Projekt

Obecné

Profil

Předběžná otázka #16336

Předběžná otázka: nezbytné náležitosti transparentních výběrových řízení

Přidáno uživatelem Martin Rejman před 4 měsíců. Aktualizováno před 3 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
09.01.2019
Uzavřít do:
Spisová značka:
Datum podání:
09.01.2019

Popis

Vážená rozhodčí komise,

rád bych se zeptal na to, jaké nezbytné náležitosti musí mít proces výběrového řízení (výběr lidí do funkcí - buď ve státní správě, nebo i jinde).

Mám za to, že má být jistá sada informací, která je poskytována automaticky veřejně:

 • kriteria výběru,
 • personální složení hodnotící komise,
 • zápis o průběhu výběrového řízení,
 • výsledné rozhodnutí dosažené na jednání hodnotící komise.

A další sada informací, která má být uchována pro možnost přezkumu, neveřejně:

 • oddělené hodnocení jednotlivých členů hodnotící komise,
 • případná odlišná stanoviska členů hodnotící komise, pokud nesouhlasí s výsledným výběrem,
 • způsob, jakým bylo stanoveno výsledné hodnocení z dílčích hodnocení jednotlivých členů komise,
 • bylo-li využito dalších zdrojů k rozhodnování (dodatečné získávání referencí, přizvaní nečlenové komise s poradním hlasem, ...).

Další otázka je, co má být papírově a podepsané, a co může být pouze elektronicky (ve formě archivovaného PDF).

Děkuji předem za vyjádření.

Martin

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před 4 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#2 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 3 měsíců

 • Přiřazeno nastaven na František Navrkal

Výběrová řízení pořádaná stranickými týmy jsou (velmi vágně) definována v § 6 pravidel hospodaření.

Dále máme v bodu Transparentní organizace dlouhodobého programu tento odstavec:

Transparentní organizace musí všechny zakázky zadávat ve dvoustupňovém řízení. V prvním stupni vyhlásí odůvodněný návrh zadání, proti němuž může každý do stanovené lhůty podat námitky. O výběru rozhodne výběrová komise na veřejně přístupném jednání způsobem stanoveným v zadání. Všechny obchodní smlouvy, nabídky a záměry budou na Internetu zveřejněny ještě dostatečnou dobu před tím, než nabudou účinnosti.

Toto se vztahuje i na výběrová řízení, která organizují za nás zvolení členové a registrovaní příznivci ve veřejných funkcích.

Na základě těchto ustanovení souhlasím s požadavky, která jsi v této předběžné otázce napsal, že by výběrová řízení měla splňovat, a to jak v případě vnitrostranických výběrových řízení, tak v případě těch pořádaných našimi veřejnými funkcionáři.

Samozřejmě nelze jednoznačně říci, že jen nějaké dílčí nedodržení těchto požadavků, je ipso facto porušením rozhodného práva. Jistě se dokonce najdou případy, kdy by toto mohlo být z různých důvodů nemožné, ale vždy by k takovýmto úlevám měl být velmi dobrý důvod. Nota bene, aniž by výběrová řízení splňovala alespoň většinu těchto požadavků, mohou těžko plnit svůj účel v boji proti plýtvání a korupci.

Z technického hlediska je nutné, aby všechny potřebné dokumenty byly evidovány takovým způsobem, aby osoby s možným střetem zájmů nemohly zpětně měnit jejich obsah, aniž by to bylo zpětně zjistitelné a reverzibilní. Je tudíž jistě dobrý nápad, aby se pro tyto účely používaly např. git repozitáře ve stranické správě.

#3 Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před 3 měsíců

Děkuji za ujasnění, možno uzavřít.

#4 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 3 měsíců

 • Stav změněn z Nový na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF