček) - Tomáš
 • IT - Zdeněk (Ondra Kallasch)
 • smart cities - Míra
 • muzeum nesvobody - Martin Arden
 • Palmovka (?) - Viktor Mahrik
 • Kobky Náplavka - Robert Veverka

úkol pro Davida Klempíře - předat jména Adéle!

8. Exekuce prioritizovaných úkolů (Jaromír Beránek)

 • úkoly s počtem bodů 10 a více - příslušní zastupitelé body projdou a připraví návrh časové osy
 • po aktualizaci v tabulce odděleno barvami
 • každý rozpracuje své úkoly a připraví případně podúkoly tak, aby byl úkol vyhodnotitelný metrikami

9. Mediareport

úkol pro Davida Klempíře - poslat link na mediareport

10. Program na teambuilding (Jaromír Beránek)

11. Riot - nova komunikacni platforma

 • protinávrh Slack
 • prozatím se zůstává na stávající platformě

12. Různé

 • Martin Arden - integrace Romů - návrh, aby z komise pro národnostní menšiny byli vyčleněni Romové a byla komise pro integraci Romů. Míša v pondělí vezme na koaliční jednání, Martin předjedná s Milenou a Evou.

 • odměna pro M. Krausovou za duben - návrh 5 000 Kč - hlasování: 7-1-0 schváleno

 • téma noční Praha (Petr Přenosil ve spolupráci s Magdalenou Valdmanovou)

Také k dispozici: Atom PDF