Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #16512

PSP - programový cíl #17228: Omezíme buzeraci občanů

Umožnit vězňům periodicky iniciovat přeřazení do jiného stupně zabezpečení

Přidáno uživatelem Tomas Vymazal před více než 2 roky. Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
11.01.2019
Uzavřít do:
01.09.2019
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
20.00 hod (Celkem: 21.00 hod)
Semafor:
Zelená
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:

Popis

Nápad: Umožnit vězněným osobám, aby jednou za nějakou dobu mohly samy iniciovat proces, který vede k soudnímu přezkumu stupně zabezpečení, kam jsou tyto osoby zařazeny rozhodnutím ředitele věznice.

User story: Jde o to, že odsouzený musí mít rozhodnutí ředitele o zařazení do věznice s konkrétním stupněm zabezpěčení, který by mohl napadnout u soudu. Bez toho soud žalobu odmítne. Toto rozhodnutí dostane každý odsouzený při nástupu do věznice, ale pak už po celou dobu trestu nikoliv. Výjimkou je situace, kdy ředitel věznice rozhodne o změně zařazení daného odsouzeného do přísnějšího stupně. Drtivá většina odsouzených však musí svůj stanovený stupeň zabezpečení strpět, aniž by v průběhu trestu mohli navrhnout soudní přezkum (průměrná délka trestu v ČR je 19 měsíců). Zároveň platí, že těsně po nástupu, dokud je ještě rozhodnutí ředitele aktuální, nemá smysl přezkum vyvolat, protože je odsouzený zařazen podle metodiky a prakticky není šance v ten moment u soudu uspět. Ale třeba půl roku na to už by díky dobrému chování odsouzeného mohlo rozhodnutí soudu být jiné, ale odsouzený se tohoto rozhodnutí nedovolá, protože nemá rozhodnutí ředitele, proti kterému by se odvolal.

Kontext: Nechceme odsouzeným umožnit šikanovat VS opakovanými žádostmi o přeřazení, ale bezpečně víme, že někteří prvotrestaní zůstávají po celou dobu trestu v horším stupni zabezpečení, než kam by je bylo vhodné zařadit, pokud nám opravdu jde o jejich nápravu.

Politické řešení: Vyjít z čísel od VS, zjistit, kolika vězňů se tato situace týká, dobrat se časového omezení, jak často může vězeň ředitele věznice o přeřazení do jiného stupně požádat a umožnit vězňům, aby takto často o přeřazení žádali, a to buď ve spolupráci s ministerstvem vnitra po exekutivní linii nebo přímo návrhem zákona.

Programová opora: Efektivní stíhání zločinců a náprava odsouzených
Spojenci: Ombudsman, Helena Válková, čísla dostaneme od dr. Pavla Horáka – ředitele odboru výkonu vazby a trestu VS

Odpůrci: zatím nikdo

Navrhované kroky (milníky): 1. Vyčíslit počet vězňů, kterým chceme žádost umožnit. 2. Najít vhodnou časovou periodu. 3. Probrat koncept s představiteli VS, aby nám řekli, jestli je s tím nějaký problém. 4. Probrat s ministrem vnitra, jestli tuto záležitost můžeme vyřešit po exekutivní línii. 5. V případě neúspěchu napsat návrh zákona, projednat na klubu a pak předložit.

Odhad celkových nákladů: Do 5000 Kč na dopravu, až to pojedeme probrat s představiteli VS a tak.

Mediální rizika: zatím žádná

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti omezí recidivu, umožní vězňům pravidelně žádat o změnu zabezpečení.


Dílčí úkoly

Úkol #19499: Podání žádosti o informace Ministerstvu spravedlnosti DokončenTomas Vymazal

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Tomas Vymazal před více než 2 roky

 • Předmět změněn z Řešení nemožnosti iniciovat přeřazení do věznice jiného typu z pozice odsouzeného na Navrhnout řešení nemožnosti iniciovat přeřazení do věznice jiného typu z pozice odsouzeného

#2 Aktualizováno uživatelem Tomas Vymazal před více než 2 roky

 • Rodičovský úkol nastaven na #17228

#3 Aktualizováno uživatelem Tomas Vymazal před více než 2 roky

 • Tags změněn z tym-bezpecnost, tomas-vymazal, vezenstvi na tym-bezpecnost, tomas-vymazal, vezenstvi, klubik-ochrana

#4 Aktualizováno uživatelem Tomas Vymazal před více než 2 roky

 • Odhadovaná doba nastaven na 20.00 hod
 • % Hotovo změněn z 0 na 20
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Navrhnout řešení nemožnosti iniciovat přeřazení do věznice jiného typu z pozice odsouzeného na Umožnit vězňům periodicky iniciovat přeřazení do jiného stupně zabezpečení

#5 Aktualizováno uživatelem Tomas Vymazal před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#6 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Tags změněn z tym-bezpecnost, tomas-vymazal, vezenstvi, klubik-ochrana na tym-bezpecnost, tomas-vymazal, vezenstvi, klubik-ochrana, formalne-ok

#7 Aktualizováno uživatelem Tomas Vymazal před více než 2 roky

 • Checklist item Napsat na MSp, aby nám poslali data o četnosti přeřazování added
 • Checklist item Vymyslet vhodný mechanismus žádání o přeřazení a prokonzultovat jej s VS added
 • Checklist item Sejít se s Tejcem a zeptat se, jestli jsou to ochotni implementovat added
 • Checklist item V případě neúspěchu sepsat legislativní návrh a předložit jej added
 • Uzavřít do nastaven na 01.09.2019

Doplněny dílčí kroky do checkboxů a nastaven termín dokončení.

#8 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před více než 1 rok

 • Checklist item Napsat na MSp, aby nám poslali data o četnosti přeřazování set to Done
 • Checklist item Vymyslet vhodný mechanismus žádání o přeřazení a prokonzultovat jej s VS set to Done
 • Checklist item Sejít se s Tejcem a zeptat se, jestli jsou to ochotni implementovat set to Done
 • Checklist item V případě neúspěchu sepsat legislativní návrh a předložit jej set to Done
 • % Hotovo změněn z 20 na 100
 • Přiřazeno změněn z Tomas Vymazal na Daniel Galuszka

Už to není aktuální.

#9 Aktualizováno uživatelem Tomas Vymazal před více než 1 rok

 • Přiřazeno změněn z Daniel Galuszka na Tomas Vymazal

#10 Aktualizováno uživatelem Tomas Vymazal před více než 1 rok

 • Soukromý změněn z Ne na Ano

#11 Aktualizováno uživatelem Tomas Vymazal před více než 1 rok

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

#12 Aktualizováno uživatelem Tomas Vymazal před více než 1 rok

 • Soukromý změněn z Ano na Ne

Agenda obsažená v tomto střednědobém cíli nebyla dořešena, ale týká se tak malého počtu osob, že se nám prostě nevyplatí na ní dělat.

Také k dispozici: Atom PDF